Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE A.D.E.

DATA: 24.05.2021

GRUPA: Mijlocie -“Steluțelor”

TEMA DE STUDIU: “Când, cum și de ce se întâmplă?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Ecologiști de mici”-proiect de o zi

TEMA ZILEI: “Apărătorii Terrei”

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: D.Ș.- Cunoașterea mediului

D.O.S.- Abilități practice

TEMA ACTIVITĂȚII: “Apărătorii Terrei”

MIJLOC DE REALIZARE: “Semaforul ecologic”- joc didactic

“Îl protejez pe Terra” - lipire

TIPUL ACTIVITĂŢII: Activitate integrată care înglobează A.D.E. din ziua


respectivă

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

Cunoașterea și înțelegerea lumii vii;

Dezvoltarea comportamentului prosocial;

Mesaje orale în diverse situații de comunicare;

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;

Activare și manifestare a potențialului creativ;

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități).

COMPORTAMENTE VIZATE:

-identifică modalități prin care poate participa la asigurarea unui mediu mai sănătos;

-participă la îngrijirea și protecția mediului, la reciclarea materialelor;

1
-își exprimă dezacordul față de comportamente incorecte;

-demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,


semnificațiilor;

- respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;

-utilizează mâinile și degetele pentru realizarea unor activități diversificate, specifice


vârstei;

-realizează sarcinile de lucru cu consecvență;

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Consolidarea normelor specifice protejării mediului precum și a unor abilități practice


specifice nivelului de dezvoltare motrică;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1-să identifice și să descrie acțiunile de protejare a mediului înconjurător;

O2- să identifice și să descrie acțiunile de distrugere a naturii;

O3- să îsi manifeste acordul sau dezacordul față de acțiunile ilustrate;

O4- să asambleze și să lipească corect părțile componente ale lucrării;

O5- să evalueze și să își autoevalueze activitatea prin referire la cerințele de lucru


date.

SARCINA DIDACTICĂ:

Recunoașterea comportamentelor negative și pozitive față de mediu și exprimarea


aprobării sau a dezaprobării față de aceste comportamente.

REGULA JOCULUI:

Fiecare copil vine pe rând și aruncă zarul, apoi alege plicul cu numărul aferent
bulinelor de pe zar. Descrie comportamentul apoi după caz îl aprobă sau dezaprobă
punându-l la posterul potrivit, răspunsurile corecte sunt aplaudate.

ELEMENTE DE JOC:

Surpriza, mânuirea materialelor, aplauzele.

2
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE:

Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, observația, semaforul ”turul galeriei”


jocul de rol;

MATERIALE DIDACTICE ŞI MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

cele 2 panouri, 12 plicuri colorate, zarul, paletele de semnalizare, ilustrații cu acțiuni


pro și împotriva naturii, coli A4, siluete, material mărunt, lipici, tricouri, diplome.

FORMA DE ORGANIZARE:

Forma de organizare: frontal, individual,

DURATA ACTIVITĂȚII: 35-40 de minute .

BIBLIOGRAFIE:

1. Ministerul Educației Naționale “Curriculum pentru educația timpurie” 2019.

2. Ionescu Mihaela, Anghelescu Carmen, Boca Cristiana, Repere fundamentale în


învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, Ed.Vanemonde,
Bucuresti, 2010.

3. Nicoleta Adriana Geamănă, “Educație ecologică îndrumar pentru activitatea în


grădiniță și la clasa pregătitoare“, Ed. Arlequin, Bucuresti, 2013

4. Maria Ivănescu, “Educație ecologică și de protectie a mediului Ghid metodic


pentru cadrele didactice învățământ preșcolar“, Ed. Brevis Oradea, 2008.

5. Culea Laurenția “Activitatea integrată din grădiniţă’’, Ed. Didactica Publishing


House, Bucureşti, 2008

6. Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, “Metode interactive
de grup”, Ed. Arves, Pitestim 2006.

3
SCENARIUL ACTIVITĂŢII- ADE

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MODALITĂŢI DE


DIDACTIC PROCEDEE EVALUARE
DIDACTICE

Voi asigura condițiile necesare pentru


1.Momentul o bună desfășurare a activităților:

organizatoric -aerisirea sălii de grupă;


- pregatirea materialelor necesare
activității;
-aranjarea mobilierului;
-organizarea copiilor.

Le voi spune copiilor că am avut un


vis.În acest vis oamenii nu iubeau
natura și nu o respectau, aruncau
gunoaiele peste tot, nu reciclau, tăiau
2.Captarea atenției copacii și distrugeau adaposturile
animalelor sălbatice.În vis, Terra Observarea
disperat, plângând m-a rugat să-l Conversația comportamentului
ajutăm și să-i demonstrăm lui și copiilor
celorlalți oameni cum trebuie să se
comporte un adevărat apărător al
naturii.

