Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ:______________________________________________________________

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE FORMARE CONTINUĂ

1. Numele, inițiala tatălui, prenumele: _____________________________________________

2. Nume purtat anterior (dacă este cazul): __________________________

3. Data naşterii şi localitatea: ___________________________________

4. CNP CI/BI(seria, nr.)

5. Studii: (învăţământ cu profil pedagogic, şcoli postliceale, colegii, institute de învăţământ


superior, masterate, conversie profesională, etc.): Instituţii de învăţământ absolvite/
specializarea/anul absolvirii
a)____________________________________/________________________________/_ __
b) ___________________________________/________________________________/________

c) ___________________________________/________________________________/_______

d) __________________________________/________________________________/______

6. Anul încadrării în învăţământ: ___________


7. Anul încadrării în unitate: ____________ Titular/Suplinitor/ Necalificat ________________
____________________________________________________________________________
(alte menţiuni referitoare la schimbarea încadrării)

8. Anul obţinerii gradului didactic/cu media:


a) Definitiv ____________/_____________,
b) Gradul didactic II _____________/______________,
c) Gradul I _________/___________,
d) Doctorat ________/____________

9. Calupuri consecutive de 5 ani de la obținerea definitivatului în învățământ.

 Calupul anterior: ________________/_________________ (anii școlari);


 Începutul calupului actual: _____________________;
10. Forme de formare abosolvite
a. În calupul anterior

A.
Forme de formare cu credite/care pot fi echivalte în CPT
Nr. Anul școlar NUMELE CURSULUI/FURNIZORUL/TIPUL (program de formare acreditat, Nr.credite Observații
crt. grad didactic/doctorat, studii universitare de master, conversie profesională, profesionale
altă specializare, program de studii postuniversitare) transferabile

B.
Forme de formare fără credite (cu nr. de ore)/care nu pot fi echivalate în CPT
Nr. Anul școlar NUMELE CURSULUI/FURNIZOR/TIPUL (program de formare avizat, webinarii, Nr. ore Observații
crt. mese rotunde, sesiuni de comunicări științifice, simpozioane etc.) (dacă este
cazul)
Forme de formare abosolvite
b. În calupul actual

A.
Forme de formare cu credite/care pot fi echivalte în CPT
Nr. Anul școlar NUMELE CURSULUI/FURNIZORUL/TIPUL (program de formare acreditat, Nr.credite Observații
crt. grad didactic/doctorat, studii universitare de master, conversie profesională, profesionale
altă specializare, program de studii postuniversitare) transferabile
B.
Forme de formare fără credite (cu nr. de ore)/care nu pot fi echivalate în CPT
Nr. Anul școlar NUMELE CURSULUI/ FURNIZOR/TIPUL (program de formare avizat, webinarii, Nr. ore Observații
crt. mese rotunde, sesiuni de comunicări științifice, simpozioane etc.) (dacă este
cazul)

*Prezenta fişă se completeaza de către fiecare cadru didactic, se păstrează la dosarul de formare continuă şi se va actualiza ori de
câte ori este necesar de către cadrul didactic care o va aduce la cunoştinţa responsabilului cu formarea continuă din unitatea de
învățământ.

S-ar putea să vă placă și