Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ


ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
EMB 1941 BEIUȘ

Referat: CENTRALE EOLIENE

NOUTĂȚI 2021

Coordonator:

Student:

Oradea, 2022

1
CUPRINS

1. Componentele clasice ale unei eoliene ........................................ 3


1) Turbina eoliană .................................................................. 3
2) Palele sau captorul de energie ........................................... 3
3) Butucul ................................................................................ 4
4) Sistemul de răcire ............................................................... 4
5) Arborele primar ................................................................. 4
6) Multiplicatorul mecanic de viteză .................................... 5
7) Arborele generatorului sau arborele secundar ............... 5
8) Generatorul electric ........................................................... 5
9) Maşina asincronă (MAS) ................................................... 6
10) Sistemul electronic de control ......................................... 6
11) Dispozitivele de măsurare a vântului ............................. 6
12) Sistemul de orientare a nacelei ....................................... 6
13) Pilonul ............................................................................... 6

2. Noutăți 2021 .................................................................................. 9


2.1. Creșterea viabilității energiei eoliene ............................ 9
2.2. Creșterea valorii ciclului de viață al turbinei ............... 10

3. Concluzii ........................................................................................ 12
4. Bibliografie .................................................................................... 13

2
Centrale eoliene. Noutăți 2021

1. Componentele clasice ale unei eoliene

1) Turbina eoliană
Turbina eoliană transformă energia cinetică a vântului în energie mecanică
utilizată de generatorul electric care este conectat la partea joasa tensiune a
transformatorului ridicător (direct sau printr-un convertor electronic de putere).

2) Palele sau captorul de energie sunt realizate dintr-un amestec de fibră


de sticlă și materiale compozite. Ele au rolul de a capta energia vântului și de a
transfera rotorului turbinei. Profilul lor este rodul unor studii aerodinamice
complexe, de el depinzând randamentul turbinei. Astfel:
Diametrul palelor (sau suprafața acoperită de acestea) este în funcție de
puterea dorită:
- Lăţimea palelor determină cuplul de pornire, care va fi cu atât mai mare
cu cât palele sunt mai late;
- Profilul depinde de cuplul dorit în funcţionare.

3
Numărul de pale depinde de eoliană. În prezent, sistemul cu trei pale este
cel mai utilizat, deoarece asigură limitarea vibrațiilor, a zgomotului și a oboselii
rotorului, față de sistemele mono-pală sau bi-pală. Coeficientul de putere este cu
10 % mai mare pentru sistemul bi-pală față de cel mono-pală, iar creșterea este
de 3% între sistemul cu trei pale față de două pale. În plus, este un compromis
bun între cost și viteza de rotație a captorului eolian și avantaje din punct de
vedere estetic pentru sistemul cu trei pale, față de cel cu două pale.

3) Butucul este prevăzut cu un sistem pasiv (aerodinamic), activ (hidraulic)


sau mixt (active stall) care permite orientarea palelor pentru controlul vitezei de
rotaţie a turbinei eoliene (priza de vânt).
 Controlul activ, prin motoare hidraulice, numit și "pitch control". Acest
sistem asigură modificarea unghiului de incidență a palelor pentru a
valorifica la maximum vântul instantaneu și pentru a limita puterea în
cazul în care vântul depășește viteza nominală. În general, sistemul rotește
palele în jurul propriilor axe (mișcare de pivotare), cu câteva grade, în
funcție de viteza vântului, astfel încât palele să fie poziționate în
permanență sub un unghi optim în raport cu viteza vântului, astfel încât să
se obțină în orice moment puterea maximă. Sistemul permite limitarea
puterii în cazul unui vânt puternic (la limită, în caz de furtună, trecerea
palelor în "drapel").
 Controlul aerodinamic pasiv, numit şi "stall control". Palele eolienei sunt
fixe în raport cu butucul turbinei. Ele sunt concepute special pentru a
permite deblocarea în cazul unui vânt puternic. Deblocarea este
progresivă, până când vântul atinge viteza critică. Acest tip de control este
utilizat de cea mai mare parte a eolienelor, deoarece are avantajul că nu
necesită piese mobile şi sisteme de comandă în rotorul turbinei.
Ultimul tip de control, vizează utilizarea avantajelor controlului pasiv şi al
celui activ, pentru a controla mai precis conversia în energie electrică. Acest
sistem este numit control activ cu deblocare aerodinamică, sau "active stall". El
este utilizat pentru eolienele de foarte mare putere.

