Sunteți pe pagina 1din 18

Motto:

Ori de câte ori un copil spune : „Nu cred în zâne!”, undeva o mică
zână moare - aşa spunea Peter Pan.
Este de datoria noastră să nu lăsăm zânele să moară.
DATA:16 .05.2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: LICEUL „Ștefan Diaconescu”
GRUPA: mare
EDUCATOR: prof.înv.preșcolar Mihai Mihaela
METODIST:Ciucă Dana Cornelia
TEMA: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim”
SUBTEMA: „În lumea poveştilor”
STRUCTURA: G.P.P. Potcoava
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI:
ADP – activităţi de dezvoltare personală:
Întâlnirea de dimineaţă
Rutine: „Mă pregătesc pentru activitate”
„Servirea gustării”
Tranziţii: „Dacă vesel se trăieşte” – joc cu text şi cânt
„Coroana” – joc cu text şi cânt
„O lume a basmelor” – cântec
„Tot ce e pe lume” - cântec
ALA1 – activităţi pe centre de interes:
 Artă: - „Tăviţa cu plăcinte”; „Hrană pentru copiii Sfintei
Duminici” (modelaj)
 Construcţii: - „Casa Sfintei Duminici”; „Casa fetei moşului”;
„Cuptorul”; „Fântâna”
 Biblioteca: Reconstituire de imagini din povestea „ Fata babei şi
fata moşneagului „ (puzzle)
ADE – activităţi pe domenii experienţiale:
 DLC (educarea limbajului): repovestire „Fata babei şi fata
moşneagului” , scrisă de Ion Creangă
 DOS (activitate practică): asamblare „Harta poveştii „Fata babei şi
fata moşneagului”
ALA 2: jocuri și activități recreative
„Fata babei și fata moșneagului”-dramatizare

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe, priceperi şi


deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII: dezvoltarea capacităţii de exprimare orală clară,
corectă şi expresivă, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale; educarea copiilor în spiritul promovării unor trăsături
pozitive de caracter; consolidarea deprinderilor şi abilităţilor practice în
vederea executării unor lucrări cu materiale cunoscute de copii;
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
povestirea, instructajul verbal, exerciţiul, Piramida, Cubul, prob-
lematizarea, jocul de rol, dramatizarea;

2
 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
1. ADP: calendarul naturii, fotografii ale copiilor, plic, imagine
sugestivă, panou;
2. ALA1: coşuleţe, plastilină, planşete, mărgele, imagini, puzzle,
cuburi, recompense;
3. ADE: imagini din poveste, panouri, cub, plicuri, coşuleţe, polis-
tiren, siluete ale personajelor, crenguţe, hârtie glasse, lipici,
carton ondulat;
4. ALA2: elemente de decor, costume populare, suport audio;
 FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal, pe grupe;
RESURSE:
 UMANE: grupa de copii;
 DE TIMP: o zi;
BIBLIOGRAFIE:
Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, Metode
interactive de grup - ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Ed.
Arves, Bucureşti, 2002
*** Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar – volumul I,
Editura. DPH., Bucureşti, 2009
*** Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7ani), M.E.C.I., Bucureşti, 2008
*** Revista Învăţământul Preşcolar – Nr. 3-4 / 2010, Editura Arlequin, Bucureşti,
2010

