Sunteți pe pagina 1din 37

Funded by the

DAPHNE III Programme


of the European Union

Acţiune împotriva comportamentului agresiv


Ziua 1 Workshopul Liderilor Şcolii AAB
Bine aţi venit!

„Mă opun violenţei, deoarece chiar şi atunci când pare că


face bine, binele este doar temporar, pe când răul pricinuit
este permanent.”
Mahatma Gandhi

This publication has been produced with the financial support of the DAPHNE III Programme of the European Union. The contents of this
publication are the sole responsibility of Action Anti Bullying and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission
1.2

Obiectivele trainingului
• Înţelegerea pe deplin de către participanţi a comportamentului de tip
bullying şi a strategiilor pentru combaterea diferitelor forme de
violenţă în şcoală
• Modelarea unor metode şi tehnici de training adaptate programelor
anti-bullying
• Dezvoltarea unor abilităţi ale participanţilor, astfel încât aceştia să
devină lideri încrezători, pregătiţi pentru următoarele etape ale
programului anti-bullying
• Asigurarea pentru participanţi a unor oportunităţi de practicare şi de
evaluare a abilităţilor necesare în demararea unui program anti-
bullying în şcoală
• Crearea unei echipe formată din mediatori şi lideri ai programelor
anti-bullying în şcoală care vor alcătui o comunitate dedicată învăţării
şi întrajutorării prin împărtăşirea experienţelor şi a exemplelor de
bună practică, ajutând astfel participanţii să îşi consolideze abilităţile
pentru combaterea situaţiilor problematice.

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.3

Aşteptări şi neclarităţi
1. În perechi, gândiţi-vă ce v-aţi dori să obţineţi în
urma acestui training şi alte neclarităţi pe care
le aveţi asupra sa.
2. Individual, notaţi pe un post-it o aşteptare şi o
nelămurire, folosind litere mari care pot fi citite
cu uşurinţă.
3. Ataşaţi foiţele pe graficul corespunzător de pe
perete.
4. Dacă foiţa dumneavoastră este la fel sau
asemănătoare cu o alta de pe perete, vă rugăm
să o ataşaţi deasupra acesteia.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.4

O colaborare armonioasă
Gândiţi-vă la o situaţie în care aţi fost membrul unui grup
productiv şi la aspectele care au determinat succesul
grupului.
Gândiţi-vă la o situaţie în care aţi fost membrul unui grup
neproductiv şi la aspectele care au cauzat acest lucru.
1. Ce credeţi că ar ajuta la îmbunătăţirea unei sedinţe?
2. Ce aspecte împiedică eficienţa unei şedinţe?
3. Care sunt modelele de comportament care ajută la
maximizarea eficienţei şedinţelor pentru toţi
participanţii?

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.5

Scopurile urmărite în decursul primei zile


1. Să înţelegem obiectivele şi structura trainingului
2. Să începem să lucrăm eficient în cadrul grupului,
înţelegând aşteptările acestuia
3. Să definim conceptul de „bullying” şi alte forme de
violenţă în şcoli şi să identificăm activităţile violente
care ne preocupă
4. Să definim termenul „convivençia” – convieţuirea
armonioasă – şi să identificăm factorii care
afectează acest climat armonios în şcoli
5. Să gândim metode de evaluare a şcolii cu scopul de
a înregistra comportamentul de tip bullying şi alte
forme de violenţă, de a evalua progresele deja
făcute de şcoli şi de a concepe măsuri eficiente care
pot fi aplicate în viitor
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.6

Ce înţelegem prin „bullying”?


• Conceptul de bullying se referă doar la violenţa fizică?
Violenţa este doar de natură fizică?
• Violenţa poate fi îndreptată doar asupra unei persoane?
• Pentru etichetarea unui comportament drept bullying este
necesară dovada vătămării unei persoane sau sunt
suficiente ameninţările verbale?
• O acţiune violentă poate fi legală?
• Violenţa poate fi cauzată doar de persoane sau şi
impersonal, de către o organizaţie?
• Cât de grav trebuie să fie răul făcut unui persoane înainte
de a vorbi de violenţă?

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.7

Convivençia
„Lipsa violenţei nu este un accesoriu pe care îl
îmbrăcăm sau la care renunţăm după bunul-plac.
Este un loc în inima noastră şi trebuie să fie o
parte inseparabilă a fiinţei noastre.”
Mahatma Ghandi
„Lipsa violenţei înseamnă nu doar evitarea
violenţei exterioare, fizice, ci şi renunţarea la
violenţa interioară a sufletului. Refuz nu doar să
împuşc un om, refuz să-l urăsc.”
Funded by the
Martin Luther King Jr.
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.8

Convivençia

Convivençia este un cuvânt spaniol care înseamnă

“convieţuirea în armonie”

Cum putem atinge convivençia în şcolile noastre?

