Sunteți pe pagina 1din 4

BAREME MINIME DE NEGOCIERE PENTRU TARIFELE CURSURILOR OPŢIONALE ŞI PRESTAŢII DIVERSE ORGANIZATE DE "CERONAV" CONSTANȚA, APROBATE PRIN HOTĂRÂRILE

CONSILIULUI DE CONDUCERE

Hotărârea CC nr. 40 / 15.12.2021

Nr. Tariful Tarif


crt. Denumire curs Cod Durata cursului reexaminare
curs [ ore ] (lei/ pe
cursant) disciplina
lei/cursant

1 2 3 4 5 6

CURSURI OPŢIONALE ORGANIZATE LA CERERE PENTRU DIVERSE CATEGORII DE PERSONAL - BAREMURI MINIME DE NEGOCIERE *
CURSURI DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI PENTRU OBŢINEREA UNUI CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ

1 Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru examenul de brevet ofiţer punte secund pentru nave maritime cu un tonaj brut de 3000 sau mai mare CPOPS 40 1,238 62
CURS DE PROMOVARE pentru obținerea brevetului de "COMANDANT" pentru nave maritime cu un tonaj brut mai mic de 500 tone angajate, angajate in voiaje costiere (UPGRADE
2 COURSE for certification of Masters on ships of less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages) CPC 56 1,613 58

3 Curs de pregǎtire pentru examenul de brevet ofiţer mecanic - Nivel managerial PPEBOM-NM 120 2,426 40

CURSURI OPŢIONALE PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL - conform OMTCT 318/03.03.2006


1 Program de promovare pentru obţinerea brevetului de căpitan fluvial categoria A PPCFA 120 2,010 34
2 Program de promovare pentru obţinerea brevetului de timonier fluvial PPTF 120 2,010 34
3 Program de promovare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic fluvial PPSMF 120 2,010 34
4 Program de specializare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial PSMF 120 2,010 34
5 Limba engleză pentru personalul din transporturi navale LBEPTN 40 838 42
6 Limba rusă - Vocabular standard LBRVS 40 838 42
7 Limba germană - Vocabular standard LBGVS 40 838 42
8 Program de specializare nave fluviale de transport mărfuri periculoase uscate PSNFTMU 24 438 37
9 Program de specializare nave fluviale de transport mărfuri periculoase în cisternă PSTMPC 32 584 37
10 Program de specializare nave fluviale de transport gaze PSNFTG 16 290 36
11 Program de specializare nave fluviale de transport produse chimice PSNFTC 16 290 36
12 Program de formare intervenienţi în transportul mărfurilor periculoase PFITMP 24 436 36
13 Program specializare securitate la bordul navelor de transport mărfuri periculoase PSNMP 32 671 42
14 Program de instruire pe calculator PIC 24 502 42
15 Familiarizare cu conceptul RIS (River Information System) şi sistemul integrat de urmărire a traficului de nave pe ape interioare RIS 24 576 48
16 Specializare "Expert pentru transport produse chimice"- Iniţial PSC-I 16 492 62
17 Specializare "Expert pentru transport produse chimice"- Actualizare PSC-A 8 272 68
18 Specializare "Expert pentru transport gaze" - Iniţial PSG-I 16 492 62
19 Specializare "Expert pentru transport gaze" - Actualizare PSG-A 8 272 68
20 Specializare "Exploatarea instalatiilor de ridicat de la bordul navelor de ape interioare" PSEIR 24 484 40
21 Legători de sarcină la bordul navelor de ape interioare PSLS 24 449 37
22 Specializare – Utilizator echipament Transponder AIS AIS-F 24 520 43
23 Asistenţă medicală la bordul navelor de navigaţie interioară PSAMNI 24 402 34

24 Program de specializare Dragor fluvial PSDF 32 587 37


ALTE CURSURI OPŢIONALE ORGANIZATE LA CERERE
1 ECDIS Instruire specifică (ECDIS TypeSpecific) - 348 EURO ECDIS-TS 16 1,636 205
2 ECDIS Generic şi instruire specifică (ECDIS Generic and type specific) - 520 EURO ECDIS–GTS 41 2,449 119
3 ECDIS Transas Instruire specifică (ECDIS Transas Type Specific) (180 EUR) ECDIS-T-TS 16 788 99
4 ECDIS Transas Instruire generică şi specifică (ECDIS Transas Generic & Type Specific); (360 EUR) ECDIS-T-GTS 40 1,600 80
5 Online ECDIS - altele decât TRANSAS TYPE SPECIFIC (Sperry, JRC, ChartWorld, Imtech, Raytheon, Consilium) Online ECDIS 8 1,155 289
6 Investigarea accidentelor maritime MCI 24 371 31
7 Curs de pregătire pentru utilizarea programului de testare - obţinere brevet CPUPT-B 24 612 51
8 Familiarizare cu cerinţele Codului ISM şi standardelor ISO 9001:2000, 14001:2004 F_ISM & ISO 16 335 42
9 Curs de instruire "CODUL I.S.M." - Nivel Auditor Intern I.S.M. 40 825 41
10 Curs de instruire "CODUL I.S.M." - Nivel Auditor Intern (Sistemul de management al sigurantei) I.S.M. 40 825 41
11 Curs de specializare "Examinarea şi evaluarea competenţei personalului navigant" (Examination and assessment of seafarers proficiency) EASP 72 1,220 34
12 Curs de specializare "Examinarea şi evaluarea competenţelor profesionale în domeniul transportului naval şi activitǎţi conexe" EECP-TN 30 603 40
13 Propulsia cu abur și gaze a navelor SSGP 40 992 50
14 Curs de specializare pentru ingineri electronişti la bordul navelor, fără serviciul de cart CSIE 56 1,012 36
15 Curs de specializare VTS - Nivel de bază VTSBT 120 3,719 62
16 Curs GMDSS pentru obţinerea certificatului de operator staţii de coastǎ CSOC 64 2,001 63
17 Curs de specializare "Ofiţer pentru siguranţa navei" (Ship safety officer) SO 24 555 46
Program de familiarizare a personalului portuar şi a altor categorii de personal de la uscat, implicate în transportul maritim, cu reglementările generale şi specifice funcţiei, prevăzute
18 pentru expedierea, manipularea şi transportul mărfurilor periculoa PFEMTMP 32 570 36
19 Program limba engleză "Build-up your English"/ personal portuar - Nivel pre-intermediar LE-PSCRN-PI 96 1,879 39
20 Program limba engleză "Build-up your English"/ personal portuar - Nivel intermediar LE-PSCRN-I 96 1,902 40
21 Program limba engleză "Build-up your English"/ personal portuar - Nivel avansat LE-PSCRN-A 64 1,294 40
22 Program de formare inspector cargo tally survey PFI-CTS 40 984 49
23 Curs de pregatire pentru instructori (Training course for instructors) TC I 56 1,079 39
24 Program de pregătire pentru instructori și evaluatori pe simulator(Train the simulator trainer and assesor) TSTA 32 853 53
25 Curs de perfecţionare "Formare Formator" CPFF 80 1,859 46
26 Tehnici şi metode de analiză, decizie şi comunicare TAMDC 32 665 42
27 Curs de specializare "Inspector draft-survey" (Draft-survey inspector course) DSIC 56 1,284 46
28 Curs de specializare "Cunoaşterea şi operarea navelor portcontainer" (Knowledge and operation of container ships) KOCS 40 1,059 53

