Sunteți pe pagina 1din 19

CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

PREZENTARE GENERALA

Spital orasenesc organizat in sistem pavilionar pe o suprafata de


1000 mp cu cladiri construite din anul 1938 (piatra de temelie spitalului a fost
pusa in prezenta profesorului Nicolae Iorga,a generalului dr. N Marinescu ministru
al sanatatii si a P.S.Episcop N. Colan ministrul cultelor asa cum reiese din analele
istoriei) functioneaza conform Hotararii Consiliului Local Valenii de Munte
nr. 34/12.05.2011 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local
nr.40/29.07.2011 cu avizul M.S.XI/A/9707/CSA/37977/11.04.2011 cu 120 de
paturi avand in structura 7 specialitati de baza precum medicina interna ,chirurgie
generala, ATI, pediatrie, neonatologie, obstetrica-ginecologie, recuperare, medicina
fizica si balneologie.

Spitalul Orasenesc Valenii de Munte de categoria IV(conform ordin


nr.539/20.05.2011) este strategic situat pe DN1 A (artera principala de trafic) fiind
singura unitate spitaliceasca pe o raza de 100 km de la Ploiesti la Brasov si
vecinatatea cu Judetul Buzau, areal cu orase, comune si sate rasfirate pe dealuri, cu
pondere crescuta a populatiei varstnice si cu nivel socio-economic mediu.La o
populatie de 735,9 mii locuitori ai judetului (conform recensamantului din
2011), unitatea deserveste aproximativ 120 mii locuitori reprezentand 16,30%,
cu 120 paturi, avand o structura de personal specializat pe fiecare specialitate din
structura spitalului, aparatura medicala si materiale aflate in dotare cu accesibilitate
permanenta, intr-o structura organizatorica in care sunt prezente
secţii/compartimente de specialitate sau domenii de specialitate accesibile si
reprezinta un filtru catre spitalele din Ploiesti.

CERTIFICARI-ACREDITARI

Certificarea ISO:9001 încununează activitatea investiţională,


administrativa şi organizatorică susţinută a conducerii Spitalului Or.Valenii de
Munte în ultimii 4 ani, în conformitate cu strategia unităţii: de a furniza servicii
medicale de calitate, eficiente şi eficace tuturor pacienţilor care se adresează
unităţii noastre, in mod echitabil.

Pagina 1
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

ACTIVITATI ACREDITATE CONFORM ISO:9001/2008

-activitati de asistenta medicala specializata

-spitalizare continua zi de zi

-servicii medicale BFTR

-servicii de radiologie si imagistica medicala

-explorari functionale paraclinice

-laborator de analize medicale

-farmacie cu circuit inchis

-ambulatoriu de specialitate

-servicii medicale de pneumologie in ambulatoriu

Certificare RENAR- atesta ca organizatia Spital Orasenesc Valenii de


Munte prin Laboratorul de Analize medicale indeplineste cerintele SR EN ISO
15189:2013 si este competenta sa efectueze activitati de analize medicale:

-HEMATOLOGICE

-CHIMIE CLINICA

-IMUNOLOGICE

-MICROBIOLOGICE

Acreditarea spitalelor este o masura de importanta strategica in dezvoltarea


sectorului spitalicesc. Accesul la servicii spitalicesti de talie europeana, cu conditii
de confort sporit, echivalente cu cele existente deja la nivel european, va fi posibil
in masura in care toti beneficiarii acreditarii spitalelor (guvern, consilii locale,
spitale, organizatii non-guvernamentale, asociatii ale pacientilor) vor conlucra iar
aportul lor in ceea ce priveste calitatea va fi unul substantial.

Analiza referintelor, standardelor, criteriilor si indicatorilor conduce la ideea


ca pregatirea institutiei in vederea acreditarii este un proces complex a carui

Pagina 2
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

gestionare presupune un grad sporit de atentie. O abordare pripita si nesistematica


ar putea conduce la serioase perturbari in activitatea institutiei. O buna planificare
va ajuta la anticiparea problemelor ce se pot ivi si va asigura o adaptare la
schimbare mult mai rapida.

