Sunteți pe pagina 1din 5

…………………………………………………….

………………

EVALUARE INIŢIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


clasa a IV-a

Citeşte:
În clasǎ este linişte deplinǎ. Elevii scriu primele bastonaşe. Învǎţǎtoarea se plimbǎ printre bǎnci şi unde
este nevoie de ajutorul ei, se opreşte. Un bǎieţel cu ochii mici şi negrii o roagǎ sǎ se apropie. Chipul şcolarului i
se pare cunoscut.
Deodatǎ, învǎţǎtoarea zâmbeşte. Îşi aminteşte cǎ, într-o toamnǎ, acest bǎieţel se plimba pe lângǎ şcoalǎ.
Ţinea în mânǎ un boboc de trandafir. Privea îndelung la ferestrele şi la uşile şcolii.
Învǎţǎtoarea l-a întrebat cui doreşte sǎ ofere trandafirul, însǎ copilul s-a fâstâcit şi a fugit.
Dupǎ câteva zile, învǎţǎtoarea l-a gǎsit chiar la poarta şcolii. Pǎrea îngândurat, iar bobocul se fǎcuse un
adevǎrat trandafir.
- Ei, ce-i cu trandafirul?
- Eu am numai cinci ani şi nu mǎ primeşte la şcoalǎ. Trandafirul este pentru dumneavoastrǎ. Vǎ rog sǎ-
mi arǎtaţi şi mie unde învaţǎ copiii.

(Cǎlin Gruia, Bobocul de trandafir)

1. Rǎspunde la întrebǎri:
 Unde se petrece întâmplarea?

………………………………………………………………………………………………………

 Ce scriu elevii?

………………………………………………………………………………………………………

 De ce nu a fost primit la şcoalǎ bǎieţelul?

............................................................................................................................................................

2. Transcrie din text cererea politicoasǎ.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Scrie cuvinte cu sens asemǎnǎtor!

elevii- …………………………..; zâmbeşte- ……………………; chip - ………………….

4. Scrie cuvinte cu sens opus!

primele- ……………………….; a întrebat- ……………………….; negrii- ………………….


5. Încercuieşte forma corectǎ a cuvintelor scrise înclinat.
 O veveriţă i-a/ia atras atenţia.
 Avea coada roşcată şi cravata ca de ne-a/nea.
 Nu mai/numai putea de bucurie când a vãzut veveriţa.
 Ei i-au/iau urmărit curioşi toate mişcările.
 El mai/m-ai vrea să privească veveriţa.
 Motocel a putut săi/să-i admire coada stufoasă.
 Veveriţă sa/s-a oprit pe o ramurã subţire.
6. Selecteazǎ din text:
 un substantiv …………………………
 un adjectiv …………………………..
 un pronume personal ………………..
 un pronume personal de politeţe ……………………………….
 un verb ……………………………
7. Scrie un text creativ cu titlul “Prima zi de şcoalǎ” dupǎ urmǎtoarele întrebǎri:
 Când se petrece întâmplarea?
 Unde se petrece întâmplarea?
 Cine participǎ la întâmplare?
 Ce fac copiii? Dar învǎţǎtoarea?
 Ce sentimente ai trǎit în acea zi?

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Şcoala Gimnazialã Nr. 28, București
Anul şcolar 2021-2022
Clasa a IV-a B
Prof.înv.primar Paulescu George Cătălin

Test de evaluare iniţialǎ


Limba şi literatura românǎ

MATRICEA DE SPECIFICAŢIE

Continuturi/Obiective CUNOAŞTERE ÎNŢELEGERE APLICARE ANALIZĂ


Textul- înţelegere (I1) x
Cererea politicoasǎ (I2) x
Cuvinte cu sens asemǎnǎtor. x
Cuvinte cu sens opus (I3, I4)
Pǎrţi de vorbire (I5) X

Ortograme (I6) x x

Textul creativ (I7) x

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Item/Calificativ Foarte Bine Bine Suficient


Item 1 Formuleazǎ 3 rǎspunsuri Formuleazǎ 2 Formuleazǎ un rǎspuns
corecte rǎspunsuri corecte corect
Item 2 Transcrie corect cererea Transcrie cu mici Transcrie parţial
politicoasǎ greşeli cererea cererea politicoasǎ
politicoasǎ
Item 3 3 cuvinte 2 cuvinte un cuvânt
Item 4 3 cuvinte 2 cuvinte un cuvânt
Item 5 6-8 ortograme corecte 4-5 ortograme corecte 2-3 ortograme corecte
Item 6 5 pǎrţi de vorbire 3-4 pǎrţi de vorbire 2 pǎrţi de vorbire
Item 7 Redactează compunerea, Redactează Redactează
respectând toate ccompunerea cu unele compunerea,
elementele esențiale; greşeli, respectând respectând doar câteva
toate elementele elemente esențiale;
esențiale;
Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 6 - 7 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral si corect 4 – 5 itemi; incorect /parţial corect
BINE
restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2– 3 itemi; incorect /parţial corect
SUFICIENT
restul itemilor

Rezultate obţinute

Nr. Numele elevului I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Rezultat final


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
Rezultat clasa

Realizarea obiectivelor

Nr elevilor care O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
au realizat
FB
B

obiectivele S

Aprecierea cu calificative

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr. elevi

Analiza rezultatelor

Greșeli frecvente:

Măsuri ameliorative: