Sunteți pe pagina 1din 12

Examen SAAR https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ymN9YDaf2Eqf...

Examen SAAR

In figura este prezentat sistemul de injectie a benzinei L-Jetronic care aducea


ca noutati un alt sistem de măsurare a debitului de aer aspirat precum şi
folosirea  circuitelor integrate în unitatea de comandă a dozajului.Din cauza
controlului din ce în ce mai sever al compoziţiei gazelor de eşapament,  a
apărut necesitatea măsurării directe a debitelor de aer. La instalaţia Jetronic-
L, dozarea benzinei se făcea, din acest motiv, pe baza debitului de aer şi a
turaţiei motorului.
Precizati avantajele măsurarii  directe a debitului de aer. *
(5 Points)

1 of 12 2/1/2022, 1:10 PM
Examen SAAR https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ymN9YDaf2Eqf...

Avantajele masurarii directe a debitului de aer sunt:


�Compensarea diferenţelor, în ceea ce priveşte gradul de umplere a cilindrilor, care se produc
din cauza impreciziilor de execuţie, a uzurilor, a depunerilor de calamină, a eventualelor
dereglări la nivelul sistemului de distribuţie şi a defectelor la supape.
� Compensarea variaţiilor de umplere, cauzate de fenomenele hidrodinamice dependente
deturaţie.
� Deoarece semnalul debitmetrului devansează umplerea cilindrilor, nu mai este nevoie de
oîmbogăţire pentru accelerare, obţinându-se şi un mers în gol mai stabil.
� Compensarea variaţiilor de presiune pe traseul de evacuare, produse în reactoarele termice
şicatalitice datorită fenomenelor de înfundare a acestora (reactoare pentru depoluare).
� Sistemul nu este sensibil la curenţi inverşi de gaze în admisie, deoarece măsurarea debituluide
aer se face numai pe traseul de aer proaspăt.

Descrieti succint procedeul turbo-supralimentarii motoarelor si precizati


principalele avantaje aduse de aplicarea acestei solutii . *
(5 Points)

2 of 12 2/1/2022, 1:10 PM
Examen SAAR https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ymN9YDaf2Eqf...

Turbo-supraalimentarea utilizează energia gazelor de evacuare care în mod normal sunt


deversate în atmosferă. Debitul de gaze evacuate antrenează turbina care, la rândul său,
antrenează compresorul montat pe un ax comun cu aceasta.
Prin procedeul de supraalimentare presiunea în colectorul de admisie ajunge la 0,9-1,3 bar peste
presiunea atmosferică. Astfel umplerea cilindrilor este îmbunătăţită iar eficienţa volumetrică
poate ajunge la 100%. Creşterea cantităţii de aer este acompaniată de creşterea dozei de
combustibil injectate ce are ca rezultat creşterea puterii motorului cu până la 40% comparativ cu
un motoraspirat normal de aceeaşi capacitate cilindrică.
Avantajele acestui procedeu fiind:
-Reducerea consumului de combustibil
-Reducerea raportului putere /greutate motor
- Puterea motorului nu este afectatăde altitudine

Descrieti functionarea pompei cu roţi dinţate şi angrenare


exterioară , utilizata in constructia sistemelor de ungere ale motoarelor
cu ardere interna.  *
(5 Points)

Două roţi dinţate identice, 1 şi 2, cu dantură dreaptă sau înclinată sunt montate într-o carcasă prevăzută cu orificiu

3 of 12 2/1/2022, 1:10 PM
Examen SAAR https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ymN9YDaf2Eqf...