Pregatirea institutiei noastre in vederea acreditarii CoNAS este abordata ca


un proiect integrat Strategiei de dezvoltare institutionala, care la randul sau, este
gandit ca un cluster de subproiecte interdependente, subsumate proiectului general,
cu utilizarea instrumentelor si metodologiilor specifice managementului de proiect.

Stadiul procesului de acreditare:

-s-a constituit – prin decizie – echipa interna pentru acreditare si coordonatorul


acesteia;

-s-au parcurs intreaga documentatie cu privire la procesul de acreditare;

-a fost transmisa cererea de inscriere in procedura de acreditare catre autoritatea


tutelara - CONSILIUL LOCAL VALENII DE MUNTE, cererea primind aviz
favorabil;

-a fost transmisa cererea de inscriere in procedura de acreditare Comisiei Nationale


de Acreditare a Spitalelor.

-cererea a fost luata in evidenta CoNAS

-a fost programata vizita de evaluare

-s-a intocmit si transmis Fisa de auto-evaluare a spitalului

-a avut loc vizita evaluatorilor acreditati CoNAS

-s-a primit Proiect al Raportului de Evaluare redactat de Comisia de Evaluare care


contine o nota de final:

“Echipa de evaluatori a fost impresionata de aspectul general al Spitalului


Orasenesc Valenii de Munte si de abnegatia echipei de profesionisti cu care a intrat
in contact pe perioada intregului proces de evaluare” care a demonstrat ca “ in
Spitalul Orasenesc Valenii de Munte se pot implementa cu succes principii si reguli

Pagina 3
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

privind calitatea actului medical comparabil cu cel de la nivelul Comunitatii


Europene.”

-s-a primit Raportul de Evaluare de la CoNAS

Spitalul Orasenesc Valenii de Munte se afla in etapa finala a procesului de


acreditare:

-emiterea hotaririi privind acreditarea spitalului, in baza raportului de


acreditare, de catre comitetul director al Comisiei Nationale de Acreditare a
Spitalelor.

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Sectia medicina interna 50 paturi


Din care:
- Compartiment cronici 10 paturi
Compartiment chirurgie generala 10 paturi
Compartiment ATI 5 paturi
Sectia pediatrie 25 paturi
Compartiment neonatologie 5 paturi
Comp. obstetrica ginecologie 8 paturi
Comp.Recuperare, medicina fizica si balneologie 17 paturi
Camera de garda
TOTAL PATURI 120 PATURI
SPITALIZARE DE ZI 10 PATURI
Farmacie
Bloc operator
Unitate transfuzie sanguina
Sterilizare
Laborator analize medicale
Laborator radiologie si imagistica medicala
Laborator de recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament )
· Compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale
· Compartiment de evaluare si statistica medicala
· Cabinet planificare familiala
· Cabinet diabet zaharat , nutritie si boli metabolice
· Dispensar T.B.C.

Pagina 4
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

Ambulatoriu integrat cu cabinete in specialitatile :


· medicina interna
· psihiatrie
· pediatrie
· obstetrica ginecologie
· chirurgie generala
· dermatovenerologie
· ORL
· pneumologie
· recuperare, medicina fizica si balneologie
· gastroenterologie
· Compartiment explorari functionale (deserveste si paturile)
Aparat functional
Laboratoarele deservesc paturile si ambulatoriu integrat.
In cadrul unităţii funcţionează un număr de 2 linii de garda organizate in 2
specialităţi, medicala (medicina interna si pediatrie) si chirurgicala (chirurgie
generala, obstetrica ginecologie).

