Sunteți pe pagina 1din 4

Grădiniţa cu P.P.

Rovinari
Grupa Buburuzelor ( mijlocie B)

PROIECT TEMATIC

Prof. Păsărin Simona Loredana


Prof. Milon Larisa Maria
Tema anuală de studiu: Cine sunt/suntem?
Tema: Lumea mea fermecată
Subtemele proiectului tematic:

Grădinița, casa copilăriei mele

Tablou de familie

Învăț despre mine!
Grupa: mijlocie
Durata proiectului: 3 săptămâni ( 28.09.2020 - 16.10.2020 )
Dimensiuni ale dezvoltării:

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare

Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității

Conceptul de sine

Autocontrol și expresivitate emoțională

Activare și manifestare a potențialului creativ

Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului
apropiat

Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
Comportamente vizate:

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate

Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare

Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristice specifice

Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional

Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri
creative

Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii
(comunicare expresivă)

Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia

Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător

Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor

Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date

Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător.
Resurse:

Materiale: enciclopedii, atlas anatomic, puzzle-uri, cărți de colorat şi de poveşti, albume de fotografii,
vederi, aparat foto, jetoane, planşe,instrumente de scris şi de colorat, pensule, acuarele, plastilină,
planşete, diferite materiale naturale şi sintetice, figurine, set bucătărie, păpuşi, hăinuţe pentru copii,
cuburi de lemn, lego, forme, unelte , jucării pentru nisip, calculator, Cd cu cântece, etc;

Umane: preşcolarii grupei, educatoarele, părinţii, asistenta unităţii

De timp: 4 săptămâni

Bibliografice:
1) Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019
2) Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie, 2019
3) Grama F., Pletea V., Preda V. ,,Ghid pentru proiecte tematice – abordarea în manieră integrată a
activităţilor din grădiniţă”, Ed.Humanitas,Bucureşti, 2005
Metode și procedee: observația, conversația, povestirea, demonstrația, exercițiul, brainstromingul, etc.
Descrierea proiectului: ”Cine sunt eu?; Sunt la fel ca ceilalţi copii?; Corpul meu este la fel cu al celorlalţi ?
Cum a apărut familia mea? ; Ce înseamnă să ai un prieten? ; Ce fac când mă supără cineva?”- sunt întrebări
pe care şi le pun copiii la această vârstă. Pornind de la aceste premise ne-am gândit să dezvoltăm proiectul
tematic ”Lumea mea fermecată”, în cadrul căruia să familiarizăm copiii cu informații/cunoștințe despre
grădiniță, familie, corpul uman și emoții.
Inventar de probleme:

Ce știu copiii despre tema investigată Ce nu știu și vor să afle copiii despre tema
investigată

Copiii merg la gradiniță, părinții la 
De ce trebuie să respectăm anumite reguli
serviciu de comportament în familie, la grădiniţă, în

Suntem oameni, copii, fete şi băieţi; societate şi care sunt acestea;
 Avem un nume; 
Cum se realizează un arbore genealogic
 Numele mebrilor familiei; 
Elementele / părţile componente ale
 Avem un corp; corpului uman;

Știm să denumim obiectele de 
Comportamente şi atitudini igienice corecte
îmbrăcăminte și de igienă personală în vederea menţinerii sănătăţii.

Suntem un grup de colegi şi prieteni; 
La ce sunt bune emoțiile?

Avem sentimente, râdem, plângem 
Cum ne liniștim când ne înfuriem?
Scrisoare de intenţie către părinţi:
Stimaţi părinţi,
din dorinţa de a afla cât mai multe despre ei înşişi, grupa Piticilor și-a propus derularea proiectului ”Lumea mea
fermecată”. Proiectul se va desfăşura pe parcursul a patru săptămâni și va cuprinde următoarele teme:
Grădinița, casa copilăriei mele ( 28.09-02.10.2020 )
Tablou de familie( 05.10-09.10.2020 )
Învăț despre mine! ( 12.10-16.10.2020 )

În acest sens, vă rugăm sa discutaţi acasă cu copilul dvs. despre toate aceste aspecte, să le oferiţi informaţii,
pe care să le împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă. Totodată avem rugămintea ca împreună cu cei mici,
să realizați arborele genealogic al familiei dumneavoastră, după modelul pe care îl vom oferi.
Pentru a veni în sprijinul nostru, orice material consideraţi că ne va fi util desfăşurării activităţilor va fi bine
primit: fotografii, albume, enciclopedii despre corpul uman, mulaje, filmuleţe realizate în momentele importante
ale vieţii dvs., cărţi ,reviste sau orice alte materiale credeţi că ne-ar fi de folos.
Vă mulţumim pentru implicare !
Piticii şi educatoarele

Eveniment de închidere:
În ultima zi a celei de-a treia săptămâni, preșcolarii care doresc își vor prezenta arborele genealogic al familiei,
pe care l-au realizat împreună cu părinții. Totodată vom organiza o expoziție cu lucrările copiilor.
Harta proiectului/direcțiile de dezvoltare:

Tablou de familie
Grădinița.casa copilăriei mele 05.10-09.10.2020
28.09-02.10.2020

Lumea mea fermecată

Învăț despre mine!


11.10-16.10.2020

S-ar putea să vă placă și