Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa III.

3A

Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM

Subsemnatul/subsemnata GHEBUTA FLOREA, în calitate de Administrator al ACTIV


ORTOPEDIC SRL încadrată ca IMM, declarăm pe proprie răspundere că activităţile şi
cheltuielile propuse spre finanţare în cadrul proiectului cu titlul: “ SISTEM DE POZITIONARE
ASISTATĂ ȘI MONITORIZARE ÎN TIMP REAL PENTRU PROTEZE MODULARE DE MEMBRU
INFERIOR – ProtPAM ”, depus la Programul 2 „Creşterea competitivităţii economiei româneşti
prin cercetare, dezvoltare şi inovare”, nu au fost demarate înainte de depunerea de către
beneficiar a propunerii de proiect la UEFISCDI.
Efectul stimulativ nu este perturbat dacă înainte de depunerea cererii de finanţare beneficiarul a
realizat pentru proiectul respectiv studii de fezabilitate pentru care nu solicită ajutor de stat.

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice

Data:
Reprezentant legal Funcţia: Administrator
Numele şi prenumele GHEBUTA FLOREA
Semnătura

Director proiect / Responsabil proiect Numele şi prenumele: GHEBUTA FLOREA


partener Semnătura

PN-III-CERC-CO-PTE-3-2021

S-ar putea să vă placă și