DOTAREA EDILITARA SI TEHNICA A UNITATII IN ANSAMBLU


SI A SUBUNITATILOR DIN STRUCTURA

Intregul areal al spitalulului functioneaza in 9 cladiri , astfel :

1. Cladirea Ambulatoriului de specialitate unde functioneaza cabinetul de


Dermatologie, cabinetul ORL, sterilizare , fisier – tratamente , Laborator recoltari
probe, Cabinet Planning, Dispensar TBC si Cabinetele in sistem privat de
Oftalmologie si Psihiatrie ;

2. Cladirea Pediatriei unde functioneaza sectia Pediatrie copii mici si sectia


Pediatrie copii mari , cu cabinetele de Ambulatoriu Pediatrie integrat ;

3. Cladire Laborator Kinetoterapie ;

4. Cladirea Spalatoriei Spitalului ;

5. Cladirea Administrativa ( Secretariat si Manager );

Pagina 5
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

6. Cladirea Ambulatoriu Pediatrie si Laborator BFT;

7. Cladirea compartimentului BFT ;

8. Cladirea Laboratorului de analize medicale ;

9. Pavilionul central unde functioneaza :


• Sectia Medicina Interna ;
• Compartiment Chirurgie Generala;
• Compartiment ATI ;
• Compartiment Neonatologie ;
• Compartiment Obstetrica Ginecologie ;
• Camera de garda Medicina Interna si Chirurgie generala ;
• Farmacie ;
• Bloc Operator ;
• Unitate Transfuzie Sanguina ;
• Sterilizare ;
• Laborator Radiologie si Imagistica Medicala ;
• Ambulatoriu integrat ( Medicina Interna , Chirurgie , Obstetrica –
Ginecologie si Cabinete de Pneumologie si Gastroenterologie ,
Tratamente , Explorari functionale ) .
Aceste cladiri au fost organizate pentru a asigura circuitele medicale
functionale ale spitalului .
Totodata , in sprijinul bunei organizari a activitatilor medicale sta si aparatura
medicala de care unitatea noastra dispune pe sectii si compartimente, astfel :

LISTA DISPOZITIVELOR MEDICALE

Categorie/ Denumire aparat/


Nr. Crt Tip aparat dispozitiv
PEDIATRIE I
1 100 DMC ETUVA
MONITOR EKG NON
2 model Myndray MEC 1000 INVAZIV
3 PARI BOY 038 APARAT INHALAT
4 TD-4207 GLUCOMETRU

Pagina 6
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

5 EOLO Aparat aerosoli


PEDIATRIE II
GLUCOMETRU
1 DIABET PROTECT
2 CUS-9618 F PLUS ECHOGRAF PORTABIL
POMPA DE INJECTIE
3 SEP 10 PLUS VOLUMETRICA
OTOSCOP -
OFTALMOSCOP DE
4 RI-FORMER PERETE
5 BTL 08 EKG
6 PARI BOY 038 APARAT INHALAT
7 FINGER PULSE PULSOXIMETRU
TENSIOMETRU
MANUAL CU MONTARE
8 BIG BEN PE PERETE
LABORATOR
DENSITOMETRU
1 DEN 1 MCFARLAND
ANALIZOR
SEMIAUTOMAT
2 I CHROMA IMUNOLOGIE
ANALIZOR AUTOMAT
3 BC 3000 PLUS HEMATOLOGIE
APARAT
ELECTROFOREZA
COMPLET CU
4 SCANION ACCESORII
ANALIZOR DE
5 CLOT COAGULOMETRIE
ANALIZOR AUTOMAT
6 EOS BRAVO BIOCHIMIE
ANALIZOR CU
7 XL-921 ELECTROLITI
STERILIZATOR CU
8 STAB49V ABUR

