Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE

Grupa: mare
Tema anuală: „Când/cum şi de ce se întâmplă?”
Tema săptămânii: „Animale mari și mici în ogradă la bunici”
Tipul activităţii: mixtă
Forma de organizare: activitate integrată
COMPONENŢA ACTIVITĂŢII:
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
Rutine: Întâlnirea de dimineaţă-„Cine a spus Miau? ” Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii.
Tranziţii:”Iepuraşul albişor”/Câte unul pe cărare-joc de mişcare
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
DLC-Educarea limbajului- „Coliba iepuraşului” –lectura educatoarei (reproducerea conţinutului poveştii cu redarea succesiunii
întâmplărilor)
DOS-Activitate practică-„Măști de animale”-(tehnica de lucru-rupere,mototolire,lipire)
ALA I
Ştiinţă: „Alege și potrivește”-animale donestice
Joc de masă:”Animale poznaşe”-puzzle (reconstituire de imagini) /”Din jumătate întreg”.
Construcţii: ”Lanțul lui grivei”-Zale lângă zale (alăturare,alipire,suprapunere)
ALA II Deprinderi şi calităţi motrice
Joc distractiv:”Motănel, la căsuța ta!”
Joc liniştitor:”Plimbă nuca”
SCOPUL:
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale.
 Consolidarea deprinderii de a rupe,mototoli,lipi, utilizând corect materialele de lucru.
 Consolidarea deprinderilor de a opta liber pentru un sector de joc şi de a aborda teme variate într-o atmosferă de bună dispoziţie.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demostreze că l-a înţeles.
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un
limbaj corect din punct de vedere gramatical.
 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale puse la dispoziţie.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
DLC-Educarea limbajului
 Să redea conţinutul poveştii având ca suport ilustrativ imagini reprezentative.
 Să folosească în exprimare cuvintele noi (pridvor,laviţa,pinten).
 Să desprindă mesajul moral din poveste.
DOS-Activitate practică
 Să lipească hârtie mototolită pe măşti, folosind corect pasta de lipit.
 Să aprecieze lucrarea proprie şi pe ale colegilor.
ŞTIINŢĂ:
 Să intuiască materialele primite.
 Să recunoască animalele domestice , adăposturile și hrana lor,
JOC DE MASĂ:
 Să îmbine corespunzător piesele ,pentru a obţine întregul .
 Să denumească şi să descrie imaginea obţinută.
CONSTRUCTII:
 Să construiască cu ajutorul zalelor,prin îmbinare, prin alăturare, alipire, lanșul lui Grivei;
 Să manifeste spirit de cooperare.
ALA II:
 Să respecte regulile de joc;
 Să execute deprinderile motrice învăţate (mers,săritură,transport de obiecte);
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee:conversaţia, expunerea, povestirea, demostraţia, explicaţia, exerciţiul, lucru individual, „turul galeriei”, braistorming.
Materiale didactice:
Bibliotecă: carte de poveşti, imagini reprezentând scene din poveste,recompense,element surpriză.
Artă:măşti din carton colorat,hârtie colorată, lipici, tăvi pentru materiale, recompense.
Joc de masă: planşe suport cu imagini( animale),piese de puzzle.
Ştiinţă: jetoane reprezentând animale,adăposturi și hrana acestora.
Construcţii:zale de diferite culori din material plastic
Bibliografie:
 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani)”, Ministerul Educaţiei, cercetării şi tineretului, 2008.
 „Revista învăţământului preşcolar”, nr. 1-2/ 2009.
 Florica Mitu, Ştefania Antonovici, „Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar”, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2005.
 www.didactic.ro
SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ.
Activitatea debutează cu Întâlnirea de grup, între copii şi educatoare, prin intermediul salutului de dimineaţă.Acesta se va realiza prin
aşezarea copiilor în semicerc,ţinându-se de mâini,fiecare salutându-şi colegul din stânga.
Pregătirea climatului socio-afectiv.După rugăciune şi recitarea versurilor pentru întâlnirea de dimineaţa ,copiii sunt invitaţi să se aşeze pe
pernuţe.Discuţiile în cerc cuprind noutatea zilei:
 Prezentarea musafirilor;
 Observarea sălii de grupă;
Activitatea continuă cu Împărtăşirea cu ceilalţi.Educatoarea iniţiază o discuţie despre anotimpul iarna şi despre animale .
Se va completa Calendarul naturii,astfel :copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră ,făcându-se referire la vremea de afară şi urmările
acesteia asupra mediului înconjurător(oameni, animale ,natură).
Integrarea copiilor în activitate se va face treptat ,acordând atenţie respectării unui comportament civilizat.Dialogul cu preşcolarii se va
concentra pe:
 Intuirea materialelor de la fiecare sector;
 Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale;
 Stabilirea regulilor de lucru şi de joc;
Noutatea zilei:
Copiii vor afla că o să asculte o poveste cu animale,se vor juca la centrele de interes.La final atmosfera va fi destinsă prin jocuri
distractive.Trecerea de la o activitate la alta se va face prin Tranziţii:”Iepuraşul albişor”,”Hora animăluţelor din pădure”,”Câte unul pe
cărare”...
“Si acum ne putem apuca de treaba!”
“Spor la lucru!
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Strategii didactice
Eveniment Conţinut ştiinţific
didactic

