Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ


ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
EMB 1941 BEIUȘ

Referat: SISTEME FOTOVOLTAICE

NOUTĂȚI 2021

Coordonator:

Student:

Oradea, 2022

1
CUPRINS

1. Definiție ......................................................................................... 3

2. Tehnologii fotovoltaice ................................................................. 3

3. Componentele unui sistem fotovoltaic ........................................ 4

4. Funcționarea unui sistem fotovoltaic .......................................... 7

5. Noutăți în 2021 ............................................................................. 8

6. Concluzii ....................................................................................... 10

7. Bibliografie ................................................................................... 11

2
Sisteme fotovoltaice. Noutăți 2021

Energia verde este una dintre direcțiile cheie pentru un viitor sustenabil. La
nivel global se conturează politici prin intermediul cărora se încurajează tranziția
către surse de energie cu un impact minim asupra mediului.
Această tehnologie a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimii ani, ceea ce a
dus și la o scădere exponențială a prețurilor, devenind astfel din ce în ce mai
ușor de accesat. La scară largă, sistemele fotovoltaice sunt considerate
tehnologia cheie a secolului XXI în domeniul energiei.

1. Definiție

Sistemele fotovoltaice convertesc radiațiile solare în energie electrică.


Celula fotovoltaică, componenta de bază a unui sistem fotovoltaic, este realizată
din materiale semiconductoare ale căror proprietăți le folosește pentru a capta
radiațiile solare. Aceste radiații sunt transformate în curent electric continuu,
care este transformat, la rândul lui, în curent electric alternativ prin intermediul
invertorului din sistemul fotovoltaic.
Cantitatea de energie electrică produsă la bornele celulei fotovoltaice este
determinată, în principal, de nivelul radiației incidente, însă și de calitatea
aerului, de temperatură și de durata zilei. La nivel de invertor se poate
monitoriza cantitatea de energie produsă de sistemul fotovoltaic, iar cu un contor
inteligent se poate monitoriza cantitatea de energie electrică injectată în rețea.

2. Tehnologii fotovoltaice

Un factor determinant pentru randamentul panourilor îl reprezintă


materialele din care sunt fabricate celulele fotovoltaice.
Sistemele fotovoltaice din siliciu monocristalin, produse dintr-o singură
sursă de siliciu, sunt ideale pentru suprafețe plate, asigurând eficiență mare în
cazul radiației solare directe. Panourile din siliciu amorf thin-film, depus pe
suprafețe netede de sticlă, metal sau plastic, furnizează o eficiență mare în cazul
radiației solare indirecte, dar necesită o suprafață mai mare pentru aceeași putere
instalată, în comparație cu cele din siliciu monocristalin. Panourile cel mai des
utilizate sunt cele din siliciu policristalin, fiind realizate din mai multe bucăți de
siliciu. Acestea oferă, de regulă, cel mai bun raport preț-performanță și se
pretează pentru majoritatea proiectelor rezidențiale și industriale.

3
Tipuri de sisteme fotovoltaice

- Sistemul fotovoltaic de tip on-grid este conectat la sistemul electro-


energetic național. O parte din energia electrică produsă este consumată
direct de producător, reducând consumul acestuia din rețea și facilitând
astfel reducerea costurilor la factura de energie electrică, iar surplusul
este injectat în sistem.
- Sistemul fotovoltaic de tip off-grid nu este conectat la sistemul electro-
energetic național, surplusul de energie produsă fiind stocat în
acumulatori. Energia electrică stocată este disponibilă atât ziua, cât și
noaptea.
Performanța sistemelor fotovoltaice este influențată de orientare, grad de
înclinație, umbrire și temperatură. De aceea, metodele de captare a radiației
solare pot varia între sisteme cu orientare fixă sau sisteme cu posibilitate de
orientare după una sau două axe și amplasări la nivelul solului, pe clădiri sau
chiar integrate în elementele de construcție.

3. Componentele unui sistem fotovoltaic

Un sistem fotovoltaic este alcătuit dintr-o serie de componente cheie, toate


îmbinându-se pentru generarea energiei electrice, pentru reglarea și controlul
fluxului de energie, precum și pentru montarea și conectarea sistemului cu
locuința. Un sistem conectat la rețeaua națională (ON Grid) este compus din
panouri fotovoltaice, un invertor sau mai multe micro-invertoare, sistem de
prindere pe acoperiș și accesorii electrice, inclusiv siguranțe automate și cabluri.
Este foarte important ca toate aceste componente să funcționeze împreună, fără
ca niciun element să compromită performanța, siguranța sau durata de viață a
oricărei alte componente.