SCENARIUL ZILEI

3
La Întâlnirea de dimineaţă, copiii aşezaţi în semicerc, pe scăunele, vor fi
salutaţi după cum urmează:
„Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
În semicerc să ne-adunăm
Apoi să ne salutăm! / Bună dimineaţa pici,
Şi mai mici, şi mai voinici,
Începe o nouă zi,
Bună dimineaţa, copii!”.
Copiii se salută între ei, spunându-şi pe nume, după care îşi vor aşeza la
panoul întâlnirii de dimineaţă fotografia, pentru a se verifica prezenţa , după
care se va completa calendarul naturii, folosindu-se cifre şi imagini corespunză-
toare.
Noutatea zilei: la panoul întâlnirii de dimineaţă, copiii găsesc un plic mare
în care se află un mesaj de la Zâna Poveştilor. Zâna îi provoacă pe copii să con -
tinue călătoria în lumea basmelor într-un mod deosebit, invitându-i să se alăture,
pentru o zi, personajelor dintr-o poveste preferată. Pentru aceasta, ea a
pregătit 5 plicuri cu surprize ce vor fi desfăcute pe rând, numai după îndeplinirea
sarcinilor din plicul anterior.
Primul plic conţine un joc („Ghiceşte, dacă poţi!”), la sfârşitul căruia copiii
vor afla destinaţia „călătoriei” lor. Imaginea care sugerează titlul poveştii va fi
„ascunsă” sub câteva ilustraţii ce corespund unor cuvinte lipsă dintr-o poezie:
„Zice-se c-a fost odată
Un moşneag ce-avea o …fată…
Fata moşului, frumoasă,
Era de nădejde-n …casă…
Baba a dat-o afar’ pe uşă
Şi-ntâlneşte-o …căţeluşă… etc.
Imaginea descoperită o înfăţişează pe Sfânta Duminică împreună cu fata
moşului şi, pentru că a fost rezolvată corect sarcina de lucru, se va deschide al
doilea plic ce conţine câteva indicaţii pentru copiii care doresc să însoţească per-
sonajul principal în „aventura” sa şi să ia parte la evenimentele din poveste. Aces-
tora li se explică faptul că trebuie să dea dovadă de hărnicie şi să lucreze cu
spor pentru realizarea unor elemente din poveste: să modeleze plăcinţele, să îm-
bine cuburi pentru a obţine casa Sfintei Duminici, a fetei moşului, cuptorul şi
fântâna, să reconstituie imagini din poveste din piese de puzzle.
Tranziţie 1: momentul de înviorare (jocul cu text şi cânt „Coroana”) va
preceda activitatea copiilor la centrele de interes din cadrul ALA1. La ter-
minarea lucrului, se va face ordine, şi se va deschide lada fetei moşului care în-
soţeşte al treilea plic şi care conţine lădiţe ,ecuson divers colorate, drept răs-
plată pentru munca lor.

4
Tranziţie 2: copiii aşezaţi în semicerc, în faţa scăunelelor, vor cânta
„Dacă vesel se trăieşte”, după care se vor grupa în funcţie de culorile lădiţelor.
Astfel se asigură trecerea la activităţile pe domenii experienţiale ADE (DLC şi
DOS) şi se deschide al patrulea plic ce conţine sarcini de lucru: repovestirea
textului “Fata babei şi fata moşneagului” pe baza unor imagini ce trebuie aran-
jate în ordinea desfăşurării evenimentelor, descoperirea diamantului poveştii şi
îndeplinirea cerinţelor de pe fiecare faţă a cubului.
Tranziţie 3: încheierea activităţii de educare a limbajului se va realiza cu
ajutorul cântecului „Tot ce e pe lume”, iar la revenirea în sala de grupă a copiilor
se va da citire mesajului din cel de-al cincilea plic. Ultima cerinţă este aceea de a
realiza o machetă care să ilustreze harta poveştii, folosind materialele pe care
copiii le vor găsi pe mese (crenguţe, frunze, flori şi pere din hârtie glasse, carton
ondulat, siluete ale personajelor, lipici). Se va lucra pe grupe, iar în final vor fi
valorificate şi elemente obţinute în cadrul activităţii ALA 1 (casele, cuptorul, fân-
tâna ş.a.). În final, copiii îşi vor evalua lucrările şi vor intona cântecul „O lume a
basmelor”.

ALA2: copiii revin în sala de grupă pentru a dramatiza povestea Fata babei
şi fata moşneagului, încheind astfel „călătoria de poveste”. În finalul activităţii
copiii vor primi plăcinţele, drept răsplată pentru hărnicia de care au dat dovadă.