4) Sistemul de răcire
Sunt prevăzute sisteme de răcire, atât pentru multiplicatorul de viteză ce
transmite eforturile mecanice între cei doi arbori, cât şi pentru generator. Ele
sunt constituite din radiatoare de apă sau ulei şi ventilatoare. Răcirea cu ulei este
utilizată pentru multiplicatoare.

5) Arborele primar: este arborele rotorului turbinei eoliene. Se mai


numeşte arborele lent, deoarece el se roteşte cu viteze de ordinul a 20 - 40
rot/min. Prin intermediul multiplicatorului, el transmite mișcarea, arborelui
secundar.

4
6) Multiplicatorul mecanic de viteză permite transformarea puterii
mecanice, caracterizată de cuplu mare și viteză mică specifică turbinei eoliene,
în putere de viteză mai ridicată, dar cuplu mai mic. Aceasta deoarece viteza
turbinei eoliene este prea mică, iar cuplul prea mare, pentru a fi aplicate direct
generatorului. Multiplicatorul asigură conexiunea între arborele primar (al
turbinei eoliene) şi arborele secundar (al generatorului).
Există mai multe tipuri de multiplicatoare, cum ar fi:
• Multiplicatorul cu una sau mai multe trepte de roţi dinţate, care permite
transformarea mişcării mecanice de la 19-30 rot/min la 1500 rot/min. Axele de
rotaţie ale roţilor dinţate sunt fixe în raport cu carcasa.
• Multiplicatorul cu sistem planetar, care permite obţinerea unor rapoarte
de transmisie mari, într-un volum mic. În cazul acestora, axele roţilor numite
sateliţi nu sunt fixe faţă de carcasă, ci se rotesc faţă de celelalte roţi.
Există şi posibilitatea antrenării directe a generatorului, fără utilizarea unui
multiplicator.

7) Arborele generatorului sau arborele secundar antrenează generatorul


electric, sincron sau asincron, ce are una sau două perechi de poli. El este
echipat cu o frână mecanică cu disc (dispozitiv de securitate), care limitează
viteza de rotație în cazul unui vânt violent. Pot exista şi alte dispozitive de
securitate.

8) Generatorul electric asigură producerea energiei electrice. Puterea sa


atinge 4,5 MW pentru cele mai mari eoliene. În prezent se desfăşoară cercetări
pentru realizarea unor eoliene de putere-mai-mare.(5MW).
Generatorul poate fi de curent continuu sau de curent alternativ. Datorită
prețului și randamentului, se utilizează, aproape în totalitate, generatoare de
curent-alternativ.
Generatoarele de curent alternativ pot fi sincrone sau asincrone,
funcționând la viteză fixă sau variabilă.

Generatorul sincron sau mașina sincronă (MS) se poate utiliza în cazul


antrenării directe, respectiv legătura mecanică dintre arborele turbinei eoliene și
cel al generatorului se realizează direct, fără utilizarea unui multiplicator. În
consecință, generatorul este conectat la rețea prin intermediul unui convertor
static. Dacă generatorul este cu magneți permanenți, el poate funcționa în mod
autonom, neavând nevoie de excitație.
o Excitaţie electrică. Bobinele circuitului de excitaţie (situate pe
rotor) sunt alimentate în curent continuu, prin intermediul unui
sistem de perii şi inele colectoare fixate pe arborele generatorului.
Alimentarea se poate face prin intermediul unui redresor, ce
transformă energia de curent alternativ a reţelei, în curent continuu.

5
Există însă mai multe metode de realizare a excitaţiei.
Generatoarele sincrone cu excitaţie electrică sunt cele mai utilizate
în prezent.
o Cu magneţi permanenţi (MSMP). Sursa câmpului de excitaţie o
constituie magneţii permanenţi situaţi pe rotor, fiind astfel
independentă de reţea. Acest tip de maşină are tendinţa de a fi din
ce în ce mai utilizată de către constructorii de eoliene, deoarece ea
funcţionează autonom, iar construcţia în ansamblu, este mai simplă.

