Sunteți pe pagina 1din 9

1

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Specializare: Asistență Managerială și Administrativă

Anul 2

Materia: Proiecte în sectorul public

REABILITAREA INFRASTRUCTURII,
MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA
SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
CONSTANŢA

Prof. Coordonator: Cornel Grigoruț


Student: Mocanu Ramona
2

CUPRINS

Reabilitarea Infrastructurii, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea


Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa............................................1
CUPRINS.......................................................................................................2
FORMULAREA PROBLEMEI:.......................................................................2
DESCRIEREA PROIECTULUI:......................................................................3
SITUAȚIE EXISTENTĂ UPU CONSTANȚA..............................................4
OBIECTIVELE PROIECTULUI:....................................................................4
Obiectivul general:........................................................................................4
Obiective specifice:........................................................................................5
REZULTATE PROIECT:..................................................................................5
INDICATORI PROIECT:..................................................................................5
PROPUNERE REAMENAJARE UPU CONSTANȚA................................6
PUNCTE TARI/PUNCTE SLABE....................................................................7
GRUP ȚINTĂ:.....................................................................................................8
RISCURI:.............................................................................................................9
CONCLUZII:.......................................................................................................9
3

FORMULAREA PROBLEMEI:
Consiliul Județean Constanța își propune depunerea spre finanțare
europeană prin Programul Operațional Regional 2014 — 2020, Axa prioritară 8
„Dezvoltarea infrastructurii sanitare sociale”, Prioritatea de investiții 8.2
„Îmbunătățirea calității a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență", Operațiunea
B — Unități de primiri urgențe a proiectului privind reabilitarea, modernizarea,
extinderea și dotarea infrastructurii Unității de Primiri Urgențe (UPU-SMURD)
din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei"
Constanta.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Timp de patru ani a fost reabilitată şi modernizată infrastructura prin


reparaţii la clădiri şi instalaţii, au fost dotate cabinetele medicale cu aparatură şi
echipamente moderne la standarde europene, iar ambulatoriul a fost echipat cu
mobilier. În momentul finalizării părții de construcții au fost dotate cabinetele
medicale cu aparate pentru radiologie, laborator, planning familial si sală de
gimnastică. Atât sălile de așteptare, cât și cabinetele medicale dispun acum de
mobilier nou care va permite pacienților să nu aștepte în picioare și medicilor să-
și desfășoare activitatea corespunzător.
În urma cu câțiva ani, Policlinica 2 din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Constanța se afla într-o stare eplorabilă, pereții stăteau să cadă, iar în
interior se vedeau cu ochiul liber semnele trecerii timpului.
Reabilitarea va aduce un plus și medicilor din cadrul Unității de Primiri
Urgențe, care vor fi degrevați de o parte din pacienți.
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța este
cea mai mare unitate medicală din regiunea de Sud-Est a României. Astfel,
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Constanța asigură
servicii medicale curative permanente pentru o populație de peste 760.000
locuitori ai județului Constanța și preia majoritatea cazurilor care depășesc
competența spitalelor teritoriale din județ. SCJU Constanța deservește în mod
direct Constanța și Tulcea (cu o populație de peste 245.000 de locuitori) de unde
rezultă un grad de adresabilitate de aproximativ un milion de locuitori.
4

Mai mult, ca o particularitate, Spitalul Clinic Judetean de Urgență „Sf.


Apostol Andrei" Constanța asigură asistența medicală turiștilor, români și
străini, pe întreg parcursul sezonului estival. Pe timp de vară statisticile au arătat
că SCJU deservește în mod direct peste un milion de turiști care vizitează
litoralul românesc. Astfel, în sezon estival, la Unitatea de Primiri Urgențe sunt
înregistrați peste 500 pacienți la fiecare 24 de ore.

SITUAȚIE EXISTENTĂ UPU CONSTANȚA


5

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

OBIECTIVUL GENERAL:
Creşterea calităţii serviciilor medicale, modernizarea şi eficientizarea
acestora în Judeţul Constanţa, prin modernizarea şi dotarea cu aparatură
medicală de ultimă generaţie a ambulatoriului numărul 2 și al Spitalului Clinic
Județean Constanţa.

OBIECTIVE SPECIFICE:
Atingerea obiectivului general se va realiza prin urmărirea următoarelor
obiective specifice:
Ob. 1: reabilitarea şi modernizarea infrastructurii –reparaţii capitale la clădire şi
instalaţii
Ob. 2: dotarea cabinetelor medicale cu aparatură şi echipamente moderne, la
standarde europene
Ob. 3: echiparea ambulatoriului cu mobilier şi alte dotări
Ob. 4: protecţia mediului şi gestionarea corespunzătoare a deşeurilor.

