Sunteți pe pagina 1din 1

o

1. Prin combustia a 0,2 moli de substanţă organică s-a obţinut 12,6 g H2O, 2,46 L N2 măsuraţi la 27 C şi 1
atm şi o cantitate de CO2 care a fost reţinută în 480 g soluţie NaOH de concentraţie 10%. Determinați
formula moleculară a substanţei organice analizate.
2. O substanță organică A se supune analizei elementale calitative, identificându-se C, H și N. Substanța A
se supune apoi analizei elementale cantitative și se constată că prin arderea în oxigen a 2,24 g de substanță
A se obțin 2,24 L CO2, 1,08 g H2O și 224 mL N2(c.n.). Densitatea vaporilor substanței A față de de azot
este 8. Să se determine formula moleculară a substanței A și să se verifice validitatea formulei moleculare.
3. O hidrocarbură B se supune analizei elementale cantitative și se constată că prin arderea în oxigen a 1,64
g de hidrocarbură se obțin 2,688 L CO2(c.n.). Densitatea vaporilor hidrocarburii este egală cu 3,333g/l, la1
atm. și 27oC. Să se determine formula moleculară a hidrocarburii.
3
4. Un volum de 2,24 dm (condiții normale) de hidrocarbură gazoasă cântăreşte 1,6 g. Ştiind că raportul atomic
al elementelor din hidrocarbură este C:H=1:4, determinați formula moleculară a hidrocarburii.
5. Prin combustia a 0,5 moli de substanţă organică s-au obţinut 18 g H2O, 6,15 L N2 măsuraţi la 27oC şi 2 atm
şi o cantitate de CO2 care a fost reţinută în 480 g soluţie NaOH de concentraţie 50%. Formula moleculară a
substanţei organice analizate, dacă are în moleculă și un număr de atomi de oxigen egal cu cel de hidrogen.
6. Gazele obţinute în urma arderii a 448 ml hidrocarbură gazoasă (c.n.) sunt trecute succesiv prin două vase
spălătoare: unul cu acid sulfuric, iar celălalt cu lapte de var. Se constată o creştere a maselor celor două vase
cu 1,44g şi respectiv cu 2,64g. Determinaţi formula moleculară a hidrocarburii arse.
7. Prin arderea a 2,4 g substanţă organică s-au obţinut 7,04 g CO2 şi 4,32 g H2O. Să se determine formula
procentuală, brută şi moleculară a compusului analizat, dacă densitatea vaporilor săi faţă de aer este 1,038.
8 Determinaţi formula brută şi moleculară a unui derivat monohalogenat care conține în procente de masă
54,237%C, 5,649%H şi 40,113%Cl.
9. Aflaţi formula brută şi moleculară a unei substanţe organice cu raportul de masă
C : H : N = 12 : 3 : 7 şi cu densitatea vaporilor săi faţă de aer egală cu 3,045.
10. Prin arderea a 5,34 g substanţă organică s-au obţinut 7,92 g CO2, 3,78 g H2O şi
s-au cules 0,672 L N2 (c.n.). Ştiind că în molecula substanţei se găseşte un singur atom de azot, determinaţi
formula moleculară a compusului analizat.
11. Prin arderea a 3,45 g substanţă organică care are densitatea vaporilor săi în raport cu azotul 1,643, se obţin
6,6 g CO2 şi 4,05g H2O. Determinaţi formula moleculară prin două metode şi scrieţi formulele structurale
posibile.
12. Un compus organic are raportul de masă C:H:N = 18 : 2 : 7, iar masa atomilor de azot este cu 20 unităţi
mai mare decât masa atomilor de hidrogen. Determinaţi formula moleculară a substanţei analizate.
13. 8,12 g hidrocarbură ce conţine 85,71 % C ocupă un volum de 2,378 L la temperatura de 127oC şi presiunea
de 2 atm. Determinaţi formula moleculară şi scrieţi toate structurile posibile.
14. Prin arderea a 2,72 g substanţă organică s-au obţinut 3,74g CO2 şi 3,06 g apă. Să
se determine formula procentuală, brută, moleculară şi structurală, dacă 11,2 g substanţă ocupă la presiunea
de 3 atm şi temperatură de 27oC, un volum de 2,87 L.
16. La analiza unei substanţe organice s-a găsit următoarea compoziţie procentuală: 51,428 % C, 5,714 % H
şi 20 % N. Ştiind că 1 L din această substanţă cântăreşte 6,25g, determinaţi formula brută şi moleculară a
compusului.

S-ar putea să vă placă și