29 Curs de specializare "Gas-free & hot work" (Gas free inspector course) GFIC 32 737 46
Echipament de siguranţă şi protecţia personalului la bordul navelor pentru transport produse petroliere, 'chimice sau gaze lichefiate (Safety equipment and protection of personnel on
30 board tankers) SEPPBT 32 561 35
31 Protecţia antiincendiu şi salvare pentru platforme petroliere marine (Fire prevention and rescue for oil drilling off-shore units) FPROD 40 1,115 56
32 Curs de pregătire pentru sablatori-vopsitori (Training for blast cleaner-painter) cod TBC-P TBC-P 32 444 28
33 Pregătire pentru sablatori-vopsitori pentru industria navală (sau similar acesteia) [Training for naval industry (or similar) blast cleaner-painter] TBC-P 40 885 44
34 Curs de specializare "Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase conform Codului Regulilor Federale S.U.A." THDHHC-US 16 362 45
35 Curs de pregătire "Sindromul respirator acut sever" SRAS 8 138 35
36 Program de specializare "Ofiţer pentru securitatea facilităţii portuare" (Port facility security officer) - pentru personalul desemnat de la administraţia portuară PFSO-P 40 1,140 57
37 Testarea competențelor pentru ofițer mecanic TCOM 2 89 89
38 Coordonarea resurselor echipajului la bordul navei (Crew resource management course)-la sediul CERONAV CRM 20 390 39
39 Marlins Test & Test of spoken English pentru personalul din transporturi navale MT-TOSE 2.33 393 337
40 Atribuţiuni şi responsabilităţi în serviciul de cart la bordul navei WDB-R 24 490 41
41 Sisteme electrice navale de medie şi înaltă tensiune SENMIT 40 1,355 68
42 Sisteme electrice navale de medie şi înaltă tensiune - managerial SENMIT-M 40 1,241 62
43 Sisteme electrice navale de medie şi înaltă tensiune - operațional SENMIT-O 16 500 63
44 Sisteme frigorifice navale/ containere frigorifice navale PCRC 80 1,796 45
45 Managementul navelor pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate şi autoevaluarea TMSA 24 592 49
46 Utilizarea sistemelor de identificare automată AIS 8 320 80
47 Managementul situaţiilor de crizǎ (Crisis Management Course) CMC 24 1,353 113
48 "Simulator pentru operarea mǎrfurilor lichide în vrac" LCHS 40 1,991 100
49 Simulator pentru operarea mărfurilor și a balastului pentru tancuri petroliere (Oil tanker cargo and ballast handling simulator) LCHS-P 32 1,696 106
50 Simulator pentru operarea mărfurilor și a balastului pentru tancuri chimice (Chemical tanker cargo and ballast handling simulator) LCHS-C 32 1,696 106

51 Simulator pentru operarea mărfurilor și a balastului pentru tancuri gaze naturale lichefiate - LNG (Liquified Natural Gas - LNG - tanker cargo and ballast handling simulator) LCHS-LNG 32 1,696 106

52 Simulator pentru operarea mărfurilor și a balastului pentru tancuri gaze petroliere lichefiate - LPG (Liquified Petroleum Gas - LPG - tanker cargo and ballast handling simulator) LCHS-LPG 32 1,696 106
53 Simulator operare marfă și balast – tancuri transportatoare de gaz lichefiat - LPG & LNG (Liquefied gas – LPG & LNG – Tanker cargo and ballast handling simulator) LCHS - LPG & LNG 40 2,129 106
54 Simulator operare marfă și balast – tancuri transportatoare de produse chimice și petroliere (Oil and chemical tanker cargo and ballast handling simulator) LCHS - P & C 40 2,129 106
55 Program de pregǎtire pentru lucrul în atmosfera cu hidrogen sulfurat- H2S PP-H2S 8 663 166
56 Curs H2S H2S 4 714 357
57 Program de pregǎtire pentru lucrul în spaţii închise CST 8 782 196
58 Pregătirea lucrătorilor pentru prevenirea riscurilor legate de azbest AZ 16 400 50
59 Program de pregǎtire pentru utilizarea aparatelor portabile de detectare a gazelor - oxigen, gaze de hidrocarburi, gaze toxice O2, HC-H2S UPGDI-TP 8 659 165