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1. 9

Activităţi violente care ne preocupă


Vă rugăm să lucraţi în grup cu celelalte persoane
de la masă. Sunteţi invitaţi să petreceţi 15 minute
pentru a sorta în trei coloane pe un flip chart:
1. Activităţie violente care ne preocupă în şcoli.
2. Cine le iniţiază? (elevii, membrii personalului
şcolar, alte exemple)
3. Ce efect au ele asupra convivençiei?
Activitatea violentă Iniţiator Efectul asupra
convivençiei

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.10

Factori care afectează climatul şcolar


Vă rugăm să lucraţi în grup cu celelalte persoane
de la masă. Sunteţi invitaţi să petreceţi 15 minute
pentru a lista factorii care afectează convivençia şi
care vizează:
• Elevii
• Adulţii
• Dotările/clădirile
• Spaţiile şi comunităţile din afara şcolii
Vă rugăm să tăiaţi foaia în patru fâşii pe care să le
sortaţi în funcţie de importanţa lor – prima, a II-a, a
III-a, a IV-a.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.11

Cum acţionează şcoala în momentul de faţă?

Vă rugăm să lucraţi individual.


Sunteţi invitaţi să petreceţi 15 minute pentru a
lista, în cea de-a doua coloană a foii primite,
activităţile, metodele, abilităţile existente sau
disponibile în şcoala dumneavoastră care susţin
dezvoltarea convivençiei.

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.12

Autoevaluarea şcolii

„Este o dovadă de iresponsabilitate din partea unei


şcoli să iniţieze, să mobilizeze şi să acţioneze fără
a avea un temei logic care să demonstreze că o
asemenea investiţie de timp şi energie are un efect
premeditat.”
Glickman 1993

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.13

Graficul măsurilor de îmbunătăţire a activităţilor


anti--bullying
anti
Workshop anti-
bullying pentru Autoevaluarea
liderii şcolii şcolii

Reducerea cazurilor Plan de


de bullying asupra acţiune anti-
elevilor bullying

Pregătirea personalului
şi implementarea
planului

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.14

Beneficiile autoevaluării
Un sondaj:
• Ajută şcoala să înţeleagă clar ceea ce face
• Oferă informaţii care evaluează corectitudinea
măsurilor luate
• Oferă informaţii care evaluează impactul pozitiv al
acestor măsuri
• Ajută şcoala să identifice problemele
• Susţine colaborarea membrilor şcolii pentru
îmbunătăţirea rezultatelor
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.15

Caracteristicile unei evaluări eficiente


O evaluare eficientă
• oferă o privire de ansamblu
• implică toţi beneficiarii
• foloseşte informaţii din mai multe surse
• nu este foarte complexă
• produce rezultate care sunt uşor de analizat
• fundamentează un plan de acţiune
• permite monitorizarea regulată
Rezultatele ar trebui să se afle în posesia şcolii.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1. 16

Rezultate aşteptate în cadrul şcolii


1. Conştientizarea de către beneficiari a efectelor comportamentului de tip
bullying şi ale altor forme de violenţă printre elevi
2. Autoevaluări regulate privind comportamentul de tip bullying şi alte tipuri de
comportament violent şi privind măsurile pe care şcoala le implementează
3. Tactici eficiente care vizează întreaga şcoală, strategii pentru crearea unui
mediu educaţional non-violent, precum şi abordarea cauzelor
comportamentului de tip bullying şi ale altor forme de violenţă
4. Strategii de conducere a şcolii focusate pe dezvoltare
5. Un curriculum „prins şi transmis mai departe” (formal şi informal) de învăţare
a aspectelor Sociale şi Emoţionale (SEL) conceput pentru îmbunătăţirea
comportamentului şcolar
6. Strategii eficiente pentru a face din mediul şcolar un mediu sigur
7. Pregătirea personalului
8. Implicarea elevilor
9. Implicarea familiilor
10.Implicarea cu şi în comunitatea locală şi asimilarea valorilor societăţii

