Sunteți pe pagina 1din 7

Nr......... din...........................

COMISII CU CARACTER PERMANENT

ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022

Dezbătut şi avizat în Consiliul profesoral din data de……………...


Aprobat în Consiliul de Administrație din data de…………………..

COMISII CU CARACTER PERMANENT


Responsabilul
Comisia Subcomisia Membrii subcomisiei
subcomisiei
prof.înv.preșc. Cimpoeșu Maria Gabriela– grupa mică
prof.înv.preșc. Frunză Bianca - grupa mică/mijlocie –
Slobozia
prof.înv.preșcolar
prof.înv.preșc. Muscalu Despina – grupa mijlocie B
Comisia pentru Învăţământ preşcolar Pruteanu Maria Cristina
prof.înv.preșc. Onișoru Mihaela - grupa mare A
curriculum prof.înv.preșc.Ciocan Ștefania Ramona – grupa mare B
prof.înv.preșc. Rândașu Florina Bianca – grupa mare -
Responsabil Slobozia
prof. Secuiu Maria
prof.înv.primar Nicorescu Maria Manuela- clasa
prof.înv.primar pregătitoare A
Învăţământ primar
Drîngu Maria Carmen prof.înv.primar Traistă Larisa Ioana- clasa pregătitoare
B

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
prof.înv.primar Turcu Mariana- clasa pregătitoare C
prof.înv.primar Chistol Elena- clasa pregătitoare
Slobozia
prof.înv.primar Jbanca Monica– I A
prof.înv.primar Adăscăliței Minodora–I B
prof.înv.primar Muraru Maria– I Slobozia
prof.înv.primar Pușcașu Rahela– II A
prof.înv.primar Dumitrașcu Elena– II B
prof.înv.primar Stroea Ioan - II C
prof.înv.primar Axinia Ioan– II - Slobozia
prof.înv.primar Ciobanu II Mirela– III A
prof.înv.primar Bogus Verona– IIIB
prof.înv.primar Ciubotaru Anca Diana– III - Slobozia
prof.înv.primar Vasile Alina Camelia– IV B
prof.înv.primar Enachi Anca - IV Slobozia
prof. Ilarie Oana
prof. Lupu Petronela
prof. Ilie Andreea
Limba română prof. Gabur Paulina
prof. Bordeianu Violeta
prof. Toplicean Angela
prof. Ghineț Andreea
prof. Secuiu Maria
prof. Mancaş Victor
prof. Bofan Daniel
Limbi moderne prof. Mancaș Margareta prof. Jiteanu Anca
prof. Rotaru Mihaela
prof. Topoliceanu Anca Delia

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
prof. Șolot Nicoleta

prof. Pipă Ana


prof. Iftimie Viorel
prof. Butnaru Mariana
Matematică. TIC prof. Apetrei Dana
prof. Chistol Gina
prof. Alterescu Cristina
prof. Teacu Oana
prof. Ursu Marinela Gabriela
Ştiinţe
prof. Curecheriu Dumitru Silviu
(Fizică. Biologie. prof. Andrei Ștefănica
prof. Topciu Maria
Chimie)
prof. Chirilă Maria
prof. Crăciun Cristina
prof. Grigoraș Bogdan
prof. Burghele Marius Petre
Om şi societate
prof. Duca Maria Carmen
(Istorie.Geografie. prof. Nedeloiu Daniel
prof. Țuvic Nicoleta
Socio-umane)
prof. Cenușă Loredana
prof. Hizan Adrian

