Sunteți pe pagina 1din 21

S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag.

1 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


PTE -15-02

Elaborat Avizat Aprobat Data


Ing. Eremia D. St. Ing. Mileanu Tasel Ing. Cionoiu N. 1.11.2011

EXEMPLAR C / NC Nr.
Evidenţă fişe de modificări 1 2 3 4 5

Documentul de faţă este proprietatea S.C. ZMC TRADING S.R.L. Călăraşi. Reproducerea şi dreptul de
difuzare a documentului aparţine exclusiv proprietarului.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 2 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

LISTA DE DIFUZARE

Nr. Destinatar Observaţii


ex.
1. Director general
2. Director tehnic / RMC
3. RAC
4. Compartiment Tehnic
5. Santier

LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR

Capitol / Semnaturi
Rev./
Data secţiunea Motivul reviziei / reeditării Elaborator
ed Avizat
modificata revizie
0/1 1.11. - Redactare iniţială Ing. Eremia Ing. Mileanu
2011 Dinu Stefan Tasel

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 3 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

1. OBIECT

(1) Prezenta procedura tehnica de executie se aplica la executarea retelelor exterioare


de canalizare aferente constructiilor cat si la executarea retelelor de canalizare a
localitatilor.
(2) Procedura constituie documentul de referinta pentru executia, controlul si receptia
acestui gen de lucrari.

2. DOMENIU DE APLICARE

(1) Prevederile prezentei proceduri tehnice se aplica la executia retelelor exterioare de


canalizare aferente cladirilor de locuit, social-culturale si industriale cat si la
executarea retelelor de canalizare din localitati.
(2) Proceduri nu trateaza executia statiilor de pompare si a statiilor de epurare a apelor
uzate.
(3) Pentru lucrarile de canalizare a localitatilor rurale, prevederile prezentei proceduri, se
completeaza cu prevederi specifice ale “Normativului pentru proiectarea si
executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul
rural” – indicativ P 66-2000.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

(1) STAS 8373-85 - Instalatii sanitare. Terminologie.


(2) Normativ I 9-94 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.
(3) Normativ I 22-99 – Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de
aductiune si retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor.
(4) Normativ P 66-2000 – Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural.
(5) Instructiuni tehnice C142-85 - Instructiuni tehnice pentru executarea termoizolatiilor
la elementele de instalatii.
(6) Normativ C56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente - Caiet XXVI.
(7) Procedurile tehnice de executie PTE-01-01; 02-01; 02-02; 02-03; 12-03; 13-01; 13-
02.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

(1) Definitiile sunt conform standardului STAS 8373-85 si normativelor de referinta.


(2) In continutul procedurii se utilizeaza prescurtari referitoare la tipurile de tuburi tevi
utilizate la lucrari, prescurtari care au urmatoarele semnificatii:
BP = beton precomprimat;

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 4 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

BA = beton armat;
BS = beton simplu;
FD = fonta ductila;
GC = gresie ceramica;
PAFSIN = poliester armat cu fibre de sticla si insertie de nisip;
PEID = polietilena de inalta densitate.

5. RESPONSABILITATI

5.1. Responsabilul tehnic cu executia atestat

(1) Analizeaza sau, dupa caz, elaboreaza fise / proiecte tehnologice stabilite ca
necesare potrivit prevederilor prezentei proceduri tehnice de executie si urmareste
aplicarea acestora.
(2) Verifica modul de pregatire a executiei lucrarilor si de realizare a lor in conformitate
cu prevederile proiectului si ale prezentei proceduri, intervenind, potrivit atributiilor si
in limitele competentelor, cu masuri corective.

5.2. Seful de santier

(1) Raspunde de asigurarea la punctul de lucru a documentatiei tehnice de executie, a


procedurilor de executie, a materialelor, sculelor, dispozitivelor si utilajelor necesare
realizarii conforme a lucrarilor, a masurilor si dotarilor de protectia muncii si PSI
precum si a personalului de supraveghere si operator calificat pentru realizarea
operatiunilor descrise in prezenta procedura.
(2) Exercita controlul ierarhic operativ asupra activitatii personalului din subordine legata
de aplicarea prevederilor proiectului de executie si ale prezentei proceduri.
(3) Efectueaza / verifica realizarea controalelor de calitate, verificarilor si incercarilor
prevazute in PCCVI specific.
(4) Stabileste / aplica, potrivit atributiilor si competentelor, masurile corective necesare
inlaturarii abaterilor constatate.
(5) Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea conforma a intregistrarilor privind calitatea
determinate / impuse de aplicarea prevederilor prezentei proceduri.

5.3. Controlorul CQ

(1) Efectueaza / supravegheaza efectuarea controalelor de calitate, verificarilor si


incercarilor asupra lucrarilor realizate conform prezentei proceduri, in conformitate cu
prevederile PCCVI specific si ale planului propriu de control aprobat.

5.4. Conducatorul lucrarii

(1) Organizeaza activitatea la punctul de lucru, asigura instruirea formatiei de lucru in


legatura cu operatiile pe care aceasta le are de executat potrivit prevederilor

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 5 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

proiectului si prezentei proceduri, urmareste si asigura folosirea rationala si corecta a


resurselor alocate.
(2) Asigura masurile de protectie a muncii si PSI generale si specifice lucrarilor,
instruirea periodica a personalului si urmareste respectarea de catre personalul
operator a normelor in domeniu.
(3) Supravegheaza activitatea formatiilor de lucru urmarind ca executia lucrarilor
incredintate acesteia sa se desfasoare in conformitate cu proiectul de executie, cu
prezentele proceduri si cu fisele / proiectele tehnologice aplicabile.
(4) Efectueaza controale de calitate, verificari si incercari in conformitate cu prevederile
PCCVI specific. Aplica / urmareste aplicarea masurilor corective.
(5) Asigura receptia materialelor la punctul de lucru, inainte de introducerea acestora in
lucrare, intocmeste inregistrari privind calitatea, participa si efectueaza receptia pe
faze si finala a lucrarilor executate.

5.5. Seful formatiei de lucru

(1) Asigura instruirea personalului din subordine in legatura cu operatiile incredintate,


organizeaza si conduce activitatea formatiei si asigura folosirea corecta si eficienta a
resurselor alocate.
(2) Supravegheaza si exercita controlul ierarhic operativ asupra activitatilor personalului
din subordine privind regulilie tehnologice de realizare a lucrarilor si respectarea
normelor de protectie a muncii si PSI.
(3) Sesizeaza neconformitati si, dupa caz, in limitele competentelor si raspunderilor
aplica masuri corective.

