Sunteți pe pagina 1din 1

I.

INFORMAŢII GENERALE
10.Contracte derulate (lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi
cartografiei) :

Nr. Obiectul Denumirea/numele Calitatea Preţul total Procent Perioada


crt. contractului beneficiarului/ prestatorului al îndeplinit de derulare
clientului contractului de a
Adresa prestator contractului
(%)
1 3 4 5 6 8
Aplicare EXECUTANT
1 Legea
165/2013
2 EXECUTANT

II. LISTĂ ECHIPAMENT/SOFT/MIJLOC TRANSPORT


(deţinute în vederea desfăşurării activităţii de specialitate)
Tipul de Descriere, producător, Starea Proprietate/
echipament vechime (în ani) echipamentului închiriere (de la
(nou, în stare bună, cine şi se
necesita reparaţii ataşează copie a
minore ) şi numărul actului de
disponibil închiriere)
Statie Totala Pentax Stare buna Proprietate
R325NX + accesorii–8 ani
Telemetru laser Skill- Stare buna Proprietate

Daca e posibil sa se mentioneze minim Statie totala si telemetru

III. LISTA CU PERSONALUL DE SPECIALITATE ANGAJAT PERMANENT

Nume şi prenume Categoria Funcţia Vechime


autorizării (în cadrul firmei) (se ataşează copii
carnete muncă
certificate)

Operator economic,