Eu îmi doresc ca preșcolarii din grupa Explicația


steluțelor să devină apărătorii Terrei
dar înainte trebuie sa mă asigur că
sunt pregătiti, de aceea le-am plănuit

câteva probe dar și recompense la


final, care vor fi ascunse într-o cutie
mare împreună cu celelalte materiale.

4
SCENARIUL ACTIVITĂŢII- ADE

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MODALITĂŢI DE


DIDACTIC PROCEDEE EVALUARE
DIDACTICE

3.Anunțarea temei și “Ce spuneți copii? Doriți să mă ajutați


a obiectivelor și să deveniți cu adevărat, apărători ai
Terrei?“ Conversația

Prima probă va fi un joc, acesta se


numește“Semaforul ecologic“. Observarea
Explicația comportamentului
În acest joc ne vom reaminti care sunt
copiilor
comportamentele bune față de natură
și care sunt comportamentele
dăunătoare, folosind paleta semafor.

Jocul demonstrativ:
4.Prezentarea
optimă a noului “Dragi copii acum vă voi arăta cum
conținut și dirijarea ne vom juca acest joc. Aici avem 2
învățării panouri unul cu Terra trist iar altul cu
Explicația
el fericit. De asemenea avem 12
plicuri surpriză cu imagini.Fiecare Observarea
copil va veni pe rând și va arunca cu comportamentului
zarul, apoi în funcție de câte puncte Conversația copiilor
sunt pe latura de sus a zarului va alege
un plic potrivit numărului de
puncte,va desface plicul și va descrie
Demonstrația
ce vede în imaginea extrasă. În funcție
de comportament, dacă e de
distrugere sau de apărare a mediului,
va ridica paleta semafor cu culoarea
verde sau roșie și va lipi imaginea pe
panoul corespunzător.“

5
SCENARIUL ACTIVITĂŢII- ADE

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MODALITĂŢI DE


DIDACTIC PROCEDEE EVALUARE
DIDACTICE

De asemenea și colegii stau în


4.Prezentarea semicerc, vor ridica paletele. Copilul
optimă a noului se va întoarce apoi spre colegi și își va Conversația
conținut și dirijarea compara răspunsul cu ceilalți.
învățării Jocul se va juca până la epuizarea
celor 12 plicuri. Explicația
Observarea
Executarea jocului de probă: comportamentului
copiilor
Voi face precizări suplimentare
Demonstrația
privind modul de desfășurare a
jocului:

Precizări asupra criteriilor de reușită


Conversația
(timp de execuție, corectitudine,
respectarea regulilor de joc)

precizări suplimentare privind modul Explicația


de desfășurare a jocului;

Se va executa un joc de probă pentru


a vedea în ce măsură regulile jocului Demonstrația
au fost înțelese.

6
SCENARIUL ACTIVITĂŢII- ADE

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MODALITĂŢI DE


DIDACTIC PROCEDEE EVALUARE
DIDACTICE

III.Executarea jocului propriu-zis:


4.Prezentarea
optimă a noului Jocul se va desfășura până la
epuizarea celor 12 plicuri cu ilustrații.
conținut și dirijarea
învățării Pe parcursul jocului voi fi atentă la
limbajul copiilor, modul de exprimare, Conversația
la corectitudinea răspunsurilor.

După ce îi voi lăuda, am să le atrag


atenția asupra unor plicuri rămase în Explicația
cutia cu surprize. Observarea
comportamentului
Dragii mei, ca sa fiti adevărați copiilor
apărători ai Terrei trebuie să o iubiți Demonstrația
și mai important să o protejați, de
aceea vă invit să trecem la cea de-a
doua probă și anume, “Îl protejăm pe
Conversația
Terra“.

După acordul copiilor vom trece cu


tranziția “Ne sucim, ne învârtim“ la Explicația
mese pentru activitatea practică.

Prezentarea lucrării model:

Cu ajutorul materialelor din pliculețe


vom realiza o lucrare prin care vom
arăta iubirea față de natură, față de
Terra, tuturor părinților și celorlalte
grupe, afișându-le la avizierul din
curtea grădiniței.

7
SCENARIUL ACTIVITĂŢII- ADE

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MODALITĂŢI DE


DIDACTIC PROCEDEE EVALUARE
DIDACTICE

Intuirea materialului:
4.Prezentarea
optimă a noului Voi îndemna preșcolarii să deschidă
plicurile și să analizeze materialul
conținut și dirijarea
mărunt. Observația
învățării
Fiecare copil va avea în plic o siluetă
cu el decupată, silueta Terra, ochi,
gura, plansa de lipit, lipici și șervețele Conversația
umede.Voi pune accent pe
proveniența materialelor folosite la Observarea
lucrare și pe importanța reciclării comportamentului
Explicația
deșeurilor. copiilor

Explicarea și demonstrarea tehnicii


de lucru: Demonstrația
Voi trece la explicarea și
demonstrarea modului de lucru.Voi
pune accent pe asamblarea și lipirea Observația
corectă a siluetelor și la acuratețea
lucrărilor.
Observarea
Explicația comportamentului
Mai întâi vom asambla siluetele pe
foaia de lucru în mijlocul ei. Apoi copiilor
vom lipi silueta de copil iar apoi între
brațe vom lipi silueta lui Terra. Demonstrația

Întindem lipiciul fără să exagerăm,


fără să murdărim foaia de lucru, lipim
siluetele pe mijlocul foii de lucru.

