Sunteți pe pagina 1din 1

Condiţiile de climă permit cultivarea unui număr important de plante de cultură

(cereale, legume, plante tehnice etc.).


• Principalele produse agricole sunt: grâul, porumbul, floarea-soarelui,
sfecla-de-zahăr, cartofii, legumele, fructele.
• Principalele animale crescute în ţara noastră sunt: bovinele, ovinele,
porcinele şi păsările.
• Prelucrarea materiei prime agricole (vegetală şi animală) se realizează în
cadrul industriei alimentare.
• O importantă resursă pentru industria alimentară este sarea.
• Ţara noastră are o suprafaţă mare de terenuri arabile destinate culturii
plantelor. Terenurile arabile reprezintă cea mai importantă resursă naturală
a țării.