Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

3
S.C.MEMO CONSULT KR S.R.L.
BUCURESTI
Foaia de notare la proba teoretică

la examenul de absolvire a programului de formare profesională FRIZER - seria 1


pentru ocupaţia/competenţele comune FRIZER organizat in data de22.05.2015
Nr. Numele si prenumele Subiectul/ Nota 1 Nota 2 Media Observaţii
Crt. Lucrarea
1 AMARINEI ANA-GABRIELA
2 ANDRONIC MIHAELA
3 BERE ANA
4 BÎRSAN IRINA
5 BOSTAN IULIANA
6 BRÎNZUCĂ MARIA
7 BUFTEA LILIANA
8 BURLACU PETRONELA
9 CAIA MARIA
10 CIUCANU MIHAELA
11 CRĂCIUN MARIA
12 FILOTE DUMITRINA
13 FLOROAIA MIHAELA
14 IOSUB CONSTANTIN
15 IRIMIA VASILE
16 LEȚ LUCIA
17 MACOVEI PETRONELA
18 NISTOR GEORGETA
19 NISTOR NATALIA
20 PANCU ADELA
21 PAȘCĂU MARIA
22 PRICOP GHEORGHE
23 RUSU MARIANA
24 SAVIN MARIANA
25 SAMOILĂ PETRONELA
26 SÂRBU ELENA
27 TOPLICEANU IOANA
28 URSU MIHAI

Preşedinte comisie de examinare

……………………………. ____________________________________ (semnătura)


Membrii comisiei de examinare

…………………………………… ____________________________________(semnătura)

…………………………………... ____________________________________ (semnătura)

1/1

S-ar putea să vă placă și