Pagina 7
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

MICROSCOP
9 MICROS BINOCULAR
10 BIOROM T MICROSCOP BIOROM
11 ESAC ETUVA
12 CU PERETI DUBLI AUTOCLAV CU GAZE
HOTA CU FLUX
13 Minifil LAMINAR
14 BSC - 680 II HOTA CU FLUX
CENTRIFUGA
15 JANETZKY JANETZKY
16 ITM TERMOSTAT ELECTRIC
ANALIZOR SCREEEN
17 SCREEN MASTER PLUS MASTER PLUS
AUTOANALIZOR
18 A25 A 25
19 WIFUX CENTRIFUGA
20 ITM TERMOSTAT
21 WILD MICROSCOP
22 148 APARAT DISTILAT APA
CENTRIFUGA
23 T23 JANETZKY
24 IQ 125 PH METRU PORTABIL
TERMOHIGROMETRU
25 HTC-1 DIGITAL DE INTERIOR
TERMOHIGROMETRU
26 HTC-1 DIGITAL DE INTERIOR
CITITOR STRIPURI
27 H100 URINA
BLOC OPERATOR
1 SOPRO LAPAROSCOP
METRAX PRIMEDIC DEFIBRILATOR CU
2 DEFIMONITOR XD MONITOR
MONITOR EKG NON
3 MINDRAY MEC 1000 INVAZIV

Pagina 8
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

POMPA DE ASPIRATIE
4 L190GR SECRETII
LARINGOSCOP CU SET
5 OPTIMA XL DE LAME
6 SMART BAG MO SET DE RESUSCITARE
APARAT ANASTEZIE
7 FABIUS TIRO PENTRU ADULTI

8 100 DMC ETUVA


9 ITM APARAT NARCOZA NC3
INSTALATIE DE
10 ISM STERILIZARE
11 LOB 3 LAMPA 9 FARURI
12 LOB 3 LAMPA 9 FARURI
GLUCOMETRU +
13 GC ACCU-CHEK PEDIOMETRU
14 ECLIPSE OPTIMA XL LARINGOSCOP
15 ECO DOPLER OSCILOMETRU
16 FINGER PULSE PULSOXIMETRU
Monitor pacient CMS 8000
cu modul Et
Co2(capnograf)

17 CMS 8000
CHIRURGIE
1 PACHON OSCILOMETRU
APARAT
ELECTROCHIRURGIE
2 SURTRON 80 ELECTROCAUTER
LAMPA DE EXAMINARE
3 A/50M+RL MOBILA
POMPA DE INJECTIE
4 SEP 10 PLUS VOLUMETRICA
5 ACCU CHEC GLUCOMETRU

Pagina 9
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

6 ECO DOPLER OSCILOMETRU


7 FINGER PULSE PULSOXIMETRU
8 S006EMSOFT+QM22785A SET ATELE VACUMATE
TENSIOMETRU
MANUAL CU MOTARE
9 BIG BEN PE PERETE
NOU NASCUTI
LAMPA FOTOTERAPIE
1 PT4000 MOBILA
ASPIRATOR PENTRU
2 MEVACS M20 NOU NASCUTI
PULSOXIMETRU
3 MIROXI STANDARD
PULSOXIMETRU
4 MIROXI STANDARD
5 ISOLETTE C2000 INCUBATOR STANDARD
6 ISOLETTE C2000 INCUBATOR STANDARD
7 AGILIA POMPA PERFUZIE
8 AGILIA POMPA PERFUZIE
9 AGILIA POMPA PERFUZIE
10 FAZZINI ASPIRATOR SECRETII
11 50 DMC PUPINEL ELECTRIC
BALON DE
12 SMART BAG MO RESUSCITARE
BALON DE
13 SMART BAG MO RESUSCITARE
14 OXYPOD I CORT DE OXIGEN

15 OXYPOD I CORT DE OXIGEN

16 DIABET PROTECT GLUCOMETRU


LARINGOSCOP CU
17 ECLIPSE OPTIMA XL LAME NOU NASCUTI

Pagina 10
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

LARINGOSCOP CU
18 ECLIPSE OPTIMA XL LAME NOU NASCUTI
19 VEGA UNO Aspirator secretii

