Sunteți pe pagina 1din 15

S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag.

1 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PTE 10-01

Elaborat Avizat Aprobat Data


Ing. Eremia D. St. Ing. Mileanu Tasel Ing. Cionoiu N. 1.11.2011

EXEMPLAR C / NC Nr.
Evidenţă fişe de modificări 1 2 3 4 5

Documentul de faţă este proprietatea S.C. ZMC TRADING S.R.L. Călăraşi. Reproducerea şi dreptul de
difuzare a documentului aparţine exclusiv proprietarului.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 2 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

LISTA DE DIFUZARE

Nr. Destinatar Observaţii


ex.
1. Director general
2. Director tehnic / RMC
3. RAC
4. Compartiment Tehnic
5. Santier

LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR

Capitol / Semnaturi
Rev./
Data secţiunea Motivul reviziei / reeditării Elaborator
ed Avizat
modificata revizie
0/1 1.11. - Redactare iniţială Ing. Eremia Ing. Mileanu
2011 Dinu Stefan Tasel

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 3 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

1. OBIECT

(1) Prezenta procedura tehnica de executie contine cerintele necesare montarii


constructiilor din table si profile de otel si constituie documentul de referinta pentru
executia, verificarea si receptia acestui gen de lucrari.

2. DOMENIU DE APLICARE

(1) Procedura tehnica de executie se aplica la montarea unei game largi de constructii
din otel si anume:
- structuri de rezistenta integral metalice cu sau fara poduri rulante;
- acoperisuri metalice pe stalpi din beton armat;
- structuri integral metalice pentru cladiri multietajate;
- constructii metalice interioare (platforme, pasarele, scari);
- schelete metalice pentru sustinerea de utilaje sau instalatii tehnologice;
- inchideri exterioare sau compartimentari interioare la hale industriale;
- schelete metalice pentru constructii provizorii (baraci, soproane, etc.);
- elemente secundare: placi metalice inglobate in beton, console metalice, elemente
de completare.
(2) Prezenta procedura nu se aplica la:
- montarea utilajelor tehnologice;
- montarea constructiilor metalice componente ale utilajelor tehnologice;
- montarea altor constructii metalice supuse prescriptiilor tehnice ISCIR.
(3) De asemenea, procedura tehnica de executie nu trateaza executia si imbinarea
elementelor de constructii din otel, care fac obiectul altor proceduri tehnice de
executie.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

(1) STAS 767/0-88 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Constructii din otel.
Conditii tehnice generale de calitate.
(2) Normativ C 150-99 - Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale
constructiilor civile, industriale si agricole.
(3) Instructiuni tehnice C 133-82 - Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de
constructii cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate.
(4) Normativ C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente - Caiet XIX

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 4 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

(1) Imbinarea pieselor / elementelor metalice = metoda de legatura rigida/ elastica,


demontabila / nedemontabila a doua piese metalice care formeaza un element de
constructie sau a doua sau mai multe elemente care formeaza o structura /
constructie metalica de ansamblu. Se folosesc urmatoarele tipuri de imbinari: prin
sudare, prin suruburi de inalta rezistenta pretensionate si prin nituire.

5. RESPONSABILITATI

5.1. Responsabilul tehnic cu executia atestat

(1) Analizeaza sau, dupa caz, elaboreaza fise / proiecte tehnologice stabilite ca
necesare potrivit prevederilor prezentei instructiuni tehnice de executie si urmareste
aplicarea acestora.
(2) Verifica modul de pregatire a executiei lucrarilor si de realizare a lor in conformitate
cu prevederile proiectului si ale prezentei instructiuni, intervenind, potrivit atributiilor si
in limitele competentelor, cu masuri corective.