Metode si Mijloace de Evaluare


procedee învăţământ
Se vor asigura condiţiile necesare pentru
desfăşurarea optimă a activităţii:
Se va aerisi sala de grupă;
-Întâlnirea de dimineaţă va oferi prilejul de a
saluta şi de a face cunoştinţă cu oaspeţii -participarea activă la discuţii,
prezenţi la activitate. Acest moment se va
realiza într-un cadru mai spaţios al sălii de
grupă: conversaţia -completarea calendarului naturii
Moment Împreună vom face:
organizatoric -Salutul, Calendarul
- Prezenţa, naturii
-Stabilirea coordonatelor temporale
(anotimp, an, lună, ziua săptămânii);
-Completarea calendarului naturii;

Se va purta o scurtă conversaţie despre tema


abordată în această săptămâna.
Captarea Răspunzând în final la întrebarea: -Dacă ar fi Răspunsurile copiilor
atenţiei un animal ce şi-ar dori să fie?De ce? conversatia
Tranziţii: Aprecierea pozitivă a răspunsurilor
Joc de mişcare:”Iepuraşul albişor” Personaj
Jocul este înterupt de apariţia unui personaj surpriză
surpriză.
Se prezintă copiilor tema zilei “Animale
Anunţarea domestice” . Explicaţia
temei şi a Se vor anunţa tema şi obiectivele în termeni Conversaţia
obiectivelor acesibili copiilor.

“Astăzi o să ascultaţi povestea ” Coliba


iepuraşului”, vom lucra în centre de
Prezentarea activitate“măşti de animale”(măştile
optimă a animalelor din poveste), vom întregi
conţinutului “imaginile de puzzle”,vom construi din zale Expunerea
–lanțul lui Grivei- şi vom rezolva jocul “
Alege și potrivește“cu jetoane .
Bibliotecă: Activitate frontală:
Povestea “Coliba iepuraşului”
I.Introducerea în activitate:
În scopul creeri unei atmosfere prielnice
începerii poveştii, se va purta o discuţie
despre: prietenie şi bunătate. Expunerea
II.Anunţarea titlului poveştii:
“Astăzi copii, veţi asculta o poveste despre un Povestirea
iepuraş şi peripeţiile prin care a
trecut.Povestea se numeste”Coliba
iepuraşului”
Dirijarea III.Expunerea poveştii de către educatoare:
învăţării şi Educatoarea va reda cât mai expresiv
obţinerea conţinutul poveştii.
performanţei Vocea şi tonul trebuie să fie potrivite cu
importanţa faptelor.
Momentele principale ale povestirii sunt:
1. A fost odată o vulpe şi un iepuraş care
aveau fiecare câte o colibă.
2. Vulpea îl sâcâia mereu pe
iepuraş,lăudându -se cu coliba ei scobită
în gheaţă.
3. Dar când vremea s-a încălzit, coliba s-a
topit şi vulpea a rugat pe iepuraş să o
primească în curtea lui.
4. A doua zi vulpea a dorit să stea în casa
iepuraşului iar acesta a acceptat.
5. Vulpea a gonit iepuraşul din casa lui.
6. Acesta a plâns pâna ce nişte câini au dorit
să îl ajute dar fără a reuşi.
7. Iepuraşul a plâns cu lacrimi amare până ce
un lup s-a oferit să îl scape de vulpe, dar
şi de data aceasta fără succes.
8. Vulpea a rămas în casa iepuraşului până
când un urs bătrân a încercat să o alunge
dar nici el nu a reuşit.
9. Un cocoş trecând pe drum cu o coasă la
spinare , îl ajută pe iepuraş să alunge pe
vulpe din casă.
10. Vulpea se sperie din cale afară şi o ia la
sănătoasa.
11. Iepuraşul şi cocoşul salvator se mută
împreună ,ducând-o împărăteşte.
Explicarea cuvintelor grele se va face pe Brainstormin
parcursul povestirii (pritvor,laviţă,pinten). g
Expunerea poveştii de către copii pe baza
imaginilor prezentate la sfârşitul poveştii. Exerciţiu
IV. Fixarea poveştii
-Copiii povestesc în 2-3 propoziţii
întâmplările din imagini şi răspund la Conversaţia
întrebări.
-Se solicită din partea copiilor mesajul moral
ce reiese din poveste.
Tranziţie:”Iepuraşul albişor -joc de mişcare
În continuare se prezintă copiilor centrele de
activitate, materialele şi sarcinile specifice
fiecărui centru.
ARTĂ: Explicaţia Lipici
Copiii au de realizat “MĂŞTI DE Demonstraţia
ANIMALE”.
Ei vor lipi hârtie colorată pe măştile de Exerciţiul
animale, utilizând materialele puse la
dispoziţie pentru a realiza o lucrarea
personală şi originală.
Înainte de a începe lucrul, execut cu copiii
exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai
mâinii. Aprecieri verbale
JOC DE MASĂ:
Copiii vor selecta şi îmbina piese de puzzele
pentru a obţine imaginea iniţială, având la
dispoziţie fişele support. ŞTIINŢĂ:
La acest centru de interes copiii vor primi
jetoane reprezentând animale
domestic,adăposturi,hrană.
CONSTRUCTII:
Copiii vor îmbina,alăturare zale de diferite
culori pentru a întregii lanțul lui Grivei.
După încheierea activităţilor copiii trec în
Evaluarea grup pe la fiecare centru.
performanţei Ei apreciază activitatea proprie, pe cea a Turul galeriei Aprecieri verbale
colegilor şi în final vor fi apreciaţi de către
educatoare. Conversaţia
Copiii vor primi recompense pentru
activitatea desfăşurată.

