Sunteți pe pagina 1din 2

FOAIE DE NOTARE la proba PRACTICA la examenul de absolvire a

programului de Calificare/Specializare/Perfectionare pentru ocupatia


…………………….organizat în data ......................in localitatea ..........................

Nr.
Nume şi prenume Lucrarea Nota 1 Nota 2 Medie Observatii
Crt practica generala

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

...

28.

Preşedintele comisiei de examinare:


Numele si prenumele………………………………………... Semnatura:.....................

Membrii comisiei de examinare:


Numele si prenumele ………………………………………. Semnatura:.......................
Numele si prenumele……………………………………….. Semnatura:.......................

S-ar putea să vă placă și