5.2. Seful de santier

(1) Raspunde de asigurarea la punctul de lucru a documentatiei tehnice de executie, a


instructiunilor tehnice de executie, a materialelor, sculelor, dispozitivelor si utilajelor
necesare realizarii conforme a lucrarilor, a masurilor si dotarilor de protectia muncii si
PSI precum si a personalului de supraveghere si operator calificat pentru realizarea
operatiunilor descrise in prezenta instructiune.
(2) Exercita controlul ierarhic operativ asupra activitatii personalului din subordine legata
de aplicarea prevederilor proiectului de executie si ale prezentei instructiuni.
(3) Efectueaza / verifica realizarea controalelor de calitate, verificarilor si incercarilor
prevazute in PCCVI specific.
(4) Stabileste / aplica, potrivit atributiilor si competentelor, masurile corective necesare
inlaturarii abaterilor constatate.
(5) Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea conforma a intregistrarilor privind calitatea
determinate / impuse de aplicarea prevederilor prezentei instructiuni.

5.3. Controlorul CQ

(1) Efectueaza / supravegheaza efectuarea controalelor de calitate, verificarilor si


incercarilor asupra lucrarilor realizate conform prezentei proceduri, in conformitate cu
prevederile PCCVI specific si ale planului propriu de control aprobat.

5.4. Conducatorul lucrarii

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 5 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

(1) Organizeaza activitatea la punctul de lucru, asigura instruirea formatiei de lucru in


legatura cu operatiile pe care aceasta le are de executat potrivit prevederilor
proiectului si prezentei instructiuni, urmareste si asigura folosirea rationala si corecta
a resurselor alocate.
(2) Asigura masurile de protectie a muncii si PSI generale si specifice lucrarilor,
instruirea periodica a personalului si urmareste respectarea de catre personalul
operator a normelor in domeniu.
(3) Supravegheaza activitatea formatiilor de lucru urmarind ca executia lucrarilor
incredintate acesteia sa se desfasoare in conformitate cu proiectul de executie, cu
prezentele instructiuni si cu fisele / proiectele tehnologice aplicabile.
(4) Efectueaza controale de calitate, verificari si incercari in conformitate cu prevederile
PCCVI specific. Aplica / urmareste aplicarea masurilor corective.
(5) Asigura receptia materialelor la punctul de lucru, inainte de introducerea acestora in
lucrare, intocmeste inregistrari privind calitatea, participa si efectueaza receptia pe
faze si finala a lucrarilor executate.

5.5. Seful formatiei de lucru

(1) Asigura instruirea personalului din subordine in legatura cu operatiile incredintate,


organizeaza si conduce activitatea formatiei si asigura folosirea corecta si eficienta a
resurselor alocate.
(2) Supravegheaza si exercita controlul ierarhic operativ asupra activitatilor personalului
din subordine privind regulilie tehnologice de realizare a lucrarilor si respectarea
normelor de protectie a muncii si PSI.
(3) Sesizeaza neconformitati si, dupa caz, in limitele competentelor si raspunderilor
aplica masuri corective.

5.6. Personalul operator

(1) Aplica prevederile proiectului de executie, ale prezentei instructiuni si regulile


tehnologice ale meseriei pe care o practica; exercita autocontrolul asupra lucrarilor
pe care le executa.
(2) Sesizeaza sefului formatiei neconformitati si aplica masurile corective care i-au fost
dispuse.
(3) Respecta si aplica normele de protectie a muncii si PSI.

6. MODUL DE LUCRU

6.1. Elemente generale

(1) Realizarea montajului elementelor de constructii din otel la nivelul calitativ prescris
impune cunoasterea si respectarea stricta a urmatoarelor masuri prealabile:

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 6 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

