Sunteți pe pagina 1din 37

Funded by the

DAPHNE III Programme


of the European Union

Acţiune împotriva comportamentului agresiv


Ziua 4 Workshopul Liderilor Şcolii AAB
Bine aţi venit!

„Pacea nu poate fi atinsă prin violenţă, ea poate


fi obţinută doar prin înţelegere.”
Ralph Waldo Emerson

This publication has been produced with the financial support of the DAPHNE III Programme of the European Union. The contents of this
publication are the sole responsibility of Action Anti Bullying and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission
4.2

Scopurile urmărite pentru ziua 4


1. Să înţelegem importanţa implicării părinţilor/a
îngrijitorilor şi a membrilor comunităţii şcolare în fiecare
etapă a programului de diminuare a comportamentului
de tip bullying şi a altor forme de violenţă şi să creăm
un climat al convivençiei în şcoală.
2. Să căutăm strategii de implicare a lor şi să ne gândim
cum ar putea fi aplicate aceste strategii în şcoala
noastră
3. Să înţelegem tehnicile folosite în instruirea adulţilor
pentru a spori eficienţa educării personalului şcolar
4. Să decidem cum putem oferi un feedback folositor şi
relevant
5. Să organizăm programul de instruire al personalului şi
să ne pregătim pentru astfel de şedinţe de instruire

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.3

Scenariul 6 – Implicarea familiilor


O şcoală este preocupată de creşterea ocurenţei fenomenului
bullying şi, mai ales, a fenomenului cyber-bullying şi a început un
program anti-bullying care implică întreaga şcoală.
Ca parte a programului, un consilier şcolar se ocupă de anumiţi
elevi identificaţi de personalul şcolar drept cei mai înclinaţi către
agresivitate.
În urma şediţelor de consiliere, reiese că majoritatea acestor
elevi sunt, la rândul lor, agresaţi de părinţi, care îi abuzează
verbal, îi pedepsesc fizic şi îi rănesc dacă se poartă urât.
Cum poate şcoala să ajute la diminuarea acestui comportament
violent, implicând elevii şi familiile lor?

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.4

Cum poate acţiona şcoala?


1. Să demareze un program centrat pe înţelegerea comportamentului
agresiv, inclusiv a fenomenului cyberbullying, de către părinţi/îngrijitori
şi a metodelor prin care îl pot preveni şi gestiona.
2. Să încerce să lege o relaţie strânsă între şcoală şi familii prin vizite la
domiciliu.
3. Să informeze familiile cu privire la rolurile şi responsabilităţile lor în
prevenirea violenţei prin împărţirea de broşuri, prin panouri informative
sau ziare distribuite acasă, incluzând variantele online ale acestora.
4. Să încerce să includă toate familiile în programul şcolar, sporind
numărul activităţilor sociale şi culturale care implică toate familiile.
5. Să dinamizeze întâlnirile dintre părinţi şi profesori, intensificând gradul
de participare al familiilor.
6. Să implice instituţiile de protecţie a copilului şi să raporteze asistenţilor
sociali orice caz de abuz.
Vă rugăm să discutaţi aceste opţiuni înainte de a o alege pe cea mai
bună.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.5

Cea mai bună opţiune?


Opţiunea 1 ar putea fi cea mai bună pentru început –
Să demareze un program centrat pe înţelegerea comportamentului agresiv,
inclusiv a fenomenului cyberbullying, de către părinţi/îngrijitori şi a metodelor
prin care îl pot preveni şi gestiona.
Este important ca familiile să fie implicate în toate etapele de dezvoltare ale
unui program anti-bullying. Adesea, acest lucru îi va determina pe părinţi să
ceară sfaturi despre modul în care pot îmbunătăţi acasă comportamentul
copilului. Toţi membrii familiilor extinse pot fi invitaţi, astfel încât să fie incluşi şi
bunicii care au o mare influenţă asupra copiilor.
Programul ar trebui să clarifice importanţa unui stil parental pozitiv şi felul în
care comportamentul este modelat de obiceiurile bune şi de un model bun din
partea părinţilor. Această educaţie include şi modelarea unui comportament
potrivit în mediul online. Părinţii/îngrijitorii trebuie să fie încurajaţi să folosească
strategii pentru a monitoriza şi pentru a comunica eficient cu elevii despre
fenomenul cyber-bullying.
Părinţii trebuie încurajaţi să se familiarizeze cu politica şi procedurile şcolii în
raportarea şi investigarea cazurilor de bullying şi ajutorul pe care îl primesc atât
cei agresaţi, cât şi agresorii.

