Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data: 19.11.2015
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa P.P. Nr. 5, Lugoj
Educatoare – Stoian Floare
Grupa :Mare C
Tema anuală Cum este,a fost şi va fi aici pe Pământ?
Subtema: Pământul, planeta vie
Domeniul experiential: Ştiinţă
Mijloc de realizare : Exerciţiu cu material individual
Tipul de activitate : Predare – învăţare
Forma de organizare : frontal, pe grupuri, individual
Locul desfăşurării: sala de grupă
Durata : 30 – 35 min

SCOPUL ACTIVITĂȚII : Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utilliza numărul şi cifra 6 prin raportarea lui la cantitate şi cunoaşterea
locului său în şirul numeric.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să numere crescător până la 6 şi descrescător de la 5 la 1;
O2 – să recunoască cifra 6 ;
O3 – să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr;
O4 – să scrie cifra 6 după model, respectând spaţierea .

STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE: Explicatia, demonstratia, conversatia, exercitiul, elemente de problematizare.
MATERIALE DIDACTICE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: fise de munca independenta, jetoane cu cifre si diferite
imagini; plansa demonstrativa cu cifra 6, flanelograf, palete cu cifre, coşuleţe.

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, Individual

BIBLIOGRAFIE:
- M.Ed.C – Programa activităţilor instructiv –educative din grădiniţa de copii, Editura V& Integral, Bucureşti 2005;
- Constantin Petrovici, Mihaela Neagu - ,,Elemente de didactica matematicii în gradinita si invatamantul primar”, Editura PIM, Iasi,
2002
STRATEGII DIDACTICE
Evenimentul Evaluare
CONȚINUT ȘTIINȚIFIC Metode și Material Forma de
didactic
procedee didactic organizare
1.Moment Pentru asigurarea unei bune desfășurări a activității voi avea în
organizatoric vedere următoarele:
-așezarea scăunelelor în semicerc;
-pregătirea materialelor didactice;
-intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.

Copiii vor trece la măsuţe unde vor descoperi materialele pentru coşuleţe,
2.Captarea exerciţiul individual. Conversația jetoane, cifre Frontal Evaluare
atenției orală
Astăzi vom mai înainta o treaptă pe scara numerică şi vom învăţa
3.Anunțarea numărul şi cifra şase.La finalul activităţii vom şti să formăm
temei și a mulţimi de şase elemente, vom asocia mulţimea cu cifra 6, vom Explicația Frontal
obiectivelor scrie cifra 6 după model.

-Haideţi să numărăm împreună de la unu până la cinci. Exerciţiul palete cu


4. Reactualizarea -Acum să numărăm descrescător de la cinci la unu. cifre
cunoştinţelor -Recunoaşterea cifrelor în concentrul 1-5.
-Formarea unor mulţimi de elemente în funcţie de diferiţi stimuli
auditivi şi vizuali.

Care este ultimul număr învăţat? (5).


5.Dirijarea Scoateti si asezati pe masa cifra 5 asezati o multime alcatuita din 5 Explicația jetoane cu Frontal
învățării elemente. imagini,
Voi lucra eu la flanelograf, copiii urmărindu-mă cu atentie: Demonstraţia flanelograf,
- aşez mulţimea vulcanilor în partea stângă a flanelografului, de jetoane cu
jos în sus, astfel încât să cuprindă 5 elemente. Exerciţiul cifre Individual
- alături, prin punere în perechi (corespondenţă de unu la unu)
aşez mulţimea norişorilor, care să aibă tot atâtea elemente (5), cât
mulţimea vulcanilor.
Verbalizare:,,un vulcan are pereche un norişor.......(până la
completarea şirului).
Mai adaug un norişor. Ce s-a întâmplat?
(sunt mai mulţi nori decât vulcani).
Numărăm norii apoi facem raportarea corectă a numărului la
cantitate şi invers(6).
Determenarea diferenţei (un nor nu are pereche un vulcan, deci va
rămâne fără pereche).
Pentru fixare un copil va aşeza la flanelograf, alături de mulţimea
norilor, o altă mulţime cu 6 elemente (planete)
Le va număra utilizând cardinalul mulţimii nou formate.
Vor da exemple de obiecte din clasă, aşezate tot câte 6.
Vor aşeza individual pe masă, mai întâi mulţimea vulcanilor apoi
pe cea a norilor, verbalizând permanent acţiunile.
Voi trece pe la masa fiecăruia, corectând eventualele greşeli. Vom
număra cu voce tare elmentele din fiecare mulţime.
Vor aşeza şi alte mulţimi formate din 6 elemente(planete, stele).

5. Obținerea Se prezintă copiilor fişa individuală de muncă: Explicaţia Fişe de lucru, Frontal Evaluarea
performanței -„Colorează pe fiecare şir atâtea planete astfel încât să obţii un şir Demonstraţia creioane Individual fişelor de
crescător în limitele 1-6” Exerciţiul colorate, pix lucru
- Scrie cifra şase după model. cu tuş
Le voi demonstra copiilor cum scriem cifra şase, vom încerca să o
asemănăm cu diferite obiecte cunoscute copiilor (lacăt) iar apoi voi
trece pe la fiecare şi îi voi ajuta şi îndruma pe cei ce întâmpină
dificultăţi.
6. Asigurarea După finalizarea lucrărilor vom cânta cântecul „Numărătoarea” Exerciţiul Frontal Evaluare
feed-back-ului orală
7. Încheierea Fac aprecieri asupra modului de participare a copiilor la activitate. Aprecierile Frontal Evaluare
activității verbale orală

S-ar putea să vă placă și