- executarea cu mare precizie a elementelor pe care se monteaza si se fixeaza


constructiile metalice: fundatii, stalpi din beton armat, buloane de ancorare, piese
metalice inglobate, etc.;
- verificarea executarii (in unitati industriale de profil, in atelierele proprii ale
executantului sau pe santier) a reperelor si elementelor asamblate, cu respectarea
stricta a dimensiunilor din desenele de executie si a calitatii otelurilor utilizate;
- transportul si depozitarea corecta a elementelor metalice confectionate cu mijloace
si dispozitive care sa le asigure integritatea si indeformabilitatea;
- asigurarea protectiei contra actiunii agentilor atmosferici prin vopsire, peliculizare
sau alte masuri speciale stabilite prin proiect, precum si a integritatii acestora in toate
etapele de montaj.
Nerespectarea acestor masuri poate sa conduca la degradari ale elementelor pana
la un nivel care sa le faca inutilizabile (nepotriviri mari intre element si sistemul de
fixare in structura, deformatii inacceptabile, coroziune avansata, etc.).
(2) Dupa locul de montaj al elementelor metalice se disting:
- elemente asamblate la sol si montate sub forma unor parti mai mari de constructii;
- elemente montate bucata cu bucata in pozitia finala.
Alegerea uneia din aceste doua variante de montaj se face tinand seama de:
- tipul structurii si al elementelor metalice;
- forma si dimensiunile elementelor metalice;
- greutatea elementelor;
- posibilitatile de asigurare la locul de montaj a utilajelor de ridicat adecvate;
- spatiul de care se dispune in santier pentru depozitare si preasamblarea la sol a
partilor de constructie metalica;
- gradul de calificare si numarul personalului muncitor de care se dispune pentru
executarea operatiilor de montaj;
- tipul si numarul imbinarilor ce trebuiesc executate.
(3) Pregatirea lucrarilor de montaj consta in urmatoarele activitati:
- aprovizionarea si receptia elementelor de constructii si materialelor necesare
montajului in conformitate cu procedurile si instructiunile specifice, precum si
asigurarea depozitarii lor corecte;
- asigurarea mijloacelor de transport special echipate (unde este cazul) pentru
transportul de la locul de confectionare la locul de montaj;
- asigurarea traseelor de transport functie de gabaritul mijloacelor de transport si
greutatea elementelor;
- stabilirea locurilor si modului de depozitare la santier;
- asigurarea utilitatilor necesare: surse de apa, energie electrica;
- elaborarea unei fise tehnologice adecvate pentru executarea montajului prin care
sa se prevada modul de montaj, utilajele necesare pentru manipulare, constructii
provizorii necesare la montaj (daca este cazul), precum si numarul si calificarea
personalului muncitor;
- preluarea frontului de lucru pentru montaj, respectiv a elementelor pe care se
monteaza si se fixeaza constructiile metalice de la executantul acestora, pe baza
procesului verbal de predare-primire a frontului de lucru.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 7 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

Inceperea montajului nu se poate face pana cand nu au fost eliminate / solutionate


impreuna cu proiectantul lucrarii toate neconformitatile constatate cu ocazia verificarii
frontului de lucru pentru montaj.

6.2. Transportul la obiect al elementelor de constructii metalice

(1) Alegerea tipului de transport - pe cale ferata, cu mijloace auto sau cu alte mijloace
speciale se face in functie de: distanta de transport, greutatea elementului, forma si
dimensiunile acestuia, caile de transport existente sau care urmeaza a se executa.
Aceasta alegere trebuie facuta inca din faza de proiectare, pentru ca elementele
foarte mari sa fie corect tronsonate.
(2) Transportul elementelor liniare gabaritice nu ridica probleme deosebite, neimpunand
amenajari speciale ale vagoanelor de cale ferata sau ale mijloacelor auto.
Elementele se pachetizeaza, dupa obiectul de destinatie si dimensiuni si se
marcheaza corespunzator, pentru indentificare ulterioara.
(3) Transportul elementelor plane gabaritice impune amenajari ale mijlocului de transport
pentru mentinerea elementelor in pozitia stabilita prin proiectul de executie, pentru a
se asigura nedeformabilitatea. Amenajarile fac obiectul unui proiect special, intocmit
de regula de catre executant si avizat de catre proiectantul structurii metalice si de
catre proprietarul mijlocului de transport.
(4) Transportul elementelor agabaritice impune amenajari speciale studiate si proiectate
de catre executant si avizate in conditiile de mai sus, precum si de catre
administratorii constructiilor, drumurilor si retelelor care pot fi afectate temporar prin
acest transport.