9) Maşina asincronă (MAS) este frecvent utilizată, deoarece ea poate


suporta uşoare variaţii de viteză, ceea ce constituie un avantaj major pentru
aplicaţiile eoliene, în cazul cărora viteza vântului poate evolua rapid, mai ales pe
durata rafalelor. Acestea determină solicitări mecanice importante, care sunt mai
reduse în cazul utilizării unui generator asincron, decât în cazul generatorului
sincron, care funcţionează în mod normal, la viteză fixă. Maşina asincronă este
însă puţin utilizată pentru eoliene izolate, deoarece necesită baterii de
condensatoare care să asigure energia reactivă necesară magnetizării.
o Cu rotor bobinat. Înfăşurările rotorice, conectate în stea, sunt legate
la un sistem de inele şi perii ce asigură accesul la înfăşurări, pentru
conectarea unui convertor static în cazul comenzii prin rotor
(maşina asincronă dublu alimentată - MADA).
o În scurt-circuit. Rotorul este construit din bare ce sunt
scurtcircuitate la capete prin intermediul unor inele. Înfăşurările
rotorice nu sunt accesibile.

10) Sistemul electronic de control a funcţionării generale a eolienei şi a


mecanismului de orientare. El asigură pornirea eolienei, reglarea înclinării
palelor, frânarea, ca şi orientarea nacelei în raport cu vântul.

11) Dispozitivele de măsurare a vântului sunt de două tipuri: o giruetă


pentru evaluarea direcţiei şi un anemometru pentru măsurare vitezei.
Informațiile sunt transmise sistemului numeric de comandă, care realizează
reglajele în mod automat.

12) Sistemul de orientare a nacelei este constituit dintr-o coroană dințată


(cremalieră) echipată cu un motor. El asigură orientare eolienei și "blocarea"
acesteia pe axa vântului, cu ajutorul unei frâne.

13) Pilonul
Pilonul este, în general, un tub de oțel și un turn metalic. El susține turbina
eoliană și nacela. Alegerea înălțimii este importantă, deoarece trebuie realizat un
bun compromis între prețul de construcție și expunerea dorită la vânt. În
consecință, odată cu creșterea înălțimii, crește viteza vântului, dar și prețul. În

6
general, înălţimea pilonului este puţin mai mare decât diametrul palelor.
Înălţimea eolienelor este cuprinsă între 40 şi 80,metri.Prin interiorul pilonului
trec cablurile care asigură conectarea la reţeaua electrică.

Sunt două tipuri de centrale disponibile:


 Centrale pe țărm
Pe uscat, care este cea mai comună.
 Centrale în larg
Instalate la câțiva kilometri de coastă și apoi conectate la țărm (sau la
platforma de Petrol & Gaze) prin cabluri.
Din cauza vitezei mari de vânt pe mare, turbinele eoliene offshore pot
genera în mod substanțial mai multă energie decât turbinele eoliene pe uscat.

Transformatoarele utilizate în acest domeniu au fost proiectate personalizat


la cerințele diferite ale turbinelor și reglementările țării, menținând cel mai înalt
grad de siguranță, eficiență și design eco-friendly. Acestea au un design
compact, rezistență la vibrații și cea mai înaltă fiabilitate și eficiență pentru
instalarea în nacela sau în interiorul turnului în conformitate cu cerințele de
proiectare producătorii de turbine eoliene.
De obicei, aceste transformatoare sunt în rășină turnată sau imersate în
lichid, fiind umplute cu silicon sau ulei.