20 CMS 60 D Pulsoximetru

21 CMS 60 D Pulsoximetru
MEDICINA INTERNA

1 ECO DOPLER OSCILOMETRU


2 DC - N 6 ECHOGRAF
3 SE600 EKG
MONITOR EKG NON
4 MEC 1000 INVAZIV
POMPA DE INJECTIE
5 SEP 10 PLUS VOLUMETRICA
MONITOR FUNCTII
6 MEK 1000 VITALE
DEFIBRILATOR LIFE
7 LIFE POINT POINT
8 DECG - 03A EKG
9 NEW ASPIRET ASPIRATOR SECRETII
10 38 APARAT INHALAT
11 DIABET PROTECT GLUCOMETRU
12 PACHON OSCILOMETRU
TENSIOMETRU
MANUAL CU MOTARE
13 BIG BEN PE PERETE
14 SLE 901 ECHOGRAF
15 DECG 03A EKG
Frigider cadavre 1 post

16 HY80415

Pagina 11
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

OBSTETRICA GINECOLOGIE
ECHOGRAF DIGITAL
1 SONOSCREEN PORTABIL
2 AGILIA POMPA PERFUZIE
MASA RADIANTA
3 RW82-1C RESUSCITAIR STANDARD
PULSOXIMETRU
4 RAD 5 PENTRU ADULTI
ASPIRATOR PENTRU
5 MEVACS M20 NOU NASCUTI
TRUSA INSUFLATIE
6 RESUSCITARE BREET
7 LOB4 LAMPA 4 FARURI
8 ESAC - 100 ETUVA 100 DMC
DETECTOR DOPPLER
9 PD1 + COMBI FETAL
10 FC-700 MONITOR FETAL

11 FETAL MINIDOPPLER
Instalatie producere apa
sterila - sistem complet
12 MEDIASEPT 1SLU-HQ
RADIOLOGIE
ECHIPAMENT
1 MERCURY 332 RADIOLOGIE
PUNCT TRANSFUZII
1 THERMOCONTROL 17 TERMOSTAT
Sistem de transport pungi
2 MT 4 sange
3 ML 380 CSG Combina frigorifica
Dispozitiv pentru dezghetat
4 DH2 plasma
5 PLC-03 Centrifuga
STERILIZARE
INSTALATIE DE
1 ISM 3 STERILIZARE

Pagina 12
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

FIZIOTERAPIE
1 BTL08MT EKG
APARAT
2 BTL 4920 MAGNETOTERAPIE

3 BTL 4110 APARAT LASERTERAPIE


APARAT
ELECTROTERAPIE 2
4 BTL 4620 CANALE
COMBINA
ELECTROTERAPIE SI
5 BTL 4820S ULTRASUNETE
OSCILOMETRU
6 PACHON PACHON
7 BYOPTRON 2 MEDICAL BIOPTRON II
8 Aparat aerosoli VEGA UNO
9 Aparat unda scurta Recoterm
DERMATOLOGIE - AMBULATOR
APARAT PORTABIL
1 BTL 2000 TERAPIE LASER
2 IOR MICROSCOP
3 SURTRON 50D ELECTROCAUTER
MEDICINA INTERNA - AMBULATOR
1 BTL-08MT PLUS EKG
2 6000 ALPHA SPIROMETRU
3 MINIMUS I OSCILOMETRU
CHIRURGIE - AMBULATOR
1 LOB2 LAMPA CU 4 FARURI
ORL - AMBULATOR
1 AMIGDALATON
LAMPA FRONTALA
2 CLAR
3 KV APARAT INHALAT

Pagina 13
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

STERILIZARE - AMBULATOR
1 100 DMC ETUVA
LABORATOR - AMBULATOR
1 TERMOSTAT
2 BALANTA ANALITICA

Aparatura medicala este verificata periodic,conform legislatiei in vigoare de catre


Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale ( fostul OTDM )
Bucuresti, SC Mensana Impex SRL Bucuresti, Centrul judetean de aparatura
medicala Ploiesti si SC Dyomedica CND SRL Ploiesti .

