Sunteți pe pagina 1din 25

Redacţie: 06

BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017


BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților

BILET DE EXAMINARE NR. 1


Disciplina Medicina calamităților

Facultatea Medicina I anul IV

1. Noțiuni și principiile de bază ale protecției populației în situații excepționale în timp de pace.
2. Scopul și conținutul primului ajutor acordat lezaților în caz de calamități.
3. Normele de comportament personal în caz de cutremur de pământ.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 2

Disciplina Medicina calamităților


Facultatea Medicina I anul IV
1. Caracteristica factorilor lezanți ai calamităților, modalitate de acțiune asupra organismului
uman, patologia provocată.
2. Triajul medical. Definiția, tipurile, scopurile și semnificația triajului medical al lezaților.
3. Normele de comportament personal în caz de inundații catastrofale.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților

BILET DE EXAMINARE NR. 3


Disciplina Medicina calamităților

Facultatea Medicina I anul IV

1. Noțiune de caracteristică medico-tactică a calamităților (elementele de bază).


2. Tipurile și volumul ajutorului medical, acordat lezaților în situații excepționale.
3. Normele de comportament personal în caz de incendii.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților

BILET DE EXAMINARE NR. 4


Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Punctul medical avansat în procesul de lichidare a calamităților, misiunile, schema de instalare.
2. Scopurile și conținutul primului ajutor acordat lezaților în focarele catastrofale.
3. Normele de comportament personal în caz de alunecări de teren.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 5
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Ajutor medical calificat. Scopurile, conținutul și organizarea ajutorului medical calificat în situații
excepționale.
2. Noțiune de medicină a calamităților. Organizarea interacțiunii Serviciului asistență medicală de
urgență cu alte servicii ale ministerelor și departamentelor în interesul asigurării medicale a
lezaților.
3. Normele de comportament personal în caz de contaminarea teritoriului cu substanțe toxice.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 6
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Valoarea pierderilor generale și sanitare în zonele cutremurului de pământ. Factorii ce
influențează valoarea pierderilor generale umane și sanitare.
2. Scopurile și conținutul ajutorului premedical acordat lezanților în situații excepționale.
3. Normele de comportament personal în caz de cutremur de pământ.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 7
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Structura organizatorică a Protecției Civile a Republicii Moldova.
2. Grupele de răniți și bolnavi repartizați în urma triajului medical la etapele spitalicești.
3. Normele de comportament personal în caz de inundații catastrofale.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 8
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Esența și principiile de bază ale asigurării curativ-evacuatorice a lezanților în timpul
calamităților.
2. Factorii ce influențează volumul și structura pierderilor sanitare în caz de calamități.
3. Normele de comportament personal în caz de incendii.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 9
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV

1. Noțiune de pierderi generale umane și sanitare în calamități, clasificarea lor.


2. Esența, scopurile și organizarea evacuării medicale a lezaților în caz de calamități.
3. Normele de comportament personal în caz de alunecări de teren.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 10
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV

1. Noțiune de leziuni combinate, asociate și multiple, apărute în calamități, caracteristica lor.


2. Grupele de răniți și bolnavi repartizați în urma triajului medical la etapele prespitalicești.
3. Normele de comportament personal în caz de contaminarea teritoriului cu substanțe toxice.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 11
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Recunoașterea medico-sanitară. Esența, tipurile, misiunile și organizarea recunoașterii medico-
sanitare în situații excepționale.
2. Păstrarea materialelor medicale ale instituțiilor și formațiunilor Serviciului asistență medicală de
urgență în situații excepționale.
3. Normele de comportament personal în caz de contaminarea teritoriului cu substanțe radioactive.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 12
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV

1. Măsurile generale de protecție a populației în calamități, conținutul.


2. Grupele de răniți și bolnavi repartizați în urma triajului medical la etapele spitalicești.
3. Normele de comportament personal în caz de contaminarea teritoriului cu substanțe bacteriene.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 13
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Misiunile și structura Serviciului Asistența Medicală de urgență în Republica Moldova.
2. Organizarea triajului medical al lezaților la punctul medical avansat în conformitate cu semnele
de triaj.
3. Normele de comportament personal în caz de inundații catastrofale.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 14
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Noțiuni de medicină a calamităților. Clasificarea calamităților.
2. Măsurile speciale (medicale) de protecție a populației în situații excepționale în timp de pace.
3. Normele de comportament personal în caz de incendii.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 15
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Pierderile sanitare în caz de calamități, noțiune și clasificarea lor.
2. Izvoarele de aprovizionare a instituțiilor și formațiunilor medicale cu materiale medicale,
sanitaro-gospodărești și speciale în situații excepționale.
3. Normele de comportament personal în caz de alunecări de teren.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 16
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV

1. Volumul și structura pierderilor sanitare posibile în caz de cutremur de pământ (pe zone) – factori
care le vor influența.
2. Scopul și conținutul primului ajutor medical acordat lezanților în caz de calamități.
3. Acțiunile de comportament personal în caz de inundații.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 17
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Caracteristica medico-tactică a cutremurului de pământ.
2. Schema principială de instalare a etapei medicale în caz de calamități.
3. Normele de comportament personal în caz de contaminarea teritoriului cu substanțe radioactive.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 18
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV

1. Caracteristica medico-tactică a calamităților mijloacelor de transport feroviar.


2. Schema principială de instalare a etapei medicale în caz de calamități.
3. Normele de comportament personal în caz de contaminarea teritoriului cu substanțe bacteriene.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 19
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Noțiune de triaj medical, tipurile de triaj, semnele de triaj.
2. Condițiile ce influențează organizarea și efectuarea măsurilor curativ – evacuatorice în caz de
calamități.
3. Normele de comportament personal în caz de incendii.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 20
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV

1. Scopurile, conținutul și organizarea primului ajutor medical în situații excepționale.


2. Măsurile generale de protecție a populației în situații excepționale în timp de pace, scopul și
conținutul.
3. Normele de comportament personal în caz de inundații catastrofale.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 21
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV

1. Măsurile speciale (medicale) de protecție a populației în calamități, scopul și conținutul.


2. Cerințele către terenul de instalare a etapelor în caz de calamități.
3. Normele de comportament personal în caz de alunecări de teren.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 22
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV

1. Noțiune de calamitate. Clasificarea calamităților.


2. Noțiune de etapă medicală. Etapele medicale prespitalicești și spitalicești, caracteristica lor.
3. Normele de comportament personal în caz de contaminarea teritoriului cu substanțe toxice.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 23
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Scopurile, conținutul și organizarea primului ajutor medical în situații excepționale.
2. Măsurile generale de protecție a populației în situații excepționale în timp de pace, scopul și
conținutul.
3. Normele de comportament personal în caz de contaminarea teritoriului cu substanțe radioactive.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 24
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Noțiune de caracteristică medico-tactică a calamităților (elementele de bază).
2. Tipurile și conținutul ajutorului medical, acordat lezaților în situații excepționale.
3. Normele de comportament personal în caz de contaminarea teritoriului cu substanțe bacteriene.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș
Redacţie: 06
BDE 8.5.1 Data: 20.09.2017
BILET DE EXAMINARE
Pag. 1/1

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”


Catedra Medicina militară și a calamităților
BILET DE EXAMINARE NR. 25
Disciplina Medicina calamităților
Facultatea Medicina I anul IV
1. Măsurile speciale (medicale) de protecție a populației în calamități, scopul și conținutul lor.
2. Scopurile și conținutul primului ajutor lezaților în focarele calamităților.
3. Normele de comportament personal în caz de cutremur de pământ.

Șef catedră, Medicina militară și a calamităților,


dr. șt. med., conf. univ., colonel medic (r) Vasile Dumitraș

S-ar putea să vă placă și