Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Argument.................................................................................................6

Capitolul I – ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE PRIVIND DEZVOLTARE PSIHICĂ A


ŞCOLARULUI MIC

I.1. Particularităţi fiziologice şi psihice ale şcolarului mic.............................8

I.2. Structura şi dinamica dezvoltării personalităţii şcolarului......................11

I.3. Caracteristici ale învăţării în perioada şcolară mică………………….…..16

I.4. Curriculum pentru învăţământul primar. Relevanţa structurii curriculare pentru


dezvoltarea şcolarului mic………………………………………………………..18

Capitolul II DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII ŞCOLARULUI MIC

II.1.Conceptul de creativitate………...........................................................22

II.2.Etapele procesului creator………………..………………………............25

II.3.Condiţii şi factori ai creativităţii............................................................27

II.4. Modalităţi didactice de dezvoltare a creativităţii …………………….....30

Capitolul III SPECIFICUL JOCULUI DIDACTIC ÎN PERIOADA ŞCOLARĂ MICĂ

III.1. Conceptul de joc…………………………………………..…………..…33

III.2. Clasificarea jocurilor………………………………………………….… 36

III.3. Utilizarea jocului didactic în ciclul primar………………………..…… 39

III.4. Jocul didactic-metodă activă de instruire şi formă de organizare a activităţii


didactice …………………………………………………………………………….…... 44

III.5. Condiţii şi modalităţi de organizare şi desfăşurare a jocului didactic…48


III.6. Evaluarea elevilor din ciclul primar prin joc………………………….. 49

III.7. Tipuri de joc centrate pe dezvoltarea creativităţii…………………….… 51

Capitolul IV – PROIECTAREA ŞI DESFĂŞURAREA CERCETĂRII

IV.1. Obiectivele specifice cercetării........................................................57

IV.2. Ipotezele cercetării..........................................................................58

IV.2.1. Ipoteza generală......................................................58

IV.2.2. Ipotezele particulare……………………………..….58

IV.3. Metodologia cercetării...................................................................58

IV.4. Tipul şi durata cercetării……………………………………………. 58

IV.5.Eşantionul de subiecţi.....................................................................59

IV.6. Metode şi instrumente de cercetare.................................................60

Capitolul V – PREZENTAREA, PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA


REZULTATELOR..................................................................................................64

V.1. Rezultatele cercetării în etapa constatativă………………....................64

V.1.1. Rezultatele cercetării pentru obiectivul nr. 1.....................64

V.1.2. Rezultatele cercetării pentru obiectivul nr. 2.....................68

V.2.Rezultatele cercetării în etapele experimentale.....................................72

CONCLUZII FINALE.............................................................................87

BIBLIOGRAFIE......................................................................................90

ANEXE....................................................................................................92

S-ar putea să vă placă și