5.6. Personalul operator

(1) Aplica prevederile proiectului de executie, ale prezentei proceduri si regulile


tehnologice ale meseriei pe care o practica; exercita autocontrolul asupra lucrarilor
pe care le executa.
(2) Sesizeaza sefului formatiei neconformitati si aplica masurile corective care i-au fost
dispuse.
(3) Respecta si aplica normele de protectie a muncii si PSI.

6. MODUL DE LUCRU

6.1. Retele exterioare de canalizare din ansambluri de cladiri si incinte industriale

6.1.1. Cerinte privind retele exterioare de canalizare

(1) Sistemul de canalizare exterioara din cadrul ansamblurilor de cladiri trebuie sa


corespunda sistemului de canalizare publica.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 6 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(2) In ansamblurile de locuinte si in incintele industriale, traseele colectoarelor de


canalizare se vor corela cu restul conductelor, amplasandu – se la distantele
prevazute de reglementarile specifice acelor retele.
(3) Caminele de vizitare pe reteaua exterioara de canalizare vor fi prevzute in poriect si
vor respecta cerintele standardului STAS 3051
(4) Legarea conductelor de canalizare in caminele adanci, in care se realizeaza o
diferenta de nivel mai mare de 50 cm intre cota de intrare a conductelor si radierul
caminelor se face astfel incat sa fie evitata degradarea radierului si sa permita
accesul nestanjenit al personalului de exploatare
(5) Legarea instalatiei de canalizare dintr – o incinta la reteaua publica este recomandat
sa se faca printr – un singur camin de racord, situat la limita incintei. In cazuri de
exceptie, caminul de racord poate fi amplasat pe trotuar, dar tinandu – se seama de
existenta altor instalatii.

6.1.2. Conditii de amplasare si montare a retelelor de canalizare

(1) Retelele exterioare de canalizare se amplaseaza, pe cat posibil, in afara zonelor


carosabile, de preferinta in spatii verzi. Pozarea conductelor in galerii subterane se
face in situatii dificile (subtraversari de drumuri, cai ferate, ape subterane).
(2) Traseele retelelor trebuie astfel alese incat sa respecte cat mai mult posibil
urmatoarele conditii:
- sa treaca cat mai aproape de utilizatori, pe partea cu cele mai multe puncte de
utilizare;
- sa rezulte un numar cat mai redus de intersectii cu drumuri, cai ferate, canale etc.
(3) Intersectiile retelelor cu arterele de circulatie rutiera, C.F si canale vor fi, de regula,
perpendiculare.
(4) La intersectiile cu retele de circulatie, canale si retelele altor instalatii, proiectul
trebuie sa prevada masuri corespunzatoare, conform reglementarilor specifice
acestor constructii.
(5) La amplasarea in plan si pe verticala a conductelor exterioare de canalizare trebuie
respectate distantele fata de alte conducte subterane sau cabluri electrice si
telefonice.
(6) In toate terenurile, cu exceptia celor stancoase, sensibile la umezire sau de
umplutura, conductele montate direct in pamant vor fi pozate direct pe fundul nivelat
si compactat al transeii, fara fundatie artificiala. In terenuri stancoase, conductele se
vor monta pe un pat de pamant.
(7) Pentru pozarea conductelor in pamanturi sensibile la umezire, instabile sau agresive,
proiectul trebuie sa prevada masuri adecvate de protectie.
(8) Pentru montarea conductelor de canalizare in canale de protectie se folosesc, de
regula, canale tip vizitabil, prevazute cu camine de control cu base pentru colectarea
apei provenite de la conductele defecte sau din infiltratii. Caminele se amplaseaza la
50 m distanta intre ele, la schimbari de directie si in punctele cu ramificatii.
(9) In canalele necirculabile ale retelelor de canalizare este permis a se poza conducte
care transporta fluide neutre si necombustibile (ex. retele termice).

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 7 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(10) Daca nu se poate evita traversarea canalelor cu conducte de gaze naturale,


combustibili lichizi, canalizare sau cabluri eletcrice, proiectul trebuie sa prevada
masurile de protectie adecvate, in conditiile prevazute de normativele specifice
acestor retele.
(11) Adancimea minima pana la partea superioara a elementelor de acoperire a canalelor
pentru pozarea conductelor va fi de 80 cm in zona carosabila si de 20 cm in alei
carosabile, cu conditia luarii masurilor de protectie impotriva inghetului. In zonele de
spatii verzi adancimea se stabileste de catre proiectant in functie de modul de
amenajare a terenului, eventuala circulatie a unor utilaje si de evitarea inghetului.

6.1.3. Cerinte privind amenajarile constructive la canale

(1) Cerintele privind amenajarile constructive la canale pentru retelele de canalizare sunt
in general cele prevazute in Normativul I 9-94 si procedura tehnica de executie PTE
13-01 – “Executarea instalatiilor sanitare interioare”.

6.1.4. Executarea lucrarilor de retele de canalizare

6.1.4.1. Verificarea materialelor

(1) Inainte de a se introduce in opera, materialele, produsele si echipamentele se vor


receptiona calitativ. La executarea lucrarilor se vor folosi numai materiale si aparataje
ce corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului.
(2) Inaintea punerii in opera, toate materialele si aparatajele se vor supune unui control
cu ochiul liber, constatand daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita
tehnic si calitativ (deformari sau blocari la aparataje, starea mufelor, a flanselor,
functionarea armaturilor), se vor remedia defectiunile respective sau se vor inlocui
aparatele sau materialele necorespunzatoare.
(3) La aparatele de masura si control se va verifica existenta sigiliului si a buletinului de
verificare emis de metrologie.

6.1.4.2. Depozitarea si manipularea materialelor

(1) In vederea conservarii calitatii materialelor si echipamentelor pana la introducerea in


opera, ele se vor depozita si pastra in magazii sau spatii de depozitare speciale, in
conditii care sa asigure buna conservare si securitate deplina.
(2) Materialele si echipamentele asupra carora conditiile atmosferice nu au influenta
nefavorabila se vor depozita in aer liber pe platforme special amenajate, cu
respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii.
(3) Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de actiunea directa a soarelui se
depoziteaza sub soproane sau in magazii inchise.
(4) Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii
muncii si in asa fel incat acestea sa nu se deterioreze

6.1.4.3. Montarea conductelor de canalizare

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 8 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(1) Materialele si accesoriile utilizate la realizarea retelelor exterioare de canalizare,


caracteristicile dimensionale, domeniile de utilizare si tehnologia de montare si
imbinare a tuburilor si tevilor sunt conforme cu cele prezentate la subcapitolul 6.2. din
prezenta procedura.