4
Figura 1 – Sisteme fotovoltaice

Cum funcționează Celulele Fotovoltaice:

O celulă fotovoltaică de silicon e compusă din o foiță subțire de un strat


foarte subțire de silicon de tip N, deasupra unui strat gros de silicon de tip P. Un
câmp electric este creat deasupra suprafeței de sus a acelei celule unde cele două
materiale intra în contact, numita junctia P-N. Când razele solare ajung la
suprafața unei celule fotovoltaice, câmpul electric produce momentul și direcția
la electronii stimulați de lumină, rezultând fluxul de curent când celulele solare
sunt conectate la un încărcător electric.

Figura 2 – Celula fotovoltaică

1) Panourile fotovoltaice

Panourile fotovoltaice sunt cea mai vizibilă componentă a unui sistem


fotovoltaic. Montate, de obicei, pe acoperișurile locuințelor sau ale companiilor
acestea generează energie electrică curată prin transformarea razelor solare în
energie electrică utilizabilă.
Fiecare panou fotovoltaic este o colecție de celule ce produc energie
electrică prin efectul fotovoltaic. Celulele sunt fabricate din materiale
semiconductoare, cel mai des întâlnit fiind Siliciu. Puterea de ieșire a panourilor
fotovoltaice uzuale este cuprinsă între 5 – 300W, însă pentru a produce
cantitatea de energie electrică necesară, panourile sunt combinate în șiruri serie-
paralel.

5
2) Invertorul

Invertorul este unul dintre cele mai importante elemente ale unui sistem
fotovoltaic. Acesta convertește ieșirea în CC a panourilor fotovoltaice în
tensiune alternativă, ce poate fi utilizată pentru alimentarea aparatelor de uz
caznic. În funcție de configurația sistemului, energia care nu este utilizată în
interiorul locuinței este fie injectată în rețeaua națională, fie stocată în
acumulatori pentru o utlizare ulterioară.

3) Acumulatorii

Pot exista perioade în care lumina soarelui nu ajunge la panourile


fotovoltaice. Seara, noaptea sau zilele înnorate reprezintă exemple de astfel de
situații care nu țin de controlul nostru. Pentru a putea furniza energie electrică și
în astfel de situații, surplusul de energie generat în timpul zilelor însorite este
stocat în bancuri de acumulatori și este consumat ulterior, ori de câte ori este
nevoie.
În general, pentru sistemele fotovoltaice se utilizează acumulatori Deep
Cycle. Spre deosebire de acumulatorii clasici cu plăci de plumb, acumulatorii
Deep Cycle sunt proiectați pentru sisteme mai robuste ce necesită cicluri
repetate de încărcare-descărcare. 

Figura 3 - Acumulatorii

4) Sistemul de prindere

Sistemele fotovoltaice sunt montate pe acoperișuri cu ajutorul unor sisteme


de prindere ce cuprind diverse șine, rame și cleme de tablă. Cele mai multe
sisteme de montare sunt fabricate din aluminiu cu oțel inoxidabil și sunt
proiectate astfel încât să poată fi utilizate pentru o gamă largă de panouri
fotovoltaice și acoperișuri.
Un sistem de prindere de calitate superioară este fabricat preponderent din
aluminiu, ceea ce duce la o greutate mai redusă pe acoperiș și la un nivel mai
scăzut de coroziune pe perioade lungi de timp. Deși costul ar putea fi puțin mai

6
mare, achiziționarea unui sistem de prindere de calitate superioară garantează
protejarea sistemului fotovoltaic pentru o perioadă mai lungă de timp.

