Sunteți pe pagina 1din 3

Show Me Emotion/ Imperfect,

r. Andrea Dorfman/ Activitate 3/


Cele șase pălării gânditoare 1/3

Cele șase
pălării gânditoare
activitate 3

Timp: 45 min

Materiale: tablă/ flipchart, postit-uri/


coli de hârtie
cretă/ carioci, pixuri
 
Obiective: Conștientizarea mesajelor
societății despre
imperfecțiunile fizice.

© Copyright Asociația Bloc Zero 2021


Show Me Emotion/ Imperfect,
r. Andrea Dorfman/ Activitate 3/
Cele șase pălării gânditoare 2/3

Pașii activității:

1. 2.
Împărțiți clasa în 6 grupe. Fiecare Notați pe tablă/ flipchart, pe coloane,
grupă va reprezenta o pălărie cele șase pălării și ce reprezintă fiecare:
gânditoare.
Pălăria albă – evaluarea obiectivă
a situațiilor: fapte, cifre, informații.
(Cu pălăria aceasta pe cap, este mai
ușor să vedem lucrurile așa cum sunt,
fără nicio părere, interpretare, critică
sau emoție);

Pălăria roșie – se referă la emoții, la


senzații și la intuiții. (Când gândim cu
pălăria roșie pe cap, nu este nevoie
sa dăm nicio justificare);

Pălăria neagră – gânduri negative,


critică, pesimism, tot ceea ce poate
merge prost;

Pălăria galbenă – oportunități, gânduri


pozitive, optimism. (Cu această pălărie
pe cap, trebuie să gândim pozitiv și să
vedem numai avantajele situației);

Pălăria verde – creativitate, gânduri


neobișnuite, ipoteze fantastice, brain-
storming. (Cu pălăria verde în cap, nu
există nicio limită în calea gândurilor);

Pălăria albastră – permite observații


asupra gândurilor și corectarea lor.
Controlează folosirea pălăriilor.

© Copyright Asociația Bloc Zero 2021


Show Me Emotion/ Imperfect,
r. Andrea Dorfman/ Activitate 3/
Cele șase pălării gânditoare 3/3

3. 4.
Rugați fiecare grupă să discute și După ce toate grupele au terminat,
să noteze pe postit-uri/ coli de hârtie notați în cele șase coloane răspunsurile
care sunt mesajele pe care îl transmite elevilor.
societatea în care trăim despre imper-
fecțiunile fizice și ce reprezintă acestea.
Fiecare grupă trebuie să răspundă
conform pălăriei pe care o poartă.

5. 6.
Discutați despre fiecare grup de Rugați elevii să voteze care sunt
răspunsuri în parte. mesajele societății în care se regăsesc
și cum le pot duce mai departe.

7.
Rugați elevii să voteze care sunt mesa-
jele societății în care nu se regăsesc și
să propună soluții pentru a contracara
aceste mesaje.

© Copyright Asociația Bloc Zero 2021

S-ar putea să vă placă și