Sunteți pe pagina 1din 11

Grădinița cu Program Prelungit Rovinari, Grădinița nr.

1, Rovinari

OPŢIONAL DE GIMNASTICĂ AEROBICĂ

„Micii gimnaști”
Prof. Înv. Preșc. Niculescu Loredana
Nivel II, grupa mare
An școlar: 2019-2020
ARGUMENT

Modelarea completă a corpului şi formarea unei ţinute frumoase şi corecte pot începe încă din copilărie. Cunoscută fiind predispoziţia
copiilor preşcolari pentru mişcare, este recomandată familiarizarea lor încă de la această etapă de vârstă cu elemente simple de gimnastică aerobic,
datorită avantajelor pe care le pot adduce acest tip de activitate. Creşterea capacităţii de muncă fizică şi intelectuală a copiilor se va realizaprin
trezirea interesului pentru desfăşurarea unui scurt program aerobic.
Desfăşurarea cu regularitate a cel mult 20 de minute zilnic de exerciţii, înainte de activităţile commune, asigura consumul excesului de
energie al copiilor,conducând la succesul desfăşurării activităţilor intelectuale ulterioare.
Cadrul organizat, executarea sistematică, corectă, sub îndrumarea educatoarei, a mişcărilor şi elementelor de gimnastică aerobic duc cu
siguranţă la disciplinarea şi dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor.
Mişcările simple se efectuează pe grupe de muşchi începând cu partea superioară a corpului: gât, umeri, braţe, abdomen, talie, fesieri,
picioare. Activitatea cuprinde în final paşi de dans, antrenând mai multe grupe de muşchi.
Mişcările simple sau complexe, combinate, pe grupe de muşchi, precum şi stimularea unei respiraţii corecte (inspiraţie pe nas,expiraţie pe
gură) asigura funcţionarea optimă a aparatului cardio-respirator. Acest lucru îl consider absolute necesar pentru copii în cederea dobândirii unei
sănătăţi optime.
Desfăşurarea exerciţiilor se face în sala de grupă sau în aer liber, prin asigurarea unui fond musical ritmat, constant, fără variaţii bruşte de
ritm. Copiii pot fi dispuşi în cerc, dacă numărul este mare, pentru a fi urmăriţi în executarea corectă a exerciţiilor. Cu un număr mai mic de copii
se poate lucre în semicerc sau în coloană de gimnastică.
Gimnastică aerobică îmbină într-un mod plăcut sportul cu artă, motricitatea cu îndemânarea şi coordonarea cu simţul estetic.Obiectivele
principale sunt dezvoltarea armonioasă a corpului, întărirea sănătăţii fizice şi psihice prin mişcare şi educarea calităţilor motrice.
Gimnastica aerobică dezvoltă la copii şi simţul muzical şi ritmul, asigură mobilitate şi graţie în mişcări şi o ţinută corectă.
Dezvoltarea fizică:
ü se sporeşte rezistenta împotriva bolilor cardio vasculare
ü se măreşte rezistenţa fizică a copilului şi se previn leziunile musculare
ü se sporeşte coordonarea şi echilibrul
ü se diminuează / înlătura tendinţele de supraponderabilitate
ü copiii vor adopta o ţinută corectă, elegantă
Dezvoltarea psihică:
ü creşte încrederea în forţele proprii;
ü se dezvolta simţul disciplinei; se îmbină în cel mai ingenios mod disciplina cu distracţia. Copiii vor învăţa să accepte regulile şi
vor fi răsplătiţi pentru fiecare reuşită a lor;
ü li se va dezvolta simţul de competiţie, de auto-depasire. De asemenea, apartenenţa la grup le va insufla şi spiritul de echipă.

Jocurile interactive vor avea ca scop o mai bună cunoaştere a abilitaţilor copiilor, interacţiunea cu coechipierii lor şi, de asemenea,
dezvoltarea spiritului competitiv.

Competente generale:
ü Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi aplicativ utilitare.
ü Stimularea calităţii intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite.
ü Cultivarea simţului estetic, a ritmicităţii şi a muzicalităţii
ü Întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi formarea deprinderilor igienico-sanitare
ü Dezvoltarea forţei şi rezistenţei a elasticităţii musculare, a elasticităţii şi a mobilităţii articulare
ü Influenţarea evoluţiei corecte şi armonioase a organismului prin elemente de gimnastică ritmică şi aerobică

Competente specifice:
Copilul va fi capabil:
ü Să execute corect respiraţia
ü Să adopte şi să păstreze o ţinută corectă în mişcare şi în repaus;
ü Să dovedească faptul că poseda reprezentările propriei scheme corporale, răspunzând adecvat la diferite comenzi motrice,
secvenţial sau în succesiune
ü Să execute elemente de gimnastică aerobică, mobilizând diferite segmente ale corpului- izolat (pe grupe de muşchi) sau în
coordonare şi să-şi dezvolte expresivitatea mişcării;
ü Să răspundă adecvat comenzilor primate dovedind că poseda deprinderi motrice de bază;
ü Să execute conştient şi armonios, în funcţie de sarcina data;
ü Să înţeleagă şi să execute mişcări care necesită o orientare spaţial şi temporal (poziţii, direcţii, succesiuni în spaţiu şi timp) în
funcţie de ritmul muzicii.
ü să acţioneze pentru evoluţia armonioasă a propriului corp prin exerciţii de grup sau individual
ü să depună eforturi uniforme şi variabile cu durate prelungite progresiv

