Sunteți pe pagina 1din 2

1. Cum acţionaţi ca agent de pază în cazul unor acţiuni stradale violente în zona obiectivului?

 În cazul unor acţiuni violente în zona obiectivului agentul de pază acţioneaza astfel:
- Alarmează Dispeceratul societăţii de pază (C.G.P) conform indicativelor de alarmare
- Alarmează şi solicită sprijinul grupei mobile de intervenţie dacă consideră necesar
- Se deplasează rapid la locul unde se găseşte grupul de tulburenţi unde încearcă să se
rezolve situaţia pe cale paşnică sau folosind dacă este nevoie forţa fizică sau mijloacele
din dotare.
- Contactează telefonic organul de poliţie de care aparţine obiectivul şi prezintă situaţia
creată
- Predă echipajului de poliţie sosit la faţa locului persoanele oprite întocmind un proces –
verbal de constatare precum si declaraţiile persoanelor implicate in incident
- Informează conducerile societăţii de pază (C.G.P) şi obiectivului cu evenimentul produs
şi acţiunile întreprinse de către personalul de pază
- Semnalizează conform indicativelor de alarmare încheierea acţiunii personalului de pază
- Întocmeste Raportul de eveniment şi consemnează acţiunea desfăşurată în Registrul de
evenimente precizând ora, locul şi acţiunile întreprinse de către personalul de pază
2. Cum acţionati ca agent de pază în cazul unui atac asupra obiectivului?
 În cazul unui atac asupra obiectivului agentul de pază acţionează astfel:
- Anunţă grupa mobilă de intervenţie şi dispeceratul societăţii de pază (C.G.P)
- Contactează imediat factorii de decizie din obiectiv şi societatea de pază (C.G.P), cărora
li se prezintă pe scurt evaluarea preliminară a situaţiei ( locul atacului, efectivele şi
dotarea tehnică a atacurilor)
- Contactează rapid:
- Organul de poliţie de care aparţine obiectivul
- Salvarea în cazul în care există răniţi
- Pompierii în cazul existenţei unui incendiu
- Foloseşte eficient tehicile de luptă specifice în vederea contracarării atacului terorist
- Participă la acţiunea operativă a grupei de intervenţie ş a celorlalte forţe ce intervin în
sprijinul obiectivului
- În momentul acţiunii grupei de intervenţie are obilgaţia de a delimita strict grupul de
infractori, faţă de persoanele neimplicate in incident
- Imediat după respingerea atacului terorist anunţă conducerile obiectivului şi societăţii
de pază (C.G.P) despre situaţia existentă
- Semnalizează conform indicativelor de alarmare încheierea alarmei
- Întocmeste Raportul de eveniment şi consemnează acţiunea desfăşurată în Registrul de
evenimente precizând ora, locul şi acţiunile întreprinse de către personalul de pază
3. Cum acţionaţi ca agent de pază în cazul forţării intrării în obiectiv?
 În cazul forţării intrării în obiectiv agentul de pază acţionează astfel:
- Alarmează Dispeceratul societăţii de pază (C.G.P) conform indicativelor de alarmare
- Se deplasează rapid la locul respectiv şi incearcă anihilarea acţiunii de pătrundere
frauduloasă utilizând, dacă este cazul, tehnicile de luptă specifice
- Solicită sprijinul grupei mobile de intervenţie, daca este cazul
- Coordonează acţiunea operativă a grupei mobile de intervenţie precum capturarea
elementelor care au încercat patrunderea frauduloasă în obiectiv
- Contactează telefonic organul de poliţie de care aparţine obiectivul
- Predă organului de poliţie infractorii reţinuti întocmind un proces verbal de constatare a
incercării de pătrundere frauduloasă in obiectiv
- Informează conducerile obiectivului şi societăţii de pază în legătură cu evenimentul şi
acţiunile întreprinse de către personalul de pază
- Semnalizează conform indicativelor de anihilare încheierea alarmei
- Întocmeste Raportul de eveniment şi consemnează acţiunea desfăşurată în Registrul de
evenimente precizând ora, locul şi acţiunile întreprinse de către personalul de pază

S-ar putea să vă placă și