6.3. Depozitarea la obiect a elementelor de constructii metalice

(1) Depozitarea la obiect a elementelor de constructii metalice necesita amenajarea la


obiect a unor depozite provizorii, care sa asigure integritatea elementelor pe toata
durata depozitarii.
(2) Amenajarile se stabilesc in functie de tipul elementelor care se depoziteaza iar
marimea lor se stabileste in functie de graficul de montaj.
(3) Tipurile de amenajari sunt foarte diferite, in functie de tipul materialelor si
elementelor. In cadrul depozitului, in principiu trebuie sa existe rastele, precum si
aparate de reazem care sa asigure pastrarea in bune conditii a elementelor cu
zabrele, a elementelor liniare masive cu greutate mare (stalpi, grinzi de rulare cu
deschidere mare), a elementelor liniare cu greutate relativ mica si deformabilitate
mare (pane, rigle), a elementelor spatiale, a elementelor secundare (contravantuiri,
etc.).
(4) La fiecare tip de material / element trebuie sa fie asigurat accesul corespunzator.
(5) Materialele si elementele se depoziteaza pe sortimente si calitati de otel, fiind
marcate corespunzator. La materiale se va indica tipul de laminat si calitatea otelului

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 8 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

iar la elementele de constructii metalice se va indica denumirea conform proiectului,


obiectul unde se monteaza si pozitia in cadrul obiectului.

6.4. Montajul constructiilor metalice - elemente generale

(1) Operatiile de montaj constau in principal in pozitionarea la locurile indicate in proiect


a elementelor de constructii metalice, prinderea provizorie a acestora si imbinarea lor
prin procedeele indicate prin proiect, care pot fi: cu sudura, buloane, suruburi de
inalta rezistenta pretensionate si, mai rar, cu nituri.
(2) Tipurile de imbinari mentionate mai sus impun o executie exacta, tolerantele fiind
foarte mici. Din acest motiv, inaintea inceperii montajului propriuzis, elementele de
constructii metalice trebuiesc verificate iar eventualele neconformitati eliminate prin
masuri stabilite cu acordul proiectantului si beneficiarului.
In acest scop se verifica:
- existenta certificatelor de calitate ale materialelor / elementelor si a buletinelor de
control pe faze a executiei elementelor;
- dimensiunile si aspectul general al elementelor si al imbinarilor;
- axele si cotele elementelor existente pe care urmeaza sa se monteze noile
elemente de constructie metalica si zonele lor de imbinare.
(3) Toate elementele structurilor metalice se monteaza numai pe baza de fisa
tehnologica in care sunt rezolvate in detaliu toate fazele de lucru si operatiile de
executat.
(4) In etapa de realizare a lucrarilor pregatitoare montajului se executa conform fisei
tehnologice urmatoarele lucrari:
- montare schele si esafodaje;
- stabilirea traseelor de deplasare si a punctelor de stationare a macaralelor pentru
montaj;
- stabilirea si amenajarea acceselor la obiect a mijloacelor de transport al
elementelor;
- asigurarea dispozitivelor de ridicare;
- asigurarea echipamentelor, sculelor si dispozitivelor necesare realizarii imbinarilor;
- asigurarea masurilor de protectia muncii si PSI;
- instruirea personalului executant asupra prevederilor proiectului, prezentelor
instructiuni si fiselor tehnologice.

6.5. Montarea stalpilor metalici

La montarea stalpilor metalici se efectueaza:

(1) Lucrari pregatitoare care constau in:


a) pregatirea stalpului - in cadrul careia se realizeaza:
- verificarea dimensiunilor si geometriei stalpului conform proiectului;
- verificarea existentei pe stalp a eventualelor piese necesare pentru prinderea
in macaraua de montaj;

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 9 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

- marcarea cu vopsea, pe stalp, a axelor pe cele patru laturi.


b) pregatirea fundatiilor, care consta in:
- verificarea pieselor de prindere prevazute in proiect (buloane, placi metalice
inglobate in fundatie) din punct de vedere al axarii pe cele doua directii si a
cotelor de nivel; in caz de abateri fata de proiect, solutiile de remediere se
stabilesc de catre proiectantul structurii si se supun acordului beneficiarului;
- marcarea cu vopsea nelavabila a axelor pe cele doua directii.
(2) Montajul propriuzis - constand in realizarea urmatoarelor operatii:
- cu dispozitivul stabilit, se agata stalpul in macara si se transporta la locul de montaj;
- se prind de stalp ancorajele necesare pentru mentinerea verticalitatii;
- se aseaza stalpul pe pozitia corecta si se axeaza pe cele doua directii;
- se prind ancorajele de piesele special prevazute si cu ajutorul lor se verticalizeaza
stalpul;
- se executa imbinarea finala conform proiectului;
- se desprinde stalpul de macara.
Ancorajele se pastreaza pana la prinderea stalpului cu grinzi, portale, etc.