Activităţi de învăţare:
ü exerciţii pentru braţe, cu solicitarea tuturor articulaţiilor (umăr, cot, pumn);
ü exersări fragmentare şi globale;
ü exerciţii de reglare a respiraţiei;
ü efectuarea de eforturi continue cu progresia duratei;
ü jocuri dinamice cu durate progresive; exerciţii specifice;
ü exerciţii de gimnastică ritmică şi aerobică;
ü exerciţii de corectare a ţinutei;
ü exerciţii după model;
ü recomandări, demonstraţii.
ü adoptări de poziţii pe baza prezentării şi a exemplificării;
ü exerciţii şi jocuri pentru formarea poziţiei corecte;
ü atenţionări şi corectări sistematice;
ü identificarea elementelor exerciţiului în demonstrări;
ü exerciţii pentru fiecare segment al corpului;
ü corectări şi încurajări;
ü adoptări de poziţii şi declanşări de mişcări la diferite semnale;
ü exersarea unor elemente pe ritmuri diferite;
ü exersarea separată a fiecărui procedeu, individual şi în grup;
ü concursuri vizând corectitudinea şi expresivitatea mişcărilor;
ü receptarea modului specific de dezvoltare fizică armonioasă;
ü exerciţii de control şi autocontrol în oglindă;
ü examinări somatoscopice periodice.
ü exersare fragmentată şi globală;
ü înlănţuirea elementelor învăţate în linii acrobatice şi ritmice;
ü exersare separată sau globală a elementelor acrobatice pe fond muzical;
ü jocuri muzicale;
ü jocuri dinamice, parcursuri aplicative;
ü exerciţii specifice;
ü corectări şi recomandări.
ü dialog însoţit de explicaţii;
ü exemple de conţinuturi şi forme de organizare;
ü reguli organizatorice specifice;
ü recomandări generale şi individuale

Conţinuturile învăţării:

1. Capacitatea de organizare:
• formaţii de adunare în linie pe un rând;
• formaţii de adunare în linie pe două rânduri;
• formaţiile de deplasare în coloană câte unul şi de câte doi;
• alinierea în linie;
• poziţiile de drepţi şi pe loc repaus;
• întoarceri prin săritură la stânga şi la dreapta;
• pornire cu mers pe loc şi oprire (pornire şi oprire din mers);
• trecerea din linie pe un rând la formaţiile de semicerc şi cerc.

2. Dezvoltarea armonioasă:
• poziţiile: stând depărtat, pe genunchi, şezând culcat;
• mişcări: duceri ale braţelor (înainte, sus, lateral); ale palmelor pe şold, pe umeri, la ceafă;
• îndoiri şi întinderi ale braţelor, ale trunchiului, ale picioarelor;
• răsuciri ale gâtului, ale trunchiului;
• rotari ale corpului şi ale braţelor;
• postura corectă, graţioasă

3. Calităţi motrice de bază:


• viteză de reacţie, de execuţie şi de deplasare în ritmuri diferite;
• îndemânare;
• forţă (forţă dinamică segmentară);
• rezistenţă (rezistenţa generală la eforturi aerobe).

4. Deprinderi motrice de bază:


• mers obişnuit cu ţinută corectă şi coordonare de braţe; mers în coloană;
• săritură (sărituri pe loc şi cu deplasare, cu desprindere de pe unul şi ambele picioare, sărituri din ghemuit în ghemuit.

5. Deprinderi sportive elementare:


- Cu specific de gimnastică ritmică şi acrobatică:
• cumpănă pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe sol, semisfoară, podul de jos, stând pe omoplaţi, rulare laterală, rulare pe
abdomen şi piept, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit.

- Cu specific de gimnastică aerobică şi ritmică:


• exerciţii pentru cap-gât;
• exerciţii pentru braţe;
• exerciţii pentru trunchi combinate cu mişcări de braţe şi picioare.