FACILITATILE PRIN DOTARI EDILITAR – COMUNITARE DE


APROVIZIONARE
CU APA , INCALZIRE , CURENT ELECTRIC

Unitatea noastra asigura microclimatul necesar bunei functionari in spital prin


asigurarea utilitatilor .
Alimentarea cu apa rece a pavilioanelor existente , aferente spitalului se face
din reteaua orasului cat si de la fantana proprie .
Reteaua interna de apa rece este schimbata . Calitatea apei rece atat din retea
cat si de la fantana este verificata periodic , conform legislatiei in vigoare .
Apele uzate menajere rezultate din activitatea spitalului sunt evacuate in
reteaua de canalizare a spitalului racordata in 3 colectoare care se deverseaza in
reteaua de canalizare a orasului de pe strazile adiacente .
Pentru dezinfectia apelor uzate , au fost montate cabine de clorinare cu pompe
de dozare ; agentul de clorinare ales este hipocloritul .
Necesarul de apa calda menajera si caldura este acoperit in totalitate in regim
propriu prin centralele proprii .
Evacuarea gazelor arse de la centralele termice sunt evacuate prin cosuri de
fum prevazute cu elemente de inox si prin chituri de evacuare fortata a gazelor
arse .
Pentru a asigura parametrii necesari realizarii microclimatului interior pe tot
parcursul anului , s-au asigurat ventilatia spatiilor prin centrale de tratare a aerului
si unitati de aer conditionat .

Pagina 14
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

PREPARAREA SI DISTRIBUIREA ALIMENTULUI

Spitalul Orasenesc Valenii de Munte detine trei spatii destinate prepararii


alimentelor.

1.Bloc alimentar central- situat la demisol,unde se prepara alimentele pentru


pacientii internati,amenajat astfel:
-receptia si depozitarea produselor alimentare neprelucrate.
-spatiu pentru prelucrari primare (separat pentru legume,carne,peste,oua).
-spatiu pentru depozitare alimente pentru o zi.
-spatiu pentru prelucrari finale.
-camera pentru spalat vase.
-oficiu de distributie.
-anexe pentru personal (vestiar cu grup sanitar si dus).

Receptia alimentelor se realizeaza prin intrarea D →magazia de


alimente→spatiu pentru depozitare alimente pentru o zi→spatiu pentru prelucrari
primare→spatiu pentru prelucrare finala→distribuire cu lift(medicina
interna,chirurgie) si carucioare inox (pediatrie,O.G,BFT,N.N)→oficiile din sectii
/compartimente unde se portioneaza→sala de mese.

2.Bucataria “de lapte”(dietetica)-pentru copilul mic(0-3 ani),in cadrul sectiei


pediatrie.
-alimentul este preluat de la magazia de alimente zilnic prin intrarea
D→sectia pediatrie (intrarea nr.3)→bucataria dietetica→sala de mese.

3.Biberoneria-in cadrul compartimentului neonatologie,pentru pregatire


lapturi.

CONTROL SANITAR CPCIN.


-stabilirea meniurilor.
-respectarea legislatiei privind prelucrarea,depozitarea,transportul
alimentelor.
-control organoleptic.
-control conditii de mediu.
-control igienico –sanitar.
-triaj epidemiologic al personalului.

Pagina 15
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

SPALATORIE

Spalatoria Spitalului Orasenesc Valenii de Munte este situata separat de


cladirea principala avand doua sectoare de activitate –adulti /copii cu circuite
separate –curat/murdar.

SPALATORIE ADULTI

DOTARE
-1 masina spalat automata de 5 kg.
-1 masina spalat automata de 10 kg.
-1 masina spalat automata de 20 kg.
-1 masina spalat automata de 50 kg.
-2 uscatoare.
-1 storcator rufe.
-1 calandru.
-1 masina calcat.
-3 carucioare transport rufe .