6.1.4.4. Lucrari de terasamente

(1) Sapaturile se executa, de regula, mecanizat. In zonele cu instalatii subterane dense


precum si in acelea in care nu se cunosc traseele instalatiilor subterane, sapatura se
va executa manual si cu atentie marita.
(2) Latimea santului va fi cu 40 cm mai mare decat diametrul exterior al conductei.
(3) Pe masura adancirii sapaturii se vor lua masurile de sprijinire corespunzatoare iar
daca terenul impune, se vor aplica masurile de consolidare stabilite de catre
proiectant.
(4) In cazul cand pe fundul santului exista proeminente din bolovani, stanci, fundatii
vechi etc., care pot produce deteriorarea conductelor, acestea se vor monta pe un
pat protector de nisip sau pamant marunt.
(5) Umpluturile se executa numai dupa probarea instalatiilor, cu ingrijire, pentru a nu
deteriora conductele. Umpluturile se compacteaza conform prevederilor proiectului.

6.1.4.5. Probe

(1) Probele la retelele exterioare de canalizare (incercarea la etanseitate) din


ansamblurile de locuinte si incinte industriale precum si celelalte verificari se fac
potrivit prevederilor subcapitolului 6.2. din prezenta procedura.

6.2. Retele de canalizare a localitatilor

6.2.1. Prevederi generale

(1) Prevederile acestui capitol se aplica la realizarea lucrarilor noi precum si la


refacerea, reabilitarea sau modernizarea lucrarilor existente.
(2) La realizarea retelelor de canalizare a localitatilor se utilizeaza tuburi din categoriile
mentionate la subcapitolul 6.2.2. dar se pot utiliza si tuburi din alte materiale,
agrementate pentru acest gen de lucrari.

6.2.2. Domeniul de utilizare si caracteristicile principale ale tuburilor

Tuburi din fonta ductila (FD)

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 9 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(1) Tuburile, piesele de legatura si accesoriile din FD, montate ingropat sau aerian, se
utilizeaza la transportul apei sub presiune sau cu nivel liber, cu temperaturi cuprinse
intr 0 C si 40 C.
(2) Tuburile, piesele de legatura si accesoriile din FD se fabrica, conform standardului
SR EN545:1997, de regula:
- cu mufa la o extremitate si cu capat drept la celalalt;
- cu flansa la ambele capete;
- cu mufa si capete drepte speciale, zavorate, care pot prelua eforturi axiale.
(3) Tuburile si piesele de legatura in fabricatie pentru ape uzate au diametre cuprinse
intre 100 si 18000 mm.
(4) Lungimile standardizate ale tuburilor cu mufa si capat drept pentru canalizari sunt
conform tabelului nr.1
Tabel nr.1
Dn Lungimi standardizate, fara lungimea
(mm) mufei (m)
100 - 600 6,00
700 – 1000 7,00
1200 8,26
1400 8,19
1600 8,18
1800 8,17

(5) Caracteristicile fizico – mecanice ale tuburilor din FD sunt prezentate in standardul
SR EN 545:1997.

Tevi din polietilena de inalta densitate (PEID)

(6) Tevile si racordurile din PEID se folosesc la sistemele de transport al apei sub
presiune sau cu nivel liber. Ele se monteaza, de regula, ingropat.
(7) Conductele din PEID pot fi montate si in galerii edilitare, sub nivelul cablurilor,
asigurandu – se o distanta pe verticala de minim 0,50 m.
(8) Petru tuburile din PEID se folosesc armaturi din mase plastice, din fonta ductila, fonta
cenusie sau otel.
(9) Caracteristica dimensionala de referinta be baza careia se aleg tevile este diametrul
exterior al tronsonului de teava (Dn).
(10) Corespunzator unui diametru exterior de teava se produc tevi cu diferite grosimi de
perete, grupate in serii unitare tipo – dimensionale. Elementul dimensional de
referinta in cadrul unei serii unitare este raportul dimensional standard (SDR),
constant pentru seria unitara corespunzatoare, exprimat prin relatia:

SDR = Diamentrul nominal (valoare minima) / Grosime perete (valoare maxima)

(11) Valorile medii uzulale pentru acest raport sunt: SRD = 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 14,0; 17,0;
21,0; 26,0; 33,0.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 10 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(12) Gama uzuala de diametre pentru tevile PEID este Dn = 16 mm pana la 1600 mm, cu
clase de presiune cuprinse intre 3,2 si 16 bari.
(13) Tevile cu diametre pana la Dn  110 mm se livreaza in bare de lungimi diferite sau in
colaci.
(14) Lungimile uzuale de livrare ale tevilor in bare sunt 6 m; 8 m; 12 m.
(15) Caracteristicile fizico – mecanice ale tevilor din PEID sunt conform standardelor ISO
12162 si ISO 4427.

Tuburi din poliester armat cu fibra de sticla cu insertie de nisip (PAFSIN)

(16) Tuburile din PAFSIN se folosesc la transportul apei sub presiune sau cu nivel liber, in
domeniul alimentarilor cu apa potabila, industriala, la transporturile lichidelor corozive
si la canalizari.
(17) Tuburile din PAFSIN se fabrica in gama diametrelor nominale Dn 150 mm pana la Dn
2400 mm si al comanda speciala pana la Dn 3000 mm. Lungimea standardizata de
livrare este de 6,0 m.
(18) Imbinarea tuburilor se realizeaza prin mufe executate din tronsonul de conducta si
prevazute cu garnituri EPDM (polimer de etilen propilena). Tuburile din PAFSIN se
fabrica si cu sisteme de imbinare speciale.
(19) Conductele pot fi utilizate la presiuni de exploatare intre 4 si 25 bar, iar la comanda
speciala pana la 35 bar.
(20) Conductele se produc cu diferite grade de rigiditate, in functie de conditiile de
exploatare.

Tuburi din beton armat (BA)

(21) Tuburile din BA se utilizeaza la:


- aductiuni pentru alimentari cu apa potabila sau industriala, sub presiune sau cu
nivel liber;
- canalizari cu nivel liber.
(22) Tuburile din BA nu se utilizeaza in regim de lucru la presiuni mai mici decat
presiunea atmosferica.
(23) Tuburile din BA se fabrica intre dimensiunile de 800 mm si 2200 mm, diametru
nominal.