5
TIPUL DE ACTIVITATE : Formare de deprinderi

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări ;
-să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp numele;
-să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin
simbolul adecvat;
SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării,
împărtăşirii cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari.
SRATEGII DIDACTICE:
a)METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, negocierea, jocul, problematizarea;
b)ELEMENTE DE JOC: mişcarea, surpriza, mânuirea materialelor;
c)RESURSE MATERIALE: Catalogul grupei, Calendarul naturii, jetoane cu caracteristici ale vremii, fotografii,
imagini simbol ale evenimentelor.
d)FORME DE ORGANIZARE: frontal, în perechi, individual;
BIBLIOGRAFIE:- ,,Curriculum pentru invatamantul prescolar” M.E.C.I. 2008
,,Metode intreactive de grup” Editura Arves, 2007
-RIP,NR. 1-2/2009 ,,Curriculum 2008”
-RIP,NR. 3-4/2009 ,,Proiectare”
-Internet

6
ETAPELE ACTIVITĂŢII:
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei. Rostesc următoarele
versuri:

„Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm.”
-Salutul: „Bună dimineaţa, personaje din poveşti!” Copiii se salută cu numele personajelor preferate.
-Prezenţa: verificarea prezenţei copiilor. Un băiat va numi fetiţele prezente, iar o fetiţă va numi băieţii
prezenţi.
-Completarea calendarului naturii
- Ce zi a săptămânii este astăzi?
- Cum este vremea ?
- În ce anotimp suntem ?
-Noutăţi/evenimente/ştirea zilei: poveşti ale copiilor, momente care i-au impresionat din poveştile cunoscute.
-Mesajul zilei: „Poveştile rămân veșnic!” se transmite copiilor ca povestile nu au varsta
-Activitatea de grup: scurt mesaj despre importanţa poveştilor
RUTINE : „Îmi aştept rândul”- deprinderea de a anunţa prin ridicarea mâinii când solicit un anumit lucru;

TRANZIŢIE : Cu ajutorul cântecului „Noi suntem piticii” se porneşte spre sectoare.

7
OBIECTIVE DE OPERAŢIONALE:
BIBLIOTECĂ:

O1– să descrie imaginea din poveste;


O2 – să reconstituie imagini din piese de puzzle;

ARTĂ:

O1 – să realizeze, prin modelaj elemente inspirate din poveste;

CONSTRUCŢII:
O1 – să realizeze diverse forme şi efecte prin îmbinarea cuburilor;
O2 – să găsească utilitatea potrivită construcţiei realizate;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, instructajul verbal, exerciţiul, brainstormingul,
proverbul, învăţarea prin cooperare .
Material didactic: imagini din poveşti, puzzle cu imagini din poveste,plastilina,planșete,cuburi.

8
ACTIVITATE INTEGRATĂ: DLC+DEC „Povestea mea”
 „Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă – repovestire
 „Fata babei şi fata moşneagului” – macheta poveștii
MIJLOC DE REALIZARE: repovestire + activitate practică
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1. Să participe la activităţile de grup în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor.
COMPORTAMENTE :
 Ia parte la discuţii în grupuri informale ;
 Întreabă şi răspunde la întrebări
 Întrebuinţează regulile unui dialog
 Prezintă şi face prezentări
2. Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple,reacționând la acestea.
COMPORTAMENTE:
 Transmite un mesaj simplu în cadrul jocului sau activităţii de verificare;
 Răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune ;
 Se exprimă corect pentru a se face inteles ;
 Solicită ajutorul educatorului când nu inţelege un mesaj.
3. Să audieze cu atenţie un text, reținând ideile acestuia şi demonstrând că l-a înțeles.
COMPORTAMENTE:
 Urmăreşte linia unei poveşti, concomitent cu imaginile ori povestea redată de educator, coleg;
 Demonstrează inţelegerea textului apelând la diferite modalităţi de redare a acestuia, repovestire, dramatizare,
desen etc.

9
4. Să recepteze un text care i se povesteşte, citeşte, întelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice
ale acestuia.
COMPORTAMENTE:
 Realizează dramatizări sau jocuri de rol pornind de la textul unei povestiri, utilizând vorbirea dialogată,
nuanţarea vocii intonaţia cu ajutorul educatorului, folosind indicaţiile sugerate de text;
 Utilizează calităţile expresive ale limbajului oral şi ale celui corporal în transmiterea unor idei şi sentimente.