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.6

Cum ar putea fi prevenită reapariţia situaţiei?


1. Programe de educare ale familiilor ar putea fi puse la dispoziţia părinţilor de
către şcoală sau de către centrele de educare ale adulţilor aflate în
colaborare cu şcoala.
2. Programe educative care includ teme precum: ascultarea activă a copiilor,
responsabilitatea de a oferi un model de conduită pozitiv, necesitatea de a
ajuta copiii să intervină împotriva comportamentului de tip bullying.
3. Şcoala ar putea demara un plan de acţiune pentru a consolida legătura
dintre şcoală şi familii. Pentru atingerea acestui scop o serie de activităţi ar
putea fi incluse într-un program variat: vizite la domiciliu, activităţi culturale
şi sociale, şedinţe cu părinţii, distribuirea broşurilor şi a materialelor online.
4. Ar putea fi organizate întâlniri regulate cu familiile, în special la nivel de
clasă. Colaborarea părinte-profesor ar putea fi dinamizată.
5. Şcoala ar putea colabora intens cu alte instituţii care oferă sprijin familiilor,
astfel încât necesităţile educaţionale ale copiilor să fie înţelese şi satisfăcute
de toate instituţiile.

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.7

Nu este uşor să fii


părinte sau îngrijitor!

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.8

Copiii imită comportamentul adulţilor

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.9

Implicarea familiilor 1
Printre îngrijitori se pot număra bunici, alţi fraţi sau rude
îndepărtate.
Părinţii/îngrijitorii pot ajuta:
1. Să influenţeze pozitiv atitudinea pe care copiii o adoptă faţă
de bullying şi alte forme de violenţă.
2. Să folosească o abordare complementară cu cea a şcolii în
modelarea comportamentului copilului
3. Să informeze şcoala dacă există comportamente agresive în
care copiii lor sunt agresori, victime sau martori
4. Să colaboreze cu şcoala în scopul înţelegerii şi al remedierii
daunelor provocate în situaţia în care copiii lor se comportă
violent , de ex. dacă îi agresează pe ceilalţi
5. Să contribuie la îmbunătăţirea politiciii şi a metodelor de
intervenţie ale şcolii prin crearea unor grupuri de
părinţi/îngrijitori
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
Implicarea familiilor 2
6. Să le vorbească copiilor despre bullying (inclusiv cyberbullying) şi nu să
aştepte până au loc aceste comportamente violente;
7. Să promoveze şi să modeleze respectul şi toleranţa faţă de ceilalţi şi să
dezaprobe categoric toate formele comportamentului de tip bullying. Acest
lucru include promovarea unui comportament potrivit în mediul online care
diminuează tentaţia de a lua parte la cyberbullying;
8. Să insiste asupra faptului că nu este nicio ruşine în a fi victima unui
comportament de tip bullying. Problema aparţine agresorului. Să încurajeze
copiii să ceară ajutor de la colegi, părinţi, profesori, lideri ai găştilor sau alte
persoane dacă, prin eforturile lor, aceştia pot opri comportamentul violent;
9. Să se impună prin puterea exemplului şi să aibă o atitudine pozitivă şi să îşi
susţină copiii. Copiii au nevoie să simtă că sunt importanţi şi că sunt
ascultaţi şi că părinţii lor vor reacţiona într-un mod pozitiv, fără să îi judece;
10. Să îi încurajeze pe copii să intervină atunci când sunt martori la
comportamente de tip bullying;
11. Să promoveze abilităţile sociale, în special empatia, gândirea morală, o
stimă de sine bine consolidată şi curaj, astfel încât prevenţia şi intervenţia
împotriva comportamentelor de tip bullying să fie facilitată.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.11

Prevenirea fenomenului cyberbullying


Părinţii pot preveni fenomenul cyberbullying atfel:
1. Să seteze instrucţiuni potrivite vârstei, să monitorizeze şi să supervizeze copiii
când aceştia folosesc reţelele sociale.
2. Să trateze cu seriozitate situaţiile în care copiii îi informează cu privire la
existenţa unui comportament de tip cyberbullying şi să aibă răspunsuri pozitive
potrivite.
3. Să devină conştienţi de semnele şi simptomele că elevii au devenit agresori sau
victime ale agresiunilor în mediul online.
4. Să înveţe metode de prevenire şi de reacţie împotriva fenomenului
cyberbullying.
5. Să ajute copiii să gestioneze situaţiile agresive în mediul online, răspunzând
potrivit în funcţie de gravitatea situaţiei.
6. Să încurajeze copiii să se folosească de puterea presiunii grupului de colegi
pentru a descuraja fenomenul cyberbullying.
7. Să ia cunoştinţă despre legile împotriva fenomenului cyberbullying şi să le
împărtăşească şi copiilor pentru a preveni implicarea lor în astfel de
comportamente şi pentru a-i încuraja să raporteze acest fenomen poliţiei, atunci
când este necesar.
8. Să caute ajutor profesionist pentru copii, pentru ameliorarea suferinţei fizice sau
emoţionale cauzate de comportamentul violent, care nu poate fi acoperită de
şcoală.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.12