Modalităţi de evaluare:
· concursuri
· spectacole
· serbări
· jocuri

Resurse:
UMANE : Copii preşcolari , educatoare , diverşi invitaţi (professor de ed. Fizică).
MATERIALE : mângâi, saltele,laptop pentru muzică

Bibliografie:
1. Revista „Învăţământul preşcolar” Nr.2/2007
2. http://www.nextdoorfitness.ro/servicii-dance_fun_aerobic_pentru_copii.html
3. http://www.efs.upt.ro/aerobic.php
4. „Curriculum pentru Învăţământul preşcolar”, Bucureşti 2009
PROGRAMA PENTRU OPŢIONALUL DE GIMNASTICĂ
Nr. Tema Competenţe Mijloace de
Crt realizare
1. Diferite forme de mers: ü Să execute corect diferite forme de mers prin ü Explicaţia
ü În cadenţă; păstrarea poziţiei corespunzătoare a crpului şi ü Demonstraţia
ü Pe vârfuri cu a braţelor; ü Exerciţiul
mâinile sus ü Să-şi formeze o ţinută corporală corectă; ü Activizarea în
ü Să execute poziţia corectă pentru comenzile: grup a
ü Pe călcâie cu
drepţi, pe loc repaus, la stânga, la dreapta. copilului
mâinile la spate; ü Să-şi însuşească corect schema corporală;
ü Cu ridicarea ü Să execute corect mişcările diferitelor
genunchiului la segmente ale corpului.
piept pe fiecare pas.
2. Diferite forme de alergare: ü Să execute corect exerciţiile de alergare ü Explicaţia
ü Normală pe toată păstrând poziţia corectă a corpului şi a ü Demonstraţia
talpa; braţelor ( îndoirea braţelor şi mişcarea lor ü Exerciţiul
ü Cu lovirea sezutei; pe lângă corp); ü Activizarea
ü Cu genunchii la ü Să recurgă la exerciţii de respiraţie după o în grup a
piept perioadă de effort îndelungat; copilului
ü Să respire corect : să inspire pe nas şi să
expire pe gură;
ü Să execute exerciţiile de alergare păstrând
corectă poziţia corpului.
3. Exerciţii pentru muşchii ü Să execute corect exerciţiile pentru ü Explicaţia
gâtului muşchii gâtului prin diferite mişcări ale ü Demonstraţia
capului: înainte,înapoi,stânga,dreapta,în ü Exerciţiul
timpi simpli sau dubli; ü Activizarea
ü Să-şi coordoneze mişcările cu ritmul în grup a
solicitat; copilului
ü Să execute exerciţii de dezvoltare fizică
generală cu numărarea timpilor sau cu
repere spaţiale;
ü Să-şi însuşească corect schema corporală.
4. Exerciţii pentru muscii ü Să execute corect exerciţiile pentru braţe ü Explicaţia
braţelor şi umeri din ce în ce mai complexe ü Demonstraţia
( întinderi,îndoiri,răsuciri) ü Exerciţiul
ü Să respire corect şi la momentul potrivit ü Activizarea
ü Să execute mişcările în funcţie de ritmul în grup a
muzicii copilului
ü Să-şi însuşească corect schema corporală
5. Exerciţii pentru muşchii ü Să execute corect exerciţiile care solicită ü Explicaţia
pectorali, dorsali mischii pectoral şi dorsali în funcţie de ü Demonstraţia
ritmul muzicii (întinderi,răsuciri,aplecări ü Exerciţiul
fata-spate, stânga-dreapta) ü Activizarea
ü Să păstreze corect poziţia corpului în în grup a
timpul mişcărilor copilului
ü Să execute corectmiscarile combinate cu
exerciţii pentru braţe
ü Să-şi însuşească corect schema corporală
6. Exerciţii pentru muşchii ü Să execute corect exerciţiile care solicită ü Explicaţia
coapselor muşchii coapselor, (fesieri), în funcţie de ü Demonstraţia
ritmul muzicii 9intinderi, răsuciri,aplecări ü Exerciţiul
fata-spate/ stânga-dreapta) ü Activizarea
ü Să păstreze corectă poziţia corpului în în grup a
timpul mişcărilor copilului
ü Să execute corect mişcările ocmbinate cu
exerciţii pentru muşchii
braţelor,abdominali;
ü Să-şi însuşească corect schema corporală
7. Exerciţii pentru muşchii ü Să execute corect exerciţiile care solicită ü Explicaţia
picioarelor muşchii picioarelor în funcţie de ritmul ü Demonstraţia
muzivii (genoflexiuni,fandări,ridicări,mers ü Exerciţiul
pe loc) ü Activizarea
ü Să păstreze corectă poziţia corpului în în grup a
timpul mişcărilor copilului
ü Să execute corect mişcările combinate cu
exerciţii pentru muşchii braţelor
abdominali,copaselor
ü Să-şi însuşească coresc schema corporală
8. Elemente de gimnastică ü Să manifeste progresiv capacitatea de a ü Explicaţia
aerobic executa corect mişcările în num ar crescut ü Demonstraţia
de repetări ü Exerciţiul
ü Să execute acţiuni cu grad de complexitate ü Activizarea
din ce în ce mai mare (combinaţii de în grup a
mişcări cu grad crescut de dificultate) copilului
ü Să depună efort fizic susţinut pe o durată
de timp din ce în ce mai mare
ü Să respire corect în momentele în care
intervine starea de oboseală
ü Să respecte pe cât posibil ritmul muzicii
ü Să-şi menţină o poziţia corectă a corpuli
ü Să fie capabil să combine diferite mişcări
complexe ale corpului
ü Să fie capabil să combine exerciţiile de
bază cu elemente de dans

S-ar putea să vă placă și