Sunteți pe pagina 1din 2

Către:

INSPECTIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA TIMIS
În atenţia: D-lui Inspector sef adjunct ssm ing. Ioan Aurel Pepu
Str. Spl. Nicolae Titulescu nr. 12
tel 0256/407975 tel/fax 0256/407971
Data: 19 mai, 2011
DECLARATIE PREALABILA
(HG nr. 300 din 02/03/2006)

Adresa exacta a santierului:


Timisoara 300116 str. Stefan cel Mare nr. 28 jud. Timis
Tipul lucrarii:
...................................................................
Beneficiarul lucrarii:
S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul social in Calea Stirbei Voda 26 -28,
Union Business Center, etaj 7-8, sector 1, Bucuresti, Romania, cod de
inregistrare fiscala RO199095, SUCURSALA TIMISOARA, cu sediul în
Timisoara, Str. Stefan cel Mare, nr. 28, cod postal 300116, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J35/975/27.06.2002, Cod Unic de Inregistrare
14720249, atribut fiscal RO.
Executantul lucrarii:
S.C. MAXCENTER SA. cu sediul in Loc Gataia str. Carpati nr.70 Jud. Timis,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J..... /....... / , Cod
fiscal .................
Managerul de proiect din partea beneficiarului:
ing.Sorinel Ghita – S.C. URSUS BREWERIES Bucuresti Sucursala Timisoara
Managerul de proiect din partea executantului:
ing..............................................................S.C. .......................
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata
realizarii lucrarii:
ing.Ghita Gheorghe S.C. MAXCENTER S.A.
Durata estimativa a lucrarilor:
Sucursala Timisoara
......... zile
Str. Ştefan cel Mare 28
Numarul maxim estimat de lucratori pe santier:
Timişoara, România
.............de lucratori
Tel.: 0256-224.166,
Fax: 0256-494.397 Cu stimă,
Nr. ord. reg. com./an: J35/975/2002
ing. Dragos Hopulele
Cod Unic de Înregistrare: 14720249
Director Sucursala Timisoara
ing.
Pavel Mozos
Consultant conditii de munca

Fabrica Timişoara
Str. Ştefan cel Mare 28
Timişoara, România
Tel.: 0256-224.166,
Fax: 0256-494.397
Nr. ord. reg. com./an: J35/975/2002
Cod Unic de Înregistrare: 14720249