Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Științe Umaniste

Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială

Bazele generale ale atletismului


Lucrări practice
PROIECT OPERAȚIONAL 6

Obiectivele lecţiei:
O.1. Exersarea aruncării tip azvârlire
O.2. Exersarea alergării în pluton
Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei studenţii vor fi capabili:
Obiective motrice:
O.1. să execute corect arucarea tip azvârlire cu două mâini;
O.2. să execute corect alergarea în pluton și evadarea din pluton.
Obiective cognitive:
O.1. să prezinte tehnica aruncării și 4 exerciții pentru însușirea aruncării tip azvârlire;
O.2. să prezinte 3 exerciții pentru însușirea alergării în pluton.
Obiective afective:
O.1. să colaboreze cu colegii în rezolvarea sarcinilor motrice;
O.2. să-şi exerseze memoria motrică şi atenţia distributivă.
Metode: explicaţia, demonstraţia, exersarea.
Materiale: 10 mingi de handbal, fluier.
Mijloace: algoritm de exerciţii.

Bibliografie:
1. ALEXE, D., I., (2007), Atletism – Îndrumar practico-metodic, Editura Pim, Iaşi.
2. CUCUI, I., A., 2014, Metodica predării atletismului în şcoală - Caiet de lucrări practice pentru studenţii anului II,
Editura Bibliotheca, Târgoviște.
 Cucui, I., A., (2016), Practica atletismului în kinetoterapie - Caiet de lucrări practice, Editura Bibliotheca,
Târgovişte, ISBN 978-606-772-135-5.
 Cucui, I., A., (2014), Bazele generale ale atletismului - Caiet de lucrări practice pentru studenţii anului I, Editura
Bibliotheca, Târgovişte, ISBN 978-973-712-869-0.
 MIHĂILESCU, L., MIHĂILESCU,N., (2002), Instruirea programată în atletism, Editura Universităţii din
Piteşti.
 MIHĂILESCU , N., MIHĂILESCU , L., (2006), Atletism în sistemul educaţional. Editura Universităţii din Piteşti.
 PEHOIU, C., (2007), Îndrumar practic şi metodic pentru studenţii de la specializarea Atletism, Editura Valahia
University Press, Târgovişte.
 PEHOIU, C., (2007), Tehnica probelor atletice, curs pentru uzul studenţilor de la specializarea Atletism, Editura
Valahia University Press, Târgovişte.
PARTEA PREGĂTITOARE

 Adunarea colectivului.
 Alinierea, salutul, prezenţa (în linie câte unul).
 Verificarea echipamentului şi a stării de sănătate.
 Comunicarea temelor lecţiei.
 Alergare uşoară 400m.
 Exerciţii speciale din şcoala alergării şi săriturii:
 1 x 30m, alergare cu joc de gleznă (a.j.g);

 1 x 30m, alergare cu genunchii sus (a.g.s.);

 1 x 30m, alergare cu pendularea gambelor înapoi (a.p.g.înapoi);

 1 x 30m, alergare cu pendularea gambelor înainte (a.p.g.înainte);

 1 x50m alergare lansată

 Exerciţii de mobilitate articulară și suplețe musculară 8 min.

PARTEA FUNDAMENTALĂ

OBIECTIV1: Exersarea aruncării azvârlite cu două mâini


 2x10 aruncări, din stând depărtat cu faţa pe direcţia de aruncare, azvârlirea cu două mâini a
mingii de volei pe deasupra capului spre înainte sus, fără îndoirea genunchilor şi apoi îndoirea
acestora;
 2x10 aruncări, din stând depărtat sagital cu faţa pe direcţia de aruncare, azvârlirea cu două
mâini a mingii de volei pe deasupra capului spre înainte sus, fără îndoirea genunchilor şi apoi
îndoirea acestora;
 4x10 aruncări, din stând pe genunchi, stând pe o bancă, culcat dorsal, culcat facial cu faţa pe
direcţia de aruncare, azvârlirea mingii de volei de deasupra capului spre înainte sus cu două
mâini;

OBIECTIV 2: Exersarea alergării în pluton


 1x80m, alergare în tempo moderat uniform în linie dreaptă și pe turnantă, în pluton strâns, 6-8
alergători;
 2x140m, alergare în tempo moderat cu evadare din pluton în linie dreaptă;
 3x140m, alergare în tempo moderat cu evadare din pluton în linie dreaptă, la intrarea în
turnantă, la ieșire din turnantă;
PARTEA DE ÎNCHEIERE
 stretching;
 observaţii, analiză;
 alinierea, salutul.

INDICAŢII METODICE

 se vor evita aruncările cu obiecte grele în etapa de iniţiere;


 se va urmări mişcarea de „biciuire” în articulaţiile membrelor superioare (umăr, cot, mână);
 se va insista pe îndoirea braţelor şi extinderea acestora din articulaţia coatelor, coatele pe
direcţia de aruncare;
 se va pune accent pe viteza de execuţie;
 pauza între repetări va fi suficient de lungă pentru revenire, în funcţie de solicitările
organismului în timpul execuţiei (P: 2’-4’);
 dozarea se va face în funcţie de vârstă, de pregătirea subiecţilor, de obiectivul lecţiei.

GREŞELI FRECVENTE

 traiectoria de aruncare este una joasă;


 genunchii rămân îndoiţi după efectuarea aruncării;
 tracţiunea braţelor dinapoi spre înainte nu este suficient de energică;
 umerii se ridică şi se crispează.
 pendularea înainte exagerată a gambei şi aterizare pe toc;
 pas prea mic în alergare;
 trunchiul se leagănă lateral stânga şi dreapta.

S-ar putea să vă placă și