Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgovişte


Adresa: Târgovişte, strada George Cair, nr.3, judeţul Damboviţa
Telefon/Fax: (0372) 716 596 / (0245) 218 453
E-mail: colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro
Web: www.colegiul-cantacuzino.ro

Nr............./.......................... AVIZAT,
Dir. Prof. Mareș Silvia

Doamnă/Domnule învățător,

Subsemnatul/Subsemnata,.........................................................................................,
părinte al elevului/elevei ...................................................... din clasa ....................... de la
Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște, vă rog a-mi aproba
cererea de învoire a copilului în intervalul orar ..................... din data de ..............................

Menționez că solicit aceasta pentru rezolvarea unor probleme personale.

Data, Semnătură părinte,


MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgovişte


Adresa: Târgovişte, strada George Cair, nr.3, judeţul Damboviţa
Telefon/Fax: (0372) 716 596 / (0245) 218 453
E-mail: colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro
Web: www.colegiul-cantacuzino.ro

Nr............./.......................... AVIZAT,
Dir. Prof. Mareș Silvia

Doamnă/Domnule diriginte,

Subsemnatul/Subsemnata,.........................................................................................,
părinte al elevului/elevei ...................................................... din clasa ....................... de la
Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște, vă rog a-mi aproba
cererea de învoire a copilului în intervalul orar ..................... din data de ..............................

Menționez că solicit aceasta pentru rezolvarea unor probleme personale.

Data, Semnătură părinte,