Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 10 februarie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la
deputaților instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și
modificarea unor acte normative (art.XXVIII1)
nr. 430 din 30.12.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
2 Proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la
funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și
procurorilor și modificarea unor acte normative
nr. 11 din 19.01.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
amânat la ședința în plen din 03.02.22
raport
distribuit
3 Proiectul de lege privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și
deputaților Locală
nr. 420 din 23.12.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia administrație publică
raport
distribuit
4 Proiectul de lege privind importul unui autovehicul
deputaților nr. 384 din 08.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul I.Groza
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
amânat la ședințele în plen din 24.12.21; 03.02.21

1
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.15, Capitolul VIII;
Legea regnului animal nr.439/1995 - în tot textul legii; Legea nr.1422/1997
privind protecția aerului atmosferic – art.12; ș.a.)
nr. 2 din 14.01.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata I.Coșeru
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător – art.84; Legea nr.
438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova – în textul legii,
art.1, 5, 121; ș.a.)
nr. 421 din 23.12.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia administrație publică
raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru modificarea articolului VI1 din Legea nr.69/2020
deputaților cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în
sănătate publică și modificarea unor acte normative
nr. 6 din 17.01.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
8 ÎNTREBĂRI