60 Curs de specializare "Evaluarea riscurilor specifice operaţiunilor de la bordul navei" (Risc assessment in ship operations) RASO 8 185 46
61 Simulator compartiment maşină (Engine Room Simulator - Basic) - iniţial ENG- R.S. i 40 1,674 84
62 Simulator compartiment maşină (Engine Room Simulator - Refresher) - actualizare ENG- R.S. a 24 955 80
63 Curs de specializare"Sisteme frigorifice navale/ containere frigorifice navale- defecţiuni probabile" (Reefer troubleshooting) RTS 24 782 65
64 Navigaţie în gheaţă în Marea Baltică - nivel iniţial (Ice Navgation in the Baltic Sea- Bazic level) INBS - I 32 1,013 63
65 Nave care operează în ape polare - Inițial (Basic training for ships operating in polar waters) SOPW-I 32 813 51
66 Specializare pentru personalul îmbarcat pe nave de intervenţie şi salvare SPNIS 40 774 39
67 Program de testare a cunoştinţelor de limba franceză pentru personalul din transporturi navale PTC-LFM 2 202 202
68 Bridge team and resource management cours for areas of Venice and Messina Strait BTRM/VMS 24 744 62
69 Curs de specializare "Bucătar maritim" (Ship`s cook specialization) SBM 24 379 32
70 Prevenirea poluării în apele Statelor Unite ale Americii "OPA - 90" - initial PPUSAW - I 16 229 29
71 Prevenirea poluării în apele Statelor Unite ale Americii "OPA - 90" - actualizare PPUSAW - A 8 148 37
72 Sistemul Mondial de Primejdie si Siguranta Maritima - Curs pentru utilizarea Simulatorului POSEIDON (PHAROS ver. 7.X.X.) GMDSS-SIMPOS 16 339 42
73 Instructor simulator KONGSBERG în operarea mărfurilor lichide în vrac E-LCHS 32 686 43
74 Conștientizarea privind poluarea mediului marin MEA 16 397 50
75 Principii de operare a navelor vrachier BCSO 16 408 51
76 Program de instruire de bază în domeniul siguranţei şi a situaţiilor de urgenţă Platforme Maritime - Digital BOSIET D-BOSIET 9h30m 2,760 581
77 Program de instruire de bază în domeniul siguranţei şi a situaţiilor de urgenţă Platforme Maritime BOSIET 21h5m 3,126 297
78 Program de instruire pentru situaţii de urgenţă - Platforme Maritime FOET 8h10m 1,771 434
79 Program de instruire în vederea salvării dintr-un elicopter prabuşit în apă HUET 6h50m 1,666 488
80 Curs ESCAPE CHUTE-inițial ECT-I 2 446 446
81 Curs ESCAPE CHUTE-actualizare ECT-R 2 446 446
82 Sarcini specifice de securitate la bordul navelor-Actualizare SSD-A 8 191 48
83 Pregătire generală și specializare “Docher” SDL 42 661 31
84 Pregătire generală și specializare “Operator dană” SOD 82 1,291 31
85 Pregătire generală și specializare “Mașini utilaje portuare" SMUP 82 1,291 31
86 Curs de specializare instructor – Operator Transas Engine Room Simulator ERS 5000, CSIOTERS 40 691 35
87 Program de bază familiarizare şi securitate navă pentru personal navigant BTFSVS 780 14,009 36
88 Curs de specializare, Acţiuni de prevenire a pirateriei şi jafului armat APAR 16 449 56
89 Curs de familiarizare privind acţiuni antipiraterie la bordul navelor APA 8 328 82
90 Atribuţiile echipei de cart în compartimentul maşină WDER 32 676 42
91 Program specializare "Conducatător ambarcaţiune pentru activităţi de agrement comercial" - Iniţial SCBCO-I 24 468 39
92 Program specializare "Conducatător ambarcaţiune pentru activităţi de agrement comercial" - Actualizare SCBCO-A 8 176 44

