Sunteți pe pagina 1din 4

Desenul de execuție

Să se realizeze piesa si desenul de execuție al piesei de mai jos:

1
Realizarea unui desen în
plan implică mai multe etape:
-deschiderea unui format
prestabilit şi editarea
acestuia;
-inserarea proiecţiilor
necesare (vederi şi secţiuni)
ale unui model
1.
tridimensional astfel încât să
fie definit;
-cotarea desenului.
Deschiderea unui format
prestabilit se alege din

fereastra de dialog

Pentru a edita formatul


prestabilit se apasă butonul
din dreapta mouse-ului de
unde se alege opţiunea Edit
Sheet Format.
2. Editarea chenarului şi a
indicatorului se face utilizând
aceleaşi reguli ca şi la
schiţele realizate pentru un
model solid folosind
comenzile de desenare 2D.

Inserarea vederilor standard


ale unui model
tridimensional se poate face

sau dacă se doreşte


introducerea unor proiecţii
3. diferite inclusiv a
reprezentării vederii
izometrice se foloseşte

În această fereastră se alege


scara la care sunt
reprezentate proiecţiile.

2
Se inserează liniile de axă ale
piesei cu ajutorul

4.
şi cu în cazul diametrelor

Secţiunile se construiesc cu

5.

Detaliile se

6.

3
Reprezentarea unor părţi ale
piesei care în vedere sunt
acoperite de partea
îndepărtată (goluri interioare)
se realizează cu

7.

Inserarea şi modificarea
textului se face utilizînd
8.

Cotele se introduc fie în


modul automat

9. fie se cotează fiecare element


în parte

Rugozităţile se introduc

10. , iar toleranţele

S-ar putea să vă placă și