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1. 17

Conceperea chestionarelor
Rezultatul
Strategii eficiente pentru a face din mediul şcolii şi cel din
jurul şcolii, un mediu sigur
Declaraţia
Şcoala posedă strategii eficiente pentru a asigura
protejarea elevilor atunci când ei se află la şcoală, în
drumul către şi la întoarcerea de la şcoală
Întrebarea principală
Sunt elevii în siguranţă la şcoală şi atunci când se
îndreaptă către sau se întorc de la şcoală?
Întrebări potrivite pentru fiecare parte interesată, grup etc.,
pentru elevi
Te simţi în siguranţă la şcoală?
Întotdeauna Adesea Câteodată Niciodată
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.18

Cele două etape ale autoevaluării


1. Chestionare pentru membrii comunităţii
şcolare:
• elevii
• membrii personalului şcolar (nu doar profesorii)
• echipa de conducere a şcolii
• membrii comunităţiilor locale asociate şcolii
2. Interviuri, observaţii şi examinarea
documentului pentru clarificarea rezultatelor
ambigue de la chestionare

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.19

Sublinierea aspectelor pozitive


• Schimbarea este mai eficientă dacă începe prin
îmbunătăţirea lucrurilor care deja merg bine.
• Evaluările şcolare arată domeniile în care şcoala
are deja succes.
• Fiecare grup este implicat de la început – acest
lucru îi ajută să înţeleagă, să participe de
bunăvoie şi să beneficieze de rezultate.

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.20

Evaluările sunt benefice pentru toţi


Procesul este la fel de important ca rezultatele, deoarece:
• dacă toţi beneficiarii răspund la chestionare – toată lumea
înţelege importanţa unui program anti-bullying şi beneficiile pe
care le va aduce procesului educaţional
• focusarea pe o evaluare care încearcă reducerea fenomenului
bullying şi a altor forme de violenţă unifică şcoala şi creează un
climat propice pentru dezvoltarea convivençiei
• abordarea îndreptată către găsirea unor soluţii inspiră
încredere
• distribuirea rezultatelor şi compararea cu alte şcoli ajută părţile
implicate să aprecieze realizările şcolii şi să identifice aspectele
prioritare pentru îmbunătăţire
• conducerea şcolii este percepută ca fiind sensibilă la sănătatea
şi bunăstarea socială şi emoţională a elevilor săi, printr-o
abordare menită să modeleze abilităţi sociale şi emoţionale

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.21

Cum funcţionează autoevaluarea


realizată în şcoală?
şcoală?
1. La chestionare răspund cât mai mulţi dintre
beneficiari.
2. Rezultatele sunt confruntate.
3. Rezultatele neconcludente sunt verificate prin
observaţie sau prin interviuri.
4. Rezultatele sunt analizate şi prezentate grafic.
5. Toţi beneficiarii sunt informaţi asupra rezultatelor
şi sunt implicaţi în dezvoltarea unui plan de
acţiune care să se bazeze pe succesele obţinute
de întreaga şcoală în legătură cu diminuarea
violenţei.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.22

Folosirea unei variante electronice a evaluării


• Fiecare beneficiar poate avea acces pe bază de parolă la un
chestionar online
• Dacă acest lucru nu este posibil, pot fi printate foi cu chestionare, iar
rezultatele pot fi înregistrate manual.
• Programele pe calculator identifică în mod automat întrebările la care
rezultatele sunt inconsecvente şi printează programe de observaţie
sau interviuri pentru aflarea cauzelor.
• Programul va prezenta grafic rezultatele, subliniind rezultatele
pozitive şi identificând zonele în care rezultatele trebuie îmbunătăţite.
• Rezultatele şcolilor care vor să-şi distribuie rezultatele pot fi stocate
într-o bază centrală de date care calculează o medie, astfel încât
şcolile îşi pot compara rezultatele cu media naţională şi cu alte şcoli
anonime, aflate în situaţii asemănătoare.
• Administrarea centrală a programului înseamnă că fiecare utilizator
va beneficia de posibilele îmbunătăţiri aduse instrumentului de
evaluare.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.23

Mecanismul evaluării
1) Colectarea informaţiilor:
Chestionare
Interviuri, Observaţii Serverul Web

2) Distribuirea
3) Analiza rezultatelor automată a rezultatelor
în urma stocării datelor

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.24

Demararea sondajelor
Vă rugăm să discutaţi următoarele aspecte
împreună cu celelalte persoane de la masă.
1. Cum ar trebui să maximizeze un organizator
şcolar beneficiile evaluării şi cum ar trebui să
pregătească elevii, personalul, conducerea
şcolii, părinţii/îngrijitorii şi membrii comunităţii
locale înainte de iniţierea evaluării?
2. Ce întrebări ar putea avea fiecare grup de
beneficiari?
3. Ar putea fi micşorat numărul acestora?
Gandiţi-vă la cât mai multe idei – suntem în
căutarea grupului cu cele mai multe idei bune.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.25