Metode de a răspunde violenţei verbale


Să îi trateze cu spatele, adică să ignore complet persoana care îi agresează –
îndepărtarea de agresor (nu fuga de el) atunci când se apropie; să ignore
complet situaţiile în care sunt porecliţi; să se comporte ca şi cum nu ar fi auzit.
Este dificil să nu reacţioneze, dar este posibil.
Umorul poate include găsirea unui răspuns isteţ; să se comporte ca şi cum nu îi
deranjează, amuzându-se la propriu de situaţie (dificil, dar posibil). Oamenii care
îi agresează pe ceilalţi caută, în general, să îi supere pe ceilalţi; dacă nu îşi ating
acest scop, probabil se vor opri sau vor alege altă victimă pe care să o supere.
Comportamentul asertiv implică înfruntarea agresorilor, atitudinea încrezătoare,
discursul clar şi ferm, menţinerea contactului vizual (întotdeauna) şi să le spună
agresorilor să înceteze.
Întrebări concentrate pe soluţii
Ce va fi diferit? Ce s-ar putea întâmpla?
Cum vei şti acest lucru? Ce semne mici ai observat deja?
Care va fi primul semn? Cine altcineva va mai observa?
Cine va observa primul? Ce altceva va fi diferit?
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.13

Căi de a face faţă comportamentului agresiv în


mediul online
1. Metoda socială: să ceară ajutor de la altcineva
– familie, prieteni, profesori.
2. Metoda cognitivă: să încerce să înţeleagă
motivele şi comportamentul agresorului. Să îşi
păstreze cumpătul şi să răspundă ferm.
3. Metoda tehnică: să blocheze sau să şteargă
conturile.

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.14

Înţelegerea felului în care se simt părinţii atunci


când copiii lor sunt implicaţi în incidente violente
1. Valorile non-violente pe care încerc să le includ în
creşterea copilului
2. Ce îi spun copilului pentru a-l ajuta să depăşească
frustrarea şi conflictul
3. Influenţa asupra comportamentului şi a atitudinii
copilului
4. Cum m-aş simţi ca părinte dacă, intrând în şcoală, aş fi
întâmpinat de un membru al personalului care să îmi
spună despre cum a devenit copilul meu victima unui
incident de tip bullying
5. Cum m-aş simţi ca părinte dacă, intrând în şcoală, aş fi
întâmpinat de un membru al personalului care să îmi
spună despre cum a devenit copilul meu agresor într-
un incident de tip bullying
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.14

Aminteşte-ţi! Nu
este uşor să fii
părinte sau îngrijitor.
Dar nici să fii copil!

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.16

Etape în implementarea unui program de


parteneriat local
1. Pregătirea
Pregătirea Diagnosticarea

2. Diagnosticarea

3. Planul de acţiune Planul de


Evaluarea acţiune

4. Implementarea şi
monitorizarea
Implementarea şi
monitorizarea

5. Evaluarea
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.17

Etapa 1 – Pregătirea

a) Stabilirea unui diagnostic preliminar al


problemei

b) Identificarea părţilor interesate

c) Identificarea surselor de ajutor şi de finanţare

d) Verificarea potenţialului real pentru intervenţie

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.18

Etapa 2 – Diagnosticarea

Transformarea martorilor în participanţi activi şi


susţinerea participanţilor
Împreună cu participanţii:
a) explorarea cauzelor posibile ale
comportamentului de tip bullying şi ale altor
forme de violenţă
b) descoperirea cauzelor reale
c) prezentarea consecinţelor în cazul adoptării
unei atitudini pasive
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.19

Etapa 3 – Planul de acţiune

a) Listarea posibilelor moduri de intervenţie

b) Evaluarea şi selectarea celor mai potrivite

c) Stabilirea unui plan de acţiune cu obiective


SMART (Cine? Ce? Cum?)