8
SCENARIUL ACTIVITĂŢII- ADE

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MODALITĂŢI DE


DIDACTIC PROCEDEE EVALUARE
DIDACTICE

Încălzirea mușchilor mici ai mâinii:


4.Prezentarea
optimă a noului Se trece la încălzirea mușchilor mici Conversația
conținut și dirijarea ai mainii, prin euritmia “spălăm Observarea
învățării batistuța”. Explicația comportamentului
copiilor
Executarea propriu-zisă a lucrării: Demonstrația

Copiii trec la realizarea lucrării, se Exercițiul


creează ambianță prin muzică
Lucrul individual
liniștitoare. Revin cu explicații
suplimentare sau ajutor acolo unde Aprecieri verbale
Exercițiul
este cazul.

După finalizarea lucrărilor, invit copiii


să revină în semicerc unde vom Conversația
continua cu complicarea jocului. Observarea
comportamentului
copiilor
Explicația

Complicarea jocului:
5.Obținerea Demonstrația
performanței “Dragi copii, ați rezolvat cu succes
cele 2 probe dar acum vreau să fac un Jocul de rol
pic jocul,la proba finală, ne vom juca
de- a mima.”

9
SCENARIUL ACTIVITĂŢII- ADE

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MODALITĂŢI DE


DIDACTIC PROCEDEE EVALUARE
DIDACTICE

6.Evaluarea
performanței După finalizarea jocului vom merge la Turul galeriei
zona amenajată turului galeriei și se Analiza
vor face aprecieri și autoaprecieri Conversația
asupra activităților revenindu-se cu activității
îmbunătățiri acolo unde e cazul.

7.Încheierea
activității La final îi voi felicita pe copii pentru Conversația
trecerea probelor și pentru că au Aprecieri verbale
devenit adevărați apărători ai Terrei,
le voi da surprizele din cutie: diplome
de ecologiști și ecusoane.

10
Scenariul activității ADE

Prin tranziția cântecul “Copăcelul”, preșcolarii vor intra în clasă și se vor


așeza în semicercul amenajat. Le voi spune copiilor că am avut un vis. În acest vis
oamenii nu iubeau natura și nu o respectau, aruncau gunoaiele peste tot, nu reciclau,
tăiau copacii și distrugeau adaposturile animalelor sălbatice. În vis, Terra disperat,
plângând m-a rugat să-l ajutăm și să-i demonstrăm lui și celorlalți oameni cum trebuie
să se comporte un adevărat apărător al naturii. Le voi spune că eu îmi doresc ca
preșcolarii acestei grupe sa devina apărători ai Terrei, dar înainte mă voi asigura că
sunt pregatiti, prin organizarea a 3 probe la finalul cărora vor deveni adevărați
apărători ai Terrei și vor fi răsplătiți pt munca depusă. După aprobarea entuziastă a
copiilor, voi atrage atenția asupra cutiei cu surprize, a zarului și a siluetei cu Terra,
supărat, plângând. Din cutie voi scoate cele 2 postere (Terra, supărat și trist), cele 12
plicuri cu sarcini și paletele semafor. După care voi anunța prima probă, aceasta fiind
un joc numit “Semaforul ecologic”. După epuizarea celor 12 sarcini le voi atrage
atenția asupra faptului că adevărații apărători ai Terrei trebuie să îl iubească și să-l
protejeze (din cutia surpriza, voi scoate pliculetele - tomberon cu materialul mărunt),
invitandu-i sa desfasuram activitatea practica “Îl protejez pe Terra”. Motivez
desfasurarea activitatii ca necesara pt a arata iubirea fata de natura, tuturor părinților si
copiilor din gradinita, afisand lucrările finalizate la avizierul din curtea gradinitei.
După finalizarea activității de lipire, vom reveni în semicerc, unde vom continua cu
complicarea jocului, aceasta fiind ultima probă în calea transformării în apărători ai
Terrei. In urma complicarii jocului, prin tranzitia “Ne sucim, ne invartim”, ne vom
deplasa către turul galeriei, unde vor observa silueta lui Terra, care a devenit fericit în
urma îndeplinirii probelor cu succes. Aici se vor face aprecieri și autoaprecieri, asupra
activităților, revenindu-se cu îmbunătățiri, acolo unde va fi cazul. La finalul activității,
îi voi felicita pe copii pt trecerea probelor și pt ca au devenit adevărați apărători ai
Terrei, le voi înmâna ultimele suprize din cutie, diplomele de ecologisti.

11
12