Rezultatele pot fi prezentate grafic

ex: Scor mediu înregistrat la 2 întrebări din cele aproximativ 10 domenii ale unei şcoli

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.26

Ce informaţii vor obţine şcolile în urma


sondajelor
• Cât de asemănătoare sunt părerile grupurilor care au
participat la sondaj.
• Care dintre întrebări au produs rezultate neconcludente
(Răspunsurile poti fi clarificate prin intervievarea
grupurilor).
• În ce măsură îşi atinge şcoala scopul de a reduce
fenomenul bullying şi celelalte forme de violenţă şi cât de
mult promovează convivençia.
• Unde se situează şcoala în comparaţie cu alte şcoli
anonime.
• Domeniile în care şcoala înregistrează rezultate bune.
• Domeniile în care există loc de îmbunătăţiri.
Informaţiile pot fi distribuite tuturor beneficiarilor, pentru a
asigura implicarea lor într-un plan de acţiune care va
ierarhiza îmbunătăţirile necesare pe viitor.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.27

Cum poate evaluarea să promoveze convivençia


Implicaţi şi asiguraţi beneficiarii
• Cugetaţi asupra grupului care va aplica sondajul – nu
trebuie neapărat să fie conducerea şcolii
• Implicaţi cât mai mulţi membrii ai şcolii în organizare
• Cugetaţi asupra momentului potrivit în care să aplicaţi
chestionarele şi asupra modului în care acestea vor fi
completate
• Explicaţi faptul că rezultatele nu sunt individuale. Sondajul
evaluează gradul de succes al şcolii la nivel colectiv.
• Clarificaţi faptul că informaţiile de la evaluare aparţin şcolii
şi şcoala decide cu cine să le împartă.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.28

O evaluare care promovează convivençia


Ţineţi cont de nevoile individuale
• Minimizaţi timpul pe care îl solicitaţi din partea
beneficiarilor, fără a compromite calitatea procesului
• Folosiţi tehnologia acolo unde este posibil
• Ajutaţi elevii pe parcursul procesului prin clarificări şi prin
motivare
• Încurajaţi sinceritatea prin evaluarea anonimă
• Implicaţi grupuri existente (de ex: consilii şcolare, grupuri
de părinţi/profesori etc.) şi încurajaţi sprijinul şi
participarea lor
• Puneţi la dispoziţia părinţilor/îngrijitorilor o serie de
metode şi momente potrivite pentru completarea
chestionarelor.

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.29

Cum ascultăm părerile elevilor şi cum le răspundem


Comunicaţi clar:
• ascultaţi atent părerile elevilor
• vorbiţi într-un limbaj simplu, astfel încât să înţeleagă
• evitaţi folosirea limbajului tehnic
• oferiţi-le informaţii ţinând cont de puterea lor de înţelegere
• adesaţi întrebări deschise (care permit mai mult decât un răspuns de
tipul „Da”/”Nu”), astfel încât elevii să-şi poată formula opiniile

Implicaţi elevii în luarea deciziilor

„Multe şcoli modeste ar putea fi transformate radical dacă ar fi adunate


sugestii de la elevi, care să servească drept temei pentru o
îmbunătăţire sistematică. Tinerii sunt vigilenţi şi adesea sunt capabili să
ofere sugestii logice şi constructive, chiar dacă uneori sunt subestimaţi
ca fiind incapabili să cugete asupra acestor chestiuni.”
(Children at the Margins Billington and Pomerantz)

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.30

Principiile şi beneficiile implicării elevilor


Unicef lucrează pentru a face din şcoli un loc mai prietenos
pentru copii.
Principiile de mai jos stau la baza procesului educaţional într-o
şcoală prietenoasă pentru elevii:
• respectul pentru elevi ca indivizi
• corectitudine faţă de toţi elevii
• autonomie
• stimulare intelectuală
• sprijin social
• siguranţă

Cum pot fi aplicate aceste principii în încercarea de a implica


elevii în procesul evaluării?