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.20

Etapa 4 – Implementarea şi monitorizarea


planului de acţiune

a) Îndeplinirea obiectivelor SMART în planul de


acţiune

b) Monitorizarea regulată a progresului

c) Ajustarea planului de acţiune în urma feedbackului


primit

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.21

Etapa 5 – Evaluarea

a) Compararea reultatelor reale cu cele aşteptate

b) Modificarea planului de acţiune

c) Adaptarea şi continuarea implementării

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.22

Facilitarea parteneriatelor în interiorul


comunităţii
•Respectarea şi valorizarea experienţei membrilor
sporeşte încrederea şi abilităţile
•Consimţirea asupra unor metode şi obiective
diminuează conflictele
•Monitorizarea şi evaluarea permanentă
îmbunătăţeşte eficienţa echipei şi a membrilor săi
pe viitor
•Este important ca organizatorul să adopte un stil
de conducere potrivit (Vezi Ghidul acţiunii
împotriva comportamentului agresiv, secţiunea
5.2)
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.23

Conceperea unui ghid al resurselor


1. Discutaţi pe scurt cine ar trebui inclus într-un parteneriat comunitar
2. Concepeţi o listă cu cine şi ce aţi include într-un ghid al resurselor comunitare
pentru o şcoală – oameni sau organizaţii la care puteţi apela pentru a primi ajutor
într-un program de parteneriat local în scopul diminuării comportamentului bullying
şi a altor forme de violenţă.
3. Puneţi fiecare însemnare din ghidul resurselor comunitare în „cărămizi” separate –
alcătuiţi aceste cărămizi şi rupeţi foaia A4 în pătrate.

Ar trebui să folosiţi litere mari care pot fi citite uşor. Scrieţi numele persoanei sau al
instituţiei şi notaţi pe scurt felul în care aceştia pot contribui, de ex. centru local
pentru tineret – sfaturi pentru implicarea tinerilor în activităţi; pedagogul; psihologul
– sfaturi despre gestionarea furiei.
4. Când aţi terminat mutaţi-vă la masa separată şi puneţi cărămizile pe masa astfel
încât să alcătuiţi un perete. Ar trebui să citiţi ceea ce au scris ceilalţi şi, dacă aveţi o
cărămidă asemănătoare, plasaţi-o deasupra celei similare.
5. Aţi putea să vă alcătuiţi propriul ghid din ideile înscrise pe perete. Puteţi începe prin
completarea coloanelor 1 şi 3 din Lista de resurse 3.3

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.24

O poveste despre o ştire pozitivă


Imaginaţi-vă că, de curând, a fost difuzat masiv la televizor un program
despre comportamentul de tip bullying în şcoli. În cadrul programului,
copiii şi părinţii lor se plâng că membrii conducerii şcolii şi ai
personalului şcolar nu iau nicio măsură pentru a proteja copiii. Când
comportamentele agresive sunt raportate şcolii, părinţii spun că nu se
ia nicio măsură. Un ministru de guvern apare în cadrul programului şi
vorbeşte despre programele antibullying din şcoli şi cum vor ajuta
acestea la soluţionarea problemei.
Lucraţi în echipă cu partenerii de la masă.
Discutaţi despre activităţi pe care intenţionaţi să le introduceţi în şcoala
dumneavoastră care ar putea să transforme ştirea în una pozitivă şi
care ar asigura comunitatea că se iau măsuri.
Selectaţi o activitate planificată şi concepeţi un comunicat de presă
pentru televiziunea şi ziarul local are va ajuta la promovarea măsurilor
pozitive implementate pentru protejarea copiilor în şcoli.
Ca parte a comunicatului de presă, solicitaţi ajutorul oferind exemple de
măsuri pe care membrii comunităţii le-ar putea lua pentru a ajuta
şcoala.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.25

Educarea

Învăţarea

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.25

Metodologia educării eficiente

Cercetările arată că:


Dacă oportunităţile educaţionale nu sunt dinamice
şi nu permit participanţilor să practice şi să obţină
un feedback asupra acelei practici, acestea vor
avea un efect minim sau inexistent în modelarea
comportamentelor.

