Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de atribuire a numarului EORI

Către, RODRVBU D.R.A.O.V. BUCURESTI

1. Solicitant
Rezervat in scopuri vamale
Nr. referinta solicitant : 307099 / 22.12.2021
Cod identificare unic : 1870517134189
Nr. inregistrare cerere (registratura):
Nume complet : IRIMIA ANDREI DORIAN

Nr. inregistrare cerere (informatic): 260933 / 22.12.2021


Nume scurt : IRIMIA ANDREI DORIAN
Solicit nr. EORI pe perioada 22.12.2021 -:- 31.12.2022

2. Adresa sediului social / resedinta

Strada si numarul: Cod Postal Localitate


INTRAREA GH. POP DE BASESTI NR.3 BUCURESTI
Judet/Sector Tara/Limba Stabilit pe teritoriul UE? Valabilitate inceput Valabilitate sfarsit
2 RO/RO Da 22.12.2021

3. Numarul (numerele) de identificare TVA 4. Statutul juridic


Limba Statut legal Valabilitate Valabilitate
inceput sfarsit
RO PERSOANA FIZICA 22.12.2021

5. Data de constituire/Data nasterii 17.05.1987 6. Tipul de persoana 1

7.Persoane de contact

Nume si prenume Strada si numarul Cod Postal Localitatea Tara Telefon Fax Email
IRIMIA ANDREI DORIAN INT. GH. POP DE BASESTI 021369 BUCURESTI RO +4074606953 andreiirimiadorian@
NR.3, AP. 1 6 yahoo.com

8. Numarul (numerele) de identificare atribuit in scopuri 9. Codul principalei activitati economice


vamale de catre autoritatile competente ale unei tari
terte Cod Descriere

10. Acordul pentru publicarea datelor cu caracter personal*


X DA
NU

11. Lista documentelor atasate


Descriere document Serie Numar Data eliberarii Data expirarii
CI RK 713840 23.04.2021 17.05.2031

12. Declar pe propria raspundere ca, nu mi-a fost atribuit pina in prezent un numar EORI

Semnatura...........................................................................

Nume solicitant / reprezentant : IRIMIA ANDREI DORIAN


Functie: PERSOANA FIZICA Data: 22.12.2021

* Bifarea optiunii "DA" constituie acordul ca numarul EORI, ce va fi atribuit de Directia Generala a Vamilor, precum si datele cu caracter personal inscrise
in casetele 1 si 2, prelucrate in scopul obtinerii numarului EORI, sa fie transmise comisiei Europene de autoritatea vamala, in scopul publicarii acestora pe
internet.
Bifarea optiunii "NU" nu influenteaza atribuirea numarului EORI.

S-ar putea să vă placă și