93 Guvernarea și manevra navelor mari (mai mari de 100.000 TDW) în condiții de navigație simulate [Ship handling and manoeuvering simulation of large vessels (over 100.000 DWT)] SHMSLV 24 1,120 93
94 Manevra de acostare în siguranță SMO 24 391 33
95 Evaluarea competentelor pe simulator-personal brevetat siguranta maritima, pilot maritim pentru sectorul de Dunare cuprins intre rada Sulina si Km 175 ECSP-PMDM 16 869 109
96 Curs de specializare pilot maritim aspirant CSPMADM 80 2,641 66
97 Reconfirmare brevet pilot maritim II pentru Dunarea Maritima CPMDM-R 40 1,338 67
98 Pregatire standard pentru operare motoare controlate electronic ME - comandate electronic - Initial ME-EC-I 40 1,771 89
99 Pregatire standard pentru operare motoare controlate electronic ME - comandate electronic - Actualizare ME-EC-A 24 1,106 92
100 Igienă pentru personal catering (Hygiene course for catering personnel) HCCP 24 601 50
101 Curs pentru obținerea unui Certificat de Operator General radio pentru ambarcațiunile de agrement (Long Range Certificate) LRC 56 1,820 65
102 Prevenirea Poluării Mediului Marin - Inițial (Pollution Prevention of the Marine Environement - Initial) PPME-I 16 432 54
103 Prevenirea Poluării Mediului Marin - Actualizare (Pollution Prevention of the Marine Environement - Refresh) PPME-A 16 439 55
104 Prevenirea și Combaterea poluării maritime cauzate de nave (Prevention and Fighting of the Marine Pollution caused by ships) PPME-N 16 420 53
105 Curs de specializare, Familiarizare privind securitatea facilităţii portuare ( Security awareness training for all port facility personnel) PFSA 8 263 66
106 Curs de specializare, Sarcini specifice de securitate în facilităţile portuare ( Security awareness training for port facility personnel with designated security duties) PFSD 16 526 66
107 Instalații de încălzire, ventilație și climatizare HVAC SYSTEMS HVAC 16 492 62
108 Ofițer desemnat cu securitatea navei- Actualizare (Ship Security Officer - Refresh) SSO-A 8 263 66
109 Managementul activității și resurselor echipei de cart în compartimentul mașini (Engine Team and Resource Managament) ETRM 24 910 76
110 Curs pentru manevra ambarcațiunii cu vele (Sailing Boat Coxswin) SBC 32 1,495 93
111 Specializare pentru obținerea Certificatului de Capacitate de Căpitan maritim - portuar. Reconfirmare. (Maritime-Harbour Master-Specialization.Refresh) CSCMP.R 24 752 63
112 Specializare pentru obținerea Certificatului de Șef Mecanic maritim - portuar. Reconfirmare. (Maritime-Harbour Chief Engineer-Specialization.Refresh) CSSMMP.R 24 767 64
113 Curs de reconfirmare a Certificatului de Capacitate de Șef Timonier maritim CRCCSTM.R 24 1,228 102
114 Operațiuni de bunkerare pe simulator pentru serviciul pe navele care fac obiectul codului IGF (Bunkering operations on the simulator for ships subject to the IGF Code BOIGF 8 349 87

TARIFE PRESTAŢII DIVERSE - BAREMURI MINIME DE NEGOCIERE *


1 Eliberare duplicat adeverinţă absolvire curs 48
2 Tarif utilizare sala simulator misiuni compelete de navigatie TRANSAS (ora/cursant) - 9
3 Curs tailor-made pe simulatorul pentru misiuni complete de navigaţie - tarif/ grupă - 8 2,341
4 Curs tailor-made pe simulatorul maşini navale ERS-4000 - tarif/ grupă - 8 2,302
5 Curs tailor-made pe simulatorul pentru operarea mǎrfurilor lichide în vrac - tarif/ grupă - 8 1,717
6 Curs tailor-made în salǎ de curs - tarif/ grupă - 6 494
7 Costuri utilizare sala simulator GMDSS - B205 - tarif/ zi - 138

Director General, Director Studii


Dr. Ing. Ovidiu Sorin Cupşa Dr. Ing. Teodor Popa

Director Economic
Ec. Claudia Gheorghe

Director Comercial,
Ec. Dan Pisică

Șef Serviciu Logistică


Ec. Gabriel Iorga

Serviciul Logistică
Ec. Gabriela Costea

S-ar putea să vă placă și