Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr 1_Tabel elev

Programul național pilot de tip „Școală după școală" - PROGRAM NAȚIONAL DE ACTIVITĂȚI REMEDIALE PENTRU ELEVI
Localitatea................................................................................./Județul GORJ
Unitate de învățământ_________________________________
Clasa
Nume si Prenume elev:
CNP Tabel participare la activități remediale

Luna______/Anul____________________

ziua disciplina
D1 (lb rom) D2(matematica) D3(….) D4(….) Dn(….)
Nr. Total
Nr. absente Nr. absente Nr. absente Nr. absente
Nr. ore de absente Nr. ore de Nr. ore de Nr. ore de Nr. ore de Total ore absențe Total ore Total număr de
motivate motivate motivate motivate
prezență motivate prezență prezență prezență prezență prezență motivate efectuate ore finanțabile
medical medical medical medical
medical medical
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nume , prenume și semnătura:


Cadru didactic D1___________
Cadru didactic D2__________
Cadru didactic D3___________
Cadru didactic D4___________
Cadru didactic Dn___________

S-ar putea să vă placă și