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.31

Graficul măsurilor de îmbunătăţire a


activităţilor anti-
anti-bullying
Workshop anti-
bullying pentru liderii Autoevaluarea
şcolii şcolii

Reducerea cazurilor Plan de acţiune


de bullying asupra anti-bullying
elevilor

Pregătirea
personalului şi
implementarea
planului
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.32

Comunicare şi implicare
1. Cum vor fi împărtăşite rezultatele sondajelor cu
toţi beneficiarii?
2. Cum pot toţi beneficiarii să contribuie la planul
de acţiune?
3. Cum vor fi toţi informaţi asupra priorităţilor?
4. Cum vor fi ţinuţi la curent cu progresul înregistrat
şi cum vor fi încurajaţi să susţină planul de
acţiune?
5. Cine va gestiona punerea în acţiune a planului?
6. Cine îşi va asuma responsabilitatea pentru
atingerea fiecărui obiectiv?
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.33

Pregătirea planului de acţiune


Pe baza autoevaluării şi a altor informaţii:
• Care dintre domenii înregistrează scoruri înalte? –
domeniile bine consolidate. Care sunt motivele
succesului?
• Care dintre domenii înregistrează scoruri mici? –
domenii care pot fi îmbunătăţite. Care sunt cauzele
acestor rezultate?
• Cum ar putea fi îmbunătăţite domeniile care deja
înregistrează scoruri înalte?
• Cum pot fi aplicate strategii de succes asupra
domeniilor slab dezvoltate?
• Care sunt priorităţile programului de îmbunătăţire?
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.34

Planul de acţiune
Un plan de acţiune de obicei include:
• Obiective SMART
• O strategie clară pentru atingerea scopurilor
• Implicarea resurselor şi modul în care vor fi
administrate
• Roluri şi responsabilităţi
• Termene-limită pentru atingerea scopurilor
• Monitorizarea şi analiza aspectelor relevante
pentru scopurile propuse
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.35

Conceperea planurilor de acţiune Ce? Cum? Unde? Cu cine


cine?
?
1. Concepeţi obiective SMART (Specifice, Măsurabile,
Abordabile, Realiste, încadrate în Timp)
2. Ierarhizaţi obiectivele şi gândiţi scopuri pe termen scurt şi
lung
3. Scrieţi o strategie – ce va fi făcut, de către cine şi când
4. Decideţi cine va prelua responsabilitatea pentru atingerea
fiecărui scop
5. Concepeţi un program de pregătire a personalului
6. Hotărâţi cum şi când va fi monitorizat progresul înregistrat
în atingerea scopurilor
7. Hotărâţi când va fi revizuit planul de acţiune şi când va fi
creat unul nou

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1. 36

Studii de caz
Şcolala A
Doar profesorii, nu şi alţi membri ai personalului şcolar, au beneficiat de un training ca parte a
programului anti-bullying. Au căzut de acord asupra unei definiţii a fenomenului bullying care
include violenţa verbală şi emoţională, precum şi cea de natură fizică. Au realizat o
autoevaluare a situaţiei actuale privind fenomenul bullying în şcoală şi au o mentalitate clară
anti-bullying. Evaluarea a dezvăluit că fenomenul bullying apare în timpul pauzelor şi înainte şi
după şcoală, iar părinţii spun că aceste comportamente sunt din ce în ce mai dese. Profesorii
se concentrează asupra comportamentului din timpul lecţiilor şi nu sunt dispuşi să-şi asume
responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în afara sălii de clasă.

Şcoala B
Şcoala are un program de educare socială şi emoţională bine implementat. Chiar dacă există
puţine dovezi scrise referitoare la ocurenţa comportamentelor de tip bullying, conducerea şcolii
s-a mândrit întotdeauna cu abilităţile de a identifica şi de a face faţă violenţei fizice, iar acum
sunt raportate puţine incidente. Majoritatea personalului s-a aflat în şcoală de mult timp şi a fost
mulţumit de situaţia şcolii, dar, de curând, un număr mare dintre ei s-au pensionat, iar
personalul nou nu ştie cum să răspundă comportamentelor violente pe care le întâlneşte. Elevii
spun că fenomenul bullying apare pe internet şi reprezintă o problemă a cărei amploare este
deocamdată necunoscută.

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
1.37

Scopurile urmărite în decursul primei zile

1. Să înţelegem obiectivele şi structura trainingului


2. Să începem să lucrăm eficient în cadrul grupului, înţelegând
aşteptările acestuia
3. Să definim conceptul de „bullying” şi alte forme de violenţă în şcoli
şi să identificăm activităţile violente care ne preocupă
4. Să definim termenul „convivençia” – convieţuirea armonioasă – şi
să identificăm factorii care afectează acest climat armonios în şcoli
5. Să gândim metode de evaluare a şcolii cu scopul de a înregistra
comportamentul de tip bullying şi alte forme de violenţă, de a
evalua progresele deja făcute de şcoli şi de a concepe măsuri
eficiente care pot fi aplicate în viitor

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655