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.26

Un proces educaţional în cinci etape


1. Prezentarea – teoriei şi descrierea unei abilităţi
sau stategii
2. Modelarea – sau demonstrarea abilităţilor
3. Practica – în situaţii simulate
4. Feedbackul – surse deschise şi organizate de
obţinere a informaţiilor asupra acţiunilor
îndeplinite
5. Punerea în practică – ajutor practic prin
transferul de abilităţi şi strategii la locul de
muncă
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.27

Desfăşurarea procesului în cinci etape


Organizatorul:
1. va prezenta un rezumat al subiectului, astfel încât să fie
înţeleasă informaţia de bază
2. va modela informaţia, de ex: prin exemplificări, poveşti,
fotografii, clipuri video şi acţiuni, astfel încât participanţii să
poată conceptualiza informaţia
Apoi participanţii:
3. îşi exersează abilităţile între ei pentru a aprofunda tehnicile
folosite
4. obţin feedback de la colegi. Sunt încurajaţi să reflecteze
asupra a ceea ce au învăţat şi să noteze punctele esenţiale
5. aplică ceea ce au învăţat atunci când înlesnesc procesul
educativ al celorlalţi. Vor beneficia de sprijin reciproc din
partea celorlalţi participanţi, astfel încât ceea ce au învăţat
devine parte a muncii lor.
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.29

Climatul influenţează procesul de învăţare

Sunteţi invitat să împărţiţi grupul de la masa


dumneavoastră în două – Grupul 1 şi Grupul 2.
Aveţi 10 minute să citiţi scenariul din materialul 3.5
şi să discutaţi întrebările pentru grupul
dumneavoastră.

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.30

Feeling safe and learning


Dacă te simţi: Este greu să:
• fii atent
Necăjit
• să te concentrezi
Frustrat • să fii creativ
Speriat • să lucrezi bine în grup
• să fii motivat
Anxios
• să depăşeşti obstacolele
Stresat • să îţi asumi riscuri
Ruşinat • să continui, în ciuda
frustrărilor
Îngrijorat • să îţi revii după o
înfrângere
sau dacă nu te simţi în • să îţi aminteşti ce ai
siguranţă din punct de vedere învăţat
emoţional...
Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.30

Piramida nevoilor concepută de Maslow

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.32

Mediul educaţional ar trebui să promoveze...

•Sentimentul apartenenţei
•Sentimentul de a fi valorizaţi şi protejaţi
•Sentimentul de siguranţă emoţională

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.33

Ce observăm într-
într-un mediu educaţional
care are un cllimat pozitiv?
Participanţii:
• sunt gata să îşi asume riscuri şi să demonstreze că nu se tem
de eşec
• comunică liber şi sincer
• nu se tem să discute în contradictoriu şi să ajungă la un
consens
• sunt dispuşi să ceară ajutor
• sunt deschişi să îşi împărtăşească experienţa personală,
punctele forte şi slăbiciunile
• sunt capabili să îi complimenteze pe ceilalţi şi să îi susţină
• pun întrebări
• îsi asumă responsabilitatea (şi meritul) pentru ceea ce învaţă

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.34

Climatul şi procesul de învăţare în cinci etape

În calitate de organizator, ce aţi face în planificarea


şi producerea:
1. Prezentărilor
2. Modelării
3. Practicii
4. Feedbackului
pentru a vă asigura că participanţii au sentimentul
apartenenţei şi se simt valorizaţi şi în siguranţă?

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.35

Feedback relevant şi util

Feedback ar trebui să fie:


1. constructiv şi concentrat pe soluţii
2. precis şi concret
3. bazat pe dovezi – astfel că este important de
stabilit înainte criteriile şi observarea lor atentă

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.36

Oferirea feedbackului

În primul rând, cereţi părerea persoanei, astfel


încât feedbackul să pornească de la percepţia
acesteia.

Descrieţi „Ce a mers bine”

Apoi sugeraţi anumite puncte care necesită


îmbunătăţiri – „Ar fi mai bine dacă...”

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655
4.37

Rezultatele învăţării pentru ziua 4


1. Înţelegerea importanţei implicării părinţilor/îngrijitorilor
şi a membrilor comunităţii şcolare în fiecare etapă a
programului de diminuare a fenomenului bullying şi a
altor forme de violenţă şi crearea unui climat al
convivenciei în şcoală
2. Investigarea strategiilor de implicare a lor şi reflectarea
asupra modului în care aceste strategii pot fi aplicate în
situaţia noastră
3. Înţelegerea tehnicilor de educare a adulţior, astfel încât
procesul de instruire să fie unul eficient
4. Găsirea unui mod de a da feedback relevant şi folositor
5. Organizarea programului de educare a personalului şi
pregătirea pentru practicarea unor şedinţe de training a
personalului.

Funded by the
DAPHNE III Programme
of the European Union
Project n° JUST/2013/DAP/AG/5655