Sunteți pe pagina 1din 1

Copiii în situații de risc

√ Copiii în situații de risc sunt cei ai căror familii nu reușesc să le asigure cele necesare creșterii și
educației:
– copii cu dizabilități;
– copii abandonați;
– copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;
– copii din familii sărace;
– copii de altă etnie decât cea română caresunt victime ale discriminării

√ Instituțiile guvernamentale și nonguvernamentale sunt preocupate de respectarea următoarelor


drepturi ale copiilor aflați în situații de risc:
– dreptul la sănătate;
– dreptul la educație;
– dreptul la securitate și protecție socială;
– dreptul la familie;
– dreptul la identitate.

Instituții guvernamentale și interguvernamentale – rolul statului în realizarea securității


și protecției sociale
√ Instituțiile guvernamentale sunt instituții ale statului care au rolul de a crea condiții pentru
exercitarea drepturilor copilului și de a-i sprijini pe părinți în realizarea obligațiilor care le
revin.
√ Statul intervine pentru asigurarea drepturilor și a securității și protecției sociale prin legi și
măsuri de protecție socială.
Recapitulare
Principalele instituții guvernamentale cu rol în promovarea, respectarea și apărarea drepturilor
copilului:
– Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (la nivel național);
– Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (la nivel de județ);
– Comisia pentru Protecția Copilului (la nivel de județ);
– Serviciul Public de Asistență Socială (la nivel local).
Instituțiile interguvernamentale sunt organizații care se formează prin asocierea statelor în
vederea realizării unor scopuri comune.
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) este cea mai importantă instituție ONU
care se ocupăcu apărarea drepturilor copiilor.