Sunteți pe pagina 1din 7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ORLAT

GRUPA MIJLOCIE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: DEMIAN PETRONELA

PROIECT TEMATIC

„EU ȘI LUMEA MEA”

1
Tema anuală de studiu: „Cine sunt/suntem?”
Tema proiectului: „Eu și lumea mea”
Subtemele proiectului tematic:
„Grădinița mea iubită”
„Cuibul părintesc”
„Imagini în oglindă - corpul”
„Drumul spre grădiniță - localitatea”
Grupa: mijlocie
Durata proiectului: 4 săptămâni
Dimensiuni ale dezvoltării:
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare
Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
Autocontrol și expresivitate emoțională
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
Activare și manifestare a potențialului creativ
Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului
apropiat
Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare

Comportamente vizate:
Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare
Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul apropiat
Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale
Manifestă încredere în adulții cunoscuți, prin exersarea interacțiunii cu aceștia
Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice
Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare
Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate
Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc

2
Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți
Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri
creative
Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții
proprii(comunicare expresivă)
Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului
Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia
Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă și culoare
Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător
Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător

Resurse:

Materiale: caiete de lucru, fişe de lucru, fișe suport, coli de scris, creioane, albume, atlas, cărțide
colorat şi de poveşti, reviste, planșe cu imagini, imagini PPT, carioca, acuarele, pensule, plastilină, planșete,
coli desen, hârtie autocolant, hârtie creponată, hârtie glacee, carton colorat, foi colorate, foarfece, lipici,
beţişoare de unică folosinţă, material din naturăşi sintetic, set bucătărie, șorțulețe, trusă doctor, jocuri
creative, cuburi lemn/ plastic, truse de construcţii,enciclopedie,atlas,puzzle, calculator, CD, DVD, jetoane
cu organele de simț,mulaj corpul uman și organele interne, piese geometrice, jucării de îmbinat, obiecte de
uz personal, jucării etc.
Umane: preşcolarii grupei mijlocii, educatoarea, părinţii
De timp: 4 săptămâni
Bibliografice:
Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019
Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
CURRICULUMUL PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE, 2019
Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, UNICEF,
2008

Metode și procedee: observația, demonstrația, brainstromingul, jocul, observarea spontană şi dirijată,


conversaţia euristică şi spontană, povestirea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea,
demonstraţia, explicaţia, experimentul, modelarea, ghicitorile, puzzle, ciorchinele, explozia stelară, expunerea
etc.

3
Descrierea proiectului: „Cine sunt eu?; Sunt la fel ca ceilalţi copii?; De ce venim la grădiniță?; Corpul
meu este la fel cu al celorlalţi?;Cum a apărut familia mea?; Ce înseamnă să ai un prieten?; Ce fac când mă
supără cineva?”; „Cum se numește orașul în care locuiesc?”- suntîntrebăripe care şi le pun copiii la această
vârstă. Pornind de la aceste premise ne-am gândit să dezvoltăm proiectul tematic „Eu și lumea mea”, în cadrul
căruia să familiarizăm copiiiîntr-o manieră atractivă şi accesibilă cu informații/cunoștințe despre grădiniță,
familie și corpul uman.

Finalizarea proiectului:
Expoziție cu lucrările copiilor.

Eveniment de închidere:
Le vom arăta colegilor și vecinilor noștri, de la celelalte grupe, precum și părinților noștri, lucrările pe
care le-am făcut, exprimându-și părerea despre ele.

Inventar de probleme:
Ce știu copiii? Ce nu știu și doresc să afle?
 Copiii merg la grădiniță, părinții la  De ce trebuie să respectăm anumite reguli de
serviciu; comportament în familie, la grădiniţă, în societate şi
 Suntem oameni, copii, fete şi băieţi; care sunt acestea?
 Avem un nume;  Care sunt rolurile membrilor familiei?
 Membrii familiei sunt mama, tata și  Ce reguli trebuie să respectăm ca să fim
copiii și bunicii; curați și sănătoși?
 Numele membrilor familiei;  Care sunt elementele/ părţile componente
 Avem un corp; interne ale corpului uman?
 Avem nas, ochi, urechi, gură, limbă,  Ce comportamente şi atitudini igienice
mâini și picioare; corecte trebuie să adoptăm în vederea menţinerii
 Știm să denumim obiectele de sănătăţii?
îmbrăcăminte și de igienă personală;  La ce sunt bune emoțiile?
 Suntem un grup de colegi şi de  Cum ne liniștim când ne înfuriem?
prieteni;  De ce ne îmbolnăvim uneori?
 Avem sentimente, râdem, plângem;  Ce se întâmpl ădacă nu ne spălăm?
 Pentru a fi curați avem nevoie de apă  De ce creștem?
și săpun;

4
 Dimineața ne spălăm pe dinți cu  Cine face parte din familiagrădiniței?
periuța și pastă de dinți;  De ce suntem diferiți?
 Ne spălăm pe  Cum se numeste localitatea și județul în care
 Mâini înainte de masă ; locuim?
 Cunosc unele reguli de igienă;  Ce înseamnă viaţă sănătoasă?
 Avem o locuinţă.  De ce copiii seamănă cu părinţii;

Scrisoare de intenţie către părinţi:

Stimaţi părinţi,din dorinţa de a afla cât mai multe despre ei înşişi, grupa mijlocie și-a propus derularea
proiectului „Eu și lumea mea”. Proiectul se va desfăşura pe parcursul a patru săptămâni și va cuprinde
următoarele teme:

„Grădinița mea iubită”


„Cuibul părintesc”
„Imagini în oglindă- corpul”
„Drumul spre grădiniță - localitatea”

În acest sens, vă rugăm sa discutaţi acasă cu copilul dvs. despre toate aceste aspecte, să le oferiţi
informaţii, pe care să le împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă. Pentru a veni în sprijinul nostru, orice
material consideraţi că ne va fi util desfăşurării activităţilor va fi bine primit: fotografii, albume, enciclopedii
despre corpul uman, mulaje, filmuleţe realizate în momentele importante ale vieţii dvs., cărţi,reviste sau orice
alte materiale credeţi că ne-ar fi de folos.
Vă mulţumim pentru implicare!
Cu respect,
Steluțele şi educatoarea

Harta proiectului/direcțiile de dezvoltare:

„Cuibul
„Grădinița părintesc”
mea iubită” 5
„Imagini în
oglindă ”
corpul „Drumul spre
grădiniță” -
localitatea

6
Scrisoare de intenţie către părinţi

Stimaţi părinţi, din dorinţa de a afla cât mai multe despre ei înşişi, grupa
Albinuțelor și-a propus derularea proiectului „Eu și lumea mea”. Proiectul se
va desfăşura pe parcursul a patru săptămâni și va cuprinde următoarele teme:

„Grădinița mea iubită”


„Cuibul părintesc”
„Imagini în oglindă” corpul
„Drumul spre grădiniță” localitatea

În acest sens, vă rugăm sa discutaţi acasă cu copilul dvs. despre toate


aceste aspecte, să le oferiţi informaţii, pe care să le împărtăşească şi celorlalţi
copii din grupă. Pentru a veni în sprijinul nostru, orice material consideraţi că
ne va fi util desfăşurării activităţilor va fi bine primit: fotografii, albume,
enciclopedii despre corpul uman, mulaje, filmuleţe realizate în momentele
importante ale vieţii dvs., cărţi, reviste sau orice alte materiale credeţi că ne-ar
fi de folos.
Vă mulţumim pentru implicare!
Cu respect,
Steluțele şi educatoarea

S-ar putea să vă placă și