ALA II
Captarea şi Copii,astăzi animăluţele de pluş vor să vă Conversaţia Observarea copiilor
orientarea înveţe un joc nou.
atenţiei Vreţi să îl auziţi şi voi?

Anunţarea Jocul acesta se numeşte”Motănel, la căsuța Explicaţia


temei ta”.
şi a Tot astăzi ne vom juca şi “Plimbă nuca”.
obiectivelor Trebuie să fiţi atenţi şi cuminţi în timpul
jocurilor pentru ca animăluţele ne vor urmării
jucându-ne.
Prezentarea Vom începe cu jocul nou”Motănel,la căsuța
optimă a ta”.
conţinutului Copiii sunt împărţiţi în echipe.Câte patru în Conversaţia
fiecare echipă.Câte un copil din fiecare echipă
stă jos în poziția pitit.El reprezintă căsuța. Explicaţia Măşti de
Ceilalți sunt Motănei.La semnalul meu ,când iepuraşi
voi spune Motăneii pleacă la Exerciţiul
plimbare ,motămeii de la fiecare căsuță vor
pleca prin sală plimbându-se.La al doilea
semnal al meu când voi spune Motăneii au
obosit ,se vor piti și vor pune mâinile la
ohi.În acest timp căsuțele se schimbă.La al
treilea semnal al meu când voi spune Explicaţia Aplauze
Motănel la căsuța ta va trbui să găsească
fiecare Motănel căsuța.Echipa care ajunge
prima la căsuță Câștigă. Aprecieri verbale
Cel de-al doilea joc este”Plimbă nuca”.
Copiii sunt aşezaţi în rând pe doua coloane .
Primul participant la joc din fiecare coloană Observarea comportamentului copiilor
primeşte câte o nuca pe care o aşeaza pe dosul Nuci
palmei,fără să o sprijine cu mâna.La semnalul
„Porniţi” copiii trebuie să pornească, ţinând în
echilibru nuca,să ajungă la linia de sosire ,fără Demonstraţia
să o scape .
Copilul căruia i-a scăpat nuca de pe dosul
mâinii este exclus din joc .
Jocul se repetă între câştigători pâna va
rămâne numai unul,numit liderul jocului.
Încheierea Apreciez modul de desfăşurare a activităţii şi Conversaţia Antrenarea copiilor în aprecieri .
activităţii comportamentul copiiilor.Evidenţiez pe cei
mai activi copii.

S-ar putea să vă placă și