SPALATORIE COPII

DOTARE
-3 masini spalat automate de 5 kg.
-1 masina spalat automata de 10kg.
-1 uscator.
-1 masina calcat.
-2 carucioare transport rufe.

-rufele murdare sunt transportate din sectii/compartimente cu caruciorul din


inox pentru transport rufe pana la camera primire rufe murdare si triere→spatiu
pentru dezinfectie si spalat rufe →spatiu uscare si calcat rufe curate→spatiu
depozitare rufe curate→camera eliberare rufe curate→transport
sectii/compartimente cu caruciorul→spatiu depozitare rufe curate
sectii/compartimente.
In cadrul ambelor spalatorii exista bai iar in cadrul spalatoriei pentru adulti
vestiar cu dus si spatiu pentru depozitare materiale de curatenie si dezinfectie.

Pagina 16
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

DESEURI MEDICALE SI MENAJERE

Deseurile produse de catre Spitalul Orasenesc Valenii de Munte se impart


astfel:
-deseuri menajere(colectate selectiv).
-deseuri medicale.
-deseuri menajere asimilabile.

Deseurile medicale cu urmatoarele coduri :

-18.01.01-intepatoare-taietoare.
-18.01.02-anatomo-patologice.
-18.01.03-infectioase.
-18.01.04-asimilabile.

Atat deseurile medicale cat si cele menajere se colecteza selectiv la locul


producerii.Deseurile menajere la saloane ,oficii,birouri etc.iar deseurile medicale la
cabinete consultatii ,cabinete tratamente,Sali nasteri,Sali operatie,laborator dupa
care sunt transportate cu carucioarele pentru transport deseuri la spatiile de
depozitare temporara (cele medicale nu mai mult de 48 ore).De aici sunt preluate
de catre firmele contractuale autorizate si transportate cu autoutilitare speciale la
rampa de gunoi respectiv firma de incinerare pentru cele medicale.

ORGANIZARE SI CIRCUITE

1.Organizarea spatial- functionala a spitalului in ansamblu,precum si cea a


fiecaruia dintre sectoarele si sectiile /compartimentele componente se face tinandu-
se seama de:
a) categoriile de utilizatori.
b) specificul activitatii.
c) conditionari tehnologice impuse de aparatura medicala si echipamentele
(instalatiile)utilizate.

Pagina 17
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

-d) criterii de igiena si asepsie.

2.Criterii de organizare spatial-functionala.

a) zona “curata”- bloc operator,ATI,sala nasteri ,sterilizare centrala.


-sectiile medicale cu paturi.

b) zona” murdara “
-farmacie,prosectura
-zona gospodareasca
- servicii tehnice
c) zona “neutra”
-serviciul de urgenta
-sectia de spitalizare de o zi
-ambulatoriul spitalului
-serviciul de primire – internari,externari

d)zona intermediara
-laboratoare
-serviciul centralizat si explorari functionale
-radiologie
-administrativ si serviciile anexe pentru personal

Circuitele functionale spatio-temporale sunt stabilite cu acordul CPCIN.

-circuitul personalului medico-sanitar


-circuitul personalului auxiliar
-circuitul personalului de intretinere
-circuitul pacientilor
-circuitul vizitatorilor
-circuitul alimentului
-circuitul lenjeriei curate/murdare
-circuitul probelor biologice
-circuitul materialelor sanitare si de curatenie,dezinfectie
-circuitul deseurilor menajere
-circuitul deseurilor medicale
-circuitul truselor sterile/nesterile.

Pagina 18
CARTE DE VIZITA SPITAL ORASENESC VALENII DE MUNTE

Organizarea spatial-functionala,stabilirea si respectarea circuitelor,dotarile si


conditiile igienico-sanitare din toate sectiile/compartimentele precum si bloc
alimentar si spalatorie contribuie la tinerea sub control a infectiilor nosocomiale.

Pagina 19

S-ar putea să vă placă și