4. Funcționarea unui sistem fotovoltaic

Un sistem fotovoltaic este alcătuit din mai multe panouri fotovoltaice, un


convertor CC – CA (invertor) și sistemul de prindere pentru fixarea în poziție a
panourilor.
Panourile fotovoltaice sunt, în general, montate pe acoperișuri orientate spre
sud, est sau vest și sunt înclinate la un anumit unghi pentru a maximiza
cantitatea de radiație solară primită de fiecare panou.
Cea mai mare parte a locuințelor sunt conectate la rețeaua națională de
energie electrică. Sistemul energetic utilizează o tensiune de funcționare de 230
V – curent alternativ (CA), dar energia electrică produsă de panourile
fotovoltaice este caracterizată printr-o tensiune continuă – curent continuu (CC).
Pentru a transforma energia electrică CC în CA pentru uz casnic obișnuit,
sistemele fotovoltaice conectate la rețeaua națională de energie au un convertor
atașat fiecărui panou, numit micro-invertor sau un singur invertor pentru un șir
de panouri fotovoltaice conectate între ele.
În prezent, locuințele ce dețin un sistem fotovoltaic consumă mai întâi
energia fotovoltaică produsă, înainte de a trece la rețeaua națională, dacă este
necesară o cantitate mai mare de energie decât poate genera sistemul. De
asemenea, sistemele fotovoltaice conectate la rețea pot să injecteze în rețea
energie electrică, dacă producția sistemului fotovoltaic este mai mare decât
necesarul imediat al locuinței.

7
5. Noutăți în 2021

Energia verde este una dintre direcțiile cheie pentru un viitor sustenabil, la
nivel global fiind conturate politici prin intermediul cărora este încurajată
tranziția către surse de energie cu un impact minim asupra mediului.

Sistemele fotovoltaice convertesc radiațiile solare în energie electrică, un


factor determinant pentru randamentul panourilor fiind reprezentat de
materialele din care sunt fabricate celulele fotovoltaice. Acestea pot fi realizate
din siliciu monocristalin, siliciu policristalin sau amorf thin film.

Sistemele fotovoltaice sunt de tip on-grid și off-grid.

Cele de tip on-grid sunt conectate la sistemul electro- energetic național, o


parte din energia electrică produsă fiind consumată direct de producător, iar
surplusul fiind injectat în sistem. Sistemele de tip off-grid nu sunt conectate la
sistemul electro-energetic național, surplusul de energie produsă fiind stocat în
acumulatori.
Performanța sistemelor fotovoltaice este influențată de orientare, grad de
înclinație, umbrire și temperatură.1

Sistemele fotovoltaice au o durată de viață de minimum 25 de ani, timp


în care eficiența lor se va afla la cel puțin 80%. Studiile arată că peste 75%
dintre sisteme își păstrează eficiența și după perioada de garanție, panourile
continuând să producă electricitate și după acest timp, însă la un randament mai
mic. Această soluție devine, așadar, o investiție care asigură o scădere a
costurilor cu electricitatea pe termen lung.

La proiectarea soluției, etapă care reprezintă primul pas spre tranziția la


energia verde, se ia în calcul profilul de consum și suprafața disponibilă pentru a
optimiza dimensiunea sistemului. În timpul procesului de instalare, o atenție
sporită este acordată asigurării stabilității structurii și a panourilor fotovoltaice,
dispunerii eficiente a cablurilor și realizării corecte a conexiunilor. Toţi acești
factori vor influența direct indicatorii de performanță pe toată durata de viață a
sistemului.2
La intersecția dintre energia verde și design arhitectural se află cea mai
recentă inovație în domeniul sistemelor fotovoltaice: celulele PV
organice (OPV) realizate din materiale sustenabile, organice, bazate pe carbon.
Spre deosebire de modulele tradiționale, cele organice au o structură flexibilă și
1
Sistemele fotovoltaice - Noțiuni de bază despre tehnologie | ENGIE
2
Sistemul fotovoltaic - primul pas pentru o afacere conectată la ziua de mâine | ENGIE

8
rezistentă la intemperii, fiind o soluție care poate fi adaptată la aproape orice
suprafață.
Progresul adus de tehnologia OPV transformă complet felul în care un
sistem fotovoltaic este integrat într-o clădire sau diferite zone urbane: modulele
suportă diferite stări de transparență, sunt flexibile și pot fi tipărite în diferite
forme. Izolarea termică, protecția fonică și utilizarea smart a luminii naturale
sunt alte beneficii obținute odată cu instalarea unui sistem OPV.