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
prof. Afrăsiloaia Lucian
prof. Preda Claudiu Mihai
Religie. Arte prof. Tacu Tudor prof. Babătă Alexandru
prof. Amăriuței Cozmin
prof. Diaconu Ștefan
prof. Avădanei Ciprian
Educaţie fizică prof. Gheorghiu Elena prof. Socol Valeriu
prof. Ivacson Bianca
prof. Bendrea Elena
prof. Anicăi Iuliana
prof. Atănăsoaie
prof. Timofte Liviu
Tehnologii Daniela Gina
maistru Gâză Cosmin
maistru Nistor Vasile
prof. Dosoftei Cosmin
___ Gimnaziu___
prof. Rotaru Mihaela - V A
prof. Pipă Ana - V B
prof. Țuvic Nicoleta - V C
prof. Teioşanu Violeta prof. Ghineț Andreea- V Slobozia
prof. Ilie Andreea - VI A
Diriginţi prof. Lupu Petronela prof. Butnaru Mariana - VI B
(V - VIII) prof. Chistol Gina - VI - Slobozia
prof. Anicăi Iuliana prof. Andrei Ștefănica - VII A
(IX - XII) prof. Secuiu Maria– VII B
prof. Topoliceanu Delia - VII C
prof. Preda Claudiu - VII - Slobozia
Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov
Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
prof. Topciu Maria - VIII A
prof. Lupu Petronela - VIII B
prof. Șolot Nicoleta - VIII - Slobozia
prof. Ilarie Oana-A Doua Șansă- învăţământ secundar
inferior
___ Liceu ___
prof. Alterescu Cristina -IX A
prof. Iftimie Viorel- IX B
prof. Mancaș Victor - X A
prof. Gabur Paulina - X B
prof. Nedeloiu Daniel - XI A
prof. Hizan Adrian - XI B
prof. Mancaș Margareta - XII A
prof. Duca Maria Carmen- XII B
___ IP3___
prof. Toplicean Angela - IX C
prof. Anicăi Iuliana – X C
prof. Atănăsoaie Daniela - X D
prof. Dosoftei Cosmin - XI C
prof. Nistor Vasile - XI D

prof.înv.primar Dumitrașcu Elena


Comisia pentru prof. Lupu Petronela
dezvoltare profesională prof. Alterescu Cristina prof. Hizan Adrian
şi evoluție în cariera .
didactică

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
Responsabilul comisiei Membrii comisiei
prof. Jbanca Monica
prof. Lupu Petronela
prof. Alterescu Vandana Cristina
Comisia pentru Ciocoiu Claudiu – reprezentantul Consiliului Local
evaluarea şi asigurarea prof. Nedeloiu Daniel Lupașcu Daniela - reprezentantul Comitetului de
calităţii părinţi
Iliescu Iustina – elevă
Stănescu Octav - reprezentant al minorității
prof. Duca Maria Carmen – reprezentant sindicat
prof.înv.primar Ciubotaru Anca Diana
Comisia pentru sănătate prof.înv.primar Jbanca Monica
şi securitate în muncă și prof. Socol Valeriu prof. Bofan Daniel
pentru situații de prof. Dosoftei Cosmin
urgență prof. Mancaș Victor
Luca Elena - administrator
prof. Ana-Simona Ilie - director
inf. Anca Mutu - secretar
cont. Florentina Cuculescu
Comisia pentru control Dir.adj.prof.ing. Tamara Veronica Japalela
secretar Rodica Sandu
managerial intern (președinte)
admin. Elena Luca
inf. Loredana Axinia
bibliotecar Irina Corchez

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/
prof.înv.primar Drîngu Maria Carmen
prof. Pipă Ana – învăţământ gimnazial
prof. Hizan Adrian – învăţământ liceal
Comisia pentru
prof. Dosoftei Cosmin Nicolae – învăţământ
prevenirea și eliminarea
profesional
violenţei, a faptelor de
Cojocaru Emanuela- consilier școlar
corupție și discriminării consilier educativ prof. Bordeianu Violeta
Lupașcu Daniela - Consiliului Reprezentativ al
în mediul şcolar și
Părinţilor
promovarea
Racaru Adina – responsabil cu Asistenţa Socială din
interculturalității
cadrul Primăriei
Iliescu Iustina- elevă
prof. Duca Maria Carmen - lider de sindicat
prof. înv. primar Ciobanu II Mirela
Comisia pentru
prof. Topciu Maria
egalitatea de șanse și de Dir.adj.prof.ing. Tamara Veronica Japalela
prof. Dosoftei Cosmin Nicolae
tratament între femei și (președinte)
prof. Gheorghiu Elena
bărbați

Liceul „Gh. Ruset-Roznovanu”, Roznov


Str. Tineretului, nr. 647
Tel: + 40 233 665 694; Fax: + 40 233 278092;
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
Site oficial: http://liceulghrusetroznovanu.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/liceultehnologicroznov/