Sunteți pe pagina 1din 6

Funded by the DAPHNE

III Programme of the


European Union

Action Anti-bullying

Formular pentru interviul de grup

Martie 2015

Scoala pilot: _______________________________________

Director __________________________________________
Profesor __________________________________________
Profesor __________________________________________

This publication has been produced with the financial support of the DAPHNE III Programme of the European
Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Action Anti-bullyingand can in no way be
taken to reflect the views of the European Commission
Funded by the DAPHNE
III Programme of the
European Union

Subiectul 1: Conștientizarea existenței agresiunii în școală

1a Ești conștient de existența agresiunii în școală? Ați fost agresați sau ați văzut pe alții agresați?
• Care sunt cele mai frecvente tipuri de agresiune? (fizică/ verbală / psiho-socială)?
• Diferă agresiunea în funcție de sex (băieți / fete) sau în funcție de vârsta elevilor?
• Cât de comună este agresiunea? Unde și la ce oră din zi (inclusiv înainte și după școală)
este cel mai probabil să apară?
• Ce tip de oameni sunt principalii autori ai unei agresiuni și care sunt principalele victime?

1b Ești conștient că există un comportament pozitiv în școală? Există un tip de comportament


pozitiv care ar putea fi dezvoltat mai pe larg?
• Care sunt comportamentele cele mai lăudabile (de exemplu, grija elevilor și a cadrelor
didactice pentru ceilalți din jur și aprecierea sentimentelor celuilalt)?
• Diferă această grijă în funcție de sex (băieți / fete) sau în funcție de vârsta elevilor?
• Cât de des se întâlnește comportamentul grijuliu? Unde și la ce oră din zi (inclusiv înainte
și după școală) este cel mai probabil să apară comportamentul grijuliu?
•Cine are o influență pozitivă și cine poate fi ajutat de un comportament grijuliu?

Subiectul 2: Cum putem afla despre situație?

2a Cum putem monitoriza violența în școli?


• Cum pot fi identificați agresorii și elevii agresati?
• Care sunt problemele în recunoașterea agresiunii și cum pot fi depășite aceste probleme?

2b Cum poate școala să conștientizeze elevii și cadrele didactice să se comporte cu grijă


unii față de alții?
• Cum sunt recunoscute persoanele din școală care au un comportament pozitiv și lăudabil?
• Ce poate face școala pentru a observa comportamentul pozitiv?

This publication has been produced with the financial support of the DAPHNE III Programme of the European
Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Action Anti-bullyingand can in no way be
taken to reflect the views of the European Commission
Funded by the DAPHNE
III Programme of the
European Union

Subiectul 3: Politicile și strategiile școlilor în vederea prevenirii agresiunii și a altor forme de


comportament violent

3a Membrii comunității școlare cunosc politicile și strategiile școlii pentru prevenirea


agresiunii și a altor forme de comportament violent școală?
• Cum ar putea aceste politici și strategii să fie promovate în continuare?
• Cum ar putea fi ele îmbunătățite?

3b Membrii comunității școlare sunt conștienți de politicile și acțiunile de promovare a


comportamentului pozitiv de învățare școală?

• Cum ar putea aceste politici și strategii să fie promovate în continuare?

• Cum ar putea fi ele îmbunătățite?

Subiectul 4: Rolul conducerii școlii

4a Cât de eficientă este conducerea școlii în abordarea problemei agresiunii?


• Cum poate conducerea școlii să stabilească reguli, astfel încât intimidarea să nu fie
tolerată?
• Cum se reacționează atunci când are loc intimidarea?
4b Cum poate conducerea școlii să promoveze un comportament pozitiv în școală?
• Cum poate conducerea școlii să stabilească standarde, astfel încât un comportament
pozitiv să fie încurajat?
• Care este reacția celor din jur atunci când se produce un comportament pozitiv?

Subiectul 5: Predarea și învățarea abilităților sociale și emoționale

5a Cât de bine sunt învățați elevii cum să se comporte, să nu se intimideze și ce să facă


atunci când se produce agresiunea?
• Când și unde în curriculum sunt predate abilități sociale și emoționale? Poate fi făcut mai
mult?
• Când se vorbește despre agresiune la lecție și ce se face pentru a-i învăța pe elevi cum să
reacționeze când vor vedea o agresiune sau vor fi ei agresați?

This publication has been produced with the financial support of the DAPHNE III Programme of the European
Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Action Anti-bullyingand can in no way be
taken to reflect the views of the European Commission
Funded by the DAPHNE
III Programme of the
European Union

5b Oferă școala oportunități pentru ca elevii să-și dezvolte abilități sociale și emoționale în
afara lecțiilor oficiale?