Tuburi din beton simplu (BS)

(24) Tuburile din BS se utilizeaza la:


- transportul cu nivel liber al apei potabile sau industriale;
- canalizari cu nivel liber.
(25) Tuburile din BS prefabricate nu se utilizeaza in regim de lucru la presiuni mai mici
decat presiunea atmosferica.
(26) La realizarea a canalelor si colectoarelor care functioneaza cu nivel liber se utilizeaza
tuburi din BS si piese de imbinare cu inel de cauciuc.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 11 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(27) Tuburile din BS se fabrica intre diemnsiunile de 100 mm si 1500 mm, cele circulare si
intre 350 x 450 mm si 1000 x 1500 mm cele ovoide.

Tuburi din gresie (GC)

(28) Tuburile din gresie ceramica se utilizeaza la canalizarea cu nivel liber a apelor uzate
agresive chimic, in limitele de agresivitate stabilite de standardul STAS 3050.
(29) Tuburile din gresie ceramica nu se utilizeaza la:
- conductele de refulare a apelor uzate;
- conductele cu regim de lucru la presiuni mai mici decat presiunea atmosferica.
(30) La realizarea retelelor din GC se utilizeaza tuburi din gresie cermaica si piese
speciale din gresie ceramica conform standardului STAS 1743 si piese speciale
metalice izolate anticoroziv sau din materiale anticorozive.

6.2.3. Executarea retelelor de canalizare

6.2.3.1. Transport, manipulare si depozitare

Prevederi generale

(1) Transportul manipularea si depozitarea tuburilor se face astfel incat acestea sa nu se


deterioreze in timpul transportului, la incarcare, la descarcare si la depozitarea pe
santier sau in depozitele special amenajate.
(2) Transportul se efectueaza cu vehicule dotate cu dispozitive sau elemente care sa
asigure stabilitatea incarcaturii, integritatea, protectia la lovire a tuburilor sau izolatiei
lor, evitarea frecarii de platformle de transport sau ghidaje.
(3) Incarcarea si descarcarea se asigura cu dispozitive adecvate, utilizand cabluri
metalice sau lanturi, invelite in cauciuc sau plastic.
(4) Depozitarea tuburilor, pieselor de imbinare si a accesoriilor se face pe diametre, in
stive omogene, stabile, pe suprafete plane, cu paleti, suporti s/sau distantieri,
amplasate in exterior, sub copertine sau in magazii, pe inaltime si la temperaturi
conforme cu instructiunile producatorilor.
(5) Tuburile se descarca direct din mijloacele de transport de – a lungul transeii, cu
respectarea urmatoarelor reguli:
- descarcarea cat mai aproape de transee, pentru a se evita manevre ulterioare
suplimentare;
- descarcarea se face pe partea opusa depozitelor de pamant rezultate din sapatura;
- respectarea distantelor prevazute de normele de protectie a municii;
- asezarea tuburilor pe generatoare, fara sa se sprijine pe mufe sau pe capetele
drepte.

Prevederi specifice

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 12 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

Tuburi din FD

(6) Transportul tuburilor si pieselor de imbinare din FD se efectueaza cu vehicule cu


platforme, tuburile fiind impanate sau ancorate. Vehiculele trebuie sa fie
corespunzatoare transportului si operatiunilor de incarcare – descarcare.
(7) La transport trebuiesc respectate urmatoarele reguli de baza:
- evitarea oricarui contact intre elementele de conducte si suprafete metalice;
- evitarea oricarui contact direct al tuburilor cu planseul remorcii, prin asezarea de
scanduri de lemn pe plaforma;
- asigurarea incarcarii si descarcarii tuburilor in conditii de siguranta, folosind chingi
textile sau carlige acoperite cu materiale care sa nu deterioreze tuburile;
-fixarea incarcaturilor cu ajutorul unor chingi textile si a unor sisteme de extensoare
cu levier.
(8) La manevrarea tuburilor se va evita:
- tararea tuburilor pe sol, pentru a nu se dergada izolatia exterioara;
- caderea tuburilor pe sol, chiar daca se interpun elemente elastice;
- depozitarea tuburilor in locuri cu risc de lovire, izbire etc;
- depozitarea tuburilor pe pietre mari sau instabile.
(9) Depozitarea pe santier trebuie sa permita gestionarea usoara a acestora si facilitarea
operatiilor de manevrare, respectand urmatoarele:
- suprafata de depozitare trebuie sa fie plana; se vor evita terenurile mlastinoase,
solurile miscatoare sau corozive;
- tuburile se depoziteaza pe diametre, in stive omogene si stabile, urmand un plan
rational de stocare;
- se vor folosi intercaloare (suporti sau distantieri) din lemn;
- se va reduce la minim durata de depozitare;
(10) Pentru tuburile cu izloatii speciale, la transport, manipulari si depozitare se vor
respecta instructiunile producatorilor.
(11) Tuburile livrate in pachete se depoziteaza in stive, pe intercaloare de 80 x 80 x 2600
mm, cu trei sau patru pachete pe rand si nedepasind o inaltime de stocare de 2,50
m. Periodic se va controla starea pachetelor, in special starea si tensionarea fierului
– balot, ca si stabilitatea generala a stivei.