7
Transformatoarele utilizate în centralele eoliene

Când SEA pregătește o soluție pentru eoliene este axata în special pe:
 Vârfuri de tensiune și armonici
Transformatoare de alimentare a excitației generatorului turbinei eoliene
(WTGSU) trebuie să ia în considerare în faza de proiectare armonicile și
vârfurile de tensiune produse de sistem pentru a preveni tensiuni electrice
care pot duce la o deteriorare rapidă a sistemului de izolație.
 Ciclul de încărcare
Condițiile de încărcare ale acestui tip de transformator sunt foarte
diferite de sarcina transformatorului de distribuție, deoarece WTGSU pot
fi reciclate de mai multe ori pe zi, în funcție de condițiile de vânt. Design-
ul a transformatorului trebuie să ia în considerare aceste cicluri, atât
pentru o parte activă, precum și pentru sistemul de răcire.
 Dimensionare
Transformatorul trebuie să fie dimensionat în mod corespunzător pentru
manipularea condițiilor unice, de exemplu, energia eoliană.
 Supratensiuni tranzitorii
Transformatorul va fi capabil să reziste la un defect pe cablu în caz de o
simpla punere la pământ sau o dublă punere la pământ pentru că rețeaua

8
ar putea suprasolicita izolația din interiorul transformatorului la
supratensiuni.
 Operația de comutare
Soluții speciale trebuie să fie studiate pentru a proteja înfășurările de
supratensiuni tranzitorii cauzate de mai multe operații de comutare, din
cauza cerințelor de oprire a unității pentru variațiile mari ale vitezei
vântului și fluctuația mare în consecință a puterii generate de turbina.
 Protecția mediului si împotriva incendiilor
Pentru a spori protecția împotriva incendiilor și a siguranței mediului, se
utilizează lichide sintetice sau esteri vegetali (bio), în transformatoarele
scufundate in ulei, sau alternativa este de a instala transformatoare cu
rășină turnată.

2. Noutăți 2021

2.1. Creșterea viabilității energiei eoliene

Tehnologia energiei eoliene s-a îmbunătățit dramatic în ultimul deceniu,


deoarece turbinele eoliene au devenit fapte gigantice de inginerie, falnic peste
peisaj sau plutind în mare. Astăzi, o singură turbină poate alimenta mii de case și
necesită doar trei până la șase luni pentru a recupera costurile de producere,
operare și reciclare pe parcursul duratei sale de viață de 20 până la 25 de ani,
potrivit Global Wind Energy Council (GWEC).
În actualizarea sa de piață din 2017, GWEC a declarat: „Energia eoliană se
află într-o tranziție rapidă spre a deveni o tehnologie complet comercializată,
nesubvenționată, concurând cu succes pe piață împotriva operatorilor fosili și
nucleari puternic subvenționați”.
 China a condus investițiile mondiale în energie eoliană de 107 miliarde de
dolari SUA în 2017, SUA, Germania, Marea Britanie și India urmând în strânsă
succesiune. Potrivit Asociației Americane pentru Energie Eoliană (AWEA),
eolianul este pe cale să furnizeze 10% din electricitatea SUA până în 2020 și
alimentează deja 26 de milioane de locuințe în 41 de state astăzi.
 Timken a jucat un rol semnificativ în acest sens progresul, lucrul cu
energia eoliană clienților și partenerilor pentru a furniza amploarea și
performanțele necesare transformării vântului într-o sursă de energie viabilă. În
ultimii 10 ani, activitatea de energie eoliană a lui Timken a crescut de la 20
milioane USD la 150 milioane USD, deoarece industria a recunoscut conducerea
companiei și inovația tehnică.