6.6. Montarea grinzilor metalice

La montarea grinzilor metalice se efectueaza:

(1) Lucrari pregatitoare care constau in:


a) pregatirea grinzii - in cadrul careia se realizeaza:
- verificarea dimensiunilor si geometriei grinzii conform proiectului;
- verificarea existentei pe grinda a eventualelor piese necesare pentru prinderea
in macara;
- marcarea cu vopsea a axelor logitudinale ale grinzilor;
- montarea, conform fisei tehnologice, a sustinerilor pentru grinzi.
b) pregatirea elementelor pe care se monteaza grinzile, constand in:
- verificarea consolelor stalpilor din punct de vedere al axelor pe cele doua
directii si al cotelor de nivel;
- trasarea cu vopsea a pozitiei grinzii pe consola stalpului.
(2) Montajul propriuzis - constand in efectuarea urmatoarelor operatii:
- cu ajutorul dispozitivului corespunzator se agata grinda in macara si se transporta
la locul de montaj;
- se aseaza grinda pe esafodaje;
- se executa imbinarea conform proiectului structurii.
(3) Montarea grinzilor de rulare implica realizarea urmatoarelor masuri speciale:
- se face releveul consolelor ambelor siruri de stalpi si, in functie de rezultatele
acestui releveu, se traseaza pozitia celor doua siruri de grinzi de rulare;
- se verifica si se uniformizeaza cotele pe toata lungimea ambelor siruri de console
ale stalpilor;
- se executa montajul grinzilor la fel ca la punctul de mai sus.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 10 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

6.7. Montarea fermelor metalice

La montarea fermelor metalice se efectueaza:

a) Asamblarea tronsoanelor de ferma

(1) Asamblarea pe santier a fermelor formate din tronsoane este extrem de importanta,
deoarece aceasta trebuie sa conduca la realizarea unor elemente cu o geometrie
relativ complicata in conditii mai dificile (lipsa unui sablon). Operatia este mult
facilitata daca tronsoanele au fost corect executate ca geometrie si daca, la atelierul
de confectionare, au fost asamblate de proba si retusate corespunzator.
(2) Etapele asamblarii fermei sunt urmatoarele:
- montarea unor stative (capre) pe poziti anterior determinate prin fisa tehnologica;
- montarea tuturor tronsoanelor pe stative la pozitia fixata;
- verificarea geometriei fermei astfel pregatite (liniaritatea talpilor, contrasageata,
daca este cazul, planeitatea generala a elementului) si fixarea tronsoanelor in
aceasta pozitie;
- executarea propriuzisa a imbinarii (acordand multa atentie ordinii sudurilor
prevazute in proiect, pentru pastrarea indeformabilitatii).

b) Montarea fermelor

(3) Montarea fermelor bucata cu bucata se realizeaza astfel:


- se executa un releveu complet al capetelor stalpilor pe care urmeaza sa se
monteze ferma;
- se corecteaza capetele stalpilor in functie de rezultatul releveului si se traseaza
pozitia fermei;
- se echipeaza ferma cu piesele necesare pentru ridicare;
- se agata ferma in dispozitivul special de ridicare si se transporta cu macaraua la
locul si la inaltimea de montaj;
- se monteaza ferma, executandu-se total imbinarea, conform prevederilor proiectului
si ale fisei tehnologice;
- se ancoreaza ferma cu tiranti pentru a preveni rasturnarea ei sau orice alta
deformatie perpendiculara pe planul ei;
- se desprinde ferma din macara si se continua operatiile cu alta ferma.
(4) Aceasta tehnologie impune o mare atentie la realizarea coliniaritatii nodurilor; in
consecinta, releveul capetelor stalpilor si trasarea corecta a pozitiei fermei sunt
absolut necesare, in caz contrar panele, fie nu se vor mai putea monta coliniare, fie
nu se vor monta in nodurile fermei.