In figura alaturata este prezentat grafic  regulatorul de presiune a


combustibilului , utilizat pe sistemele de injectie K si KJ - Tronic  si care are
rolul de a   menţine presiunea constantă în sistem  indiferent de debitul livrat
de pompa  sau de cel utilizat pentru  injecţie.
Descrieti functionarea regulatorului utilizand  elementele componente
ale acestuia ( reperate in figura ) si precizati plaja valorilor presiunilor
reglate , pentru sistemele de injetie precizate mai sus.  *
(5 Points)

1-racord de intrare
2-racord iesire catre rezervor
3-scaun supapa
4-membrana
5-arc
6- racord colector admisie
7-supapa
Benzina aspirată din rezervor trece printr-un filtru şi este refulată în conducta de presiune. Dacă
filtrul se montează la refulare este necesar un filtru grosier la aspiraţie, pentru protejarea
pompei. Spre capătul conductei de refulare se găseşte un regulator de presiune (fig.13) care
menţine presiunea constantă în sistem aşa cum s-a arătat, indiferent de debitul livrat de pompă
sau de cel folosit la injecţie. El constă dintr-o carcasă de metal în care o membrană. La depăşirea
presiunii reglate, membrana deschide canalul din racordul spre rezervor.Presiunea se reglează
cu ajutorul şurubului de reglaj.

4 of 12 2/1/2022, 1:10 PM
Examen SAAR https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ymN9YDaf2Eqf...

Presiunea de lucru in sub-sistemul de joasa presiune al sistemului de


alimetare cu combustibil prin injectie ( format din rezervor,pompa de
transfer, filtre şi conductele de legătură ) are valoarea de : *
(2 Points)

1-3 bar 

3-5 bar

5-7 bar

Sistemul de injectie Mono-Jetronic a adus ca noutate introducerea sondei


Lambda ( in figura) pentru evaluarea dozajului amestecului prin masurarea
concentratiei oxigenului in gazele arse. 
Precizati principiul de functionare/reglare a sistemelor de injectie
utilizand sonde Lambda , in vederea reducerii emisiilor poluante.  *
(5 Points)

Sondele Lambda asigura controlul emisiilor poluante. Sondele de acest tip se folosesc în
instalaţii cu sisteme Jetronic şi Motronic. Se folosesc două tipuri de sonde Lambda: neîncălzite şi
încălzite. Cu ajutorul lor se obţine o componenţă optimă a gazelor de eşapament în ceea ce
priveşte CO, HC şi NO.Sonda Lambda măsoară de fapt conţinutul de oxigen din gazele de
eşapament.Tensiunea livrată de sondă serveşte la reglarea dozajului

5 of 12 2/1/2022, 1:10 PM
Examen SAAR https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ymN9YDaf2Eqf...

Un echipament de injecţie  gestionat electronic este structurat   principial


conform schemei bloc din figura de mai jos. Descrieti functionarea acestui
sistem ( in caseta de mai jos).  *
(5 Points)

Pompa de alimentare, comandată de blocul electronic de control, aspiră benzina din rezervor şi
o refulează către injectoarele electromagnetice. Presiunea benzinei în amontele injectoarelor
este nmenţinută constantă cu ajutorul unui regulator de presiune care permite returnarea către
rezervor a excesului de benzină refulat de pompa de alimentare. Injectoarele electromagnetice,
asociate fiecărui cilindru al motorului sunt deschise o singură dată pe ciclu, prin impulsuri
modulate în durată, provenind de la blocul electronic de comandă. Durata impulsurilor de
comandă depinde de turaţia motorului, de sarcină precum şi de o serie de mărimi de corecţie
(temperatura lichidului de răcire, temperatura aerului, a uleiului etc.) provenite de la traductoare.
Acestea din urmă furnizează blocului de comandă semnale electrice proporţionale cu mărimile

Fineţea pulverizarii reprezinta gradul de farimitare a jetului de combustibil in


picaturi fine  si se
determina prin diametrul mediu al picaturilor de combustibil, care trebuie sa
fie cuprins :
*
(2 Points)

6 of 12 2/1/2022, 1:10 PM
Examen SAAR https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ymN9YDaf2Eqf...

intre 2 şi 5 µm.

intre 5 şi 10 µm.

intre 10 şi 15 µm.