Tuburi din PEID

(12) Tuburile din PEID se transporta orizontal, in pachete ambalate, pentru diametrele de
la Dn > 110 mm iar pentru Dn  110 mm, in colaci sau pe tamburi. In anotimpul
calduros, tuburile, racordurile si piesele din PEID se transporta acoperite cu prelata.
(13) Tuburile cu Dn > 110 mm se aseaza in stive cu inaltimea maxima de 1,50 m.
(14) Tuburile din PEID se depoziteaza in magazii sau in locuri acoperite si ferite de soare.
Depozitarea se face pe suprafete orizontale, betonate sau balastate, folosindu –se
palete, se vor respecta prevederile privind depozitarea materialelor combustibile.
(15) Piesele de legatura si accesoriile se depoziteaza in rafturi, pe sortimente si
dimensiuni.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 13 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(16) Este interzisa tararea sau rostogolirea tuburilor din PEID, manevrarea facandu – se
numai prin ridicare.
(17) Pentru trasnport se folosesc camioane cu paltforma, care sa sigure materialele
impotriva eventualelor deteriorari. In timpul transportului se vor proteja tuburile
impotriva caderii pe pietris sau gudroane.
(18) Pe santier, tuburile se stocheaza pe suprafete plane si amenajate (fara pietre iesite
in afara). Pentru o stocare mai lunga se va evita contactul direct cu solul, folosind
palete.
(19) Colacii din PEID se stocheaza, de preferinta, culcati, suprapunerea colacilor
nedepasind inaltimea de un metru.
(20) Pentru tuburile infasurate pe tamburi asezati pe suprafete plane este obligatorie
sprijinirea pe o parte si alta a tamburului, atat pentru ambalajele pline cat si pentru
cele goale. Pe santier, sprijinirea se poate realiza cu ajutorul penelor sau a
caramizilor.
(21) In timpul transportului cu camionul, tamburul se aseaza astfel incat sa se sprijine in
patru puncte pe platforma si totodata legat cu chingi, pentru ca eforturile sa se
exercite asupra tamburului si nu asupra tubului.
(22) Legarea in chingi a tubului, infasurat pe tambur, realizata strat cu strat, se pastreaza
pana la utilizarea pe santier. In caz de utilizare partiala, extremitatea exterioara libera
se ancoreaza inainte de orice manevrare.
Tuburi din PAFSIN

(23) Tuburile din PAFSIN nu trebuie sa suporte sarcini de impact, fiind coborate fara a le
lasa sa cada. Ele nu trebuie sa fie rostogolite sau tarate.
(24) Tuburile din PAFSIN sunt livrate cu piesele de legatura corespunzatoare. Tipul de
ambalare depinde de mijlocul de transport (rutier, feroviar sau naval). Tuburile sunt,
de obicei, ambalate astfel incat sa asigure sprijinirea lor pe generatoare si sa le
protejeze impotriva sarcinilor exterioare.
(25) In situatia in care la expedierea de la producator tuburile sunt “telescopate” (tuburile
cu diametru mic sunt introduse in tuburile cu diametru mare), scoaterea pe santier a
tuburilor, unora din celelalte, se va face astfel incat sa se evite deterioarea acestora.
(26) Pentru ridicarea tunurilor din PAFSIN nu se folosesc suportii de lemn ai cadrelor in
care se transporta tuburile. Nu se permite folosirea carligelor pentru ridicarea
tuburilor de la capete.
(27) Depozitarea tuburilor PAFSIN se face ca si depozitarea tuburilor PEID drepte.

Tuburi din beton

(28) Transportul, manipularea si depozitarea tuburilor din beton se face conform


prevederilor urmatoarelor standarde:
- STAS 9530 – pentru tuburi BA;
- STAS 816 – pentru tuburi BS.

Tuburi din GC

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 14 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(29) Transportul, manipularea si depozitarea tuburilor din GC se face conform


prevederilor standardului STAS 1743.

6.2.3.2. Trasarea lucrarilor, executarea sapaturilor si pozarea tuburilor

(1) Pentru inceperea lucrarilor, beneficiarul preda executantului amplasamnetul liber de


orice sarcina, specificand in procesul verbal de predare a amplasamentului, formular
cod F-CM-01 toate constructiile subterane existente pe amplasament, care pot fi
eventual afectate la executia retelei de apa si restrictiile legate de aceasta executie
(ex. sapatuti manuale in anumite zone, sprijiniri, protectii etc.).
(2) Trasarea lucrarilor se face conform prevederilor proiectului si ale procedurii tehnice
de executie PTE-01-01 – “Executarea trasarii constructiilor civile, industriale si
agricole”.
(3) Traseul conductei se stabileste pe baza planului de situatie si a profilelor
longitudinale din proiect.
(4) Traseul se materializeaza pe teren pentru intreaga retea sau pentru portiuni ale
retelei, prin marcarea in teren a punctelor caracteristice in functie de:
- distante fata de reperele planimetrice si de nivel;
- unghiurile dintre aliniamente.
(5) Traseele se predau excutantului cu proces verbal de trasare, formular cod F-CM-02,
care va contine in mod obligatoriu si precizari privind intersectiile cu alte retele sau
constructii, indicandu – se totodata distantele fata de acestea.
(6) Pozitiile tuturor intersectiilor vor fi confirmate si avizate de catre posesorii utilitatilor
respective, care vor indica si eventuale restrictii de executie.
(7) Dupa trasare, executantul impreuna cu dirigintele de santier vor verifica toate
reperele din punct de vedere al corespondentei acestora cu proiectul si se vor
semnala proiectantului toate nepotrivirile, in vederea efectuarii modificarilor
necesare.
(8) Dupa marcarea axului traseului conductei / retelei de canalizare, in vederea efectuarii
sapaturii se va delimita prin tarusi latimea santului.
(9) Executarea transeelor pentru pozarea conductelor se face cu respectarea
prevederilor proiectului, a normelor de protectie a muncii, a prevederilor procedurilor
tehncie de executie PTE-02-01 – “Sapaturi manuale” si PTE-02-02 – “Sapaturi
mecanizate”, tinand seama de conditiile de teren si, daca este cazul, de indicatiile
producatorilor.
(10) Sapatura in trasee pentru patul de pozare (grosimea acestuia se stabileste prin
proiect), se exectuta exclusiv manual si cu putin timp inainte de montarea tuburilor,
pentru a se evita inmuierea terenului prin apa de ploaie sau de infiltratie. Patul de
pozare se va compacta la gradul de compactare prevazut in proiect.
(11) Pentru realizarea pantei longitudinale a conductei, atat la executarea sapaturilor, a
patului de pozare cat si la pozarea tuburilor se pot untiliza urmatoarele metode:
- jaloane de nivel (teuri);
- nivele cu luneta;
- aparate cu laser.
(12) Transeele se executa pe traseul, latimea, panta si adancimea prevazute in proiect.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 15 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(13) Pe masura executarii sapaturilor, se realizeaza sprijinirea peretilor transeii conform