REZULTATE PROIECT:

1. Clădire reabilitată în urma reparaţiilor capitale.


2. Proiectul contribuie la creşterea calităţii serviciilor medicale în judeţul
Constanţa, prin modernizarea şi dotarea cu aparatură medicală de ultimă
generaţie a ambulatoriului numărul 2 și al Spitalului Clinic Judeţean
Constanţa.
6

INDICATORI PROIECT:

 Reabilitarea unei clădiri aflate în domeniul public;


 Recompartimentare și reorganizare spațiului de la 7 cabinete la 11
cabinete, 4 spații anexe, 6 spații administrative, hol de așteptare, 1
laborator de analize medicale, 1 fișier recepție;
 Realizare 1 lift exterior modern;
 Creșterea la 66,29% a procentului de accesibilitate în caz de avarie a
instalatiilor de apă calda și agent termic;
 Refacerea instalațiilor termice și electrice
 Instalarea unui generator și sistem de pornire / oprire electrică automată –
soluție alternativă în caz de avarie;
 Creșterea numărului de pacienți consultați/ tratați în ambulatoriu de la
80.000pacienți/ an la 120.000 pacienți/ an;
 Creșterea eficienței termice a clădirii de la 65% la 90%;
 Creșterea gradului de confort a pacienților de la 10 la 60%.

PROPUNERE REAMENAJARE UPU CONSTANȚA


7

A. SPATII NOU B. REPARAȚII ȘI II.HOL


CREATE ÎNLOCUIRI PENTRU
UPU EXISTENT

1 . BIROU / CABINET 1 . TARKET TRAFIC 12.GRUP SANITAR


MEDICAL INTENS (SAU ALTE
SOLUȚII, PARDOSELI
TRAFIC INTENS)
2. BIROU / CABINET 2. UȘI ACCES 13.GRUP SANITAR
MEDICAL
3. MAGAZIE 3. ZUGRĂVELI + 14. SALA RAPORT /
PROTECȚII PEREȚI REZIDENȚI
4. GRUP SANITAR 4. REVIZII 15.ZONA ACCES
INSTALAȚII AMBULANȚE :
ELECTRICE PLATFORMĂ
ASFALTATĂ +
COPERTINĂ
5. SALA 5. SISTEM DE * PENTRU SPAȚIILE
AȘTEPTARE VENTILAȚIE ȘI NOU CREATE SE
APARȚINĂTORI TRATARE A VOR PROIECTA ȘI
AERULUI EXECUTA
INSTALAȚII
ELECTRICE,
TERMICE, SANITARE
ȘI CANALIZARE
6. SALA DE
CONTAMINARE
7. COPERTINĂ DE
STICLĂ CU PEREȚI
DE STICLĂ
8. SALA ASTEPTARE
O.G.
9. CABINET O.G.
10. CABINET O.G.
8

PUNCTE TARI/PUNCTE SLABE


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Echipă managerială - dotare insuficienta cu aparatura medicala
Dinamică constant pozitivă în semestrul II costuri ridicate la utilitati datorita sistemu
2016 pavilionar al cladirilor
Elemente individuale de valoare lipsa unui program informational unitar, atat
cadrul spitalului cat si la nivel national
Completa informatizare a sistemului - resurse financiare insuficiente pen
realizare de investitii.
Prezența cadrelor didactice universitare cu deficiente in asumarea responsabilitatilor
experiență şi cu un înalt grad de
profesionalism
Posibilitatea cooptării de intervenții în echipe - personal insuficient motivat pentru a
mixte de specialiști în vederea abordării unei mobiliza si asambla toate resursele intelectua
cazuistici complexe şi de mare rafinament in interesul spitalului
medical
Contacte personale cu lumea medicală - necesitatea mutarii cabinetelor si birouril
mondială (congrese internaționale, conferințe, din cladirea ambulatoriului integrat in spa
lucru în echipă improvizate, pentru a se putea desfasu
activitatea, pana la data terminarii lucrarilor
reabilitare si modernizare.
Adresabilitate crescută în regiunea sud-est;
Tehnică, aparatură medicală şi platou
imagistic de performanță şi înaltă
performanță;
Resursă umană înalt calificată
9

GRUP ȚINTĂ:

BENEFICIARII DIRECȚI:
 pacienţi trataţi în ambulatoriu din judeţul Constanța, care beneficiază
direct de servicii medicale plătite din asigurările sociale de sănătate;
 personalul medical.

BENEFICIARII INDIRECȚI:
 inițiatorul proiectului;
 autoritățile publice locale;
 agenții economici din zonă.

RISCURI:

Consider că acest proiect reduce 80% din riscuri. Reduce riscul unui
incendiu, iar riscurile de deces a pacienților ar scădea semnificativ.

CONCLUZII:

În concluzie, pentru ca sistemul medical să fie unul bun este necesară


Reabilitarea Infrastructurii, Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea tuturor
spitalelor din țară și construirea de noi clădiri cu scopul de a salva pacienții.

S-ar putea să vă placă și