Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași

Elevi propunători: Dana Elena Iftimi, Drăgulanescu Dimitrie-Dan

Proiect didactic

Data: 2 decembrie 2021


Clasa: Pregătitoare E
Aria curriculară:
Disciplina: Dezvoltare personală
Subiectul: Comunicare cu colegii și cu cadrele didactice
Tipul lecției: Predare-Invatare
Scop: Deprindere de noi cunoștințe, competente generale

Competențe generale:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare

Competențe specifice :
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostite clar și
rar
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar
1.4 Exprimarea interesului în receptarea de mesaje orale, în contexte de
comunicare cunoscute
2.1 Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple
2.2 Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universul apropiat, prin
mesaje scurte
2.3 Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală
3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari
și mici de tipar
Obiective operaționale : În timpul și la finalul lecției elevii vor fi capabili :
O1- Să iși aprecieze corect propriul comportament manifestat în prezența
colegilor/cadre didactice
O2-Să participe la jocul schimbului de rol.
O3-Să identifice unele informații dintr-un mesaj
O4-Să rezolve sarcinile date aplicând informații noi

Strategia didactică :
-Metode și procedee didactice : conversația euristică și catehetică,
explicația, exercițiul, observarea
-Mijloace de învățământ : tablă, marker, caiet, , Word
-Forme de organizare : frontal, individual
Durata : 45 de minute
Nr. Secvențele Ob. Conținutul Metode Mijloace Forme Evaluare
Crt lecției op. instructiv- și procedee didactic de
. educativ e organizare
1. Momentul Se asigură un Conversația Frontal Observarea
organizatoric climat propice sistematică a
desfășurării comportamentelor
lecției. elevilor

2. Verificarea Se poartă o Conversația Frontal Capacitatea


conținuturilor discuție pe Individual elevilor de a reda
anterior baza conținuturile
învățate conținutului învățate
anterior.

3. Captarea Conversația Frontal


atenției La marginea
băncii, elevii
vor realiza
exercițiul de
ridicare
emoțională
„boboc-floare,
boboc-
floare,
/degetele-mi
sunt petale”
4. Anunțul Îi anunț pe Conversația Frontal
subiectului elevi”
lecției și a Explicația
obiectivelor
operaționale

5. Copii se așeaza
Dirijarea la locurile lor,
învățării si ascultă
povestea „Un
Individual
bulgăre de
zăpadă”(Cuore)

O.1
Sunt rugați să
exemplifice
felul în care
trebuie și nu
trebuie să se
comporte cu
colegii și
cadrele
didactice în
cadrul unei
situații date.

O.2 Se găsesc câte


doi elevi și le E
sunt alese două
personaje,
persoane,etc în
legătură una cu
cealaltă și sunt
lăsați să
elaboreze o
discuție
conform
personajelor pe
O.3 care le-au ales.

O.4

Se deschid
cărțile și se
rezolva mai
întâi individual
exercițiile iar
apoi sunt
verificate la
tablă
6. Încheierea Se fac aprecieri Aprecieri glob
lecției globale și și individuale
individuale
privind modul
în care s-a
desfășurat
întreaga lecție.

S-ar putea să vă placă și