6.8. Montarea inchiderilor metalice

(1) Inchiderile metalice sunt formate din stalpi si rigle metalice. Stalpii se monteaza la fel
ca si stalpii metalici ai structurii.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 11 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

(2) Riglele metalice se monteaza, in principiu, astfel:


- se traseaza pe stalpi pozitia scaunelor;
- se monteaza scaunele pe stalpi;
- se monteaza riglele pe toata lungimea fatadei.

6.9. Montarea platformelor, pasarelelor si altor elemente metalice

(1) Platformele, pasarelele, estacadele, scarile sunt de obicei formate din elemente
gabaritice. Montajul lor se realizeaza astfel:
- se verifica si se traseaza pozitia de montaj a fiecarei piese;
- se monteaza elementele bucata cu bucata pe esafodaje si se executa imbinarile
intre ele, de obicei prin buloane, dupa care se scot esafodajele de montaj.

7. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIE A MEDIULUI

(1) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta
masurile de securitate a muncii si P.S.I. prevazute in:
- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
- Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii in munca aprobate
cu HG 1425/2006 cu modificarile ulterioare:
- Instructiuni proprii de SSM pentru lucrari de montaj constructii si confectii metalice.
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente - C 300-94.
(2) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta
prevederile reglementarilor aplicabile referitoare la regimul deseurilor:

8. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

8.1. Verificarea calitatii la primirea pe santier

(1) La primirea pe santier a elementelor din otel sau a materialelor metalice pentru
montare se efectueaza receptia potrivit procedurii aprobate.
(2) Verificarea calitatii elementelor din otel / subansamblelor consta din:
a) Verificarea existentei si examinarea continutului documentatiei de atestare a
calitatii elementelor din otel transmise de furnizorul acestora cat si a corespondentei
calitatii otelului pieselor si a clasei de calitate a sudurilor cap la cap cu prevederile
proiectului de executie si ale prescriptiilor tehnice.
Documentatia de atestare a calitatii trebuie sa cuprinda:
- certificatele de calitate ale tuturor elementelor din otel livrate;
- confirmarea scrisa a executantului elementelor din otel, bazata pe certificatele
furnizorilor sai sau pe incercari proprii, ca toate materialele utilizate corespund
proiectului si prescriptiilor tehnice;

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 12 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

- buletinele de verificare nedistructiva pentru toate cordoanele de sudura cap la


cap executate in uzina / atelier si pentru care proiectul prevede astfel de
incercari; din buletine trebuie sa rezulte in mod clar clasa de calitate rezultata
prin incercare;
- procesele verbale de receptie a montajului de proba prealabil, daca acesta
este prevazut in proiectul de executie, cu specificarea realizarii contrasagetii
prescrise;
- documente privitoare la incercarea prin incarcare a constructiei, daca aceasta
a fost prevazuta in proiectul de executie, in actele de control sau a fost ceruta
prin expertiza tehnica;
- schitele cu marcarea si pozitionarea elementelor din otel;
- piesele scrise si desenate ale proiectului de executie care au suferit modificari
si completari pe parcursul executiei, insotite de aprobarea in scris a
proiectantului si beneficiarului pentru fiecare din modificari.
b) Verificarea prin incercari directe a calitatii confectionarii elementelor din otel
(verificarea vizuala si prin masurare a formei si dimensiunilor pieselor care alcatuiesc
elementul cat si ale elementului in ansamblu, inclusiv imbinarile), a pregatirii
suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive, precum si a realizarii stratului
de protectie temporara.
c) Incercari directe asupra calitatii materialelor si imbinarilor pentru toate elementele
furnizate fara certificat de calitate, pentru cele care au fost deteriorate inaintea
montarii sau care provin din demontarea unei constructii existente.
(3) Verificarea calitatii materialelor de asamblare consta in:
a) Verificarea existentei si examinarea continutului documentelor de atestare a
calitatii materialelor si a corespondentei cu prevederile proiectului si ale prescriptiilor
tehnice;
b) Verificarea prin incercari directe a calitatii materialelor in conformitate cu
prevederile prescriptiilor tehnice corespunzatoare.
Materialele care nu corespund la verificarea calitatii vor fi respinse la receptie.

