Sunteți pe pagina 1din 14

UNITATEA 9

CERTIFICAREA CALITATII
SISTEMUL DE CERTIFICARE

 Sistemele de certificare au scopul de a garanta prin intermediul


unui organism de certificare terţ altul decât producătorul,
conformitatea cu standardele, caietele de sarcini, manualul
calităţii şi alte documente prestabilite a unui produs, serviciu
sau proces.

 Relaţia consumator-producător este aşezată pe încredere şi


obiectivitatea producătorului, certificarea calităţii oferind
consumatorului o bază legală de încredere.
ORGANISMELE DE CERTIFICARE
Din punct de vedere al condiţiilor de efectuare a operaţiilor de
inspecţie, organismele specializate sunt de trei tipuri:
1. organisme de inspecţie de tip A- au ca obiect de activitate serviciile
de certificare terţă parte, caracterizându-se prin interdependenţa lor
faţă de agentul economic certificat cât şi faţă de client.
2. organisme de inspecţie de tip B- îşi desfăşoară activitatea numai în
interesul firmei efectuând inspecţii prima parte, pentru produsele
produse şi furnizate, iar dacă produsele sunt utilizate în continuare în
interesul agentului economic prestează servicii secundo parte.
3. organisme de inspecţie de tip C-au ca obiect prestarea de
servicii interne precum şi altor agenţi economici sau
organizaţii interesate.
CERTIFICAREA

1. PRODUSELOR
2. PROCESELOR TEHNOLOGICE
3. SISTEM
CERTIFICAREA PRODUSELOR

Metodologia (procedura) de certificare:

 Solicitarea certificării,
 Instrumentarea dosarului,

 Efectuarea unui audit de către agentul economic,

 Acordarea certificatului de conformitate sau mărcii de


conformitate,
 Supravegherea firmei.
IDENTIFICAREA CERTIFICARII

 Certificat de conformitate,
 Marcă de conformitate,

 Licenţă pentru certificare.


CERTIFICATUL DE CONFORMITATE
 a- Certificatul de conformitate reprezintă un document emis
în baza regulilor unui sistem de certificare, indicând, cu un
grad suficient de încredere că un produs, proces sau serviciu
bine identificat este conform cu un standard sau cu un alt
document normativ specific.
MARCA DE CONFORMITATE
 b- Marca de conformitate (pentru certificare) este o marcă
protejată, aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de
certificare, indicând, cu un grad suficient de încredere că un
produs, proces sau serviciu bine identificat este conform cu
un standard sau cu un alt document normativ specific-
standard, caiet de sarcini, manualul calităţii, etc.
LICENŢA PENTRU CERTIFICARE
 c- Licenţa pentru certificare - este documentul pe care
organismul de certificare îl acordă unei persoane juridice,
dându-i dreptul de a utiliza certificate şi mărci în
conformitate pentru produsele sale, mărci de
conformitate pentru produsele,
 procesele sau serviciile sale în conformitate cu regulile
sistemului specific de certificare care se referă la acestea.
METODOLOGIA CERTIFICĂRII PRODUSELOR ŞI
SERVICIILOR

 solicitarea certificării
 instrumentarea dosarului

 efectuarea unui audit de întreprindere

 acordarea certificatului de conformitate şi a dreptului de


utilizare a mărcii de conformitate,
 menţinerea dreptului
TIPURI DE CERTIFICARE:

Tipuri de certificare:
1. Certificare obligatorie,
2. Certificare voluntară.

1- Certificarea obligatorie se referă la domeniul reglementat,


domeniu în care punerea în circulaţie, pe piaţă, a produselor
şi serviciilor este reglementată de legi şi alte acte normative.
2- Certificarea voluntară se referă la domeniul nereglementat,
domeniu în care punerea în circulaţie, pe piaţă, a produselor
şi serviciilor nu este reglementată prin legi şi alte acte
normative.
CERTIFICAREA SISTEMELOR CALITĂŢII

Ansamblul operaţiilor de certificare a sistemelor calităţii


firmelor se pot structura şi în patru faze:

1. pregătirea auditului de certificare,


2. examinarea documentaţiei sistemului calităţii,
3. efectuarea auditului de certificare,
4. acordarea certificatului şi supravegherea respectării condiţiilor
certificării.
METODOLOGIA CERTIFICĂRII SISTEMULUI CALITĂŢII:

 Metodologia certificării sistemului calităţii:


Pregătirea auditului de certificare;
Examinarea documentelor sistemului calităţii (Raport de
examinare a documentelor sistemului calităţii);
Efectuarea auditului de certificare (Raport de neconformităţi,
Raport final);
Acordarea certificatului şi încheierea contractului de
supraveghere;
Efectuarea auditului anual de supraveghere.
ACREDITARE

 Recunoaşterea oficială a competenţei unui organism de


certificare se realizează prin acreditare – procedură prin care
un organism autorizat, recunoaşte formal că un organism sau
o persoană este competentă să efectueze sarcini specifice (SR
EN 45020:2004).

 Acreditarea se referă la laboratoare, organisme de certificare


şi inspecţie care au fost evaluate şi auditate la intervale
regulate de către o terţă parte în ceea ce priveşte competenţa
lor tehnică, prin raportare la criterii tehnice publicate.

S-ar putea să vă placă și