prevederilor proiectului.
(14) In cazul in care se constata ca transeea / fundul transeii se afla intr – un teren
instabil, vor fi anuntati beneficiarul si proiectantul pentru stabilirea solutiilor de
consolidare, daca acestea nu au fost prevazute in proiect.
(15) La fundul transeii se realizeaza un pat de pozare cu grosimea si materialul stabilite
prin proiect. In terenurile nisipoase nu mai este nevoie sa se realizeze acest strat de
pozare. Se recomanda ca ultimii 2 cm din patul de pozare sa ramana necompactati,
astfel incat tubul sa se aseze pe pat.
(16) La realizarea patului de pozare se recomanda folosirea materialului granular. Nu se
folsoesc materiale din soluri organice sau soluri cu granulatie fina , cu plasticitate de
la medie la mare.
(17) Suprafata patului de pozare trebuie sa fie continua, neteda si sa nu contina particule
mari care pot produce incarcari punctiforme asupra tubului.
(18) Respectarea unghiului de rezemare a conductei pe patul de pozare si realizarea
umpluturii in zona speciala sunt obiligatorii pentru conductele din PEID, PAFSIN si
BS.
(19) Se va asigura rezemarea conductei pe toata lungimea ei respectandu – se panta de
montaj din proiect si luand masuri impotriva alunecarii, in cazul pantelor pronuntate.
(20) Executarea patului de pozare si montarea conductelor se fac numai in absenta apei.
(21) Se va evita inundarea accidentala a transeelor cand conducta este montata si
neacoperita, situatie care poate conduce la flotarea conductei.
(22) Pana la efecuarea probei de presiune, se face o iumplutura partiala cu pamant,
lasand imbinarile libere, pentru a se putea controla etanseitatea acestora.
(23) Schimbarile de directie se executa in functie de materialul conductei si de sistemul
de imbinare, prin:
- montarea curbelor prevazute in proiect;
- montarea tuburilor inclinate in mufe pana la unghiul maxim admis de producator;
- folosirea capacitatilor de curbare a tevilor din PEID.
(24) Pentru adancimea santului de pana la 5,00 m, in care se monteaza tuburi BS sau BA
se recomanda urmatoarele latimi de sant:
- la sapaturi cu taluz, latimea fundului va fi cu 50 cm mai mare ca diametrul tubului;
- la sapaturi verticale, latimea fundului v fi cu 80 cm mai mare ca diametrul tubului,
exclusiv grosimea sprijinirilor.
(25) Pentru tuburile din alte materiale, latimea santurilor se stabileste pe baza datelor
producatorilor.
(26) Pentru adancimea santului mai mare de 5,00 m, latimea santului se stabileste pe
baza tehnologiei adoptate pentru executie.
(27) In dreptul mufelor sapatura se adanceste si largeste functie de dimensiunile mufei.
(28) In terenurile stancoase sau cu capacitate protanta redusa, la montarea tuburilor se
va prevedea executarea unei sapaturi mai adanci, sub cota de pozare si se umple cu
nisip sau balast compactat, respectand conditiile de pozare din proiect si din
prezenta procedura.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 16 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(29) In cazul terenurilor argiloase, ultimul strat al sapaturii, de circa 25 cm, se executa cu
putin timp inainte de montarea tuburilor, pentru a se evita inmuierea acestuia prin
apa de ploaie sau de infiltratii.
(30) In cazul terenurilor cu apa subterana, ultimul strat de saptura se executa, obligatoriu,
concomitent cu epuizarea apelor sub cota de pozare a tuburilor.
(31) Pe durata executie, conductele trebuie protejate impotriva patrunderii corpurilor
starine, prin dopuri, panouri, flanse oarbe.
(32) Armaturile grele se vor sprijini, de regula, pe masive de rezemare iar montarea
acestora se face fara a supune conductele la eforturi.
(33) Inaintea lansarii tuburilor in transee se face o noua verificare a acestora, avand ca
obiect: aspectul, dimensiunile tuburilor, eventuale dergadari din transport sau
manevrari anterioare. Verificarea pe santier se face cu sabloane speciale si se refera
in special la extremitatile tubului, in scopul realizarii corecte a imbinarii.
(34) Lansarea in transee a tuburilor se face astfel incat sa se evite orice ciocnire a
acestora. Nu se vor utiliza la lansare cabluri sau lanturi neprotejate. Se recomanda
folosirea chingilor late. Pentru dirijarea tuburilor grele se folosesc funii legate de
capetele tubului.
(35) Tuburile cu diametrul mai mare de 400 mm se trag pe orizontala (pe fundul transeii)
cu ajutorul unor carucioare.
(36) Umpluturile se completeaza dupa efectuarea probelor si inlaturarea eventualelor
defecte de executie. Materialul utilizat la umpluturi, modul si gradul de compactare a
umpluturilor sunt cele prevazute in proiect. La executarea lucrarilor de umplutura se
vor respecta prevederile procedurii tehnice de executie PTE-02-03 – “Umpluturi de
pamant”.

6.2.3.3. Imbinarea tuburilor

Imbinarea tuburilor din FD

(1) Imbinarea tuburilor si racordurilor din FD se realizeaza cu mufe;


- automate (pt. Dn de la 60 la 600 mm);
- mecanice (pt. Dn de la 60 la 1000 mm);
- zavorate (pt. Dn de la 60 la 1000 mm);
sau cu flanse:
- flanse libere (orientabile) pentru racorduri cu Dn de la 60 la 600 mm;
- flanse fixe pentru tuburi cu Dn de la 60 la 1000 mm si racorduri cu Dn de la 700 la
1000 mm.
(2) Imbinarile cu mufe automate se realizeaza prin introducerea capatului drept al unui
tub in mufa altui tub cu o forta de impingere proportionala cu diametrul tubului.
Etansarea imbinarii se realizeaza cu inelul de elastomeri care se monteaza intr – un
lacas din interiorul mufei tubului. Este recomandata fixarea inelului de etansare
inainte de montarea tubului pe pozitie.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 17 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(3) Imbinarile cu mufe mecanice se utilizeaza in situatiile in care impingerea tubului in


mufa este greu de realizat (subsoluri aglomerate, galerii etc).
(4) Etanesitatea la acest tip de imbinari este asigurata prin comprimarea axiala a unui
inel de imbinare din elastomeri prin intermediul unei contraflanse si a unor buloane
ce se sprijina pe gulerul exterior al mufei. Caracteristicile principale ale acestui tip de
imbinare sunt:
- realizarea fara efort a montajului;
- posibilitatea de orientare a pieselor;
- joc axial si devierea unghiulara.
(5) Imbinarile cu mufe mecanice se utilizeaza la conducte ingropate.
(6) Imbinarile cu mufe zavorate asigura fortele axiale din conducte. Asamblarea
imbinarilor zavorate se realizeaza prin introducerea capatului drept al tubului intr – o
mufa si montarea sistemului de zavorare, constand dintr – un inel si o contraflansa
fixata cu buloane.
(7) La conductele executate cu tuburi cu mufe, automate si mecanice, punctele
prevazute cu dispozitive de inchidere (robinete, clapete, flanse oarbe etc) precum si
schimbarile de directie se considera puncte fixe, in care se prevad in proiect
constructii corespunzatoare de ancoraj, tinandu – se seama de presiunea de proba a
conductei.
(8) La schimbarile de directie, ramificatii, capete de conducte, reductii etc, pentru
preluarea eforturilor suplimentare la conducte cu mufe automate si mecanice se
executa masive de ancoraj, conform prevederilor proiectului.
(9) Imbinarile cu flanse sunt constituite din doua flanse care se strang cu buloane al
caror numar si dimensiuni depind de Pn si Dn. Etanseitatea este asigurata prin
compresiunea axiala a unei garnituri de elastomeri prin strangerea buloanelor.
(10) Imbinarile cu flanse se prevad in lucrarile de suprafata si spatii vizitabile.

