Sunteți pe pagina 1din 4

Model 2 EVALUAREA UNITĂȚII 2: APROAPE DE CEILALȚI

CLASA a VII-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 50 de minute


Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total puncte: 100
Nota se obține prin împărțirea la 10 a punctajului obținut.

Citește fragmentul de mai jos. Rezolvă apoi cerințele.

Când Dan era mic, ce mincinos și alintat era! Mai era și gras ca o gogoașă, mai mult se rostogolea
decât mergea. Părinții erau acasă și eu nu-l băteam, ci doar îl amenințam, dar era destul să încrunt numai
un pic din sprâncene, că se punea imediat pe bocit. Mai bine zis, pe urlat, și cât mai tare, ca să vină mama
în fugă mare să vadă ce s-a întâmplat și el îi spunea: ,,mi-a tras cu pumnul în burtă” sau ,,mi-a tras cu
pumnul în cap”. Mama se supăra rău de tot și mă întreba: ,, De ce l-ai bătut, și încă cu pumnii, nu vezi ce
copil mic e?” Eu încercam să-i explic că nici nu l-am atins... Mama: ,,Atunci de ce țipă așa?” Cu cât mă
certa mama mai mult, cu atât Dan era mai satisfăcut. [...]
Odată a spart o cană și a ascuns-o sub masă. A așteptat ca mama să măture și s-a apucat să strige,
arătând cu degetul la mine: Tina, Tina! Adică eu, Cristina a spart-o. Mama nu l-a crezut. Dar el stătea și
aștepta ca mama să mă certe ori să mă bată. Mama m-a chemat, dar știa că nu eu, ci el e autorul faptei și
se prefăcea că mă ceartă, să vadă ce va face Dan. El o imita pe mama care dădea din deget, a mustrare,
chipurile, vai, ai spart cana.
Eu am zis:
- Care cană, nu eu!
Atunci mama:

1
Page
- Poate tu, Dan?
- Nu, Tina, Tina.
- Hai să întrebăm cana. Cană, cană, cine te-a spart?
Și eu șoptesc încetișor:
- Daaan!
- Vezi, cana zice că tu ai spart-o.
Și când a început Dan a plânge, nu-l mai puteam ogoi. Cred că s-a speriat că a spus cana adevărul, nu
că-i era rușine că e mincinos!
(Liliana Corobca, Kinderland)
A. 60 de puncte
1. Analizează, din secvența evidențiată cu verde, un predicat verbal și unul nominal, menționând modul și
timpul verbului. 6 puncte
2. Scrie două locuțiuni verbale care să conțină: una – verbul a trage, iar alta - verbul a bate. 6 puncte
3. Notează două verbe sinonime cu cele două locuțiuni exemplificate anterior. 6 puncte
4. Încercuiește varianta corectă. În enunțul: Când Dan era mic, ce mincinos și alintat era! , există: 6 puncte
a. Un predicat verbal și unul nominal;
b. Două predicate nominale;
c. Trei predicate nominale;
d. Două predicate verbale.
5. Construiește două enunțuri în care să se regăsească două complemente circumstanțiale (de cauză și de
scop) care să aibă drept element regent verbul a certa. 6 puncte
6. Precizează felul complementelor din exemplele: 6 puncte
a. Odată a spart o cană și a ascuns-o sub masă.
b. ... nu-l mai puteam ogoi...
c. ...mi-a tras cu pumnul în burtă...

2
Page
7. Citește cu atenție enunțurile de mai jos. Dacă apreciezi că un enunț este adevărat, scrie în dreptul lui
litera A, iar dacă apreciezi că este fals, scrie în dreptul lui litera F. 6 puncte
a. Mama era o persoană rea, care îl iubea doar pe Dan.
b. Mama o iubea doar pe Cristina și nu îl crede pe Dan.
c. Mama e o femeie înțeleaptă - ea îi dă o lecție fiului ei mincinos.
d. Mama o crede pe Cristina.
8. Identifică, în primul paragraf, o trăsătură morală a Cristinei. Comenteaz-o și rescrie secvența care să îți
susțină afirmația. 6 puncte
9. Precizează o trăsătură a Dan, care reiese din primul alineat al fragmentului dat. 6 puncte
10. Exprimă-ți, în 6-10 rânduri, opinia referitoare la modul în care părinții își educă copiii, valorificând
secvența înfățișată în fragmentul dat. 6 puncte

B. 30 de puncte
Redactează un text de cel puțin 200 de cuvinte, în care să îl caracterizezi pe Dan, având în vedere
fragmentul-suport.
În redactarea textului tău, vei avea în vedere:
 să numești statutul și locul personajului în text ; 2 puncte
 să prezinți detaliat două trăsături ale personajului ales, cu ajutorul exemplelor extrase din text; 8 puncte
 să indici mijloacele de caracterizare a personajului ; 6 puncte
 să comentezi comportamentul personajului; 2 puncte
 să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizate; 1 punct
 să respecți structura specifică tipului de compunere cerut ; 1 punct
 să te exprimi clar, corect și adecvat; 4 puncte
 să respecți normele ortografice și de punctuație; 4 puncte

3
Page
 să ai o așezare în pagină, corectă și un scris lizibil. 2 puncte
Page 4