Sunteți pe pagina 1din 3

IATĂ CE ȘTIU EU!

CICLUL DE VIAȚĂ LA OM, PLANTE ȘI ANIMALE

I. Realizează corespondenţa între enunţurile din prima coloană şi etapele de dezvoltare


la om din a doua coloană :

Îşi întemeiază o familie.

Activitatea principală este jocul. COPILĂRIE

Munceşte în folosul său şi al celorlalţi. TINEREŢE

Se odihneşte mai mult. MATURITATE

Are putere de muncă tot mai puţin. BĂTRÂNEŢE

Învaţă cititul şi scrisul.

II. Observă cu atenție imaginile de mai jos și scrie ce se întâmplă și ce părți ale plantei
apar în fiecare etapă din viața unei plante cu flori:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

III. Completează schema de mai jos cu informațiile potrivite:


Reptile Mamifere Păsări

Pești Modul de înmulțire la animale Amfibieni

IV. a) Denumește etapele din ciclul de viaţă al unui fluture:

4
1. ______________________

2. ______________________ 1
3. ______________________
3
4. ______________________

b) Cum se numește procesul de creștere și dezvoltare al fluturelui?

_______________________________

V. a) Ordonează etapele din ciclul de viaţă al broaştei:

În interiorul ouă- Apar şi picioarele Primăvara broas- Astfel, mormolo- Gradat, mormolo- Mormolocii în-
lor se dezvoltă din faţă, coada se ca depune ouă la cii se transformă cii se transformă cep să înoate de
mormolocii care micşorează şi marginea bălţii în broaşte, deci în broaşte, cres- la vârsta de trei
ies după o săptă- dispare. sub forma unor devin adulţi. cându-le mai zile. Ei seamănă
mână şi se prind grămăjoare întâi picioarele cu niște peştişori.
de plante. transparente. din spate.

b) Cum se numesc larvele broaștei?

_____________________________

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
ITEM FB B S

I 6 corespondențe 4 - 5 corespondențe 3 corespondențe


realizate corect realizate corect realizate corect
II 6 explicații corecte 4 - 5 explicații 3 explicații corecte
și complete corecte și complete și complete
II 5 chenare 4 chenare 3 chenare
completate corect completate corect completate corect
IV a), b) 5 răspunsuri corecte 4 răspunsuri corecte 3 răspunsuri corecte

V a), b) 7 răspunsuri corecte 5 – 6 răspunsuri 4 răspunsuri corecte


corecte

Calificativul final se acordă astfel:

FB – minim 27 de răspunsuri corecte din 29;

B – minim 20 de răspunsuri corecte din 29;

S – minim 14 din 29 de răspunsuri corecte.

Punctaj:

Item Număr de răspunsuri Puncte/răspuns Total puncte

I 6 2 12

II 6 4,5 27

II 5 3 15

IV 5 3 15

V 7 3 21

Puncte din oficiu 10

100