Sunteți pe pagina 1din 3

AT1-Calcul financiar

1. Operațiuni financiare desfășurate în regim de DS (dobândă simplă)


și respectiv în regim de DC (dobândă compusă)

Incursiune în partea teoretică:

t = (durata exprimată în ani a operaţiunii financiare considerate, de


plasament sau de împrumut);

S0 = (suma iniţială, adică suma de la momentul „0” (zero), considerat


moment iniţial al plasamentului sau al împrumutului) = (valoarea iniţială a
operaţiunii) = (capitalul iniţial);

St = (suma finală, adică suma de la momentul „t”, considerat moment final


al plasamentului sau al împrumutului) = (valoarea finală a operaţiunii) = (capitalul
final) = (capitalul disponibil la momentul t ani);

i = (dobânda unitară anuală) = (rata anuală unitară a dobânzii) = (suma


adusă sau produsă de 1 u.m. pe durata 1 an), considerată constantă pe durata
celor t ani;

p = (procentul anual) = (suma adusă sau produsă de 100 u.m. pe durata 1


an), considerat evident şi el la rândul lui constant pe durata celor t ani;

Relaţia existentă între p şi i:


𝐩
p = 100i ⟺ 100i = p ⟺ i = (este a suta parte din procentul anual p
𝟏𝟎𝟎
corespunzător ei, adică lui i)

Numai p se exprimă în procente (%); i nu se exprimă în procente.

DSt = DS(S0, t(ani), p = 100i) = (este DS produsă de cele S0 u.m. pe durata


celor t ani ce formează operaţiunea, calculată cu p sau cu i) = (dobânda simplă
acumulată la momentul t ani) = (dobânda simplă totală a operaţiunii);

DCt = DC(S0, t(ani), p = 100i) = (este DC produsă de cele S0 u.m. pe durata


celor t ani ce formează operaţiunea, calculată cu p sau cu i) = (dobânda compusă
acumulată la momentul t ani) = (dobânda compusă totală a operaţiunii).
Dacă t ≤ 1 an (t sub un an sau = 1 an), atunci D = (dobânda aplicată) = (este
DS), adică operaţiunea se desfăşoară în regim de DS.

Dacă t > 1 an (t peste 1 an), atunci D = (dobânda aplicată) = (este DC), adică
operaţiunea se desfăşoară în regim de DC.

Primul model Al doilea model


M1 = DS: M2 = DC:

St = S0(1 + it(ani)), St = S0(1 + i)t, t(ani)

DSt = St – S0 sau DSt = S0it(ani). DCt = St – S0.

p p
p(%) ⇒ i = p(%)⇒i =
100 100
t(ani) ≤ 1 an ⇒ „DS” t(ani) > 1 an ⇒ „DC”

Pentru t = 1 an, DS = DC, în condiţiile de mai sus (p este constant sau i este
constant).

Aplicaţia1: Un capital de 15.000 u.m. este plasat într-un cont cu rata anuală
a dobânzii de 2%. Se cer: ? = (capitalul disponibil) peste 2 ani, precum şi ? =
= (dobânda acumulată).

Rezolvare:

S0 = 15.000 u.m.; p(%) = 2(%) ⇒ i = p = 2 = 0,02;


100 100
t(ani) = 2 ani > 1 an ⇒ D = (dobânda aplicată) = DC:

? = St = (capitalul disponibil la momentul „t ani”) = (capitalul total de la


momentul „t ani”) = (suma finală).

? = DCt = (dobânda compusă acumulată la momentul „t ani”) = (dobânda


compusă totală de la momentul „t ani”);

St = S0(1 + i)t = 15.000 x (1 + 0,02)2 = 15.000 x (1,02)2 = 15.000 x 1,0404 =


= 15.606 u.m.;

DCt = St – S0 = 15.606 - 15.000 = 606 u.m..


Aplicaţia2: Un capital de 100.000 u.m. este plasat într-un cont cu rata
anuală a dobânzii de 2,5%. Se cer: ? = (capitalul disponibil) peste 5 luni, precum
şi ? = (dobânda acumulată).

Rezolvare:

S0 = 100.000 u.m.; p(%) = 2,5(%) ⇒ i = p = 2,5 = 0,025;


100 100
5
t(luni) = 5luni = ani = t(ani) ≤ 1 an ⇒ D = (dobânda aplicată) = DS:
12

[1an = 12 luni = 12 x 1 lună ⇒ 1lună = 1 ani]
12

? = St = (capitalul disponibil la momentul „t ani”) = (capitalul total de la


momentul „t ani”) = (suma finală).

? = DSt = (dobânda simplă acumulată la momentul „t ani”) = (dobânda


simplă totală de la momentul „t ani”).

St = S0(1 + it(ani)) = 100.000(1 + 0,025 x 5 )=100.000( 12 + 0,125 )=100.000 x


12 12
12,125 1.212.500
x = = 101.041,(6) ≅ 101.041,6 u.m;
12 12

DSt = St – S0 = 101.041,6 - 100.000 = 1.041,6 u.m..

Autor: prof. matem. Atanasiu Virginia

S-ar putea să vă placă și