Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare sumativă

1. Scrie, din text, patru cuvinte/sintagme din cîmpul lexico-semantic divinitate.

 Puritate;
 Sinceritate;

2. Alcătuiește două enunțuri în care lexemul miez să aibă un sens propriu și altul
figurat.

 Cel mai gustos e cozonacul mamei făcut cu miez de nucă.


 La miezul zilei,cei doi se schimbă cu locurile.

3. Subliniază, în șirul propus, sinonimul care ar putea substitui cuvîntul a ocroti în acest
text, motivînd, într-un enunț, alegerea: a apăra, a feri, a păzi, a oblădui.
 A apăra