9
2.2. Creșterea valorii ciclului de viață al turbinei

Deoarece este atât de scump să efectuați întreținerea unei turbine eoliene


care se află la 500 de picioare deasupra solului sau plutește la 15 mile până la
mare, clienții acordă astăzi o valoare ridicată soluțiilor fiabile, fără întreținere,
ale turbinei. Cu toate acestea, nu a fost întotdeauna cazul.
 Ajay Das, vicepreședinte de strategie și dezvoltare de afaceri la Timken, a
fost însărcinat cu dezvoltarea companiei de energie eoliană a companiei în 2007.
Pe măsură ce dimensiunea turbinei a crescut, a crescut și complexitatea
proiectării – iar proiectele existente nu erau la înălțimea sarcinii. Turbinele
construite pentru a dura 20 de ani au avut nevoie de reconstrucții majore ale
cutiei de viteze în decurs de șapte până la zece ani, la un cost de peste 300.000
de dolari sau 1,2 milioane de dolari pe durata de viață a turbinei.
 Danemarca construiește o insulă artificială special pentru turbine eoliene
Guvernul danez și-a asigurat un larg sprijin politic pentru cel mai mare
proiect de construcție demarat vreodată în Danemarca, o insulă artificială care
va găzdui parcuri de turbine eoliene și care, în prima fază, va produce suficientă
electricitate pentru a aproviziona trei milioane de gospodării, transmite
Bloomberg.
Proiectul cu o valoare de 210 miliarde de coroane (34 miliarde de dolari)
prevede construirea unei insule artificiale cu o suprafață de 120.000 de metri
pătrați la o distanță de aproximativ 80 de kilometri de coasta de vest a
Danemarcei și va conecta mai multe țări europene, a informat Ministerul
Energiei într-un comunicat. Proiectul este prognozat să fie terminat până în 2033
și inițial va putea furniza 3 Gigawaţi de electricitate, suficient pentru a
aproviziona trei milioane de gospodării. Planurile vizează însă creșterea
capacității de producție până la 10 Gigawaţi.
Danemarca este țara unde își are sediul producătorul de turbine eoliene
Vestas și totodată este cel mai mare dezvoltator de parcuri eoliene offshore,
Orsted A/S. Parlamentul de la Copenhaga a aprobat o lege care vizează
reducerea cu 70% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 urmând ca în
2050 să ajungă la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon.
În 2018, aproximativ 41% din necesarul de electricitate al Danemarcei a
fost acoperit de energia produsă de turbinele eoliene, cel mai ridicat procent din
Europa.
În prezent, Danemarca are o capacitate de producție a energiei eoliene
offshore de 1,7 Gigawaţi. Când insula artificială din vestul Danemarcei precum
și o altă insulă mai mică din Marea Baltică vor fi construite, capacitatea offshore
a Danemarcei ar urma să fie de șapte ori mai mare.

10
3. Concluzii

Noile cerințe în domeniul dezvoltării durabile au determinat statele lumii să


își pună problema metodelor de producere a energiei şi să crească cota de
energie produsă pe baza energiilor regenerabile. Protocolul de la Kyoto
angajează statele semnatare să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Acest
acord a determinat adoptarea unor politici naționale de dezvoltare a eolienelor şi
a altor surse ce nu degajă bioxid ce carbon.
Trei factori au determinat ca soluția eolienelor să devină mai competitivă:
• noile cunoștințe și dezvoltarea electronicii de putere;
• ameliorarea performanțelor aerodinamice în conceperea turbinelor eoliene;
• finanțarea națională pentru implantarea de noi eoliene.
În prezent, pe plan mondial, ponderea energiilor regenerabile în producerea
energiei electrice, este scăzută. S poate spune că potenţialul diferitelor filiere de
energii regenerabile, este sub-exploatat. Totuşi, ameliorările tehnologice au
favorizat instalarea de generatoare eoliene, într-un ritm permanent crescător în
ultimii ani, cu o evoluţie exponenţială, având o rată de creştere de 25% în 2003.
Filiera eoliană este destul de dezvoltată în Europa, deținând poziția de lider
în topul energiilor regenerabile. Acest tip de energie regenerabilă asigură
necesarul de energie electrică pentru 10 milioane de locuitori. De altfel, 90 %
din producătorii de eoliene de medie şi mare putere, se află în Europa.

Perspective
Energia eoliană este considerată ca una din opţiunile cele mai durabile
dintre variantele viitorului, resursele vântului fiind imense. Se estimează că
energia eoliană recuperabilă la nivel mondial se situează la aproximativ 53 000
TWh (TerraWattoră), ceea ce reprezintă de 4 ori mai mult decât consumul
mondial actual de electricitate.În Europa, potenţialul este suficient pentru
asigurarea a cel puţin 20% din necesarul de energie electrică până în 2020, mai
ales dacă se ia în considerare noul potenţial offshore.

11
4. Bibliografie

1. https://ro.gigapromo.com
2. https://www.editurauniversitara.ro
3. Victor Emil Lucian, Turbine eoliene, Manual de
documentare, proiectare, dimensionare si montajul turbinelor
eoliene, Editura Universitară

12

S-ar putea să vă placă și