Sunteți pe pagina 1din 9

EVALUARE INIŢIALĂ

CLASA PREGĂTITOARE

Aplicarea testelor

 Instrumentul de evaluare se adresează elevilor clasei PREGĂTITOARE.


 Acesta a urmărit evaluarea competenţelor pe care elevii şi le-au însuşit în
perioada preşcolară şi vizează disciplinele: „Comunicare în limba română” şi
„Matematică şi explorarea mediului”.
 Evaluările au fost aplicate la clasă în data de ………………
Timpul de lucru pentru fiecare evaluare a fost de 30 minute.

Nr. de elevi care


Clasa Disciplina Nr. de elevi înscrişi
au sisţinut testul

Comunicare în limba română


Pregătitoare Matematică şi explorarea mediului

 La finalul evaluării, pornind de la rezultatele obţinute, au fost constatate datele


statistice care vor fi prezentate în continuare, alături de teste şi descriptorii de
performanţă vizaţi.
NUME:___________________ DATA:________

EVALUARE INIŢIALĂ

FIŞĂ DE LUCRU

1. Uneşte personajul cu povestea din care face parte.

2. Trasează sub fiecare cuvânt ilustrat tot atâtea liniuţe orizontale câte silabe are.
3. Uneşte imaginea cu litera corespunzătoare cuvântului ilustrat.

4. Taie personajele rele (negative) şi colorează personajele bune (pozitive).

5. Desenează câteva elemente de toamnă.


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


Competente specifice
1.1. Selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica despre ce este vorba în mesaj;
1.2. Identificarea sunetului iniţial dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii
rostite clar şi rar;
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Competente specifice
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor;
2.2. Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea unor modele de
comportament;
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
Competente specifice
3.1. Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite,
reprezentând obiecte din universul apropiat;

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare


Competente specifice
4.1. Exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor prin desenare,
colorare;
4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare. *
*Scrierea propriului nume

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:
CÎ = comportament însuşit
CD = comportament în dezvoltare
CA = comportament absent

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Nr. 1 2 3 4 Comportament
NUMELE ŞI PRENUMELE
crt. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 specific
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

INTERPRETAREA REZULTATELOR:
NUME:___________________ DATA:________

EVALUARE INIŢIALĂ

FIŞĂ DE LUCRU

1. Formează perechi între cele două mulţimi. Colorează mulţimea care are mai multe elemente.

2. Desenează atâtea flori câte îţi arată cifra de deasupra mulţimii:

5 7 3

3. Colorează cercul cu roşu, triunghiul cu galben, pătratul cu verde şi dreptunghiul cu albastru.


4. Descoperă umbra fiecărui element şi realizează corespondenţa.

5. Recunoaşte şi colorează pomul care aparţine anotimpului toamna.

6. Desenează liber, în spaţiul de mai jos, prima zi de şcoală.


MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
Competenţe generale
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul
înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare


Competente specifice
1.1. Numărarea elementelor unei mulţimi,
1.2. Colorarea elementelor unei mulţimi după criterii date;
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul
înconjurător
Competente specifice
2.1. Reprezentarea prin desene a unor modele decorative simple, folosind linii
orizontale, verticale, oblice;
2.2. Recunoaşterea si numărarea elementelor unei mulțimi;
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
Competente specifice
3.1. Recunoașteri, asocieri şi corespondenţe.
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
Competente specifice
4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun,
reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „nu”
4.2. Identificarea relaţiilor de tipul „dacă... atunci…” între două evenimente succesive
5. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul
apropiat, în scopul identificării unor regularităţi
6.2. Ordonarea cronologică a anotimpurilor/zilelor săptămânii;
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
Competente specifice
6.1. Colorarea selectivă a elementelor unui desen, pe baza unui criteriu precizat;
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:
CÎ = comportament însuşit
CD = comportament în dezvoltare
CA = comportament absent
CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Nr. NUMELE ŞI 1 2 3 4 5 6 Comportament


crt. PRENUMELE 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 6.1 6.2 specific
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

INTERPRETAREA REZULTATELOR: