Sunteți pe pagina 1din 2

Citește Biblia în 3 luni Ziua

10
Început
Leviticul 16
Sfârșit
Leviticul 26
Audio Citit?
01:01:34
11 Leviticul 27 Numeri 8 01:00:21
12 Numeri 9 Numeri 19 00:57:53
https://biblia.resursecrestine.ro/ 13
14
Numeri 20
Numeri 32
Numeri 31
Deuteronomul 6
01:02:38
00:59:30
15 Deuteronomul 7 Deuteronomul 20 00:59:36
16 Deuteronomul 21 Deuteronomul 32 01:01:59
17 Deuteronomul 33 Iosua 11 00:59:30
Data începerii: _______________ 18 Iosua 12 Iosua 24 00:57:03
19 Judecători 1 Judecători 11 01:01:12
20 Judecători 12 Rut 3 00:58:36
21 Rut 4 1 Samuel 12 00:59:41
Data terminării: ______________ 22 1 Samuel 13 1 Samuel 21 00:57:28
23 1 Samuel 22 2 Samuel 3 01:02:09
24 2 Samuel 4 2 Samuel 16 01:02:27
25 2 Samuel 17 1 Împărați 1 00:58:51
26 1 Împărați 2 1 Împărați 10 01:01:21
Ziua Început Sfârșit Audio Citit? 27 1 Împărați 11 1 Împărați 19 00:59:57
1 Geneza 1 Geneza 15 00:59:35 28 1 Împărați 20 2 Împărați 5 00:57:39
2 Geneza 16 Geneza 26 00:56:33 29 2 Împărați 6 2 Împărați 15 01:02:13
3 Geneza 27 Geneza 37 01:00:06 30 2 Împărați 16 2 Împărați 24 00:56:26
4 Geneza 38 Geneza 48 01:00:29 31 2 Împărați 25 1 Cronici 9 00:57:52
5 Geneza 49 Exodul 10 00:59:56 32 1 Cronici 10 1 Cronici 23 00:57:31
6 Exodul 11 Exodul 22 00:59:17 33 1 Cronici 24 2 Cronici 7 01:00:20
7 Exodul 23 Exodul 33 00:58:22 34 2 Cronici 8 2 Cronici 22 00:59:10
8 Exodul 34 Leviticul 5 00:57:54 35 2 Cronici 23 2 Cronici 34 01:01:48
9 Leviticul 6 Leviticul 15 00:56:32 36 2 Cronici 35 Ezra 10 00:58:36
Ziua Început Sfârșit Audio Citit? Ziua Început Sfârșit Audio Citit?
37 Neemia 1 Neemia 12 01:01:26 64 Daniel 10 Ioel 2 01:01:52
38 Neemia 13 Iov 5 00:57:33 65 Ioel 3 Mica 5 00:59:20
39 Iov 6 Iov 27 00:57:47 66 Mica 6 Zaharia 5 00:58:24
40 Iov 28 Psalmul 6 00:58:28 67 Zaharia 6 Matei 4 00:57:20
41 Psalmul 7 Psalmul 34 01:00:28 68 Matei 5 Matei 12 00:55:11
42 Psalmul 35 Psalmul 59 00:59:38 69 Matei 13 Matei 21 00:59:38
43 Psalmul 60 Psalmul 81 01:00:26 70 Matei 22 Matei 28 00:58:13
44 Psalmul 82 Psalmul 106 01:02:58 71 Marcu 1 Marcu 9 01:04:13
45 Psalmul 107 Psalmul 132 00:59:37 72 Marcu 10 Marcu 16 00:55:48
46 Psalmul 133 Proverbe 9 01:00:13 73 Luca 1 Luca 7 01:03:16
47 Proverbe 10 Proverbe 24 00:57:54 74 Luca 8 Luca 13 01:00:16
48 Proverbe 25 Eclesiastul 10 00:59:40 75 Luca 14 Luca 22 01:05:39
49 Eclesiastul 11 Isaia 8 00:57:30 76 Luca 23 Ioan 6 00:58:29
50 Isaia 9 Isaia 26 00:59:46 77 Ioan 7 Ioan 15 00:56:53
51 Isaia 27 Isaia 40 00:57:04 78 Ioan 16 Faptele Apostolilor 5 01:02:23
52 Isaia 41 Isaia 55 00:58:10 79 Faptele Apostolilor 6 Faptele Apostolilor 14 00:56:53
53 Isaia 56 Ieremia 4 01:02:09 80 Faptele Apostolilor 15 Faptele Apostolilor 24 01:01:34
54 Ieremia 5 Ieremia 15 00:58:15 81 Faptele Apostolilor 25 Romani 7 00:56:10
55 Ieremia 16 Ieremia 27 01:00:09 82 Romani 8 1 Corinteni 5 00:59:36
56 Ieremia 28 Ieremia 37 00:58:48 83 1 Corinteni 6 1 Corinteni 16 00:57:18
57 Ieremia 38 Ieremia 49 00:59:51 84 2 Corinteni 1 Galateni 2 00:58:47
58 Ieremia 50 Ezechiel 2 01:00:41 85 Galateni 3 Coloseni 1 00:58:54
59 Ezechiel 3 Ezechiel 16 01:03:27 86 Coloseni 2 2 Timotei 3 01:00:44
60 Ezechiel 17 Ezechiel 26 00:57:24 87 2 Timotei 4 Evrei 11 01:02:26
61 Ezechiel 27 Ezechiel 37 01:01:59 88 Evrei 12 2 Petru 2 00:57:39
62 Ezechiel 38 Ezechiel 48 01:01:55 89 2 Petru 3 Apocalipsa 6 00:56:46
63 Daniel 1 Daniel 9 01:02:41 90 Apocalipsa 7 Apocalipsa 22 00:59:32