Metode şi procedee: explicaţia, povestirea, exerciţiul, problematizarea, turul galeriei.


Material didactic:
Sarcina didactică: recunoaşterea unor poveşti şi personaje având la dispoziţie planşe ale acestora, răspunsul la
ghicitori, dramatizarea unor scene din poveşti.
Elemente de joc: ghicirea, mişcarea, surpriza, aplauze, folosirea unor onomatopee, mânuirea materialelor.
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare - verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri
Bibliografie:
Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3,6/7 ani), M.E.C.T., 2008
Laboratorul preşcolar-Ghid metodologic, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2001
Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar, Editura Humanitas Educaţional, 2005.

10
INVENTAR DE ACTIVITĂŢI:

Activitati la alegere
Activitati de dezvoltare Construcţii:
personala „Casa Sfintei
Întâlnirea de dimineaţă: Duminici”;
„Astăzi mi-aş dori să fiu...” „Casa fetei Activitati la alegere
(ALA II):
Rutine: igiena - toaleta şi moşului”;
spălatul; gustarea: „Cuptorul”;
Tranziţii: ”Bat din palme clap, „Fântâna” Dramatizare-
clap, clap,
Din picioare tra, trap, trap, „Fata babei și fata
Ne-nvârtim, ne rasucim, moșneagului”
Şi la (baie, masa, activitate)
noi pornim! Domenii experientiale
DLC: „Fata babei şi fata
moşneagului”
=repovestire=
DEC. Activitate practica:
„Harta poveştii”
=macheta=

Activitati la alegere
ARTA:
Activitati la alegere
„Tăviţa cu plăcinte”;
BIBLIOTECĂ:
„Hrană pentru copiii
Sfintei Duminici” Reconstituire de imagini din
(modelaj) povestea „Fata babei şi fata
moşneagului „
(puzzle)
11
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

12
Secvenţele Ob. Strategii didactice
op. Conţinut instructiv - educativ
activităţii Evaluare
Metode şi Material Forme de
procedee didactic organizare

Se asigură condiţiile optime de desfăşurare a ac-


Moment tivităţii.
Calenda Frontal
organizatoric rul na-
Convers
O1, Se va realiza prin intermediul Întâlnirii de turii
aţia Apreciez
O2, dimineaţă, moment în care copiii se vor saluta, vor com-
corecti-
O3, pleta calendarul naturii şi vor stabili cine sunt „hăr-
Introducerea Ecusoane tudinea
O4 nicuţii” zilei;
în activitate răspunsurilor
(ADP) Noutatea zilei: se va citi mesajul primit de la
Zâna Poveştilor, acesta conţinând invitaţia de a petrece
o zi alături de personajele dintr-o poveste preferată. Plicuri
Captarea Pentru aceasta, ea a pregătit 5 plicuri cu surprize ce colorate
atenţiei vor fi desfăcute pe rând, numai după îndeplinirea
O5. sarcinilor din plicul anterior.
Primul plic conţine un joc („Ghiceşte, dacă Panou
poţi!”),la sfârşitul căruia copiii vor afla destinaţia „călă-
toriei” lor.
Imaginea care sugerează titlul poveştii va fi „as-
cunsă” sub câteva ilustraţii ce corespund unor cuvinte Proble
matizar
lipsă dintr-o poezie:
ea
„Zice-se c-a fost odată Ilustraţii Pe grupe
Un moşneag ce-avea o fată.
Convers
Fata moşului, frumoasă, aţia
Era de nădejde-n casă;
Baba a dat-o afar’ pe uşă
13
Şi-ntâlneşte-o căţeluşă,
Până ajunge la stăpână,
Ea-ntâlneşte şi-o fântână!
Mai departe, pe cărare,
îngrijeşte-un pom în floare;
Anunţarea Fata le-ngrijeşte-ntâi
temei şi a Fără să-i pese de mâini.
obiectivelor Cu o inimă de aur
Fata spală şi balauri!
Când se-ntoarce apoi stăpâna,
Casa şi ograda-s lună… Frontal
O6 Mulţumită, o sfătuieşte:
Mergi în podul casei, dragă,
Să-ţi alegi de-acolo o ladă!