8.2. Verificarea calitatii lucrarilor la montare

8.2.1. Verificari inainte de inceperea lucrarilor de montare

(1) Montarea elementelor oricarei constructii din otel va putea incepe numai dupa
efectuarea urmatoarelor verificari care sa ateste:
a) intocmirea de catre unitatea care executa lucrarile de montare a proiectului /
fiselor tehnologice de montare care trebuie sa aibe continutul minim prevazut in
anexa la prezenta instructiune tehnica;
b) executarea integrala si de buna calitate de catre unitatea furnizoare a
completarilor sau remedierii deficientelor de calitate (daca este cazul), in
conformitate cu avizul scris al proiectantului si prevederile prescriptiilor tehnice;
c) exactitatea axelor principale ale constructiei, precum si ale elementelor in raport cu
axele constructiei;

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 13 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

d) existenta si continutul documentelor de verificare si receptionare a elementelor de


constructii care constituie suporturi sau reazeme pentru constructia metalica si care
sa ateste ca sunt corespunzatoare prescriptiilor proiectului si prescriptiilor tehnice;
e) pozitia in plan ca nivel al reazemelor si al buloanelor de ancorare. Daca buloanele
nu sunt betonate sau sunt lasate in fundatii, gauri, care se vor betona la montare, se
va verifica exactitatea pozitionarii lor, daca au fost bine protejate si daca au
adancime suficienta;
f) indreptarea de catre unitatea de montaj a pieselor sau barelor elementelor din otel,
deformate in timpul manipularilor, depozitarii sau transportului pe santier. Indreptarea
deformatiilor mai mari decat abaterile din STAS 767/0-88 trebuie sa fie executate in
conformitate cu solutia aprobata in scris de catre proiectant;
g) instruirea suficienta si insusirea corecta a tehnologiei de executie de catre
echipele care executa imbinarile cu suruburi pretensionate;
h) existenta si pozitionarea corecta a elementelor provizorii de sustinere, ancorare,
etc.
(2) Toate aceste verificari se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii
impreuna cu delegatul beneficiarului sau al controlorului CQ, conform planurilor de
control de calitate, verificari si incercari.

8.2.2. Verificari pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare

(1) In perioada executarii lucrarilor de montare se vor efectua verificari referitoare la:
a) indeplinirea tuturor prevederilor proiectului pentru tehnologia de montare a
elementelor din otel;
b) realizarea de buna calitate a lucrarilor de montare, precum si pozitionarea corecta
a elementelor din otel. Verificarea dimensionala si calitativa se face prin incercari
directe, in mod permanent pe parcursul fazelor de montare. Abaterile limita admise la
lucrarile de montare sunt cele cuprinse in STAS 767/0-88;
c) receptia lucrarilor sau partilor de constructie care devin ascunse (cordoane de
sudura care nu mai sunt accesibile la sfarsitul fazei de lucrari, prelucrarea marginilor
pieselor care se imbina prin sudura la montare, executarea diferitelor straturi de
protectie anticoroziva, verificarea calitatii curatirii elementelor care se imbina prin
suruburi pretensionate, etc.).
Rezultatele acestor verificari se consemneaza in procese verbale de receptie
calitativa incheiate de catre executant si dirigintele de santier si conditioneaza
inceperea urmatoarelor operatii;
d) verificarea prin incercari nedistructive a calitatii sudurilor cap la cap executate la
montare, a caror verificare este indicata in proiectul de executie;
e) verificarea strangerii suruburilor de inalta rezistenta, precum si realizarea chituirii,
grunduirii si vopsirii imbinarilor controlate.
(2) In cazul constatarii unor defecte de calitate sau depasirii abaterilor admise la lucrarile
de montare, acestea vor fi consemnate in mod detaliat in procesele verbale de
constatare, insotite de relevee. Remedierile sau consolidarile se executa pe baza
solutiilor elaborate de catre proiectant si acceptate de catre beneficiar, efectuarea

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 14 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

executarii conforme a acestora trebuind sa fie demonstrata prin documentele de


atestare a calitatii specifice (certificate de calitate, buletine de incercari, procese
verbale de receptie calitativa).