Clădiri cu noi perspective


La intersecția dintre energia verde și design arhitectural se află cea mai
recentă inovație în domeniul sistemelor fotovoltaice: celulele PV organice
(OPV) realizate din materiale sustenabile, organice, bazate pe carbon. Spre
deosebire de modulele tradiționale, cele organice au o structură flexibilă și
rezistentă la intemperii, fiind o soluție care poate fi adaptată la aproape orice
suprafață.
Tehnologia OPV permite crearea de module semitransparente, fără culoare,
ceea ce face integrarea lor într-o fațadă o abordare ideală pentru un design
adecvat clădirii. La beneficiile instalării unui sistem OPV în clădire se mai pot
adăuga: izolarea termică, protecția fonică și utilizarea smart a luminii naturale.
În plus, ele nu aduc o sarcină suplimentară pe structura clădirii, dar creează
valoare adăugată pentru imobil.
Majoritatea sistemelor PV 3 din prezent sunt constituite din panouri opace,
realizate din silicon, instalate pe acoperișuri, la sol sau pe fațade netransparente
care împiedică vizibilitatea. Progresul adus de tehnologia OPV transformă
complet felul în care un sistem fotovoltaic este integrat într-o clădire sau diferite
zone urbane: modulele suportă diferite stări de transparență, sunt flexibile și pot
fi tipărite în diferite forme.
Cu toate că au o eficiență mai mică decât modulele PV din generația
anterioară, tehnologia avansează continuu, iar beneficiile pe care le aduc deschid
calea către o utilizare în sinergie a funcțiilor sistemului energetic: costuri reduse
de producție, posibilități de personalizare fără constrângeri și material flexibil
aplicabil pe o multitudine de suprafețe.
O celulă solară organică este realizată dintr-un substrat, straturi de transport
a fluxului energetic, electrozi și un strat activ responsabil pentru conversia
radiației soarelui. Aceste straturi sunt produse printr-un procedeu denumit
imprimare „roll-to-roll”, asemănător tipăririi ziarelor, procedeu care nu este la
fel de sensibil la impurități ca tehnologiile clasice, accelerând astfel tranziția
către o producție în masă. Echipamentele de producție sunt și ele foarte eficiente
din punct de vedere al consumului energetic și asigură o producție scalabilă mai
eficientă ca generațiile anterioare. Fiecare pas în producerea lor poate fi
personalizat în funcție de nevoile și preferințele contractorului.

3
Panouri Fotovoltaice pentru Afacerea Ta | Business | ENGIE

9
Deoarece principiul de funcționare este diferit, parametrii cheie sunt și ei
diferiți: performanța mai bună într-o lumină mai scăzută și difuză, independență
față de unghiul de amplasare și o eficiență ridicată la temperaturi mari. Arhitecții
pot astfel implementa un sistem fotovoltaic fără compromisuri legate de design.
Datorită multiplelor posibilități de personalizare și abilității de generare a
energiei sub condiții de lumină difuză, soluția OPV poate fi chiar invizibilă cu
efort minim prin fațade active.

6. Concluzii

Avantajele esențiale ale sistemelor fotovoltaice sunt:


- produc energie electrică fără efecte poluante asupra mediului (reciclare
completă);
- nu au componente în mișcare (fiabilitate ridicată, durata de viață lungă;
exploatare ușoară, ieftină; tehnologie fără poluare fonică);
- produc și consumă în același loc, pentru puteri instalate mai mici,
consumabile local (pierderi de transport reduse, spatii pentru producere și
transport reduse, nu produce modificări în mediu – energie ecologică).
Energia solară fotovoltaică se bazează pe producerea directă de
electricitate prin intermediul celulelor cu siliciu. Atunci când strălucește și
atunci când condițiile climatice sunt favorabile, soarele furnizează o putere de 1
kW/mp. Panourile fotovoltaice permit convertirea directă în electricitate a 10 -
15% din această putere. Producţia de energie a unui astfel de panou variază
odată cu creşterea sau scăderea intensităţii solare: 100 kWh/mp/an în Europa de
Nord, iar în zona mediteraneană este de două ori mai mare. Un acoperiş
fotovoltaic de 5x4 metri are o putere de 3kW şi produce 2 - 6 MWh/an.
Dacă cei 10.000 kmp de acoperiş existenţi în Franţa ar fi utilizaţi ca
generator solar, producţia ar fi de 1.000 TWh pe an, aproape dublul consumului
final de electricitate în Franţa la începutul anilor 2000 (450 TWh).
Principalele obstacole în utilizarea pe scară largă a energiei solare
(fotovoltaice şi termice) le reprezintă, pe de o parte disponibilul de putere
furnizată, care constrânge la stocarea electricităţii pentru o funcţionare autonomă
sau la utilizarea de soluţii energetice complementare, iar pe de altă parte
competitivitatea economică.

10
7. Bibliografie

1. Nitu, V. ş.a. Instalațiile electrice ale centralelor și stațiilor. Editura


Tehnică, 1972.
2. https://www.naturenergy.ro
3. M. Gușă, „Chpt 4. Solar Energy I,” în Energy Sources, Iași,
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași - Colectiv Tehnica
Tensiunilor Înalte, 2012.

11

S-ar putea să vă placă și