Sunteți pe pagina 1din 1

CETĂȚENIE ACTIVĂ/ACTIVI PENTRU CETĂȚENIA DEMOCRATICĂ

Cetățenia activă înseamnă să ai puterea, fără să fii politician. Cu optica potrivită, fiecare
problemă de care ne lovim în Iași poate deveni o oportunitate de a transforma orașul, pentru
mai binele tuturor.

Știi că ești un bun cetățean când:

 ești atent la ce se întâmplă în oraș/sat, semnalezi problemele întâlnite și perseverezi


până când obții o soluție mulțumitoare;
 urmărești proiectele care se derulează în comunitatea ta şi comunici sugestiile tale
către administrație;
 ești în contact periodic cu aleşii tăi locali: consilieri, deputaţi şi senatori de
circumscripţie electorală și le ceri rezultate concrete;

Cetățenii au un rol activ în construirea unei societăți democratice, mai bune, iar formarea
abilităților și atitudinilor specifice unei cetățenii active este esențială. Pe lângă faptul că își
cunosc drepturile și responsabilitățile, cetățenii activi dau dovadă de solidaritate față de alții și
sunt gata să contribuie la bunul mers al societății.

Dezvoltarea cetățeniei active și a competențelor civice se numără printre noile priorități ale
activităților europene de cooperare în domeniul educației și formării, care subliniază rolul
educației în promovarea echității și non-discriminării, precum și în răspândirea valorilor
fundamentale, competențelor interculturale și a cetățeniei active.