Dintre toate particularităţile constructive ale motorului policilindric  cu


aprindere prin scanteie , arhitectura unui anumit organ al motorului  este cea
care îşi manifestă cel mai pregnant influenţa asupra calităţii amestecului
combustibil , indiferent de solutia de alimntare a motorului ( injectie sau
carburatie) . Care este aceasta componenta a motorului ? *
(2 Points)

pistonul 

chiulasa 

galeria de evacuare

galeria de admisie

10

In cazul motoarelor cu aprindere prin comprimare , unica solutie aplicabila


pentru formarea amestecului este injectia directa, motivat de :  *
(2 Points)

considerente de montaj mai facil a injectorului in chiulasa motorului comparativ cu galeria


de admisie 

 evitarea impactului jetului de motorina la peretii galeriei de admisie , in cazul injectiei in


galerie

temperatura ridicată de fierbere a produselor care compun motorina , nu poate fi realizata


decit la sfarsitul cursei de comprimare

7 of 12 2/1/2022, 1:10 PM
Examen SAAR https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ymN9YDaf2Eqf...

11

Fractiunile grele din compozitia benzinelor comerciale auto vaporizeaza


complet la temperatura de : *
(2 Points)

200 de grade Celsius

300 de grade Celsius

140 de grade Celsius

12

Precizati elementele componente (reperate in figura alaturata) ale injectorului


electromagnetic destinat alimentarii motoarelor cu aprindere prin scanteie . *
(5 Points)

1-conector
2-bobină
3-ac
4-orificiu de pulverizare

8 of 12 2/1/2022, 1:10 PM
Examen SAAR https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ymN9YDaf2Eqf...

13

In figura alaturata este prezentat grafic catalizatorul cu 3 cai, utilizat in


controlul nivelului emisiilor poluante ale motorului cu ardere interna. 
Precizati rolurile functionale ale catalizatorului  si descrieti succint
procesul de cataliza desfasurat in interiorul acestuia.  *
(5 Points)

Rolurile functionale ale catalizatorului sunt:


� postarderea monoxidului de carbon (CO) şi a hidrocarburilor (HC) cu degajarea de substanţe
nedăunătoare, adica bioxid de carbon (CO2 ) şi apa (H2O);
� reducerea azotului din oxizii de azot prezenţi în gazele arse, în azot neutru (N2 ).
Procesul de cataliză implică absorbţia continuă a reactanţilor de pe suprafeţele active, cu
formarea unui strat de gaz, urmată de reacţii chimice însoţite de degajarea altor gaze de pe
suprafeţe, aşa cum se sugerează în figura de mai sus. În vederea oxidării şi reducerii eficiente a
oxidului de carbon, hidrocarburilor şi oxizilor de azot, temperatura gazelor evacuate trebuie să
se situeze deasupra intervalului 250–300°C.

14

Cifra octanica a benzinei  apreciaza :  *


(2 Points)

puterea calorifica a respectivei benzine 

sensibilitatea la detonatie a benzinei respective 

sensibilitatea la formarea compusilor poluanti , in urma arderii in motor a benzinei  

9 of 12 2/1/2022, 1:10 PM
Examen SAAR https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ymN9YDaf2Eqf...

15

Precizati tipul constructiv si descrieti functionarea pompei de lichid  (


vezi figura) utilizate in sistemele de racire inchise.  *
(5 Points)

Pompa de lichid este o pompă de tip centrifug cu un singur rotor semiînchis.