Copiii vor preciza faptul că imaginea descoperită


face parte din povestea “Fata babei şi fata moşneag-
ului”, scrisă de Ion Creangă şi o înfăţişează pe Sfânta
Duminică împreună cu fata moşului şi, pentru ca a fost
Reactualizarea rezolvată corect sarcina de lucru, se va deschide al
cunoştinţelor doilea plic ce conţine câteva indicaţii pentru copiii care
(ALA1, DLC) doresc să ia parte la evenimentele din poveste.
Acestora li se explică faptul că trebuie să dea
dovadă de hărnicie şi să lucreze cu spor pentru re- Explica-
alizarea unor elemente din poveste: să modeleze ţia Coşuleţe,
O1 plăcinţele, să îmbine cuburi pentru a obţine casa Sfintei planşete Apreciez
plastilină modul de lucru
Duminici, a fetei moşului, cuptorul şi fântâna, să recon-
puzzle şi corecti-
O2 stituie
Lego tudinea şi in-
imagini din poveste din piese de puzzle. geniozitatea
Tranziţie 1: momentul de înviorare (jocul cu text lucrărilor
14
şi cânt „Coroana”) va precede activitatea copiilor la cen-
O3 trele de interes din cadrul ALA1.
La terminarea lucrului, se va face ordine, şi se va Ecusoane
deschide lada fetei moşului care însoţeşte al treilea plic
şi care conţine lădiţe - ecuson divers colorate, drept
O4 răsplată pentru munca lor.