8.2.3. Verificari la terminarea lucrarilor de montare

La terminarea fiecarei faze a lucrarilor de montare, prin care se intelege montarea


fiecarei categorii de elemente din otel pe un sector dat se verifica calitatea lucrarilor
executate, care cuprinde:

(1) Examinarea existentei si continutul documentatiei de atestare a calitatii, care trebuie


sa cuprinda:
- cartificate de calitate sau buletine de incercari pentru toate piesele si materialele
metalice folosite atat la montare cat si la eventuale refaceri, consolidari sau remedieri
executate;
- procesele verbale de receptie calitativa a lucrarilor, inclusiv cele ascunse, buletine
de incercare nedistructiva a sudurilor cap la cap, a caror executare la montare este
prevazuta in proiectul de executie, buletinele unor eventuale incercari dispuse prin
dispozitiile de santier ale proiectantului, prin acte de control, etc.;
- tabelele cu poansonul sudorilor autorizati care au executat sudurile de montare;
- documentele in care au fost consemnate rezultatele controlului efectuat de echipe
speciale atestate, insarcinate cu executia si cu controlul imbinarilor de inalta
rezistenta, conform prevederilor Instructiunilor tehnice C 133-82 (daca este cazul);
- dispozitiile de santier ale proiectantului si beneficiarului date pe parcursul montarii,
rezultatele eventualelor expertize tehnice la care a fost supusa constructia metalica,
procesele verbale incheiate de organele de control in constructii;
- procesele verbale de receptie a refacerii, consolidarii sau remedierii tuturor
deficientelor de confectionare si montare constatate in toate etapele;
- piesele scrise si desenate ale proiectului de executie cu toate modificarile si
completarile intervenite pe parcursul montarii, insotite de aprobarea in scris a
proiectantului si beneficiarului pentru fiecare in parte.
(2) Verificari directe care se refera la:
- terminarea integrala a lucrarilor de montare din cadrul fazei;
- verificarea dimensionala si calitativa, bucata cu bucata, a imbinarilor si celorlalte
lucrari de montare a elementelor metalice care au fost executate in cadrul fazei
respective, inclusiv eventualele refaceri, consolidari sau remedieri dispuse.
(3) Verificarea calitatii la terminarea fazelor de lucrari de montare se efectueaza de catre
conducatorul tehnic al lucrarii si de catre controlorul CQ. Verificarea lucrarilor
ascunse si inregistrarea rezultatelor se face de catre conducatorul tehnic al lucrarii
impreuna cu dirigintele de santier, care da acordul asupra trecerii la faza de lucru
urmatoare.

9. RAPOARTE SI INREGISTRARI

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 15 din 15
SRL
CALARASI PTE-10-01 Rev.0 Ed.1

MONTAREA CONSTRUCTIILOR SI CONFECTIILOR METALICE

(1) Constituie rapoarte si inregistrari, carora le sunt aplicabile prevederile procedurilor


de sistem: PS-4.2.3. - "Controlul documentelor" si "PS-4.2.4. - Controlul
inregistrarilor", urmatoarele documente:
- Registru pentru receptia calitativa a materialelor, prefabricatelor si elementelor
de constructii - instalatii inainte de introducerea acestora in lucrare, cod F-CM-
08;
- Proces verbal de receptie calitativa, cod F-CM-05;
- Declaratii de conformitate pentru materiale si elemente de constructii.

10. ANEXE

Anexa nr.1 - Tehnologia de montare a constructiilor metalice- continut minim de


informatii.

Cod F-AQ-01