Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


FACULTATEA URBANISM ȘI ARHITECTURĂ
DEPARTAMENTUL ARHITECTURĂ

PROGRAMUL DE PROIECTARE/DEMERSUL ȘTIINȚIFIC

Centru de reabilitare și incluziune socială pentru persoane


cu nevoi speciale, or. Chișinău

Autor: st. gr. ARH-162


IGNAT OXANA
Coordonator: lec. univ.
GRATI SORINA-NICOLETA

CHIȘINĂU 2022

S-ar putea să vă placă și