Montarea conductelor din PEID

(11) Pozarea tuburilor in transee se realizeaza cu ondulatii, cu scopul de a compensa


dilatarea acestora.
(12) Imbinarea tuburilor si racordurilor din PEID se face, uzual, pruin sudura sau cu
flanse.
(13) Sudura se poate executa in doua moduri:
- cap la cap cu disc (oglinda) cu rezistenta, o sudura prin fuziunea capetelor;
- cu termoelemente pentru sudura pieselor electrosudabile (mansoane, coliere de
priza).
(14) Sudarea cap la cap cu disc, cu rezistenta electrica consta din pregatirea si apoi
incalzirea pieselor de asamblat (tub / tub, tub / racord, racord / racord) cu ajutorul
unui disc cu rezistenta in zona de sudura la temperatura necesara si din aplicarea

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 18 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

asupra acestora a unei presiuni (presare) necesare, sudura realizandu – se


omogena, fara aport de material.
(15) Sudura cu termoelemente a pieselor (mansoane, coliere de priza) consta in
pregatirea si apoi electrosudarea pieselor pe tub cu ajutorul rezistentelor incorporate
in piese.
(16) Realizarea sudurii cap la cap sau cu termoelemente, conditiile in care se executa si
aparatura care se utilizeaza trebuie sa corespunda datelor producatorilor.
(17) Imbinari cu flanse se utilizeaza pentru intercalarea armaturilor la conductele de PEID
(frecvent robinete), in care caz se sudeaza la conducta o piesa cu flansa. Pentru
sudura piesei cu flansa se recomanda folosirea mansonului electrosudabil.

Imbinarea tuburilor din PAFSIN

(18) Tuburile din PAFSIN se livreaza in lungime standard de 6 m si se furnizeaza in


general cu piesa de racord scorespunzatoare la unul din capete.
(19) La montarea acestui tip de tuburi se recomanda ca avansarea sapaturilor sa se
execute corelat cu montarea tuburilor.
(20) Pentru respectarea prevederilor din proiect privind montarea armaturilor si a pieselor
speciale, tuburile pot fi taiate la lungimea necesara.
(21) Inainte de coborarea tubului in transee in timpul instalarii, se realizeaza o groapa de
imbinare (clopot) in dreptul racordarii, pentru a permite asamblarea corespunzatoare
a imbinarii, astfel ca greutatea conductei sa fie preluata de corpul conductei si nu de
racord.
(22) Pentru imbinari unde nu se pot folosi piese de racord obisnuite se pot folosi:
- piese de racord tip Gibault pentru PAFSIN;
- manson dublu de imbinare;
- coliere de racord.
(23) Imbinarile tip Gibault constau dintr – un manson, doua flanse, doua inele de cauciuc,
buloanele si piulitele necesare. Pentru montare se ajusteaza mansonul astfel incat sa
fie plasat central pe capetele de tub. Se trag flansele Gibault si inelele de cauciuc
pana la manson, se introduc buloanele si se insurubeaza piulitele care comprima
inelele de cauciuc pe capetele mansonului din conducta si capatul drept al piesei de
legatura.
(24) Imbinarea cu manson dublu consta din doua semicoliere din fonta incorporand doua
inele de cauciuc mulat, care stranse impreuna asigura etansarea.
(25) Colierele de racord se dezasambleaza inainte de folosire, slabindu – se buloanele,
pentru a permite ca racordul sa alunece pe capetele drepte. Ambele capete drepte
trebuie sa fie marcate cu o linie de circumferinta, pentru a permite ca racordul sa fie
amplasat central peste imbinare.

Imbinarea tuburilor din BA si BS

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 19 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(26) Pentru realizare aimbinarii, primul tub cu mufa se aseaza pe toata lungimea lui,
inclusiv mufa, pe fundul sapturii, iar al doilea se suspenda pe chingi pe toata durata
executarii si verificarii imbinarii.
(27) Inainte de montare se verifica starea garniturii de cauciuc, care nu trebuie sa prezinte
bavuri, fisuri, goluri aparente, zone arse etc. si se curata interiorul mufei si capatul
drept al tubului cu care se face imbinarea, dupa care se monteaza garnitura de
cauciuc pe captul drept al tubului. Capatul drept al tubului suspendat se apropie pana
la distanta de circa 1 cm de mufa tubului asezat pe pamant, se centreaza si se
introduce in mufa.
(28) Impingerea tubului suspendat in mufa tubului asezat pe pamant se face cu o pereche
de scripeti de tractiune cu lant sau cabluri, evitandu – se ciocnirea sau lovirea
tuburilor. In timpul montarii unui tub, cele doua tuburi anterioare raman ancorate de
dispozitivul de tragere.
(29) Pe parcursul executarii imbinarii se urmareste ca garniturea sa ruleze in mufa in mod
egal pe toata lungimea ei. In cazul in care se constata ca garnitura nu ruleaza
unform, se scoate tubul suspendat si se repeta operatia de imbinare.
(30) Tuburile din BS cu diametrul mai mic de 400 mm pot fi impinse in mufa tubului asezat
pe pamant cu o parghie si doi scripeti de tractiune dispusi cate unul pe fiecare parte
laterala a tubului. In zona de contact a bratului de parghie se pune o scandura,
pentru evitarea degradarii tubului.

Imbinarea tuburilor din GC

(31) In cazul imbinarilor uscate a tuburilor cu garnituri speciale din cauciuc sau din rasini
sintetice (poliesteri si poliuretani), se face ca la tuburile din BS.
(32) In cazul imbinarii tuburilor in sistem umed, realizata cu franghie gudronata si bitum
turnat la cald sau cu chituri speciale, se va acorda o atentie sporita centrarii tuburilor,
in vederea realizarii etanseitatii pe toata zona imbinarii.
(33) Tipul de imbinare si marca chitului folosit (in cazul imbinarilor umede) se stabileste
prin proiect, in functie de caracteristicile apei transportate si a terenului in care se
amplaseaza conducta.