Tranziţie 2: copiii aşezaţi în semicerc, în faţa Explica


scăunelelor, vor cânta „Dacă vesel se trăieşte”, după ţia
care se vor grupa în funcţie de culorile lădiţelor. Astfel
O5 se asigură trecerea la activităţile pe domenii expe- Demons Pe grupe
rienţiale ADE (DLC şi DOS), după care se deschide al traţia
O6 patrulea plic ce conţine alte sarcini de lucru: aranjarea Exerciţi Ilustraţii Capacitatea
imaginilor din poveste în ordinea desfăşurării întâm- ul de exprimare
plărilor, redarea conţinutului acesteia, descoperirea corectă, clară
şi expresivă
diamantului şi rezolvarea sarcinilor de pe cub.
In timpul repovestirii se va interveni cu o serie
de întrebări menite să-i ajute pe copii să reconstituie
firul acţiunii:
„- Cine sunt personajele din imagine?” Pe grupe
„- Cum era fata babei? Dar fata moşneagului?”
„-Ce puteţi spune despre moşneag? Dar despre babă?”
„- Ce a hotărât moşneagul? Ce credeţi că era în inima
fetei atunci când a plecat de acasă?”
„- Cu cine s-a întâlnit fata moşului pe drum? Cum s-a Corecti-
O7 Frontal tudinea
comportat?
răspunsurilor
„- La cine a ajuns fata în cele din urmă? Ce a trebuit să
facă? Ce răsplată a primit?
„- De ce nu a mai rămas fata moşului la Sfânta
Fixarea cunoşt-
15
inţelor Duminică?”
„ – Ce s-a întâmplat la întoarcere?” „Cum au întâmpinat- Convers
aţia
o moşul, baba şi fata babei?”
Exerci
„- Ce au hotărât baba şi fiica acesteia? De ce? Care a
ţiul Capacitatea
O7 fost atitudinea fetei babei faţă de căţeluşă, păr, cuptor de a argu-
şi fântână? Dar faţă de Sfânta Duminică?” Daţi exem- Problem menta răspun-
plu de un proverb despre „lene” sau „omul leneş” atizarea sul dat
(„Leneşul la toate, spune că nu poate.”)
„-Ce fel de ladă şi-a ales? A meritat ea acest lucru? Ce
a dovedit fata babei prin comportamentul său? Exempli-
ficaţi cu un proverb despre lăcomie. Imagini
„- Cum s-au comportat celelalte personaje faţă de fata Panou
babei? Ce s-a întâmplat când a ajuns acasă fata babei?
Ce proverb se potriveşte acestui final? („După faptă şi
O8 răsplată”).
Corecti-
Obţinerea per- O9
tudinea
formanţei O10 Momentul repovestirii este urmat de cel al „Diamantului răspunsurilor
fetei moşului”. La panou sunt aşezate pătrate colorate
aranjate corespunzător metodei amintite, care ascund Capacitatea
imagini ce vor fi descoperite treptat, după cum de sinteză a
urmează: informaţiilor
Personaj pozitiv principal al poveştii (fata
O1
moşului)
O2
Două cuvinte pentru a denumi recompensa în
alimente primită de fata moşului (pere,
plăcinte).
Trei cuvinte care arată însuşiri ale fetei
moşului şi care încep cu sunetele: A, F, H
Asigurarea Cub ilus-
16
retenţiei şi a (ascultătoare, frumoasă, harnică). trat
transferului Patru personaje pozitive personificate
(DOS)
(însufleţite) care apar în poveste (căţeluşa,
părul, fântâna, cuptorul).
Trei rude ale fetei moşului (moşul, baba, fata Corecti-
tudinea şi
babei). originalitatea
Două cuvinte pentru a denumi obiecte de preţ răspunsurilor
primite drept răsplată (salbă, pahare) Lipici,
coşuleţe,
Personajul care lipseşte din diamant (Sfânta
cren-
Duminică). guţe,
Evaluarea per- Hartie
formanţei Următoarea etapă constă în rezolvarea glasse,
carton,
(ALA2) sarcinilor Cubului. Copiii, grupaţi în funcţie de
siluete
culorile lădiţelor – ecuson primite de la Sfânta
Duminică (roşu, albastru,), îşi vor alege câte un Respectarea
Încheierea ac- etapelor de
tivităţii
reprezentant care va răspunde după cum
lucru
urmează:
Capacitatea
Roşu: descrie personajul „fata moşneagului”’ Elemente de a se evalua
Albastru: compară comportamentul fetei Jocul de decor şi de a analiza
moşului cu cel al fetei babei; de rol Costume produsele
populare obţinute
Roşu: asociază comportamentul tău cu cel al Suport
fetei moşului; audio
Albastru: analizează modul în care s-a Explica
ţia Coş cu
comportat fata babei în casa Sfintei Duminici;
Exerci „plăcin Originalitatea
Roşu: interpretează rolul căţeluşei sau al ţiul ţele” interpretării
cuptorului;
17
Albastru: argumentează – „Omul muncitor, de
pâine nu duce dor”

Tranziţie 3: încheierea activităţii de educare a


limbajului se va realiza cu ajutorul cântecului „Tot ce e
pe lume”, iar la revenirea în sala de grupă a copiilor se
va da citire mesajului din cel de-al cincilea plic.
Ultima cerinţă este aceea de a realiza o machetă Dramati
care să ilustreze harta poveştii, folosind materialele pe zarea
Exerci
care copiii le vor găsi pe mese (crenguţe, frunze, flori şi
ţiul
pere din hârtie glasse, siluete ale personajelor, lipici).
Se va lucra pe grupe, iar în final vor fi valorificate şi el-
emente obţinute în cadrul activităţii ALA 1 (casele, cup-
torul, fântâna ş.a.).
În final, copiii îşi vor evalua lucrările şi vor intona
cântecul „O lume a basmelor”.

Copiii revin în sala de grupă pentru a


dramatiza povestea “Fata babei şi fata
moşneagului”, încheind astfel „călătoria de
poveste”.

În finalul activităţii copiii vor primi


plăcinţele, drept răsplată pentru isteţimea lor,
pentru hărnicia de care au dat dovadă pe tot
parcursul zilei şi pentru faptul că îndrăgesc
poveştile.

18

S-ar putea să vă placă și