Sunteți pe pagina 1din 4

MODEL4 EVALUARE U II.

 DE-A CE MĂ JOC

 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Citește fragmentul de mai jos. Rezolvă apoi cerințele.

„Hannes avea o dorință nebunească, pe care nimeni din lume nu i-o


putea îndeplini. Aflând asta, mama lui i-a spus:
— Hm, foarte simplu. Scrii un bilețel, aștepți să bată vântul dinspre
nord și arunci bilețelul pe fereastră.
Într-o noapte cu lună plină, cu cerul presărat de nenumărate stele,
cineva a bătut la fereastra lui Hannes. Era ceva neobișnuit, căci el locuia la
etajul al cincilea. De dincolo de geam privea spre el un ochi imens, mare cât
roata carului.
Când Hannes a deschis fereastra cu degetele tremurânde, o labă cu
luciri argintii s-a întins înăuntru. Ținea înfipt în gheara ei cea mai mică un
bilețel.
— Este al tău? a întrebat o voce aspră și profundă.
Pe bilețel era scris de mâna stângace a lui Hannes: „Îmi doresc să
zbor pe un dragon prin noapte.“
Hannes a privit în ochiul uriaș și rotund și a încuviințat.
— Atunci, hai odată! a zis vocea profundă și laba puternică s-a întors,
astfel că Hannes s-a putut cățăra pe ea.
Dragonul l-a tras pe băiețel afară în noapte și l-a așezat pe spatele lui
uriaș, care acoperea stelele ca un munte. Două aripi s-au deschis la stânga
și la dreapta lui Hannes, ca pânzele negre ale unei corăbii.
— Stai bine? a întrebat dragonul, întorcând capul astfel încât să-l
poată vedea pe băiețel.
— Da, șopti Hannes, căruia-i bătea inima-n piept ca o tobă.
Foșnind din aripi, dragonul s-a înălțat în văzduh.
Urcară tot mai sus, până ce stelele ajunseră să se vadă mai aproape
decât luminile de sub ei. Părul băiețelului flutura în vântul înghețat, dar lui
nu-i era frig, se strângea lângă trupul solzos, încălzindu-se.
Și astfel zburară și tot zburară, în timp ce luna traversa încet cerul.

pg. 1
Dar, după o vreme, Hannes a simțit că dragonul încetinește și
plutește spre pământ.
— Ce faci? îl întrebă el.
— Se apropie răsăritul soarelui, a răspuns dragonul. Simt asta.
Trebuie să te întorci.
— Ah! exclamă Hannes.
Băiețelul a simțit o lacrimă prelingându-i-se pe nas, dar și-a șters-o
repede pentru ca dragonul să nu o observe.
— Și dacă arunc încă un bilețel în bătaia vântului dinspre nord? a
întrebat el, după ce dragonul îl depusese cu grijă în camera lui.
— O astfel de dorință este îndeplinită o singură dată, a zis dragonul.
Să-ți meargă bine!
Hannes a auzit foșnetul aripilor și a văzut o umbră neagră
îndepărtându-se spre luna care tocmai apunea.
Băiețelul a așteptat multe nopți la fereastră, dar dragonul nu s-a mai
întors niciodată.“
(Adaptare după Cornelia Funke, Cea mai mare dorință, din volumul Povești
despre devoratori de cărți, fantome din pod și alte personaje de basm)

A. 60 de puncte

1. Precizează ce parte de propoziție este verbul evidențiat cu galben în text,


precizând persoana și numărul acestuia. 6 puncte
2. Notează timpurile următoarelor verbe din text: avea, a bătut, urcară. 6
puncte
3. Indică modul, timpul și persoana verbelor din propoziția: „Hannes a privit în
ochiul uriaș și rotund." 6 puncte
4. Completează spațiile punctate cu verbele indicate între paranteze, astfel
încât să fie la modul indicativ, timpul viitor. — O astfel de dorință .... (verbul
a fi, viitor standard)îndeplinită o singură dată, ... (verbul a zice, viitor în
trecut) dragonul. ... (verbul a merge, viitor forma de limbă vorbită, adaugă și
pronumele de persoana a II-a, singular corespunzător) bine!. 6 puncte
5. Trece verbele aflate la modul indicativ din următorul fragment la modul
imperativ: " Scrii un bilețel, aștepți să bată vântul dinspre nord și arunci
bilețelul pe fereastră.".6 puncte

pg. 2
6. Precizează cine sunt personajele și ce trăsături ale acestora reies din
fragmentul dat. 6 puncte
7. Transcrie litera corespunzătoare variantei corecte:
Cu toate că băiețelul îl așteaptă multe nopți la fereastră pe dragon, acesta
nu s-a mai întors niciodată pentru că :
a. băiatul nu a ascultat sfatul dragonului ;
b. bilețelul nu a mai ajuns la dragon;
c. lumina soarelui l-a orbit pe dragon;
d. dorința băiatului poate fi împlinită de dragon o singură dată 6 puncte
8. Formulează o idee principală și două idei secundare corespunzătoare
paragrafelor trei și patru ale textului dat. 6 puncte
9. Precizează motivul pentru care dragonul apare într-o noapte cu lună plină la
fereastra lui Hannes. 6 puncte
10. Ce fel de întâmplare este zborul lui Hannes pe un dragon: o
întâmplare reală sau una imaginară.? Motivează-ți răspunsul, în 5-6 rânduri.
6 puncte

B. 30 de puncte

Scrie o scurtă narațiune ficțională în care să povestești o secvență plină


de suspans care te-a impresionat dintr-un joc pe calculator. Folosește
corect timpurile verbale. În redactarea textului tău, vei avea în vedere:
 să respecți tema și să prezinți desfășurarea acțiunii sub forma unei
narațiuni ficționale; 12 puncte
 să ai introducere, cuprins și încheiere, fiecare idee nouă fiind marcată
printr-un paragraf; 3 puncte
 să ai o exprimare corectă, clară și adecvată; 6 puncte
 să respecți normele de ortografie și de punctuație; 6 puncte
 să fii atent la aspectul textului, adică la așezarea în pagină și la felul cum
scrii. 3 puncte
Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Criterii pentru autoevaluarea compunerii:


Din textul meu rezultă clar următoarele:
■ cine face acțiunea

pg. 3
■ ce se întâmplă, care este succesiunea întâmplărilor
■ unde și când se petrece acțiunea.
Textul este coerent (acțiunile se înlănțuie logic și între secvențe există
legături clare).
Am folosit timpurile modului indicativ în mod adecvat secvențelor acțiunii.
Titlul corespunde conținutului și este sugestiv.
Textul este surprinzător, original.
Textul este așezat corect în pagină, iar scrisul e lizibil și îngrijit, fără
ștersături.
Am respectat regulile de ortografie și de punctuație.

pg. 4