6.2.3.4. Efectuarea incercarii de etanseitate

(1) Inainte de punerea in functiune, retelele de canalizare se supun incercarii de


etanseitate, pe tronsoane de maximum 500 m. Incercarea de etanseitate se
efectueaza conform standardului STAS 3051.
(2) Inaintea incercarii de etanseitate se efectueaza:
- umpluturile partiale, lasandu – se imbinarile libere;
- inchideri etanse a tuturor orificiilor;
- blocarea extremitatilor si a punctelor susceptibile de deplasare in timpul probei.
(3) Retelele de canalizare din beton se mentin pline cu apa cel putin 24 ore inaintea
efectuarii incercarii de etanseitate.
(4) Pierderile de apa admisibile la incercarea de etanseitate se prescriu prin proiect.
(5) In cazul cand proba nu reuseste se iau masuri de remediere si se reface proba.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 20 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

7. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII,I P.S.I. SI PROTECTIE A MEDIULUI

(1) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instructiuni se vor respecta
masurile de securitate a muncii si P.S.I. prevazute in:
- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca ;
- Instructiuni proprii de SSM pentru lucrari de sapaturi, cofraje, armaturi, betoane;
- Instructiuni proprii de SSM pentru lucrari de instalatii sanitare;
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente - C 300-94.
(2) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta
prevederile reglementarilor aplicabile referitoare la regimul deseurilor:

8. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

8.1. Prevederi generale

(1) Controlul calitatii lucrarilor se efectueaza pe parcursul executiei lucrarilor, de catre


conducatorul tehnic al lucrarii si de catre controlorul CQ. Lucrarile care devin
ascunse se verifica de catre conducatorul tehnic al lucrarii si de catre dirigintele de
santier, rezultatele verificarilor consemnandu - se in procese verbale de receptie
calitativa, cod F-CM-05.
(2) Toate materialele si semifabricatele care intra in componenta instalatiei vor fi
introduse in lucrare numai daca in prealabil:
- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de
calitate, care sa confirme fara dubiu ca materialele sunt corespunzatoare normelor
respective si prevederilor proiectului; inlocuiri de materiale nu sunt permise decat cu
acordul scris al beneficiarului si proiectantului;
- materialele au fost receptionate, depozitate, conservate si manipulate conform
procedurilor aprobate;
- materialele folosite au fost verificate inainte de punerea in opera prin masurarea
dimensiunilor geometrice, etc. in conformitate cu prevederile standardelor, normelor
de produs, neputand fi utilizate daca prezinta abateri peste cele admisibile.
(3) Materialele, semifabricatele si prefabricatele receptionate la santier se verifica de
catre conducatorul tehnic al lucrarii si se inscriu in Registrul pentru receptia calitativa
a materialelor, prefabricatelor si elementelor de constructii - instalatii inainte de
introducerea acestora in lucrare, cod F-CM-04.
(4) Toate armaturile si accesoriile vor fi examinate de catre seful de echipa inainte de
montare, luandu - se masuri de curatire a eventualelor murdarii, resturi de materiale
sau uleiuri.
(6) Partile din instalatie prefabricate in atelier, vor fi supuse la sosirea pe santier la o
verificare a calitatii si a corespondentei lor cu proiectul, verificare ce se face de catre
maistru, folosindu - se subler, metru, echer etc.

Cod F-AQ-01
S.C. ZMC TRADING PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Pag. 21 din 21
SRL
CALARASI PTE-15-02 Rev.0 Ed.1

EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE

(7) Se va verifica la fata la fata locului corespondenta executiei cu prevederile proiectului


si ale prescriptiilor tehnice aferente, in ceea ce priveste amplasamentul, traseul,
caracteristicile si dimensiunile diferitelor parti ale retelei:
- robineti, hidranti, goliri, ventile de aerisire – dezaerisire, reductoare de
presiune,clapete, alte armaturi etc;
- pozitia hidrantilor si a vanelor ingropate, pozitiile, executia si echiparea caminelor;
- calitatea imbinarilor;
- protectia anticoroziva, unde este cazul.
(8) Dupa efectuarea incercarii de etanseitate se efectueaza urmatoarele:
- verificarea comportarii retelei la incercare;
- umplerea transeei in zona imbinarilor;
- umplerea completa a transeii si verificarea gradului de compactare a umpluturilor;
- refacerea trotuarelor, partii carosabile, spatiilor verzi si a altor elemente de
constructii – instalatii afectate de executia retelei de canalizare;
- marcarea si reperarea retelelor, conform proiectului si STAS 9570/1-89.
(9) Verificarile si probele retelelor se fac de catre conducatorul tehnic al lucrarii si
dirigintele de santier si se consemneaza in procese verbale de probe, cod F-CM-11
si in procese verbale de receptie calitativa, cod F-CM-05.
(10) Inaintea executarii umpluturilor la cota finala se executa o ridicare topografica
detaliata a conductei in plan si profil longitudinal, cu precizarea robinetelor ingropate,
a caminelor (cu echiparea lor), a bransamentelor etc. Acest releveu, confirmat de
beneficiar, se pune la dispozitia acestuia pentru cartea tehnica a constructiei, un
exemplar pastrandu – se la executant.

9. RAPOARTE SI INREGISTRARI

(1) Constituie rapoarte si inregistrari, carora le sunt aplicabile prevederile procedurilor


de sistem: PS-4.2.3. - "Controlul documentelor" si "PS-4.2.4. - Controlul
inregistrarilor", urmatoarele documente:
- Proces verbal pentru proba, cod F-CM-11;
- Proces verbal de predare - primire a amplasamentul, cod F-CM-01;
- Proces verbal de trasare a lucrarii, cod F-CM-02;
- Proces verbal de predare-primire a frontului de lucru,cod F-CM-03 (dupa caz)
- Registru pentru receptia calitativa a materialelor, prefabricatelor si elementelor
de constructii - instalatii inainte de introd. acestora in lucrare, cod F-CM-08;
- Proces verbal de receptie calitativa, cod F-CM-05;
- Releveul conductei / retelei executate.

10. ANEXE

Nu este cazul.

Cod F-AQ-01