• Când și unde, într-o zi de școală, sunt oportunități pentru ca elevii să-și dezvolte abilitățile
sociale și emoționale? Poate fi făcut mai mult?

• Când se vorbește despre agresiune în orele extracurriculare și ce sprijin este disponibil


pentru a ajuta elevii să reacționeze când vor vedea o agresiune sau vor fi ei agresați?

Subiectul 6: Asigurarea condițiilor de siguranță și securitate în mediul școlar

6a Cât de în siguranță față de agresiune și alte forme de comportament violent se simt elevii
atunci când sunt în școală sau se deplasează la și de la școală?
• În ce loc în jurul școlii și la ce ore se elevii se simt în nesiguranță?
• Cât de în siguranță se simt elevii pe drumul spre și de la școală?

6b Ce se face pentru a proteja elevii și pentru a face școlile sigure?


• Ce măsuri ia școala pentru a supraveghea și a proteja elevii în momentele și în locurile
unde violența ar putea să apară?
• Cum sunt elevii încurajați să își asume responsabilitatea pentru a păstra școala și pe ei
înșiși în siguranță?

Subiectul 7: Doar pentru personalul angajat al școlii - Instruirea personalului

7a Ce pregătire are personalul angajat referitor la reducerea violenței și promovarea


comportamentului pozitiv?
7b Ce pregătire suplimentară este necesară pentru dezvoltarea abilităților sociale și
emoționale ale elevilor și îmbunătățirea comportamentului de învățare?

This publication has been produced with the financial support of the DAPHNE III Programme of the European
Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Action Anti-bullyingand can in no way be
taken to reflect the views of the European Commission
Funded by the DAPHNE
III Programme of the
European Union

Subiect 8: Numai pentru elevi – Implicarea elevilor

8a Ce se face pentru a-i ajuta pe elevi să prevină agresiunea asupra lor?


• Cum poate fi prevenită agresiunea de către elevii înșiși și ce sprijin poate fi dat de elevi
oricui este agresat?
• Sunt elevii pregătiți/ doresc să preia mai multe responsabilități pentru a se ajuta reciproc?

8b Ce oportunități sunt pentru ca elevii să fie implicați în activitatea școlii și pentru ca ei să


ajute sau să dirijeze dezvoltarea
• Ce oportunități sunt acolo pentru ca elevii să fie implicați în școală - de exemplu, printr-un
consiliu școlar sau ca monitori / conducători?
• Ce se poate face pentru a oferi elevilor o mai mare responsabilitate și influență în școală?

Subiect 9: Doar pentru părinți / tutore legal - Implicarea părinților / a tutorilor legali și a familiei

9a Ce se face pentru a ajuta părinții / tutorii legali și alți membri ai familiei pentru a preveni
agresiunea și a sprijini copiii care sunt victime ale agresiunii?
• Cum poate fi prevenită agresiunea de către părinți / tutori legali și ce ar trebui să facă
aceștia pentru a-ți ajuta copiii să evite intimidare și să o depășească dacă sunt victime?
• Ce asistență poate acorda școala părinților / tutorilor legali, astfel încât aceștia să-și poată
ajuta mai bine copiii?

9b Ce oportunități pot fi create pentru a implica părinții / tutorii legali în sprijinirea școlii și
pentru a-și ajuta copiii în imprimarea unui comportament propice învățării?
• Ce metode formale și informale se aplică în școală pentru a comunica cu părinții / tutorii
legali și pentru a-i implica pe aceștia în viața școlii? Cât de eficiente sunt aceste metode și
cum ar putea fi ele îmbunătățite?
• Ce oportunități ar putea fi create pentru a implica părinții / tutorii legali în programul școlii și
pentru îmbunătățirea parteneriatului cu școala?

This publication has been produced with the financial support of the DAPHNE III Programme of the European
Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Action Anti-bullyingand can in no way be
taken to reflect the views of the European Commission
Funded by the DAPHNE
III Programme of the
European Union

Subiectul 10: Implicarea comunității locale

10a Ce se face pentru a preveni agresiunea în afara școlii?


• Ce poate face școala pentru a ajuta la ridicarea gradului de conștientizare și de lucru
în parteneriat cu comunitatea?

10b Ce reprezentanți ai comunității (persoane sau organizații) sunt implicați în școală și ar


putea sprijini programul?
• Cine ar putea ajuta și cum pot fi încurajați să se implice și să ia măsuri?

This publication has been produced with the financial support of the DAPHNE III Programme of the European
Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Action Anti-bullyingand can in no way be
taken to reflect the views of the European Commission