Principiul de funcționare a pompelor centrifuge este diferit de cel al pompelor volumice. În
pompele centrifuge lichidul pătruns în pompă, urmărește traiectoria impusă de geometria
rotorului aflat în mișcare de rotație obținând, la ieșirea din acesta, o energie cinetică care se va
transforma în energie potențială tradusă în practică prin înălțime de pompare. ompa centrifugă
este cea mai cunoscută pompă reprezentând o soluție tehnică eficientă pentru deplasarea unor
volume mari de lichide (de obicei lichide cu viscozitate mică sau medie și conținut mic de
particule). În practică există și modele care au o construcție/materiale speciale care permit
vehicularea lichidelor cu încărcare mai mare de particule. Funcționând în punctul de eficiență
maximă, pentru volume mari de lichid, pompa are, în general, un consum de energie mai redus
decât o pompă volumică destinată acelorași parametri de lucru. Presiunea creată de pompa
de lichid trebuie să fie suficient de mare pentru a învinge rezistenţele hidraulice ale instalaţiei.
Pompa de lichid se va plasa în circuitul de răcire în aşa fel încât să aspire lichidul răcit din
radiator. În caz contrar, pompa aspiră şi vaporii formaţi la partea superioară a instalaţiei, din care
cauză este posibilă micşorarea debitului şi funcţionarea intermitentă. De asemenea, dacă pompa
ar aspira lichidul din motor, şi nu din radiator, ar scădea presiunea în cămaşa de răcire şi lichidul
ar fierbe la temperaturi mai scăzute, ceea ce atrage micşorarea temperaturii de regim şi

10 of 12 2/1/2022, 1:10 PM
Examen SAAR https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ymN9YDaf2Eqf...

16

Pentru a preveni creşterea violenta a presiunii  in camera de ardere ( unul


dintre principalele dezavantaje ale motorului cu aprindere prin comprimare ) 
este necesar sa :  *
(2 Points)

 se reduca temperatura aerului aspirat in cilindru 

 se micsoreze cantitatea de combustibil injectata in cilindru in faza precedenta 

sa se mareasca  avansul la injectie 

se reduca durata intarzierii la autoaprindere ( exrimata de exemplu in unghi de manivela) 

17

Utilizarea pentru alimentarea motoarelor Diesel a motocinelor cu cifra


cetanica superioara ( CC mai mare ca 55 unitati)  este recomandabila
motoarelor : (2/5)   *
(2 Points)

care functioneaza in regim polar 

care functioneaza la altitudini mari 

care functioneaza la presiuni atmosferice ridicate 

care functioneaza cu sarcini quasi-constante 

care functioneaza la temperaturi ambiente ridicate 

18

11 of 12 2/1/2022, 1:10 PM
Examen SAAR https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ymN9YDaf2Eqf...

În regimul de mers în gol forţat, datorită turaţiei crescute, în spatele


obturatorului se realizează o depresiune crescută, care antrenează cresterea 
debitului  de combustibil. Simultan apare şi o creştere a consumului de ulei
deoarece, datorită depresiunii mărite din colectorul de admisie şi implicit din
cilindrii, acesta este aspirat pe lângă pistoane în camerele de ardere.
Unul dintre dispozitivele cu care s-au prevăzut carburatoarele în vederea
evitării acestui fenomen este prezentat în schema din figura alaturata.
Descrieti succint  ( in caseta de mai jos) functionarea dispozitivului din
figura.  *
(5 Points)

El acţionează asupra debitului jiclorului de mers în gol. Odată cu închiderea obturatorului, la


turaţii mai mari decât cea de ralanti, în zona din avalul obturatorului se produce, aşa cum s-a
arătat depresiune foarte înaltă. Membrana elastică şi resortul său antagonist sunt astfel
dimensionate încât, la depresiuni mai mari decât cele specifice mersului în gol normal,
eliberează orificiul din conducta de legătură cu tubulatura de ralanti. Deschiderea acestui orificiu
permite aerului să pătrundă prin el şi prin conducta de legătură, în tubulatura de ralanti,
provocând practic anularea depresiunii din interiorul ei, astfel încât jiclorul de ralanti nu mai
debitează combustibil. La reducerea turaţiei motorului către cea de ralanti, depresiunea din
avalul obturatorului, de data aceasta mai mică, nu mai reuşeşte să acţioneze membrana elastică,
astfel încât orificiul de dezamorsare rămâne închis iar tubulatura de ralanti se regăseşte la starea
normală. La funcţionarea corectă a dispozitivului s-au pus în evidenţă reduceri ale consumului

19

Seria chimica a hidrocarburilor  liniare saturate ( respectiv alcanii ) se remarca


prin: (2/5) *

12 of 12 2/1/2022, 1:10 PM

S-ar putea să vă placă și